lördag 15 juni 2019

Herrens Måltid och 10 saker du bör veta om den.


Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt dem och sade: »Tagen detta; detta är min lekamen.» Och han tog en kalk och tackade Gud ock gav åt dem; och de drucko alla därav. Och han sade till dem: »Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många. Mark 14:22-25Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min ÅMINNELSE Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för eder. Luk 22:18-20Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min ÅMINNELSE Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min ÅMINNELSE. 1 Kor 11:23-25


Synonymer till ÅMINNELSE: MINNE, HÅGKOMST, ERINRAN, FIRANDE,

Dessa två som jag väljer att översätta överst är egentligen svar på frågor, men jag har tagit bort frågorna och förkortat en liten aning. Sedan är det en längre med 10 punkter.

Jag heter Jacob Prasch, jag har judiskt påbrå, är gift med en judinna, och med den bakgrunden vill jag berätta lite om Herrens måltid, som tyvärr de kristna misslyckas med att förstå.

De flesta kristna förstår inte Herrens måltid och missar därför välsignelserna i det. De förstår inte heller hur det bör praktiseras.
När vi förstår Herrens måltid ur det riktig judiska perspektivet så ser vi det som en begravning.

Den sista måltiden var en Paschal Seder där Afikomen skulle ha använts för inrättandet av Herrens måltid. Detta var ett brutet stycke matzah (bröd gjort på endast vatten och mjöl som var randigt, genomborrat, inslaget i en servett i en "symbolisk begravnings" ritual och placerad under ett tricleniumbord (idag under en duk) för att "uppstå" vid slutet av Seder . Därmed är påsken inte bara ett minne om hans död utan ett vittnesbörd om hans uppståndelse och återkomst. Detta överensstämmer med vad Paulus skriver i 1 Kor 11: "Vi proklamerar Herrens död tills han kommer".

Det är typiskt för så många pastorer att de inte förstår nattvarden (eller mycket av resten av Skriften) för att de läser en judisk/ orientalisk bok med ett hellenistiskt/ västerländskt sinne, och är okunniga om Sitz im Leben (den ursprungliga historiska och/ eller sociologiska inställningen). De kan inte ordentligt lära sig vad de själva aldrig har lärt sig (även om jag inte skulle kalla det här för falsk lära eller falsk undervisning, utan bara biblisk okunnighet).

Dessutom citerar den grekiska texten i Paulus nattvardsberättelse Jesus när han säger "Gör det här för mig"; den grekiska texten säger faktiskt amemnesis (där vi får den kliniska termen "amnesia") - bokstavligen "att du får aldrig glömma mig".
I Jesus,
Jacob Prasch


In Jesus,
Jacob Prasch (1) Som vi ser i Apostlagärningarna 2 och andra platser, fick den apostoliska kyrkan regelbundet, inte årligen, sina instruktioner och läror direkt från Jesus och apostlarna firade Herrens måltid regelbundet, inte årligen. Den tidiga kyrkan firade nattvarden i Agape gemenskap måltider varje vecka, vilket vi också kan utläsa i Judas brev och "Herrens dag" -referenser i Uppenbarelseboken 1. Detta stöds dessutom av tidiga kristna historiska handlingar som en extra-skriftlig historisk samordning som Didaches.

(2) Kulturellt observerade judiska familjer till denna dag fortsätter att observera en sorts "mini Paschal Seder" varje sabbat varje vecka under hela året kallad "Kiddush Shabbat", vilket också firas med bröd och vin. Det fanns dessutom flera Seder-måltider i Jesu tid utöver den huvudsakliga "Erev Hag" Seder som det finns idag bland ultra-ortodoxa judar i hela Hag Matzot (den veckolånga festen av osyrat bröd), plus bestämmelsen för berövade familjer att hålla en Seder en mån månad senare. Därför när vi förstår den judiska kulturinställningen för evangeliernas tid (vilka teologer kallar Sitz im Leben) så betyder påsken mer än en engångshändelse årligen.

(3) Om vi tar ”så ofta som du gör detta" till att endast gälla den judiska påsken, skulle det innebära att Nattvarden är endast för judiska troende (en falsk tro), eftersom Apostlagärningarna 15 berättar för oss att icke-judar inte behöver följa de stadgar Gud bestämt för Israel förutom fyra specifika saker (faktiskt härledd från Noahid-lagstiftningen, inte Torah). 1 Kor 7:17-19 säger också att de troende inte bör upphäva sina egna kulturella identiteter. Det skulle också strida mot undervisningen i Kol 2: 16-18 och Rom 14:4-5 om att det är obligatoriskt att hålla de judiska festerna. Gemenskap är en teologiskt giltig term för nattvarden (även om det inte är mitt personliga val) genom att den beskriver oss som "en kropp" genom minne av hans död och uppståndelse "tills han kommer".


Må allenast var och en vandra den väg fram, som Herren har bestämt åt honom, var och en i den ställning vari Gud har kallat honom. Den ordningen stadgar jag för alla församlingar. Har någon blivit kallad såsom omskuren, så göre han sig icke åter lik de oomskurna; har någon blivit kallad såsom oomskuren, så låte han icke omskära sig. Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud.

Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus. Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne

och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående. Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.

Vi tolkar evangelierna i ljuset av breven. Epistlarna är inspirerade kanoniska apostoliska kommentarer; De är den del av Skriften som förklarar andra Skrifter. Vi förstår vad Jesus menade genom att läsa Hans ord genom prisman för hur apostlarna förklarade Hans Ord. Den viktigaste Paschal Episteln finner vi i 1 Korintierbrevet. Kärnan i vår förståelse för Nattvarden och dess relation till Påsk är i 1 Kor 5 och 11.

In Christ,
Jacob Prasch & Moriel
https://www.moriel.org/component/k2/item/994-question-about-communion.htmlhttps://www.moriel.org/component/k2/item/1353-a-question-about-communion.html


10 saker du bör veta om Herrens måltid och Nattvarden


Varför kallas det för Herrens måltid eller nattvarden?

Nattvarden kallas också "Herrens bord" (1 Kor 10:21), "gemenskap", "välsignelsekalk" (1 Kor 10:16) och "brödsbrytelse" (Apg 2:42). I den tidiga församlingen kallades det också "eukaristisk" eller tacksägelse (Matt 26:27), och i allmänhet av latinska kyrkans "mässa", ett namn som härstammar från formeln för uppsägning, Ite, missa est, d.v.s. " Gå, det är uppfyllt."

I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord.

Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet av Kristi kropp?

Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: »Dricken härav alla;

Redogörelsen för när Jesus inledde denna gemenskapsförordning anges i Matt 26:26-29, Mark 14:22-25, Luk 22:19-20 och 1 Kor 11:24-26.

Medan de nu åto, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: »Tagen och äten; detta är min lekamen.» Och Han tog en kalk och tackde Gud och gav åt dem och sade: Dricken härav alla;ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag säger eder: Härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt med eder i min Faders rike.»

Medan de nu åto, tog han ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt dem och sade: »Tagen detta; detta är min lekamen.» Och han tog en kalk och tackade Gud ock gav åt dem; och de drucko alla därav. Och han sade till dem: »Detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många. Sannerligen säger jag eder: Jag skall icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt i Guds rike.

15. Och han sade till dem: »Jag har högeligen åstundat att äta detta påskalamm med eder, förrän mitt lidande begynner; ty jag säger eder att jag icke mer skall fira denna högtid, förrän den kommer till fullbordan i Guds rike.» Och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade: »Tagen detta och delen eder emellan; ty jag säger eder att jag härefter icke, förrän Guds rike kommer, skall dricka av det som kommer från vinträd.» Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse.» Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för eder.

23. Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse.» Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.» Ty så ofta I äten detta bröd och dricken kalken, förkunnen I Herrens död, till dess att han kommer. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Pröve då människan sig själv, och äte så av brödet och dricke av kalken. Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sigVad är syftet med nattvarden?

* Att fira Kristi död: "Gör detta för att komma ihåg mig".
* Att uttrycka, försegla och tillämpa alla de fördelar som det nya förbundet innebär för de troende. I denna stadga bekräftar Kristus sina löften till sitt folk, och de helgar sig högtidligt till honom och hela hans tjänst.
* Att vara ett märke för det kristna yrket.
* Att indikera och främja gemenskapen med andra kristna troende.
* Att representera de troendes gemensamma gemenskap med varandra.

De element som används för att representera Kristi kropp och blod är bröd och vin. Denna typ av bröd, oavsett om det är surt eller osyrad, är inte specificerat. Kristus använde osyrat bröd, helt enkelt för att det var just nu på Paschal bordet. Vin, och ingen annan vätska, ska användas (Matt 26:26-29). Detta är en permanent ordning i Kristi kyrka, och måste följas "tills han kommer" igen. (Anpassad från Eastons bibelordlista)

Medan de nu åto, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: »Tagen och äten; detta är min lekamen.» Och Han tog en kalk och tackde Gud och gav åt dem och sade: Dricken härav alla;ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och jag säger eder: Härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt med eder i min Faders rike.»Den primära bibliska texten om innebörden av Herrens måltid och nattvarden ser vi i denna text. 1 Kor 11:23-34

Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse.» Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse. Ty så ofta I äten detta bröd och dricken kalken, förkunnen I Herrens död, till dess att han kommer. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Pröve då människan sig själv, och äte så av brödet och dricke av kalken. Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig. Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade. Om vi ginge till doms med oss själva, så bleve vi icke dömda. Men då vi nu bliva dömda, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi icke skola bliva fördömda tillika med världen. Alltså, mina bröder, när I kommen tillsammans för att hålla måltid, så vänten på varandra. Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att eder sammankomst icke bliver eder till en dom. Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer.

1) Nattvarden är huvudsakligen (men inte uteslutande) utformad för att framkalla eller stimulera en påminnelse om Jesu person och arbete i våra hjärtan: "Gör detta till minne av mig" (1 Kor 11:23-25).

I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse. Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.

2) Denna påminnelse är befalld. Deltagande i Herrens bord är inte ett alternativ. Långvarig frånvaro från den är andligt ohälsosamt och avsiktlig försummelse av det kan vara skäl för kyrklig disciplin.

3) Denna påminnelse medför användning av materiella beståndsdelar: bröd och vin. Det räcker inte med att bara säga, "Kom ihåg!" Brödets och vinets element är givna för att röra våra sinnen och hjärtan. Den fysiska åtgärden att äta och dricka är utformad för att påminna oss om att vi andligt "intar" och är beroende av Jesus och fördelarna med hans liv, död och uppståndelse och frälsningen som kommer från det. Precis som mat och dryck är avgörande för att upprätthålla den fysiska existensen, så är också de välsignelser och fördelar som kommer till oss genom Kristi kropp och blod, avgörande för vårt andliga blomstrande.

4) Det är en personlig påminnelse. Vi kommer att minnas Jesus. Fokus ligger inte på Abraham eller Moses eller Jesaja. Fokus ligger inte längre på den judiska påsken eller på natten av när Han blev förrådd eller något annat. Fokus är Jesus. "Gör detta till minne av MIG" (1 Kor 11:23-25).

I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse. Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.

5) I denna minnelse finns också bekännelse. I delaktighet av elementen förklarar vi: "Kristus gav sin kropp och blod för mig. Han dog för mig. "Detta är en av många anledningar till att jag avvisar praxisen av paedo-gemenskap (att ge nattvarden till spädbarn). Om man inte personligen kan och medvetet erkänner att brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och blod som offrats för syndare, borde han/ hon verkligen inte ta del av det.

6) I denna påminnelse förkunnar vi också Herrens död tills han kommer. Detta är då inte bara en förordning som ser till det förflutna. Det är en förhoppning som pekar på framtiden.

7) Att ta del av Herrens bord på ett ovärderligt sätt (vers 27) är att ta det utan hänsyn till dess sanna värde, inte ditt. Att delta ovärderligt är att komma tillfredsställd, med lätt hjärta, utan att tänka på elementens betydelse. I. H. Marshall förklarar:

"I vissa kristna kretsar i dag leder rädslan av att delta ovärderligt i nattvarden till att troende med en annars utmärkt karaktär avstår från att komma till Herrens bord. När det händer blir Paulus varning missförstådd. Nattvarden är den plats där förlåtelsen av synden proklameras och erbjuds alla som ville ta emot det. Paulus varning var inte till de som levde ovärderliga liv och längtade efter förlåtelse, utan till de som hånade det som är det mest heliga och högtidliga genom deras beteende vid måltiden "(116).

Att delta på ett "ovärderligt sätt" innebär sålunda minst tre saker:
a) Att åsidosätta andra i Kristi kropp (1 Kor 20-22);

När I alltså kommen tillsammans med varandra, kan ingen Herrens måltid hållas; ty vid måltiden tager var och en i förväg själv den mat han har medfört, och så får den ene hungra, medan den andre får för mycket. Haven I då icke edra hem, där I kunnen äta ock dricka? Eller är det så, att I förakten Guds församling och viljen komma dem att blygas, som intet hava? Vad skall jag då säga till eder? Skall jag prisa eder? Nej, i detta stycke prisar jag eder icke.

b) Ett försök att kombinera deltagande i hedniska (demoniska) fester med deltagande i Herrens bord (1 Kor 10:14-22);

Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan. Jag säger detta till eder såsom till förståndiga människor; själva mån I döma om det som jag säger. Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet av Kristi kropp? Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många, en enda kropp, ty alla få vi vår del av detta ena bröd. Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting? Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord. Eller vilja vi reta Herren? Äro då vi starkare än han?

c) Att nonchalant bortse från vad elementen representerar (v. 23-26).

»Allt är lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är lovligt»; ja, men icke allt uppbygger. Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres. Allt som säljes i köttboden mån I äta; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom. Ty »jorden är Herrens, och allt vad därpå är». 1 Kor 10:23-26

Ty jag har från Herren undfått detta, som jag ock har meddelat eder: I den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd 24och tackade Gud och bröt det och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse.» 25Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.» 26Ty så ofta I äten detta bröd och dricken kalken, förkunnen I Herrens död, till dess att han kommer. 1 Kor 11:23-26

8) Att vara skyldig angående Herrens ”kropp och blod" (1 Kor 11:27) är att behandla nattvarden som vilken vanlig eller profan måltid som helst, istället för heligt. Nattvarden är inte bara en vanlig måltid.

Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk, han försyndar sig på Herrens lekamen och blod.

9) Därför ska vi "undersöka oss" själv(1 Kor 11:28-29). Vi ska testa våra motiv och attityder när vi närmar oss bordet för att vara säkra på att vi deltar av rätt skäl och med rätt förståelse för vad elementen representerar. Detta är ännu ett argument mot paedo-nattvard. Om man inte kan lyda denna befallning av Paulus är man inte förberedd eller kvalificerad att ta del av elementen.

Pröve då människan sig själv, och äte så av brödet och dricke av kalken.

10) Slutligen kan misslyckandet med att delta i måltiden felaktigt leda till gudomlig bestraffning (1 Kor 11:29-34). Sådan straff från Fadern är till för att den troende ska bli räddad från domen som kommer över den icke troende världen. Några i Korint hade redan lidit Guds disciplin ("svaga och sjuka"); vissa hade dött fysiskt ("sömn"). Och detta var ett uttryck för Guds nådiga engagemang för att bevara sitt folk "så att vi inte får blir dömda tillsammans med världen" (1 Kor 11:29-32).

Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig. Därför finnas ock bland eder många som äro svaga och sjuka, och ganska många äro avsomnade.´Om vi ginge till doms med oss själva, så bleve vi icke dömda. Men då vi nu bliva dömda, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi icke skola bliva fördömda tillika med världen.
Alltså, mina bröder, när I kommen tillsammans för att hålla måltid, så vänten på varandra. Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att eder sammankomst icke bliver eder till en dom. Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer. 33-34https://www.crosswalk.com/faith/bible-study/10-things-you-should-know-about-the-lord-s-supper-from-1-corinthians.html

4 kommentarer:

 1. Brödsbrytelsen

  Inlägg 1 brödsbrytelsen

  Nattvarden är mer än en åminnelse och förkunnelsestund, men inte heller något ”frälsningsmöte”. Det är inte så att vi dricker och äter Kristus och blir frälsta.

  Jesus säger när Han delar brödet och vinet med lärjungarna att det är Hans blod och lekamen (Matt.26:26-29). Paulus säger också i 1 Kor. 10:16 angående vinet och brödet: ”är icke den en delaktighet av Kristi blod? Är icke det en delaktighet av Kristi kropp?”

  Samtidigt citerar Paulus Jesus och säger ”gör detta till min åminnelse” och ”så ofta ni äter detta bröd och dricker kalken, förkunnar ni Herrens död, till dess att han kommer” (1 Kor. 11:23-26).

  Det är allvarligt att framställa nattvarden på ett sådant sätt att fokus förs från förtröstan till den Jesus är i sin person och offret av Kristi kropp och blod på korset, till att en förtröstan till en ritual räddar mig.

  Jag är räddad i förtröstan till den Jesus är och offret av Kristi kropp och blod på korset, innan jag kommer till nattvardsbordet. ”Frälsningsmötet” sker vid korsets fot vid anblicken av försoningsoffret på korset, där relationen, kommunikationen och umgängelsen med min Frälsare upprättas.

  Men lika allvarligt är det att förringa Herrens speciella närvaro vid nattvardsbordet genom sitt Ord: Detta är min lekamen och detta är mitt blod. Herren kommer mig till mötes på ett speciellt sätt vid nattvardsbordet, när vi delar brödet och vinet till åminnelse och förkunnelse av Hans död, till dess att Han kommer.

  Inte så att brödet och vinet intagit en annan substans än vin och bröd i fysisk bemärkelse, inte så att Han är förenad med brödet och vinet så att vi äter och dricker Kristus.

  Men en speciell närvaro råder utifrån Hans eget Ord: Detta är min lekamen, detta är mitt blod, som en åminnelse om vem Jesus ÄR och offret på korset av Kristi persons kropp och blod . När vi påminner oss om detta så är Jesus på ett speciellt sätt närvarande när vi påminner oss om det frälsande offret på korset.

  ”Pröve då människan sig själv” (1 Kor. 11:28-29), inte huruvida ens leverne är värdigt att komma till nattvardsbordet, men om man äger en längtan efter gemenskap med Kristus, längtan efter förtröstan till och umgängelse med den Han är som person. Längtar efter nåd, förlåtelse och försoning.

  Att man har en längtan efter förtröstan till offret av Kristi kropp och blod på korset för sin synd, längtan efter Guds nåd, frid och vänskap med Gud, längtan efter gemenskap med syskonen i tron på Herren Jesus (1 Kor. 10:17).

  Katolicismens lära om att Jesus offrar sig om och om igen vid nattvarden är totalt vilset! Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång (Märk en gång) för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10) Det sker inte upprepat i någon senare ceremoni.

  Forts Inlägg brödsbrytelsen

  SvaraRadera
 2. Inlägg 2 brödsbrytelsen

  Nu är det uppenbarligen inte bara i Katolicismen som man ”äter och dricker Jesus och blir frälst” när man intar nattvarden. I LBK heter det att brödet och vinet inte är ”förvandlat” men att ”Kristus är förenat med brödet och vinet”. Och det heter att den som har inflation i orden och inte tror att ”Kristus är förenat med brödet och vinet”, ”äter och dricker en dom över sig”.

  Detta handlar ju bara om en lek med ord. Det är ju i praktiken samma sak om det är ”förvandlat” eller ”Kristus är förenat med brödet och vinet”. Med denna syn så är man snart med i Katolicismens klubb av dyrkan av eukaristin

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/04/28/den-ekumeniska-eukaristin/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/04/08/en-annan-jesus-en-annan-ande-leder-till-rom/

  Slutledningen att nattvarden i sig självt förmedlar andligt liv är samma typ av förförelse som leder människor till fördärvet. Som när människor missuppfattar att Joh 6 handlar om nattvarden.

  När Jesus där talar om att ”den som inte äter och dricker min kropp och blod har inte liv i sig”, så talar inte Jesus där om nattvarden, utan om att den som inte inser vad som är det frälsande offret, att det är Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod som är offret, har inte liv i sig.

  Den som flyttar tron från Jesu person som frälsande i sig, till att ett sakrament i sig själv, skulle vara frälsande har inte liv i sig och förleder människor med den tron till fördärvet.

  Jesus instiftade sen nattvarden så att människorna skulle förstå vad det frälsande offret var och att det var fullbordat på korset: offret av Kristi persons kropp och blod. Ett offer som inte återupprepas i någon ceremoni. ”Offrades en gång för alla”. Att tro att det återupprepas i en ceremoni, det är att ”äta och dricka en dom över sig”.

  Det är Jesus i sig själv som förmedlar det andliga livet. Det är tron på den Han är och tron på offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset EN GÅNG GIVET som är den frälsande tron.

  Slutledningen att nattvarden i sig självt förmedlar andligt liv för fokus bort från en tro på Jesus som frälsande till att en tro på en ritual skulle vara frälsande. Detta kan leda människor till fördärvet.

  Forts Inlägg brödsbrytelsen

  SvaraRadera
 3. Inlägg 3 brödsbrytelsen

  Det finns dokument som visar på att redan så tidigt som att någon hade lyssnat till Johannes som barn förmedlade att brödet och vinet förvandlats till Kristi kropp och blod.

  http://www.therealpresence.org/eucharst/father/a5.html?fbclid=IwAR0PThvA6_yaxXxxvttRthPKNn4CA7Piwrftw_ZCLBRnq-O1SHZuX-gPUVY#ignatius

  Det är skrämmande men samtidigt inte förvånande att man uppenbarligen tidigt kom att föra fokus bort från tron på Kristi person som frälsande till tron på att ett sakrament i sig självt skulle vara frälsande. Fienden kommer alltid att vara aktiv med att föra fokus bort från Kristi person och DET FRÄLSANDE OFFRET PÅ KORSET, som det tillräckliga och slutliga offret.

  Även den som lyssnat till Johannes kan komma fel. För att han lyssnat till Johannes så var han inte immun mot fiendens röst till att föra fokus bort från Jesu person och offret på korset, som slutgiltigt och tillräckligt, till att man behövde något mer för sin frälsning. En tro på att en ceremoni i sig självt skulle vara vad som räddade.

  Skrift måste förklara Skrift. Jesus visar på vad som är det frälsande offret med att illustrera det med att bryta brödet och dela vinet och säger ”detta är min kropp och mitt blod.” Det är vid det tillfället inte förvandlat. Jesus sitter ju bredvid dem. Men DET PEKAR FRAMÅT på Offret av Hans kropp och blod PÅ KORSET. Det är Hans kropp och blod som är offret PÅ KORSET som Jesus vill visa är det frälsande offret.

  Så säger Jesus: ”Så ofta ni dricker och äter detta så GÖR DET TILL MIN ÅMINNELSE”. Alltså LÅT ER PÅMINNAS OM VAD SOM ÄR DET FRÄLSANDE OFFRET. Offret av min kropp och mitt blod PÅ KORSET. Som inte offras vid senare tillfällen i en ceremoni.

  Det är alltså vare sig ”förvandlat” eller att ”Kristus är förenat med brödet och vinet”. Men det ska nu få oss att BLICKA TILLBAKA på ”detta är min kropp och mitt blod” SOM OFFRADES PÅ KORSET.

  OCH DET ÄR ETT FULLBORDAT OCH DÄR PÅ KORSET TILLRÄCKLIGT OFFER SOM ALDRIG UPPREPAS. MEN SOM VI ALLTID KAN TITTA TILLBAKA PÅ OCH VID TRON PÅ HONOM FÅ OSS FRÅN HONOM SJÄLV OSS GIVET EVIGT LIV I HANS GEMENSKAP.

  SvaraRadera
 4. Vilket stort vittnesbörd, jag är Torpey Clare och har varit gift, var nöjd med mitt äktenskap, inte förrän när min make började lyssna på skvaller om att jag inte var trogen mot våra äktenskapliga löften, jag försökte få honom att förstå att de var lögner, men han förlorade kärleken, förtroendet och förtroendet för oss. Så vi blev gnagande par och fyllde sedan för skilsmässa, senare blev vi separerade. år efter vår skilsmässa försökte jag leva ett normalt liv men jag kunde inte, så jag började en strävan efter att få tillbaka min man, då hänvisades jag till, BaBa ogbogo en stor och mycket andlig man som kastade en kärleksförtrollning på mig och fick min EX tillbaka till mig inom 48 timmar. med glädjen och lyckan i mig, släpper jag hans kontakt här för dem som har problem med äktenskap och äktenskap. greatbabaogbogotemple@gmail.com. Ta kontakt med honom, han är verkligen en stor och mäktig man. Hjälper också med att följa frågor ...
  (1) Stop Divorce (2) End Barrenness (3) Behöver andlig hjälp (4) Alla typer av stavning

  SvaraRadera

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...