söndag 16 juni 2019

Vad innebär det att vara ett ljus i världen?


Vad innebär det att vara ett ljus i världen? En djupare titt på Matteus 5: 14-16
joshua infantado 6 augusti 2017

Den här bloggen undersöker Jesu Kristi ord i Matteus 5:14-16. Det handlar om vad det innebär att vara ett ljus i världen och hur man ska vara ett ljus för andra människor.En stad på en kulle

För 387 år sedan, år 1630, gav en puritansk ledare som hette John Winthrop en predikan till en grupp människor ombord på skeppet Arbella, på väg till den nya världen. Denna grupp av individer kommer bli den framtida kolonin i Massachusetts Bay, den andra stora bosättningen i New England. Winthrop kände till de stora utmaningar som de skulle få möta i sin strävan att skapa en stark koloni. Om de skulle lyckas, behövde de hjälp av Gud.

John Winthrop
Hans predikan bättre känd som "En stad på en kulle". I sin predikan sa han:

"För vi måste betrakta att vi ska vara som en stad på en kulle, vi har alla människors ögon på oss."John Winthrop erkände den gyllene möjligheten i att de kunde vara ett ljus i världen på en plats full av ovisshet och osäkerhet. Han bad sina kamrater att de måste verka enligt Guds bud och vara trogna mot sin kristna kallelse. Om inte, kommer de "bli en berättelse och ett ordspråk i världen, (de) skall öppna fiendernas munnar för att tala ondska om Guds väg och alla bekännare för Guds skull; (de) skall skämma ansiktena hos många av Guds värdiga tjänare och få deras böner att förbanna oss, tills vi förbrukas ut ur det goda landet, dit vi går. "

John Winthrop hade ingen aning om att hans ord skulle återupprepas århundraden senare av en amerikansk senator som skulle bli nästa president i USA, John F. Kennedy.

Ingen tvekan; för oss kristna är vi alltför bekanta med linjen, "staden på kullen". Denna fras inspirerades av bergspredikan som gavs av vår Herre och Frälsare Yehshua Messias eller Jesus Kristus.

Som kristna, oavsett om vi gillar det eller inte, är vi alla som en stad på kullen. Folk kommer titta på oss. De kommer att observera hur vi tänker, talar och agerar. De kommer att märka vår karaktär, beteende och attityd.

Så vad betyder det egentligen att vara ett ljus i världen? Vad menade Jesus när han instruerade sina anhängare att tjäna som ett fyrljus till denna mörka värld?

Låt oss i den här bloggposten undersöka den djupa innebörden och den ädla plikten som vi alla måste utföra som kristna. Låt oss veta vad det verkligen betyder att vara ett ljus i världen.Matteus 5: 14-16


Jesu instruktion om att vara ett ljus i världen finns i Matteus 5: 14-16. Vi läser:

"I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg? Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen."

Matteus 5:14-16 är en kraftfull instruktion från vår Herre och Mästare. Han visade oss vägen att bli kristna genom att vara ljus i världen. Dessa verser förtjänar att vi alla tar en djupare titt på demNi är världens ljus.

Vi har vi två val i det här livet. Vi kan antingen vara en del av mörkret och delaktiga i denna värld ELLER lysa som ljus och vara annorlunda. Denna värld går under och behöver få se ett ljus. Människor söker desperat efter en ljusglimt av hopp. Vi är kallade att vara kristna, inte bara för att delta i gudstjänster en gång i veckan. Vi ska göra ett arbete och det ska lysa som ett ljus för dem runt omkring oss.

Det är för lätt att anpassa sig till denna värld, bara hänga med i flödet och leva ett liv med mindre motstånd och stanna inom vår komfortzon. Men vi är kristna. Vi ska vara annorlunda. Vi ska vara ett ljus.
Vilket leder oss till frågan, hur kan vi producera ljus? John 8:12:

"Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»"

Denna vers berättar för oss att för att vi ska kunna producera ljuset måste vi följa världens ljus! Vi måste följa Jesus Kristus, hans undervisning och exempel. Vi måste likna Gud i våra tankar, ord och handlingar.

Som Johannes döparen sade, "Kristus måste öka och jag måste minska." Därför ju närmare vi går till ljuskällan desto skarpare blir vårt ljus. Det motsatta är också sant. Om vi håller oss borta från Gud eller Kristus, blir vårt ljus mörkare och dimmigare tills vi förlorar det ljus som Gud gav oss.


En stad som ligger på en kulle kan inte döljas.

Vi ska vara som en stad på en kulle. Eftersom vi lyser som ljus, kommer folk att märka det, de kommer se att vi är annorlunda. De kommer att se att vi inte är som de andra människorna, de kommer kunna se att vi verkligen är de vi hävdar att vi är som kristna.


Vi måste lysa våra ljus så att människor ser Gud och Jesus Kristus i oss. Det är vårt ultimata mål när vi lyser som ljus.

När vi följer Gud så kommer folk så småningom att märka det. De kommer att säga, "Vet du, det är något annorlunda med den där killen/ tjejen. Han/hon röker inte, är inte en suput, förbannar inte, är trogen mot sin make/ maka. Han/ hon är artig, hälsar mig när vi träffas, säger tack, hjälper mig att bära in min mat. Jag gillar att prata med den här personen eftersom han/ hon är uppmuntrande. Han/ hon är inte negativ. Åh, jag gillar den familjen. De är gästvänliga, hjälpsamma, snälla, givmilda och kärleksfulla."

Lite i taget blir du ett ljus av denna värld - ett ljus som ger välsignelser, glädje och goda nyheter till alla som du stöter på.De tänder inte ett ljus och sätter det under en korg, utan de sätter det på en ljusstake.

Om du är ett ljus i världen, måste du arbeta på det. När du tänder en lampa, gömmer du inte den under en korg. Du kan alltså inte gömma det i din garderob eller inuti din väska. Nej, du ställer det i en ljusstake där det kan tjäna sitt syfte. Du ställer det på en plats där det ger bästa möjliga ljus, där det kan ge ljus och stråla ut till andra människor.
Vad kommer hända om vi bara döljer ljuset inom oss? Ingen kommer få reda på det ljus vi har.

Om du har ljuset måste du visa det. Precis som när vi har fått reda på sanningen och behöver dela med oss av den. Vi behöver ge det till andra människor, inte på ett oförskämt eller auktoritativt sätt, men vi behöver prata sanning i kärlek.

Om vi inte är försiktiga kan vårt ljus vara stötande för andra. Det handlar inte bara om att skina som ljus, utan det handlar om hur vi lyser som ljus. Ta till exempel ficklampan, om du pekar ficklampan direkt på någons ansikte, kanske det blir slaglmål. Det är helt enkelt irriterande och smärtsamt för ögonen. Ett annat exempel är en defekt och högljudd glödlampa. Så småningom kan den glödlampan vara irriterande och ibland farlig.

På samma sätt finns det en möjlighet att vi kan använda vårt ljus på ett negativt, offensivt sätt. Ett bra ljus finns bara där, lyser och upplyser. Det behöver inte göra några ljud för att göra sitt arbete. Så småningom kommer människor att märka vårt ljus och fråga vem vi är, vilken kyrka vi går till och vad vi tror . Så här inleder du en konversation, och det är ett perfekt tillfälle för dig att vara ett vittne för Kristus.Det ger ljus till alla som är i huset

Meningen för ljuset att lysa är för att avslöja mörkret. Genom att se vår exempel, skulle människor känna igen ondska och godhet, rätt och fel. Vårt ljus ska visa människor vad Gud accepterar och inte accepterar.
Därför är det viktigt att vi studerar Bibeln för att få veta vad Gud godkänner eller inte, och vad han förväntar sig från oss. Vi kan inte ge ut något som vi inte har. PÅ samma sätt kan vi inte vara ljus i världen om vi inte vet hur vi ska bete oss, eller vet guds sanningar i frågan. En blind man kan inte vägleda en annan blind man. ska kunna vara ett effektivt ljus måste ha en ordentlig förståelse för Guds sanning, kärlek och mål.Att de ska se våra goda gärningar

Vi behöver lysa som ljus inför människorna så att de kan se våra goda gärningar. Det betyder nu inte att vi går runt och berättar för alla hur goda och rättfärdig vi är. Vi är tillsagda att be och ge vår allmosa i hemlighet, och hjälpa andra utan att tänka på något tack eller erkänsla.
Kristus säger till oss att om vi ska vara ett ljus måste vi göra goda gärningar. Det är omöjligt att vara ett ljus för världen utan att göra något bra! Allt du behöver göra som kristen är tro på Gud och du är frälst. Nja det är inte riktigt sant. Vi måste utföra goda gärningar också för att manifestera vår tro på Gud, även om gärningarna i sig inte är frälsande, de är snarare en frukt av vårt kristna liv.

Det är inte bra att bara ha en akademisk kunskap om sanningen. Det räcker inte att memorera skrifterna från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken. Det är inte tillräckligt att förstå profetior och läror. Vi behöver göra de goda gärningarna också. Allt vi vet kommer att sluta i ingenting om det inte åtföljs av goda gärningar!

Våra handlingar bör återspegla vad vi vet. Kunskapen som vi har måste översättas i våra dagliga liv. Det är vad Kristus säger till oss.Förhärliga din Fader i himlen

Vad är syftet med att vara ett ljus världen? Vad borde vårt motiv vara? Vad borde vara drivkraften bakom alla våra åtgärder? Jesus sade till oss att vi skulle lysa som ljus så att det skulle förhärliga vår Fader i himlen! Vårt ljus och goda gärningar bör inte fokuseras på oss själva. De ska visa vägen till Gud!

Detta måste vara våra tankesätt bröder. Som psalmen säger: "Min Gud tillhör äran." Vårt ljus bör övertyga människorna omkring oss om att Guds sätt verkligen fungerar. Vårt liv borde vara ett exempel för andra. Det borde berätta för andra om vad som kommer hända om vi följer Gud. Vårt exempel borde visa dem att det vi tror är sant och det leder till livet. Det måste säga till dem att om vi följer Gud, kommer vi att bli välsignade inte bara i detta liv utan också i det kommande livet.
Slutord

Så bröder, vi arbetar på att vara ljus i världen? Återspeglar vi det ljus som Kristus gav oss? När människor ser oss, ser de Guds sätt att leva? Eller är vi inte annorlunda än dem som är utanför tron?

Jag hoppas att vi nu har en djupare förståelse för vad det verkligen betyder att vara ett ljus i världen. Vi måste alla sträva efter att vara en lysande fyrar till andra människor. Varhelst vi är, i skolan, på jobbet, hemma eller i vårt samhälle, måste vi reflektera Guds ljus. Vi måste bära Guds ljus så att hans namn inte hädat. Vi behöver göra vårt bästa så att "vi (kan) bli oklanderlig och oskyldiga, Guds barn utan fel i en oärlig och pervers generation, bland vilka vi lyser som ljus i världen och håller fast livets ord "(Fil 2:14-16).

Gören allt utan att knorra och tveka, så att I bliven otadliga och rena, Guds ostraffliga barn mitt ibland »ett vrångt och avogt släkte», inom vilket I lysen såsom himlaljus i världen, i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat.https://becomingchristians.com/2017/08/06/what-does-it-mean-to-be-a-light-of-the-world-a-deeper-look-at-matthew-514-16/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...