söndag 16 juni 2019

Vad menade Jesus när han sa: "Jag är världens ljus ?"Jag är världens ljus" (Joh 8:12) är den andra av sju "JAG ÄR" -förklaringarna från Jesus, endast nedtecknat i Johannes evangelium, som pekar på hans unika gudomliga identitet och syfte. När han förklarade sig vara världens ljus, hävdade Jesus att han är den exklusiva källan till andligt ljus. Ingen annan källa till andlig sanning finns tillgänglig för mänskligheten.


Det finns två typer av ljus i världen. Vi kan uppfatta en, eller båda, eller ingen! När vi föds i denna värld uppfattar vi fysiskt ljus, och genom det lär vi oss om vår Skapares verk i de saker vi ser. Men även om det ljuset är bra finns det ett annat ljus, ett ljus så viktigt att Guds Son måste komma för att både förklara och överlämna det till människan. Johannes skriver i 8:12: "När Jesus talade igen till folket, sade han:" Jag är världens ljus. Den som följer mig, kommer aldrig att gå i mörkret utan ha livets ljus." Den framställning som Herren använder sig av i denna vers talar om Hans Sanningens ljus, Hans Ords Ljus, Det eviga Livets ljus. De som uppfattar det sanna ljuset kommer aldrig att gå i andligt mörkret.

Vi tar ett ljus in i ett rum för att skingra mörkret. På samma sätt måste Jesu Kristi Ljus tas in i syndens mörk
er som engagerar hjärtan och liven hos dem som inte följer honom. Det är villkoret bakom att ha detta ljus - att vi följer honom. Om vi inte följer honom, kommer vi inte att ha detta ljus, denna sanning, detta eviga liv.

Fysiskt ljus är nödvändigt för fysiskt liv. Jorden skulle förändras väldigt snabbt om det inte längre fanns någo
t solljus. En skog full av träd med mycket tjocka lövkronor högt ovanför ger väldigt litet liv åt plantor på marken, förutom mossa eller lav, som behöver väldigt lite solljus. Växter kommer aldrig att flytta sig från ljuset - de sägs vara positivt fototropiska, dras mot ljuset. På samma sätt är andligt ljus nödvändigt för andligt liv, och detta kan vara ett bra test på var vi står i Kristus. Den troende kommer alltid att ha tendens till andliga saker; han kommer alltid att ha en tendens till gemenskap, bön, Guds ord osv. Den icke troende gör alltid det motsatta (Joh 1:5, Joh 3:19-20) eftersom ljuset avslöjar ondskan, och han hatar ljuset. Faktum är att ingen kan komma in i Jesus Kristi sanna andliga ljus, om inte han är aktiverad (Joh 6:37).

Efter
följa Jesus är villkoret för två löften i Johannes 8:12.
1. Hans anhängare kommer aldrig vandra i mörkret, vilket är en hänvisning till den försäkran om frälsning vi får njuta av. Som sanna efterföljare av Ljuset, kommer vi aldrig att följa syndens sätt, aldrig leva i ett ständigt syndigt tillstånd (1 Joh 1: 5-7). Vi omvänder oss hellre från vår synd, för att hålla oss nära världens ljus.

2. Det andra löftet är att vi kommer återspegla livets ljus. Precis som han kom som världens ljus, befaller han oss att vara "ljus" också. I Matteus 5:14-16 ser vi de troende avbildade som världens ljus. Precis som månen inte har sitt eget ljus, utan återspeglar solens ljus, så är det meningen att de troende ska reflektera Kristi ljus så att alla kan se det i oss. Ljuset är uppenbart för andra genom de goda gärningar vi gör i tro och genom den Helige Andes kraft.

Tyngdpunkten här är att upprätthålla ett trovärdigt och uppenbart vittne i världen, ett vittne som visar att vi är trogna, ärar Gud, pålitliga, uppriktiga, allvarliga och ärliga i allt vad vi gör. Vi bör också alltid vara beredda att redogöra för det hopp vi har (1 Peter 3:15), för det ljus om evangeliet vi har ska inte täckas över utan vara uppenbart så alla kan se det och dra nytta av det, att de också kan lämna mörkret och komma in i ljuset.https://www.gotquestions.org/light-of-the-world.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...