fredag 24 maj 2019

Krislam vad är det?

Vad är Chrislam (=kristendom och islam sammanslagna?
By Nick PetersHär är början!
I en pluralism-ålder är det egentligen inte en överraskning att se ett försök att blanda kristendom och islam. Detta har försökts av Shamsuddin Saka, en pastor i Lagos, Nigeria. Hans kyrka är mycket ovanlig genom att man hör både Bibeln och Koranen ifrån predikstolen.

Grunden för detta är Saka på Hajj, pilgrimsfärden till Mekka. Enligt Saka var detta för nitton år sedan (från tidpunkten för denna skrift) när han var i bön och Gud berättade för honom att skapa fred mellan de två religionerna. Emedan det inte finns något fel på fred mellan de två religionerna, förutsatt att de får vara oense och kan rimligt diskutera sina meningsskiljaktigheter, så finns det dock ett problem med att försöka ta två motsatta världs-åsikter och sätta dem ihop.


I början på gudstjänsten i Sakas kyrka börjar de med en bön från koranen. Stämningen i bönen är intensiv och liknar vad vi kan finna i en pingst-gudstjänst. Det finns så klart inga fel med uttrycksfull tillbedjan, men man måste vara vaken för att se till att ens sinne är fullt medveten om vad som händer och kan hantera den information som kommer in.

Efter detta talas det i predikan om böner och gemensamhet mellan islam och kristendom. Självklart finns det några likheter mellan de två religionerna. Båda ser Jesus som syndfri, sänd av Gud, Messias och född av en jungfru. Båda tror på en Gud som är allsmäktig, allvetande och allestädes närvarande. Där de skiljer sig åt är det som är det viktiga, såsom islams förnekande av Kristi gudom och Guds treeniga natur.

Också anmärkningsvärt angående det som händer i Sakas kyrka är att kristendomen verkar undervisa som troslärans kristendom med betoning på mirakel. Det finns rapporter om kvinnor som säger att de inte kunde bli gravida och sedan kom till Sakas kyrka och blev gravida.

Saka själv kör en Hummer. Medans detta får en del att höja på ögonbrynen så försäkrar Saka dem som ifrågasätter honom att det inte kommer från de pengar han får från sin tjänst, eftersom inte mycket samlas in. Istället var det en gåva till Saka från några anhängare baserat på ett svar på bön. Det är emellertid en överraskning, varför de som får en bön besvarad bön ger en gåva till pastorn.

Hur borde kristna reagera? För det första bör det noteras de stora skillnaderna mellan islam och kristendom. Naturligtvis har varje person friheten att ha sina egna åsikter, och vi vill inte se kristendomen spridas genom svärdet. Men vi vill inte heller att tron ska ses som en lika giltig väg till samma Gud. Kristna borde bekanta sig med Koranen. Det skulle inte skada de flesta kristna om de faktiskt läste islams heliga bok för att bättre kunna föra dialog med muslimer.

För det andra måste kristna också vara försiktiga med människor som säger, "Gud berättade för mig." Naturligtvis kan vi inte förneka att Gud kan berätta någonting för någon om han vill, men det budskapet bör verifieras på något sätt, vare sig det är att kontrollera tidigare givna uppenbarelser eller genom någon form av utfört mirakel, som Jesus och apostlarna gjorde. Naturligtvis måste vi också komma ihåg att enligt 5 Mos 13 är det inte tillräckligt att utföra ett mirakel. Kontrollen av tidigare uppenbarelse är viktigare .

För det tredje bör kristna vara medvetna om hälso- och välståndsevangeliet som undervisas av trosläran. Trohet mot Gud kan inte mätas genom hur mycket pengar som finns på ett bankkonto, utan mäts i hur mycket skatt man samlat till sig själv i himlen, något som vi inte kan se på den här sidan av evigheten.

Slutligen måste kristna se till att de känner till väsentligheten i sin egen tro och hur man delar den. Vilken skillnad gör treenigheten och hur kan det påvisas från Skriften? Varför bör det vara viktigt för en kristen att veta att islam faktiskt lär ut jungfrufödseln? Kan en kristen svara på de frågor som muslimer har för dem om ämnen som är relevanta för kristendomen?
Just nu är det en relativt liten rörelse, men kristna behöver vara medvetna om försök att synkronisera motstridiga tros-system. Medan det finns områden med oenigheter som tillåts inom kristna cirklar, förnekar islam det som är avgörande för kristen tro, så kristna kan inte se islam som en giltig väg till Gud.

Vad är Krislam?

Krislam är ett försök att synkretisera kristendomen med islam. Medan den började i Nigeria på 1980-talet har dessa kristna idéer spridit sig över hela världen nu. I Sverige är det en del Svenska kyrkor som går i bräschen för detta. Det grundläggande begreppet Krislam är att kristendomen och islam är kompatibla, att man kan vara en kristen och en muslim samtidigt. Krislam är inte en egen religion, utan en oskärpa av skillnaderna och skillnaderna mellan kristendomen och islam.

De som förespråkar Krislam pekar på fakta som att Jesus nämns 25 gånger i Koranen, eller kristendomen och islam har liknande läror om moral och etik eller behovet av de två största monoteistiska religionerna att förena sig för att bekämpa ateismen och alternativ andlighet. Krislam betraktas av vissa som lösningen för den pågående konflikten mellan västvärlden, som är övervägande kristen, och Mellanöstern, som övervägande är muslimsk.

Även om det är obestridligt att det finns många likheter mellan kristendomen och islam (och judendomen, för den delen), misslyckas Krislam till syvende och sist, för kristendomen och islam är diametralt motsatta på de viktigaste frågorna - Jesu Kristi identitet. Den sanna kristendomen förklarar att Jesus är Gud inkarnerad. För kristna är Kristi gudom icke-förhandlingsbart, för utan hans gudomlighet, hade Jesu död på korset inte varit tillräckligt för att vara syndoffret för hela världens synder (1 Joh 2:2).

Islam förkastar Kristi gudomlighet, Koranen förklarar tanken om att Jesus är Gud är blasfemisk (5:17). Tro på Kristi Gudskap anses som skymf ("polytheism") för muslimer. Vidare förnekar islam Kristi död på korset (4: 157-158). Den mest avgörande doktrinen om kristen tro avvisas i islam. Som ett resultat är de två religionerna absolut inte kompatibla, vilket gör Krislam till ett begrepp både kristna och muslimer bör avvisa.


Går vi vidare; här i Sverige åtminstone, så ser vi hur kyrkan försöker förena de två och få muslimer att komma in, men det är envägs, då aldrig muslimer inbjuder till att ha delad Gudstjänst med kristna.
Utöver det så kan vi inte ha en andlig enhet i ande och sanning, med de som inte delar vår tro. Det blir mörker och ljus som försöker förenas, vilket Bibeln säger oss är omöjligt. För vilken delaktighet har ljuset med mörkret?

llor:

http://www.pri.org/theworld/?q=node/24682

http://www.pri.org/politics-society/religion/chrislam.ht

http://www.pbs.org/newshour/extra/video/blog/2009/05/chrislam_combines_christian_an.html

https://carm.org/what-is-chrislam

https://www.gotquestions.org/Chrislam.html

CHRISLAM mycket bra video, rekommenderas, men den är på engelska.
https://www.youtube.com/watch?v=KxfNvalm3KI 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...