onsdag 5 juni 2019

Vad är det ockulta?Ordlistan definierar ockult som "dold, hemlig och mystisk, särskilt vad gäller det övernaturliga." Exempel på ockulta metoder är astrologi, häxkonst (Wicca), svartkonster, förutspå framtiden, magi (både svart och vit), Ouija-brädspel , Tarot-kort, spiritualism, parapsykologi och satanism. Människor har alltid varit intresserade det ockulta, från antiken hel vägen fram tills idag. Ockulta metoder och psykiska fenomen har fascinerat miljontals människor över hela världen, och detta är inte begränsat till okunniga eller olärda. Det finns flera faktorer som gör att det ockulta fascinerar alla, även i vår tid av tekniska och vetenskapliga framsteg.

En sak är att ockulta metoder tilltalar vår naturliga nyfikenhet. Många som blir involverade i det ockulta börjar med något som verkar"ofarligt och oskyldigt" som att leka med en Ouija-brädspel (inte helt ofarligt) av ren nyfikenhet. Många som har experimenterat på detta sätt har kommit djupare och djupare in i det ockulta. Tyvärr är denna typ av engagemang likvärdig med kvicksand, lätt att komma in och svårt att komma ifrån. En annan fascination av med det ockulta är att det verkar erbjuda snabba och enkla svar på livets frågor. Astrologen kartlägger gärna din framtid, Ouijabrädan och Tarot-kort ger dig riktning, och den psykiska får dig i kontakt med din faster Esther som berättar att allt är bra i efterlivet. Ockulta metoder styrs av demoner, som erbjuder tillräckligt med information för att hålla sina offer fascinerade, samtidigt som de utövar mer och mer kontroll över godtrogna/ lättlurade hjärtan och sinnen.Faren med ockulta metoder kan inte överdrivas. Gud varnade strikt israeliterna för att vara involverad i det ockulta (3 Mos 20:6). De hedniska nationerna som omringade Israel var genomsyrad av spådom, trolldom, häxkonst och spiritualism, och detta är anledningen till att Gud gav sitt folk befogenhet att driva dem ut ur landet (5 Mos 18:9-14). Nya testamentet säger att uppkomsten av intresse för det ockulta är ett tecken på slutet av tidsåldern: "Den [Helige Ande] säger tydligt att i senare tider kommer vissa att överge tron och följa lurande andar och saker som lärs av demoner" ( 1 Tim 4:1).

Och om någon vänder sig till andar som tala genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant.


Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Hur ska vi känna igen det ockulta och de som främjar det? Ett bra ställe att börja är den händelse som involverar Paulus och Barnabas i församlingens tidiga dagar. De "reste igenom hela ön tills de kom till Patos. Där mötte de en judisk trollkarl och falsk profet, namngiven Bar-Jesus, som var en följeslagare till prokonsulen, (ämbetsman i Romerksa riket med konsuslmyndighet inom ett visst ämnesområde, speciellt provinsståthållare som varit konsul) Sergius Paulus. Prokonsulen, en intelligent man, skickade efter Barnabas och Saul för att han ville höra Guds ord. Men Elymas trollkarlen (för det är vad hans namn betyder) stod emot dem och försökte vända prokonsulen från tron. Då tittade Saul, som också kallades Paulus, rakt på Elymas och sa fylld av den Helige Ande: "Du är djävulens barn och en fiende av allt som är rätt! Du är full av alla slags bedrägerier och bedrägeri. Kommer du aldrig sluta att förvrida Herrens rätt sätt? "" (Apg 13: 6-10).

Och sedan de hade färdats över hela ön ända till Pafos, träffade de där på en judisk trollkarl och falsk profet, vid namn Barjesus, som vistades hos landshövdingen Sergius Paulus. Denne var en förståndig man. Han kallade till sig Barnabas och Saulus och begärde att få höra Guds ord. Men Elymas (eller trollkarlen, ty namnet har den betydelsen) stod emot dem och ville hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som ock kallades Paulus, uppfylldes då av helig ande och fäste ögonen på honom och sade: »O du djävulens barn, du som är full av allt slags svek och arglistighet och en fiende till allt vad rätt är, skall du då icke upphöra att förvrida Herrens raka vägar?

I detta
redogörelse ser vi flera egenskaper hos de som är involverade i det ockulta.

* De är falska profeter (vers 6) som förnekar kristendomens grundläggande doktriner: Kristi gudom, människans fall i synden, himlen, helvetet, frälsningen och Kristi försoningsarbete på korset.
* De försöker påverka andra människor, särskilt de i maktpositioner, för att vända dem från tron (vers 6-7).
* De gör allt som står i deras makt för att undvika att Kristi sanna evangelium sprids och motsätter sig deras utsända till varje pris (vers 8).

När evangeliets sanning begränsas, vattnas ner eller avvisas, glädjs Satan och hans demoner.

Vi får inte gör misstaget och tro att det ockulta i alla former inte bör och måste undvikas, till varje pris, för det måste det. Vi ska "ha självkontroll och alerta. Din fiende djävulen går runt som ett rytande lejon och söker någon att sluka "(1 Pet 5:8). En del av självkontroll och varsamhet är vishet angående Satans planer, att dyka in i detaljerna i varje ockult övning och fenomen. Vi ska förstå djävulens yttersta mål - vår själs förstörelse - och motstå genom att sätta på oss "Guds fulla vapenrustning" (Ef 6:10-18). Först då kan vi stå fasta och utsläcka de onda "flammande pilarna" från den onde.Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och »varen iklädda rättfärdighetens pansar», och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord. Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.


https://www.gotquestions.org/occult.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...