lördag 17 augusti 2019

Blodets beskydd vad är korrekt och inte?

Om igen så har jag inte lärarens gåva men vi har alla fått den Helige Ande. Och vi är tillsagda att pröva allting emot Ordet. Så med den Helige Andes hjälp får jag göra så gott jag kan. (Obs det lär bli långt och möjligen också repetativt)

Åberopa Jesu blod över ditt liv. Detta ingick i troslärans undervisningen redan på 80-90 talet idag har det gått längre än så. Nu när jag satt och började titta in på det så fann jag att det även ingick i Sverigebönen. Detta är inte en biblisk praktisering. Men som med all förförelse i trosläran så bygger det på att man tar ut bibelställen och bygger lärorna på det.

Jag måste innan jag verkligen går in på det ta ordet åberopa och dess synonymer: hänvisa till, anföra, citera, framhålla och stödja sig på.

Jag har faktiskt hittat en bra predikan på ämnet som jag kommet ta saker från och försöka så gått jag kan förklara det som är fel.

Jesus har betalat priset för våra synder
Upp 1:5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod
Jesus har friköpt oss från våra synder, dvs. han har betalat priset för att vi skulle bli fria. Han betalade med sitt eget blod.”

Det här stämmer. Jesus friköpta oss med sitt eget blod. Men ingenstans står det att vi ska praktisera blodets beskydd eller tala ut det över våra liv.

Det finns ingen förlåtelse utan att blod utgjuts
Hebr 9:22 Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse.
Det står att det inte ges någon förlåtelse utan att blod utgjuts. Tack vare att Jesus gav sitt blod, en gång för alla, så behöver inget annat blod längre utgjutas. Jesu blod är grunden för förlåtelse, men sedan är det också så att synd måste bekännas. När vi bekänner en synd så blir vi förlåtna, men vi blir också renade. Jesu blod renar oss från synden.
1 Joh 1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:7 Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Om igen helt sant. Vi är friköpta lösen är betald. Jesus död på korset, Hans blod som rann är det som betalade priset för allas synder. Det betyder inte att vi idag behöver åberopa Jesu blod över våra liv. Vi är ju redan friköpta och det är inte en process som vi om och om igen behöver gå igenom. Att be om förlåt är en sak men vi behöver inte be om att blodet ska skyla oss om vi syndar, det gör det automatiskt.
I denna predikan som jag tar sakerna från så går han vidare med att förklara hur Israels barn blev skyddade när lammets blod ströks på dörrposterna och hur det gav de familjer som gjorde så beskydd. Ur detta går han vidare till detta:

Vi behöver åberopa Jesu blod!
Vi har redan nämnt ett område där vi behöver åberopa Jesu blod, nämligen våra familjer. Låt oss nu se på ytterligare områden där vi behöver åberopa blodet.
Åberopa blodet över din och andras synd och över relationer!
Ef 1:7 I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.
Säg till dig själv; Jag är friköpt och förlåten genom Jesu blod! Jesus har även betalat för alla andras synder så det gäller även de som inte är frälsta ännu även om det inte är tillgängligt förrän de omvänt sig. Säg till dig själv; Alla människor i min omgivning är friköpta genom Jesu blod! Det finns upprättelse, en blodköpt harmoni, för alla trasiga relationer. Säg till dig själv; Jag åberopar Jesu blod över alla mina relationer!”

Här ser vi ett exempel på hur trosläran lär ut det. Det är en praktisering som lagts till som inte med ett ord omnämns i skriften. Det enda som Efesierbrevet berättar är att vi faktiskt är friköpta och har blivit förlåtna för våra synder för att vi tror på Honom. Det står inte att vi ska prata till oss själva och proklamera detta över oss.

Åberopa blodet över din fruktan. Proklamera Jesu blod över din fruktan, och säg till dig själv; Jag har frid i kraft av Jesu blod!”
Kol 1:20 och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.
Fil 4:6-7 Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Hela läran att proklamera ut blodet över allting existerar inte som jag redan sagt. Men i och med att man lägger till en praktisering som inte existerar så kan man sedan lägga in vad som helst i den. Troslärans specialitet är att ta bibelord och bygga en lära av det. Har man väl börjat ja då finns det ingen ändå på hur långt man kan ta det och bibelord för att styrka det man vill ha sagt finns det i överflöd om vi inte behöver läsa i saker i sitt sammanhang. Det är det som är så otroligt sorgligt.

Åberopa blodet över oordningen i ditt sinne/ åberopa blodet över sjukdom.
Kol 1:20 och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
Grundtextens ord för ”frid” betyder frid, harmoni och ordning.
Utifrån Kol 1:20 konstaterar vi att det finns harmoni och ordning, bl.a. för våra tankar och känslor, i kraft av blodet.
Lägg handen på ditt huvud och säg till dig själv: ”Jag har harmoni och ordning i mitt sinne i kraft av Jesu blod!”
Vi sade att grundtextens ord för ”frid” även betyder harmoni och ordning. Detta kan även tillämpas på våra kroppar. Sjukdom kan beskrivas som oordning i kroppen, och det finns alltså harmoni och ordning för den i kraft Jesu blod.
1 Petr 2:24 Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».
Lägg handen på din kropp, och om du är sjuk så lägg handen på det sjuka stället, och säg till dig själv; Jag åberopar Jesu blod över min kropp. Genom Jesu sår är jag helad!”

Blodets beskydd blir en sorts magisk nyckel för att hjälpa oss åstadkomma det som vi vill ska ske. Istället för att i ödmjukhet be om hjälp med oro, sjukdom och annat så använder vi blodets beskydd som en sorts hemligt magiskt ord som gör det vi vill att det ska göra. Det är med andra ord vi som åstadkommer det vi vill genom att tala ut en viss fras. I det här fallet är ”blodets beskydd” orden som får allting att fungera.
En annan sak som är viktig i sammanhanget är att även om jag nu lagt in hela bibelverserna som är citerade så tar man den lilla snutt man vill ha även om den bara innehåller fyra ord. I den vers som han citerar så fortsätter versen med ”för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten”. Men att leva för rättfärdigheten innebär att inte lägga till och dra ifrån från Guds ord. Leva rättfärdigt innebär att lyda den som är vår Mästare och Herre i allting. Det innebär även att dö bort från synden.

Åberopa blodet över känslor av skuld
Hebr 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.
Säg till dig själv; Jag åberopar Jesu blod över alla känslor av skuld för sådant som jag har bekänt!”

Här använder han sig av Kains blod som ropar från marken och hänvisar till vart det står för att förklara att Jesu renande blod talar starkare än ropet från vår skuld. Men det är ju inte över huvud taget vad detta skriftställe talar om. Om igen så läser man över huvud taget inte sammanhanget. Inför Gud så talar Jesu blod om att Han, Sonen, var den som levde perfekt och blev slagen, torterad, dödad och bar allas synder på sig. När Gud ser på oss människor så ser han genom blodet. Vi är i oss själva inte rättfärdiga att komma inför Gud. Vi kan komma inför vår himmelska Fader endast genom det offer som Jesus gjorde. Jesus är vår medlare inför Fadern. Om igen så är det orden ”Jesu blod” som vi uttalar som åstadkommer det vi vill ska ske.

Åberopa blodet över känslor av meningslöshet
1 Petr 1:18-19 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.
Vi kan alla drabbas av känslor av meningslöshet, men har vi tagit emot Jesus så har våra liv fått verklig mening. 
Jag är friköpt från ALL meningslöshet genom Jesu blod!”

Läser vi hela kapitlet så handlar det inte om det som han vill få det till. Vi är redan friköpta från våra före detta meningslösa liv, det är inget vi behöver bekänna Jesu blod över för att bli. Vi blir det när vi omvänder oss. Vi dör från den gamla människan och uppstår till en ny människa i Kristus. Vi lever inte längre för oss själva utan för Kristus. Bara två verser innan det han valt ut går skriften in på ”att vi ska vara heliga som Gud är helig” 1 Pet 1:16Men det finns inget heligt med att vara ett olydigt barn och göra som man vill. Hela vitsen är att vi är döda i oss själva, vi har uppstått till nytt liv med Jesus. Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Gal 2:19-20

Åberopa blodet över känslan att Gud är långt borta
Har du, som har tagit emot Jesus i ditt liv, någon gång känt det som om Gud är långt borta ifrån dig? Genom Jesu blod har du kommit nära honom. Gå inte på hur det känns, utan ta emot sanningen om Jesu blod. Säg till dig själv: Jag är i Kristus! Jag har kommit nära genom hans blod!
Ef 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod.

Om och om igen ser vi hur det är vi själva som åstadkommer det vi vill ska ske genom att magiskt använda orden ”blodets beskydd. Paulus har endast här förkunnat att Jesus blod har öppnat vägen för människan att ha kontakt med Gud igen. Den vägen stängdes när Adam syndade. Jesu död på korset öppnade på nytt vägen utöver det faktum att det betalade priset för allas synder. Innan vi var frälsta så var vi långt ifrån Gud men när vi blev frälsta så har vi kommit nära Gud för vägen är nu öppen för oss. Låt mig backa upp lite och ta det hela i sitt sammanhang.

Kommen därför ihåg att I förut, I som voren hedningar i köttet och bleven kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet – kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod. Ef 2:11.13

Skriften säger oss tydligt att vi var utan medborgarskap , utan hopp och utan Gud. Men i det ögonblick vi blir frälsta så ändras detta. Det må inte verka så galet att tala till sig själv även om praktiseringen i sig är fel. För givetvis kan vi behöv påminna vår känslor om vad Bibeln säger. Men det är skillnad på att läsa ordet och påminna oss om vad som står där och proklamera ut ordet för att det ska åstadkomma det som vi vill.

Åberopa blodet över känslan att vara ovärdig
När vi talar om känslor så låt oss ta med känslan av att vara för ovärdig för att ha med Gud att göra. Sanningen är att Jesus har tagit din ovärdighet. Säg till dig själv: I kraft av Jesu blod kan jag komma frimodigt inför Gud!
Hebr 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste

Visst det är sant att vi kan komma inför Gud själv med frimodighet i och genom det som Jesus har gjort för oss på korset. Men vi behöver inte uppmana oss själva det. Det är redan i bruk. När vi talar till oss själva på detta viset oavsett hur oskyldigt det verkar så får vi ”Jesu blod” att förvandlas till en magisk nyckel som öppnar dörren. Sanningen är att dörren är redan öppen för den som är frälst. Är vi inte frälsta har vi över huvud taget inget tillträde.

Åberopa blodet över församlingarna
Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
Församlingen är en samling människor som Jesus köpt med sitt blod. Det betyder inte att någon är perfekt och aldrig gör något fel. Tyvärr sker det mycket tokigheter ibland oss troende. Men, samtidigt som vi ser felaktigheterna, behöver vi ha med sanningen att var och en är köpt med Jesu blod. Säg till dig själv: Jag åberopar Jesu blod över min församling, och över alla andra församlingar!”

De magiska orden i bruk. Och vad man kan använda dessa magiska ord till är oändligt mycket. Det gör det inte till en sund praktisering eller ens en lära som stämmer överens med bibeln. Som med det mesta inom just trosrörelsens lära så är det våra ord som åstadkommer det hela. Vad vi säger orden eller frasen är det som magiskt hjälper till. Som en spågumma som använder ord för att göra någon magisk trollformel. Och det är allt som dessa orden blir i det här evangeliet. En magisk nyckel! Man agerar som att ingenting fungerar utan att dessa magiska ord uttalas.

Trons nödvändighet
Vi har gett några exempel på områden där du kan åberopa Jesu blod, och det finns naturligtvis många fler. Men en sak är gemensam nämligen att vi behöver åberopa Jesu blod i tro.
Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron
Där Folkbibeln talar om ”nådastol”, talar 1917 års översättning om ”försoningsmedel”. Jesu blod är ett försoningsmedel. Jesu blod + din tro = försoning”

Och så kommer hela slutklämmen att vi ska uttala orden i tro, åberopa dem, med ett annat allvarligt fel tillagt. Jesu blod + din tro = försoning.
Jesu blod, Hans död på korset är försoningen inget annat. Vi tar emot vad Jesus gjort genom att tro på honom inget annat. Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Hebr 10:17 Varken mer eller mindre. Inget hokus pokus behövs. Inga konstiga magiska nycklar som ska öppna upp dörrarna för oss.

Så detta är ingen lära som återfinns i skriften. Skriften ska inte läsas på ett sätt där vi tar ut saker och gör dem till egna läror eller praktiseringar. Här är det frågan om att ta orden ”Jesu blod” och göra dem till en praktisering som ska öppna upp saker.

Jag kommer ihåg min tid i trosrörelens mörker och att läsa igenom denna predikan var som att förflyttas bakåt i tiden. Detta var på modet redan på 80-90 talen nämligen.

Själv under en period använde jag orden som ett mantra. Om vi åkte till församlingen och lämnade barnen ensamma hemma med äldsta jäntan som barnvakt som i lagens ögon var ett barn. Jag ville inte åka men åkte gjorde vi och jag satt med magont hela tiden och bad oavbrutet om blodets beskydd över barnen och att inget allvarligt skulle hända.
Tro mig detta är inte evangeliet. Detta så kallade ”evangelium” är ett Satans påfund.

Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
1 Tim 4:1
Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapar sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. 2 Kor 11:13-14

Mitt råd, lär er läsa skriften som den ska läsas. Läs i sammanhang, låt skriften förklara skriften och det är summan av hela Guds ord, både nya och gamla testamentena som är sanningen. Har du lärt dig fel praktiseringar så be Gud om förlåt och omvänd dig. Det är inte svårare än så. Och be Gud visa dig om det är fler saker som du tagit in som är fel. Detta är att likna vid spådom och det är vi förbjudna att hålla på med.

När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. 5 Mos 18:9-12

Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.» Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.» 2 Kor 6:15-18

Detta är den adress som jag hittade predikan på:

1 kommentar:

  1. Vilket stort vittnesbörd, jag är Torpey Clare och har varit gift, var nöjd med mitt äktenskap, inte förrän när min make började lyssna på skvaller om att jag inte var trogen mot våra äktenskapliga löften, jag försökte få honom att förstå att de var lögner, men han förlorade kärleken, förtroendet och förtroendet för oss. Så vi blev gnagande par och fyllde sedan för skilsmässa, senare blev vi separerade. år efter vår skilsmässa försökte jag leva ett normalt liv men jag kunde inte, så jag började en strävan efter att få tillbaka min man, då hänvisades jag till, BaBa ogbogo en stor och mycket andlig man som kastade en kärleksförtrollning på mig och fick min EX tillbaka till mig inom 48 timmar. med glädjen och lyckan i mig, släpper jag hans kontakt här för dem som har problem med äktenskap och äktenskap. greatbabaogbogotemple@gmail.com. Ta kontakt med honom, han är verkligen en stor och mäktig man. Hjälper också med att följa frågor ...
    (1) Stop Divorce (2) End Barrenness (3) Behöver andlig hjälp (4) Alla typer av stavning

    SvaraRadera

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...