fredag 26 juli 2019

Är "nämn det - kräv det" läran biblisk?


"Namnge det och hävda det" eller "välstånd evangelium" är inte bibliskt och är på många sätt motsatt mot det sanna evangeliets budskap och den tydliga undervisningen i Skriften. Även om det finns många olika versioner av ”blabba – grabba” filosofin som predikas idag, har de alla liknande egenskaper. Som bäst kommer denna undervisning från feltydning och missförstånd av vissa skrifter, och i värsta fall är det en helt kättersk lära som har egenskaperna av en kult lära.

Rötterna till trosrörelsen och ”nämn det – kräv det” budskapet har mer gemensamt med New Ages metafysik än med biblisk kristendom. Men istället för att vi skapar vår verklighet med våra tankar, som New Age förespråkare rekommenderar, säger ”nämn det – kräv det” lärarna att vi kan använda "trons kraft" för att skapa vår egen verklighet eller få vad vi vill. I huvudsak betyder det att tron omdefinieras från "ett förtroende för en helig och suverän Gud trots våra omständigheter" till "ett sätt att kontrollera Gud så han ger oss vad vi vill." Tron blir en kraft där vi kan få vad vi vill snarare än en ständig förtröstan på Gud även under tider med prövningar och lidande.

Det finns många områden där ”
nämn det – kräv det” avviker från biblisk kristendom. Läran upphöjer verkligen människan och hennes ”tro” över Gud. Faktum är att många av de mer extrema lärarna inom trosrörelsen undervisar att människan skapades på villkor av total jämlikhet med Gud och att människan är av samma klass som han själv är. Denna farliga och kätterska lära förnekar de grundläggande baserna för den bibliska kristendomen, varför de extrema förespråkarna för ”nämn det – kräv det” undervisningen måste betraktas som kultiska och inte riktigkristna.

Både de metafysiska kulterna och ”nämn det – kräv det” undervisningen snedvrider sanningen och omfamnar den falska läran som att det är våra tankar som styr verkligheten. Oavsett om det är kraften i positivt tänkande eller välfärdsevangeliet, förutsättningen är densamma - vad du tänker eller tror är det som slutligen kommer ske. Om du tänker negativa tankar eller saknar tro, kommer du att lida eller inte få det du vill. Men å andra sidan om du tänker positiva tankar eller bara har "tillräckligt med tro", kan du ha hälsa, rikedom och lycka nu. Den här falska läran tilltalar en av människans mest grundläggande instinkter, vilket är anledningen till att den är oerhört populär.

Medan välfärdsevangeliet och idén att 
kunna kontrollera sin framtid med sina tankar eller sin tro tilltalar den syndiga människan, är det en förolämpning mot en suverän Gud som har uppenbarat sig i Skriften. Istället för att erkänna Guds absoluta suveräna kraft som uppenbarad i Bibeln, omfamnar anhängarna till ”nämn det – kräv det” en falsk gud som inte kan verka oavsett hur stark deras tro är. De presenterar en falsk syn på Gud genom att undervisa att han vill välsigna dig med hälsa, rikedom och lycka men är oförmögen att göra det om du inte har tillräckligt med tro. Därmed är Gud inte längre kontroll utan människan. Naturligtvis är detta helt motsatt mot vad Skriften lär oss. Gud är inte beroende av människans ”tro” för att agera. I hela Skriften ser vi Gud välsigna vem han väljer att välsigna och hela vem han väljer att hela.

Ett annat problem med ”nämn det – kräv det” undervisningen är att det inte inser att Jesus själv är den ultimata skatten som är värd att offra allt för (Matt 13:44utan istället förminskas Jesus till endast ett sätt att få det vi vill ha just nu . Jesu budskap är att en kristen är kallad att: Därefter sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig: så följe han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall finna det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Matt 16:24–26.” Sätt det mot trosrörelsens budskap om välståndets evangelium. I stället för att vara ett budskap om självförnekande är välståndsevangeliet ett självtillfredsställelse evangelium. Dess mål är inte att bli mer Kristus lika genom uppoffring utan att  det vi vill ha här och nu, vilket tydligt strider mot vår Frälsares ord.Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker. Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern 

Bibeln lär 
oss: "Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. 2 Tim3:12" men ”nämn det – kräv det” budskap är att allt lidande vi genomgår helt enkelt är ett resultat av brist på tro . Välfärdsevangeliet är helt fokuserat på att vi får de saker som världen har att erbjuda, men 1 Johannes 2:15 säger att vi inte ska "älska världen eller sakerna i världen" och i själva verket de som är förtjust i saker i världen blir Guds fiender (Jak 4:4). Budskapet om välstånd evangelium kan helt enkelt inte vara mer motsatt av vad Bibeln verkligen lär.
Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.
I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän.

I sin bok ”Your Best Life Now 
= ditt bäst liv nu” säger välståndsläraren Joel Osteen att nyckeln till ett mer givande liv, ett bättre hem, ett starkare äktenskap och ett bättre jobb finns i en "enkel men djupgående process för att förändra ditt sätt att tänka på ditt liv och hjälpa dig att uppnå det som verkligen är viktigt. ”Hur annorlunda är det från den bibliska sanningen att detta liv nu är ingenting jämfört med det kommande livet. Välståndsevangeliets budskap är fokuserat kring de "skatter" eller goda saker vi vill och kan ha nu, medan Jesus sa: "Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara. Matt 6:19–21.”

Jesus kom inte för att ge oss hälsa, rikedom och lycka nu. Han kom för att rädda oss från våra synder så att vi kan ha en evighet av lycka med honom. Att följa Kristus är inte en biljett till alla materiella saker som vi människor önskar i detta liv utan en biljett till evigt liv. Vår önskan borde inte vara att ha vårt bästa liv nu utan att ha samma inställning som aposteln Paulus, som hade lärt sig att vara nöjd med: "Icke som om jag härmed ville säga att något har fattats mig; ty jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag är. Fil 4:11." 

https://www.gotquestions.org/name-it-claim-it.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...