lördag 27 juli 2019

Vad förklarar/ bestämmer vad som är en kult ?



När människor hör ordet kult tänker de ofta på en grupp som dyrkar Satan, offrar djur eller deltar i onda, bisarra och hedniska ritualer. Men i verkligheten involverar en kult sällan sådana saker. I själva verket är en kult i ordets bredaste mening helt enkelt ett religiöst system med särskilda ritualer och sedvänjor.

Men vanligtvis är en kult mer snävt angett/ förklarat, och ordet hänvisar till en oortodox sekt vars medlemmar snedvrider de ursprungliga doktrinerna av religionen. I ett kristen sammanhang är definitionen av en kult specifikt ”en religiös grupp som förnekar ett eller flera av grunderna i biblisk sanning.” En kult är en grupp som lär ut doktriner som, om man tror, kommer få personen att fortsätta vara icke frälst. En kult påstår sig vara en del av en religion, men förnekar ändå den väsentliga sanningen om den religionen. Därför kommer en kristen kult att förneka en eller flera av de grundläggande sanningarna i kristendomen medan den fortfarande påstår sig vara kristen.

De två vanligaste lärorna om kristna kulter är att Jesus inte var Gud och att frälsningen inte sker enbart genom tro. Ett förnekande av Kristi gudom resulterar i uppfattningen att Jesu död inte var tillräckligt för att betala för våra synder. Ett förnekande av frälsning genom endast tro resulterar i att undervisningen om frälsning uppnås genom våra egna gärningar. Apostlarna behandlade kulter under de första församlings-åren: Johannes behandlar till exempel Gnosticismens lära i 1 Joh 4:1-3. Johannes lackmustest för gudomlig doktrin var ”Jesus Kristus har kommit i köttet” (v 2) - en direkt motsägelse av det gnostiska kätteriet (jfr. 2 Joh 1:7).



Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.

Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.


De två mest kända exemplen på kulter idag är Jehovas vittnen och mormoner. Båda grupperna påstår sig vara kristna, men båda förnekar Kristi gudom och frälsning enbart genom tro. Jehovas vittnen och mormoner tror många saker som överensstämmer med eller liknar vad Bibeln lär. Det faktum att de förnekar Kristi gudom och predikar frälsning genom gärningar kvalificerar dem som kulter. Många Jehovas vittnen, mormoner och medlemmar av andra kulter är moraliska människor som verkligen tror att de har sanningen. Som kristna måste vårt hopp och vår bön vara att många som är inblandade i kulter kommer att se igenom lögnen och dras till frälsningens sanning genom tro på Jesus Kristus ensam.

https://www.gotquestions.org/cult-definition.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...