måndag 29 juli 2019

Vad är skillnaden mellan en sekt och en kult?Ordet sekt kommer från det latinska ordet ”secta = tankskola". Det är en subjektiv term som kan gälla för en religiös tro eller samfund men det kan också hänvisa till en kättersk splittringsgrupp. Ibland är bibetydelsen en av missnöje, liknande de ”destruktiva kätterier” som Petrus talar om i 2 Pet 2:1, även om det inte finns några konsekventa eller accepterade exempel att använda för att identifiera en sekt.
Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem.

Sekter finns i alla religioner. Islam har sunni och shia, judendomen har ortodoxa och karaiter, hinduismen har shiya och shaktism, och kristendomen har baptister och lutherska. Dessa är alla exempel på religiösa sekter och de kan betraktas som ”grenar” av olika religioner. Det finns också icke-religiösa sekter, till exempel kapitalister och socialister bland ekonomer, eller Freudians och Jungians bland psykiatriker.

I motsatt skillnad har ordet kult alltid en negativ bibetydelse. Det finns specifika kriterier som används för att identifiera en kult. I Kampen mot ”Cult Mind Control = Kultens kontroll över sinnet”, diskuterar av-programmeraren Steven Hassan vad han kallar ”destruktiva kulter”, som han definierar som ”en pyramidformad auktoritär regim med en person eller grupp människor som har diktatorisk kontroll. Den använder bedrägeri för att rekrytera nya medlemmar (dvs. får folk ”inte” förklarat innan vad gruppen är, vad den faktiskt tror och vad som förväntas av de om de blir medlemmar). Hassan påpekar också korrekt att kulter inte bara är religiösa ; de kan också vara kommersiella eller sekulära.

Hassan utvecklade BITE-akronymen, som beskriver de komponenter som används av destruktiva kulter med hjälp av Sinnes kontroll. BITE täcker följande kontrollområden:

Uppförandekontroll: En individs föreningar, bostad, mat, kläder, sömnvanor, ekonomi etc. kontrolleras strikt.

Informationskontroll: Kultledare kvarhåller eller snedvrider medvetet information, lögner, propaganda och begränsad tillgång till andra källor av information.

Tankekontroll: Kultledare använder laddade ord och språk, avskräcker kritiskt tänkande, hindrar alla tal som är kritiska till kultledare
och dennes taktik/ politik och undervisar en ”oss mot dem” lära.

Känslomässig kontroll: Ledare manipulerar sina följare via rädsla (inklusive rädsla för att förlora frälsning, rädsla för att bli utstött t.ex), skuld och indoktrinering.

Ur ett kristen perspektiv är en kult varje grupp som följer läror som motsäger ortodox kristen läran och främjar kätteri. Enligt denna definition är Vakttorns-samhället och de sista dagars heliga (mormoner) båda kulter.

Eftersom inte alla kulter genast känns igen som sådana, och vissa människor lätt kan förväxla kulter med sekter eller samfund är det viktigt att följa Bereanernas exempel i "Apg 17:11: Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades." Undersök alltid en grupps trosuppfattningar innan du binder dig till den, undersöker dess beteenden och doktriner mot bakgrund av Bibeln och se upp för metoderna som anges i BITE-modellen. Prata med medlemmarna, men vägra att bli tvingade av dem. Viktigt är att om något inte verkar rätt ska du inte göra det.https://www.gotquestions.org/sect-cult.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...