onsdag 24 juli 2019

Är universalism och universell frälsning bibliskt?


Universalism är tron att alla kommer att räddas. Det finns många människor i dag som håller fast vid universell frälsning och tror att alla människor så småningom hamnar i himlen. Kanske är det tanken på män och kvinnor som lever ett liv med evig plåga i helvetet som får vissa att förkasta Skriftens undervisning i denna fråga. För en del är det en över-betoning på Guds kärlek och medkänsla - och försummelsen av Guds rättfärdighet och rättvisa - som får dem att tro att Gud kommer att ha barmhärtighet över alla levande själar. Men skrifterna lär oss att vissa människor kommer att tillbringa evigheten i helvetet.
Först och främst är Bibeln tydlig om att de som inte är förlossade/ frälsta kommer spendera evigheten i eldsjön. Jesu egna ord bekräftar att tiden i himlen för de återlösta frälsta kommer att vara lika länge som för de icke frälsta helvetet. Matteus 25:46 säger: ”Då kommer de som inte är frälsta gå bort till evig straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” Enligt denna vers är straffet för de inte frälsta lika evigt som de rättfärdigas liv. Vissa tror att de i helvetet så småningom kommer att upphöra att existera, men Herren själv bekräftar att det kommer att bestå för evigt. Matteus 25:41 och Markus 9:44 beskriver helvetet som "evig eld" och "den eld som aldrig släcks"
Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra. Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse. Matt 25:33-34
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. V 41

Hur undviker man elden som aldrig slocknar? Många tror att alla vägar - alla religioner och övertygelser - leder till himlen, eller de anser att Gud är så full av kärlek och barmhärtighet att han kommer att låta alla människor komma in i himlen. Gud är verkligen full av kärlek och barmhärtighet; det var dessa egenskaper som ledde honom till att skicka sin son, Jesus Kristus, till jorden för att dö på korset för oss. Jesus Kristus är den exklusiva dörren som leder till en evighet i himlen. Apg 4:12 säger: "Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.»" "Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus han som gav sig själv till lösen för alla, 1 Tim 2:5-6.” I Joh 14:6 säger Jesus: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” ”Joh 3:16 För Gud älskade världen så mycket att han gav den sin enda Son  att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. ” Om vi väljer att avvisa Guds Son, vi uppfyller inte kraven för frälsning (Joh 3:161836).Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. 
Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.» 

Med sådana 
här verser blir det tydligt att universalism och universell frälsning är obiblisk tro. Universalism motsäger direkt vad Skriften lär. Medan många anklagar kristna för att vara intoleranta och ”exklusiva” är det viktigt att komma ihåg att detta är ord från Kristus själv. Kristna utvecklade inte dessa idéer på egen hand; De kristna säger helt enkelt vad Herren redan har sagt. Människor väljer att avvisa budskapet eftersom de inte vill möta sin synd och erkänna att de behöver Herren för att rädda dem. Att säga att de som avvisar Guds frälsning genom Hans Son kommer att bli frälsta är att förminska Guds helighet och rättvisa och förneka behovet av Jesu offer för våra räkning.

https://www.gotquestions.org/universalism.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...