söndag 21 juli 2019

Kan människan övernaturligt tala saker till existens?


Av Dan Delzell 21 juni 2014 Dan Delzell är pastor av Wellspring Lutherska kyrkan i Papillion


Det är ingen tvekan om att orden vi talar är viktiga. De spelar stor roll. Men har de makt att skapa mirakel?

Jag talar inte om kraften i Guds ord för att skapa mirakel. Den är given. Jag pratar inte ens om Guds mirakelverkande kraft som svar på bön. Den är också en given. Istället talar jag om en speciell förmåga inom människan att tala saker till verklighet.

Kan människan verkligen tala mirakler till existens helt enkelt genom att förklara vad han vill se hända?

Joel Osteen inbjöd på sitt senaste stadion event i New York City en grupp framstående pastorer för att tala ut "positiva deklarationer" eftersom han tror att människans deklarationer kan skapa mirakler. Du vet, den typ av mirakler vi brukar anse att bara Gud kan skapa.

En av pastorerna på scenen sa: "Vi deklarerar Guds övernaturliga favör över din/er ekonomi." En annan sa: "Vi deklarerar ett välståndsmirakel över ditt liv och din pastor." Och andra pastorer gjorde deklarationer som täckte ett stort antal personliga, familje- och samhällsbehov. Men kan "deklarationen" av något du önskar, oavsett hur ädelt det är, åstadkomma att det blir en verklighet?

Det är en förförisk tanke. Det är som att ha din egen lilla anden i flaskan som du kontrollerar med de ord du säger. Tala ord om hälsa och välstånd och anden ger dig magiskt det som du deklarerat. Egentligen ger du dig själv de saker du vill ha genom att välja att deklarera det i tro. Tro bara på det när du talar det till existens.

Så jag antar att det gör dig till anden. Hmm.

För bra för att vara sant? Tja, det beror på om det är ett "bra" koncept till att börja med. Visst måste Jesus ha lärt sina lärjungar att "deklarera" saker till existens?

Det beror på, om den här speciella metoden för att uppnå hälsa och rikedom verkligen är något som Herren vill att vi ska ha.

Det närmaste vi ser i Nya testamentet att troende "deklarera mirakler" kan vara när lärjungarna kastar demoner ur människor. (Luk 10:17Apg 5:16) Naturligtvis hände dessa mirakel bara genom Guds kraft i Jesu namn. Men ingenstans säger Jesus någonsin att hans lärjungar ska "deklarera" sin väg till ekonomiska rikedomar. Istället varnade Jesus sina lärjungar om begär efter mer pengar. Vår Herre gjorde det klart att människan inte kan tjäna både Gud och pengar. (Matt 6:24-25)

Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och sade: »Herre, också de onda andarna äro oss underdåniga genom ditt namn.»

Och jämväl från städerna runt omkring Jerusalem kom folket i skaror och förde med sig sjuka och sådana som voro plågade av orena andar; och alla blevo botade.

Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon. Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

I stället för att lära sina lärjungar att "tala till existens" en mängd av materiella ägodelar åt sig själv, förklarade Jesus regelbundet för dem det motsatta. Det beror på att sann tro först söker Guds rike, och Herren ger våra behov när vi litar på honom för att möta dem. (Matt 6:26-33)

Sen på fåglarna under himmelen: de så icke, ej heller skörda de, ej heller samla de in i lador; och likväl föder eder himmelske Fader dem. Ären I icke mycket mer än de? Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de; och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder, I klentrogne? Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'  Efter allt detta söka ju hedningarna, och eder himmelske Fader vet att I behöven allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Joel Osteen har tyvärr varit djupt influerad av "Ord av Tro Rörelsen = TR = trosrörelsen". Kärnan i TR´s undervisning är tanken att människan har förmåga att skapa sin egen hälsa och rikedom genom de ord han talar. Detta är inte något som lärs i Skriften, men denna lära vädjar verkligen till människans naturliga önskan att få ett överflöd av ekonomiska rikedomar.

Osteen skriver, "Om du kämpar ekonomiskt, påminn dig själv upprepade gånger:" Jag är huvudet och inte svansen. Jag ska låna ut, jag kommer inte behöva låna. Allt jag berör kommer förökas och lyckas. "Joel fortsätter med att skriva," Något övernaturligt händer när du talar dessa ord högt." Verkligen? Övernaturligt?

I bibeln talar Gud och saker skapas. Gud sade: "Låt det bli ljus, och det blev ljus." (1 Mos 1:3) Gud talar och mirakel händer. Gud talar och människan blir välsignad när han tror vad Gud säger. Gud är talaren. Människan är lyssnaren och mottagaren. Gud är Skaparen. Människan är den skapade varelsen.

Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.

I trosläran verkar människan stiga ovanför att vara enbart dödlig. Han stiger upp till ett rike där han har gudomliga förmågor i sin tungas ord. Han kan prata saker till existens, det säger åtminstone "deklaration profeterna" och "anden i flaskan" prånglarna/försäljarna.

Förse mig inte fel. Jag säger inte att varje person som någonsin varit involverad i denna farliga lära är helt skilda från Kristus. Jag tror att ett antal äkta troende har blivit förknippade med denna frestande inställning till personlig rikedom. Men ju djupare du kommer in i den här läran, desto mer uppfattar du din "tro" som ett sätt att "få fler saker" än ett sätt att ödmjukt älska och tjäna din Frälsare och andra.

De mest "framgångsrika" predikanterna i TR pekar på deras herrgårdar och lyxbilar som bevis för att deras "tro" faktiskt "fungerar" i "den verkliga världen". Men detta "bevis" och deras undervisning ser ingenting av tron som de lärde sig på Nya Testamentets sidor. Bibeln varnar faktiskt oss om de "som har blivit rånade av sanningen och som tror att gudaktighet är ett medel för ekonomisk vinning." (1 Tim 6:5) Kan något sägas tydligare än det?

och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

Jag har alltid funnit det intressant att dessa "välståndspredikanter" inte har "tro" för att "sälja sina ägodelar och ge åt de fattiga" som Jesus lärde. (Matt 19:21) Skulle det inte vara ett tecken på stor tro, snarare än att hälla ut dessa miljoner i herrgårdar, bilar och plan åt sig själva? Svaret är uppenbart. Det krävs biblisk tro att ge bort det, men girighet att förvara det för sitt eget nöje. I stället för att bevisa att deras budskap är sant avslöjar livsstilen som de rika och berömda välståndspredikanterna för frukten av deras undervisning samt vad deras djupaste önskningar egentligen är. Det är enkelt att se vad som ligger i deras hjärta genom vad de väljer att behålla för sig själva.

Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

I själva verket fungerar det för dessa kända predikanter eftersom tusentals människor fortsätter att sända till deras organisation i hopp om att vinna vad som i grunden är ett "religiöst lotteri". Ledarna bygger sina herrgårdar och köper sina lyxbilar eftersom människor som inte har råd att göra det, skickar sina "frö pengar" till dessa "Tros Ords lotteri-biljetter". Du förstår det är inte bara på din lokala bensinstation/ kiosk som lotteriet ger en stark beroende fantasi för att "vinna storvinsten".

Det är en sak att be, tro och lita på Gud för mirakel. Det är en helt annan sak att helt och hållet tro att dina ord har makt att producera mirakel. Gud och Guds Ord har den kraften, men dina ord är inte samma som Guds Ord. Och du är inte densamma som Gud. Inte på långa vägar.
När du förklarar evangeliets goda nyheter är det en sak. Det finns makt i det själsfrälsande budskapet. Mirakel-arbetande kraft. När du förklarar Guds ord finns det också mirakulös makt.

Men dina ord? Dina deklarationer?

"Jag deklarerar att jag har mycket pengar på mitt bankkonto." "Jag deklarerar att mitt trasiga förhållande med min älskade är läkt." "Jag deklarerar att sjukdomen i min kropp är borta." Och så vidare. Det kallas "positiv bekännelse." Säg det och tro det starkt nog och dina ord kommer att få det att hända.

Vad säger det om dig när Gud beslutar i sin suveränitet att inte svara på det sätt som du vill att Han ska? Ställer du dig frågande till din "tro?" Låt dig inte luras. Kom ihåg törntaggen i Paulus kött? När Guds svar var att inte ge Paulus det han bad om, hur svarade Paulus, en mästare i tron? Hans ord var att "Guds nåd är tillräcklig" det var en sann positiv bekännelse.

Så köp inte de "lotteribiljetter" välstånd predikanterna säljer. Lita på Kristus enbart och vet att han är Gud i köttet. Tro på Skriftens kraft. Och be om de problem du har i daglig bön till Herren. Men gör inte misstaget att tro på att dina deklarationer/ uttalanden mirakulöst ska "bli sanna" så länge du "talar dem högt nog i tro".

Jesus har redan gjort det största miraklet för dig på korset. Hitta din frid och glädje där, och i Guds fullkomliga ord, snarare än att försöka deklarera mirakler till existens. Lämna miraklerna upp till Gud. Han är den som faktiskt kan göra dem.

https://www.christianpost.com/news/can-man-supernaturally-speak-things-into-existence.html
1 kommentar:

  1. Vilket stort vittnesbörd, jag är Torpey Clare och har varit gift, var nöjd med mitt äktenskap, inte förrän när min make började lyssna på skvaller om att jag inte var trogen mot våra äktenskapliga löften, jag försökte få honom att förstå att de var lögner, men han förlorade kärleken, förtroendet och förtroendet för oss. Så vi blev gnagande par och fyllde sedan för skilsmässa, senare blev vi separerade. år efter vår skilsmässa försökte jag leva ett normalt liv men jag kunde inte, så jag började en strävan efter att få tillbaka min man, då hänvisades jag till, BaBa ogbogo en stor och mycket andlig man som kastade en kärleksförtrollning på mig och fick min EX tillbaka till mig inom 48 timmar. med glädjen och lyckan i mig, släpper jag hans kontakt här för dem som har problem med äktenskap och äktenskap. greatbabaogbogotemple@gmail.com. Ta kontakt med honom, han är verkligen en stor och mäktig man. Hjälper också med att följa frågor ...
    (1) Stop Divorce (2) End Barrenness (3) Behöver andlig hjälp (4) Alla typer av stavning

    SvaraRadera

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...