onsdag 24 juli 2019

Vad är lagen om attraktion ?


Hemligheten”, även känd som ”dragnings/ attractions-lagen”, är idén att på grund av vår koppling till en ”universell energikraft” har våra tankar och känslor förmågan att manipulera denna energikraft efter vår egen smak. Enligt ”The Secret = hemligheten bok av Rhonda Byrne” lockar våra tankar och känslor en motsvarande energi till oss själva. Om våra tankar är negativa, lockar vi negativa saker. Om våra känslor är positiva, lockar vi positiva saker. Det väsentliga budskapet om ”Hemligheten” är att vi alla har kraften att bestämma vårt eget öde. Vi kan alla skapa vår egen verklighet. Genom att tillämpa ”attraktionslagen” fullständigt och konsekvent kan vi vara den vi vill vara och ha allt vi vill ha.

Finns det någon sanning till ”
Hemligheten”? Finns det någon giltighet i lagen om attraktion? Liksom med de flesta andra populära idéer, har "Hemligheten" ett uns av sanning som utvidgas till obibliska och ologiska ytterligheter. Till exempel är en tes/ avhandling om lagen om attraktion att vår fysiska hälsa bestäms av våra tankar och känslor. Det har medicinskt bevisats att stress och oro är skadligt för kroppen, medan glädje och fred faktiskt hjälper till i läkningsprocessen. Bibeln håller med om, ”Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tager märgen ur benen Ordspr 17:22. En mild blick gör hjärtat glatt, ett gott budskap giver märg åt benen. Ordspr 15:30.” När David kämpade med skulden i sina inte bekända onda handlingar, förklarade han, "Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ps 32:3." Våra tankar och känslor påverkar vårt fysiska välbefinnande. Detta beror dock på hur Gud utformade våra kroppar ... inte på grund av vår koppling till en universell energikraft och vår negativitet eller positivitet som lockar negativa eller positiva fysiska symtom.

Ett andra fel i ”attraktionslagen” är dess betoning på pengar och förmögenhet. Bibeln har mycket att säga om rikedom och förvaltning av pengar och resurser. 
Ordspr 13:11 utropar, Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket. På samma sätt förkunnar Ordspr 17:16: ”Vartill gagna väl penningar i dårens hand? Han kunde köpa sig vishet, men han saknar förstånd. Vår ekonomiska framgång bestäms av våra beslut, vårt hårda arbete och vår kloka förvaltning av det vi har. Om vi har byggt berg av skulder spelar det ingen roll hur positiva våra tankar är eller hur fokuserade de är på rikedom, räkningarna kommer ändå fortsätta att komma ”Ordspr 22:7 Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.”

Den enda inverkan som hemligheten med ”positivt tänkande” kan ha på vår ekonomiska situation är att motivera oss att arbeta hårdare och spendera mer klokt. Hemligheten och dess fokus på att uppnå rikedom strider direkt mot Bibelns lärdomar. Salomo, den klokaste och rikaste mannen i Bibeln, konstaterade: ”Den som älskar pengar har aldrig tillräckligt med pengar; den som älskar rikedom är aldrig nöjd med sin inkomst. Även detta är meningslöst ” (Pred 5:10) Jesus, som hade allt, varnade oss: ”Se upp! Var din vakt mot alla slags girighet; en mans liv består inte i överflödet av sina ägodelar ”(Luk 12:15). 1 Tim 6:10 kunde inte säga det mer tydligt, Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.”. Vissa människor, ivriga för pengar, har vandrat från tron och genomträtt sig med många sorg.När ägodelarna förökas, bliva ock de som äta av dem många; och till vad gagn äro de då för ägaren, utom att hans ögon få se dem?
Därefter sade han till dem: »Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar.» 

Med det sagt är det primära felet i ”
Hemligheten” lagen om attraktion och dess syn, eller bristen på detsamma, av Gud. I attraktionslagen (bokens) är Gud, om han till och med existerar, inget annat än en universell energikraft som vi manipulerar med våra tankar och känslor. Attraktionens lag antar en panteistisk (Gud är allt och i allt) syn på Gud. Hemligheten förnekar idéerna om en personlig Gud (med tankar och känslor) och en suverän gud (allsmäktig och allvetande med perfekt kontroll över allt). Kärnmeddelandet i ”Hemligheten” är att vi har kontroll över vårt eget öde. Gud vet att sanningen är väldigt annorlunda, alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Ps 139:16.”

Nebukadnezzar, den största kungen i det forna Babylon och en främsta kandidaten om någon, som skulle kunna känna igen "Hemligheten", förklarade, "Då berömde jag den Högsta; Jag hedrade och förhärligade honom som lever för evigt. Hans dominans är en evig dominans; Hans rike varar från generation till generation. Alla jordens folk betraktas som ingenting. Han gör som han vill med himmelens krafter och jordens folk. Ingen kan hålla tillbaka hans hand eller säga till honom: 'Vad har du gjort?' ”(Daniel 4:34-35).
Därför prisar nu jag, Nebukadnessar, och upphöjer och ärar himmelens konung, ty alla hans gärningar äro sanning, och hans vägar äro rätta, och dem som vandra i högmod kan han ödmjuka. V 34
Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte v 31
han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du? V 32

Enligt förespråkarna för attraktionens lag är vi alla “inkarnationer av Gud.” Vi är alla våra egna gudar, 
vi kan skapa vår egen verklighet och kontrollera vårt eget öde. Denna lögn är inte en hemlighet och den är inte ny. Satans främsta frestelse har alltid varit att få kunskap och därmed bli som Gud, "För Gud vet att när du äter av det kommer dina ögon att öppnas, och du kommer att bli som Gud 1 Mos 3:5." Satan frestade Eva och hans eget fall från härlighet var samma fel, "Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Jes 14:13-14.” Meddelandet i "Hemligheten" är samma budskap som Satan använde för att fresta Adam och Eva till synd: "Du behöver inte Gud ... du kan vara Gud!" Och precis som Satan misslyckas i sin strävan att vara Gud (Jesaja 14 :15; Upp 20:10) så kommer alla som försöker att vara sin egen gud att misslyckas: "'ni är "små gudar "... men ni kommer dö endast som människor." (Ps 82:6-7).
Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i evigheternas evigheter.
Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner; men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.»

Den sanna ”hemligheten” är att Gud har kontroll. Gud har en suverän och perfekt plan för oss. Nyckeln är att komma i linje med Gud och därigenom förstå hans hjärta och känna hans vilja. Istället för att söka efter rikedom, berömmelse, makt och nöje (där det inte finns annat än tomhet), ska vi söka en relation med Gud, låta honom placera sina perfekta önskemål i våra hjärtan och sinnen och anpassa våra känslor till hans - och sedan ge Honom oss och våra hjärtas önskan. ”hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär. Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken. Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker. Ps 37:4-6.”

https://www.gotquestions.org/secret-law-attraction.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...