torsdag 25 juli 2019

Vem är församlingens huvud/ chef, bibliskt sett?


Två avsnitt i Nya testamentet gör det tydligt att församlingens huvud är Jesus Kristus. Kol 1:17–18 lär oss Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste. Denna passage gör en kort jämförelse mellan människokroppen och församlingenFörsamlingen är kroppen, och Jesus är huvudet. Jesus var före alla saker och håller alla saker tillsammans. Detta inkluderar också kyrkan.

Efesierbrevet 5:22–25 talar om förhållandet mellan man och hustru och inkluderar undervisningen av Jesus som huvudet/ chefen för församlingen:
Underordnen eder varandra i Kristi fruktan. I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren; ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare. Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män. I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne

I det här avsnittet ska hustrur underkasta sig sina män som församlingen underordnar sig Kristus och männen ska älska sina hustrur på samma sätt som Kristus var villig att dö för församlingen. I detta sammanhang kallas Jesus för ”huvud/ chef, församlingen hans kropp.” Han kallas också dess Frälsare.

Vad betyder det att vara församlingens huvud? Både Kol 1 och Ef 5 betonar Kristi ledarskap och hans makt. I kolosserna är Kristus huvudet eftersom han håller samman alla saker. I Efesierna är Kristus huvudet eftersom han är frälsaren.

Innebörden av denna undervisning är djup. För det först ska församlingsledare överlämna det ultimata ledarskapet till Herren Jesus Kristus. Han är den som leder och bestämmer församlingens läror och praktiseringarFörsamlingens medlemmar ska följa Kristus först och jordiska ledare i andra hand, eftersom dessa ledare efterliknar Kristus (1 Kor 11:11 Pet 5:3–4).
Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi.
Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden. Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans. 

För det andra uttrycks kärleken 
som Jesus har till församlingen i hans önskan att vi också ska älska församlingenFörsamlingen är inte en byggnad eller organisation utan en grupp människor som känner och tillber Jesus. Kristna undervisas från skriften; ”Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar; låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas Hebr 10: 24–25.” Regelbundna förbindelser med andra troende hedrar Herren, uppmuntrar oss personligen som troende och gör att vi kan uppmuntra och tjäna andra.

Medan varje kyrka kommer att ha sina egna lokala ledare, är Herren Jesus den ultimata ledaren för varje församling. Han sa: jag skall bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Matt16:18"församlingen tillhör honom. Han är kroppens huvud och den enda med kraften att leda och älska församlingen på ett adekvat sätt.

https://www.gotquestions.org/head-of-the-church.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...