onsdag 24 juli 2019

Vad är kristen meditation ?I Ps 19:15 står det: "Låt min muns tal täckas dig och mitt hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare." Vad är då kristen meditation, och hur ska kristna meditera? Tyvärr kan ordet "meditation" bära konnotationen av något mystiskt. För en del innebär det att man genom meditation rensar sinnet medans man sitter i en ovanlig position. För andra innebär meditation kommunickation med andevärlden runt omkring oss. Begrepp som dessa kännetecknar definitivt inte kristen meditation.

Kristen meditation har inget att göra med pra
ktiseringar från det som har sin grund i österländsk mystik. Sådana praktiseringar inkluderar lektio divina, transcendental meditation och många former av vad som kallas kontemplativ bön. Dessa har i sin kärna en farlig premiss att vi behöver "höra Guds röst", inte genom hans ord, utan genom personlig uppenbarelse genom meditation. Vissa kyrkor är fyllda av människor som tror att de hör ett "ord från Herren" ofta motsäger de varandra och orsakar därför oändliga splittringar i Kristi kropp. De kristna får inte överge Guds ord vilket "andas av Gud och är användbart för att undervisa, bestraffa, korrigera och utbilda i rättfärdighet, så att Guds människan blir väl utrustad för varje gott arbete" (2 Tim 3:16-17). Om Bibeln är tillräcklig för att grundligt utrusta oss för varje bra arbete, hur kan vi tro att vi måste söka en mystisk upplevelse istället för eller utöver den?
Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet, och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår.

Kristen meditation är enbart på Guds ord och vad det avslöjar om honom. David tyckte att det var så, och han beskriver
den människa som är "välsignad" som en vars "glädje är i HERRENS lag och på sin lag mediterar han dag och natt Ps 1:2." Sann kristen meditation är en aktiv tankeprocess där vi ger oss själva till att studera Ordet, ber över det och ber Gud att ge oss förståelse genom Anden, eftersom Han har lovat att leda oss "till all sanning" (Joh 16:13) Sedan praktiserar vi denna sanning och förbinder oss till Skrifterna som regel för livet och praktisering i våra dagliga aktiviteter. När vi undervisas av den Heliga Ande åstadkommer det andlig tillväxt och mognad i Gudomliga saker.https://www.gotquestions.org/Christian-meditation.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...