tisdag 16 juli 2019

Skyldig genom association och sekundär seperation


Skyldig genom förening/ association eller delaktig i kätteri?

Av Brandon Hines 31 mars 2016

Nästan alltid när någon påpekar ondskan i att samarbeta med kättare, dela scenen med falska lärare eller på något sätt bryta mot "en grad av separation" en regel som tydligt framgår av Skriften, börjar klagomålen om att märka dem som "skyldiga genom association". Detta misslyckas aldrig. Om någon skulle nämna att John Piper äventyrar Evangeliet genom att samarbeta med falska lärare som Rick Warren och Beth Moore, (nu är inte kalvinisternas lära helt sund, den heller, men det ändrar inte på det faktum att det som skrivs här är sunt) blir hans anhängare minst sagt upprörda. Om en bror kritiserar Ronnie Floyd för att predika hos kättaren Mike Bickles, Heliga Andes hädande Internationella bönehuset (IHOP), skulle han sannolikt få en rak höger från de som försvarar honom och insisterade på att han anklagades för "skuld genom förening. "Om en syster kritiserar Ravi Zacharias för hålla hand med trosrörelsen Pastrix och" Andliga Mamma ", Joyce Meyer eller Välståndsevangeliets pamp Christine Caine, skulle hon tystas ned med samma löjliga argument.
Är detta argument bibliskt?

I amerikansk lag är det ett brott som heter "Accessory = Medhjälpare/ medbrottsling". Den här termen definieras av YourDictionary.com = din uppslagsbok.com som "en som medvetet hjälper en lagbrytare vid brottsutövning, men inte egentligen deltar i själva brottet." Att i rättssalen säga, det här är "skyldig genom förening" skulle inte hålla fem minuter sekunder. En viss morddetektiv, när han tillfrågades om detta skulle vara ett bra försvar om det gjordes av sagda behörigas advokat, sa att det skulle inte kunna få någon fri. Faktum är att han troligen skulle bli utskrattad i rättssalen. (Även vi har samma lag, där vi är skyldiga genom association och kan dömas för det)

Tack gode Gud att modern evangelisk urskiljning inte skapade USA: s lag, annars skulle det få folk frikända.

Du förstår att locka en folkmassa till en kättare genom att tala med dem eller ge dem en talarstol att tala från är att hjälpa en kättare i sin spridning av sitt kätteri, även om du inte själv deltar i sagda kätteri. Så om kätteri var ett brott mot domstolen (det här är en hypotetisk, jag är inte en theokratist), då kommer dessa människor som samarbetar med dem att bli anklagade för medhjälp till kätteri. Så att säga att någon gör fel för att de samarbetar med kättare är inte mindre "skyldig genom förening" än att köra en flyktbilen åt en mördare eller bankrånare. Skuld genom förening skulle bättre definieras som någon som råkar personligen känna en kättare och blir märkt en kättare utan någon annan anledning än att de känner den personen.

Stöds detta argument av Skriften? Ja!
2 Joh 1:10-11 säger det klart och tydligt:
"Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar."

Rom 16:17 uppmanar på samma sätt oss att undvika falska lärare, vilket innebär att inte främjar deras böcker eller tala  deras konferenser (eller samordnade konferenser/festivaler).

Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.(18)Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

Så det framgår av Skriften att vi inte har rätt att samarbeta med kättare eller ge dem någon trovärdighet som sunda ärare, för att vi inte ska delta i deras ogudaktiga verk. Att göra det skulle vara att bryta mot det tydliga budskapet i Skriften, och det är definitivt giltigt att väcka oro över alla som bryter mot det här budet.


https://pulpitandpen.org/2016/03/31/guilty-by-association-or-accessory-to-heresy/

"Skyldig genom Association" & "Sekundär/underordnad Separation"
av Servus Chrisit 1 feb 2018

Innan ni läser vill jag klargöra att jag inte är en kalvinist, de har också fel i sin lära. Men detta är åsikter jag själv står för. Jag känner mig dock mer bekväm att översätta, än att skriva själv. Det är också anledningen till att jag oftast väljer att översätta. Om jag lägger till något blir det i denna färg.

Har du någonsin anklagats för att göra något du inte gjorde? Det har jag. Det är alltid lika frustrerande. Att vara oskyldig och tvungen att försäkra dig om att det är falska uppgifter kan vara tröttsamt i bästa fall och i värsta fall en mardröm. Kanske är den mest frustrerande typen anklagelsen om att vara ”Skyldig genom association”. Detta är något vi alla har hört talas om eller haft att göra med personligen, men vad exakt är det?

Skuld genom associering är en logisk felaktighet som felaktigt drar slutsatsen att eftersom ett drag delas med en annan person eller saker, så delas också alla andra egenskaper med eller särdrag med den personen eller saken. Det ser vanligtvis ut som om det här:
Rick är en brottsling, han har brunt hår; Därför är alla med brunt hår brottslingar.

Eller
Marcy är en tjuv, hon bär sandaler, därför är alla som bär sandaler tjuvar.
Detta klassificeras som skyldig genom association. Det har inget moraliskt stöd eller implikation men är en felaktighet i induktivt resonemang. En typ av "skyldig genom association" är rasprofilering eller stereotyper. Bara för att det verkar vara ett beteendeämne bland personer i en viss ras eller klädkod betyder det inte att alla som passar på den beskrivningen är skyldiga till samma trend. Utseendet fäller inte ut ett avtal. Logisk progression i empiriska sanningskrav är en sak; moraliska konsekvenser är något helt annat.

Vi måste först fastställa, bestämt och avgörande, vad som menas med "association". I allmänhet och i detta sammanhang är associering något som är utanför personens kontroll. Förbundet är tillfälligt inte tvunget. I våra exempel ovan är Ricks hårfärg utanför hans kontroll; Inte heller innebär tillfällig likhet i hårfärg med någon annan att de delar andra likheter. På samma sätt kan inte Marcys kontrollera vem/vilka som bär sandaler. Dessa yttre karaktärsdrag påverkar inte läggning eller benägenheten inom dem. Inte heller skulle någon särskild sak en brottsling gör nödvändigtvis innebära att en medbrottsling måste göra samma sak . Både brottslingar och icke brottslingar behöver vatten för att överleva. Detta säger ingenting om deras mentala överensstämmelse. Dessa kännetecknande drag är utanför deras kontroll.

I en era av svek och bedrägeri i kyrkan/ församlingen, när man blottställs för vissa fel, speciellt att bli "associerad" med en annan person, är den första invändningen: "Det är Skyldig genom förening" eller "Det är sekundär separation". Men är detta giltigt? Det beror helt på föreningens karaktär. Vi måste förstå skillnaden mellan "association" och godkännande eller samarbete. Det finns en stor skillnad mellan att dela hårfärg eller barberare med någon och godkänna deras uppförandekod. Även om Rick har samma hårfärg med en brottsling är utanför hans kontroll, är hans godkännande av brottslingens felaktiga aktiviteter i hans kontroll. Vi hanterar nu en moralisk standard, inte enbart en logisk progression; med en avsiktlig åtgärd inte en tillfällighet.

Om Rick inte hade något på utsidan gemensamhet med brottslingen, men hjälpte honom i alla hans brott, skulle han med rätta anklagas för "hjälp och medhjälp". Det här är inte bara "förening" utan godkännande och samarbete med brottslingen och gör honom därför till en skyldig partner. Men jag är inte intresserad av enbart en världslig dom, utan det som är skrivet i Bibeln.

Denna princip ses genom hela bibeln som en moralisk standard som fastställs av Gud. Att hjälpa Herrens fiender innebär att man själv också gör sig till Herrens fiende. Man behöver inte vara förste förbrytaren. I 2 Krön 19:2 säger Jehu kung Josafat,
"Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot konung Josafat och sade till honom: »Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hata HERREN? För vad du har gjort vilar nu HERRENS förtörnelse över dig."

Omedelbart ser vi fördömandet, inte för att vara den principiellt skyldiga utan för att ha omfamnat honom. Bibeln säger att Akab gjorde det onda i Guds ögon mer så än alla kungar som var före honom 1 Kung 16:30Fastän han visste om detta, ingick Josafat förbund med honom och blir bestraffad för det. Detta var inte enbart en förening utan ett partnerskap; godkännande och samarbete. I Rom 1:32 läser vi om fördömandet av dem som inte bara övar ondska utan också "godkänner dem" som utövaondska. Deras godkännande av ondska är ondska i sig självtOch fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså. ”

2 Joh 1:9-11 säger att till och med hälsa någon som medför falsk lära, inte är i överensstämmelse med vad Kristus undervisadeutan det är att "dela" eller "delta" i deras onda handlingar. Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke. Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Detta är inte "Skyldig genom association" Detta är att vara skyldig genom att man godkänner, deltager och samarbetar. Anmärkningen om association är meritlös i ett moraliskt argument från en biblisk synvinkel. Invändningen uppstår ofta av människor som inte bara missförstår de grundläggande logiska principerna och skillnaden mellan föreningen i ett missvisande argument och godkännande i ett moraliskt sammanhang, men människor som antingen är okunniga om Skriftens råd eller som förnekar det genom sin vilja att helt och hållet ignorera Det är så uppenbart självklart, även för världsledamöter, att vi har lagar om det.
18 US-kod 2381 - Förräderi

Den som, på grund av trohet till Förenta staterna, går ut krig mot dem eller hörsammar deras fiender, ger dem hjälp och förmån i USA eller någon annanstans, är skyldiga till förräderi och skall dödas, eller fängslas inte mindre än fem år och bötfällas under denna titel men inte mindre än $ 10.000; och får inte ha något kontor i USA.

Att hjälpa någons fiende är att godkänna vad de gör, liksom feghet för man inte vågar göra det själv. Om du såg en man gå förbi en kvinna som blir våldtagen och han gav våldtäktsmannen tummen upp och fortsatte sin promenad, vad skulle du säga? Detta är uppenbar skuld. Det finns ett utmärkt exempel på vad vissa för orsaken helt och hållet okunniga, skulle i rent nonsens hänvisa till som "skuld genom förening." Att ge tummen upp åt en våldtäkt är inte "förening" utan godkännande.


Låt oss vara tydliga. Den stora delen av tiden som invändningen av "skyldig genom förening" uppkommer, beror på att någon försöker skydda sig självnågon annan eller båda. De vet att om den person de försvarar är skyldig till detta, så innebär det att även de själva är skyldiga om de vägrat att fördöma eller om de godkänt gemenskap med den personen. För de flesta går avgudadyrkan djupt och utsikterna för dumt irrationalitet och radikal avvikelse från Skriften är mer tolerabelt för dem än att förlora sin idol.

Låt oss nu flytta övetill några av de männen från förr för att se vad de hade att säga om det här temat "skyldig genom förening" eller "sekundär separation" (en term som uppfanns av män intresserade av självbevarande snarare än biblisk överensstämmelse).

Eftersom de flesta individer som har koger fulla av "sekundär separation" eller "skuld av förening" pilar respekterar och tror att de är på samma linje som Charles Spurgeon och liknande, låt oss kalla dem som vittnen.
"Medbrottslighet med fel kommer att ta ifrån de bästa av männen makten att ingå en lyckad protest mot det ... Gemenskap med kända och viktiga fel är deltagande i synden ... Så snart jag såg eller trodde jag såg, att felet blivit fast etablerat,  övervägde jag inte ens, utan lämnade kroppen direkt. Sedan dess har mitt råd varit "Kom ut från dem". Jag har känt att ingen protest kan likna den av distinkt avskiljning från känt onda ... att jag inte kan förslöa mitt vittnesbörd, jag har avskurit mig från dem som stör från tro, och även från dem som associerar sig med dessa. "- C H Spurgeon., Svärdet och Mursleven.-

" För kristna att vara knutna i samverkan med ministerier som inte predikar Kristi evangelium, är att ådra sig moralisk skuld ... att förbli i en samfundsanslutning som överser med / tillåter fel är att stödja schism. "- CHS, The Forgotten Spurgeon, s. 164 -165.

"Ska vi vara ärliga så kan vi inte kalla dessa saker kristna föreningar; de börjar se ut som sammansvärjningar i ondska ... Det är vår högtidliga övertygelse att där det inte finns någon verklig andlig gemenskap skulle det inte vara något sken av gemenskap. Gmenskap med kända och livsviktiga fel är attndeltaga i synden. "- C.H.S., svärdet och mursleven, november 1887.

Matthew Henry, i sin kommentar om 2 John 1:9-11 säger detta:
II. Här är anledningen till en sådan riktning, neka bedragaren stöd och beskydd. För den som bjuder honom Guds välsignelsegör sig delaktig i hans onda handlingar. Avsaknad och tillgivenhet deltar i synden. Vi kan vara delägare i andras missgärningar. Hur förståndig och försiktig bör den kristna vara! Det finns många sätt att dela skulden för andras överträdelser. Det kan göras genom straffbar tystnad, lojalitet, slöhet, oro, privata bidrag, offentligt stöd/ tolerans och hjälp, inåtgående godkännande, öppet ursäkt och försvar. Herren förlåt vår skuld för andras synder! "

J Vernon McGee sa,
"Den som stöder en falsk lärare är en partner i dennes fel. Borde inte du och jag vara försiktigare idag? "

John Gill, som föregick Spurgeon i samma predikstol sade,

"Han som har gemenskap med honom, i stället för att förebrå/ tillrättavisa eller hålla sig undan honom, som han borde Han är en medhjälpare till honom i hans principer och förenar sig i förökningen av deras tro och hjälper till att sprida dennes tro och ger för mycket anledning att tro att han är ett med denneett i dennes tro. "
A.W. Pink sade;
Det finns ingen ursäkt som helst för att inte förstå villkoren för denna uppmaning och anledningen till varför den stöds. "Gemenskap, harmoni, endräkt, delaktighet, avtal" är så vanliga ord att de inte behöver tolkas. Alla förbund, allianser, partnerskap, intrasslingar med icke troende är uttryckligen förbjudet för den kristne. 
( Här inkluderas alla de som har en annan Jesus. ) 
Det är omöjligt att i hela Heliga Skriften hitta ett tydligare språk på något ämne än vad vi har här. "Rättfärdighet - orättfärdighet, ljus - mörker, Kristus - Belial" - vad har de gemensamt? Vilken sammanbindning finns det mellan dem?"

Vi ser då att begreppet "sekundär separation" är inte bara  klart befallt i Skriften, men intygas av väl respekterade män i många skiftande årtal. Att misslyckas med att separera sig från det som är felaktigt är att delta i samma fel. Därför finns det inget sånt som "Sekundär separation" Om en person är i ett sammanhang med viktiga fel, som t.ex. påven, och man då omfamnar honom och bjuder honom Guds välgång så är man delaktig i hans ondska. Därför skulle det för de som tidigare befann sig i gemenskap med denna personen vara viktigt att skilja sig från honom tills han omvänder sig och ångrar sin bekräftelse av antikrist. Underlåtenhet att göra det är att godkänna vad han gör, nämligen ge trovärdighet åt antikrist. Spurgeon sade också; "Att följa efter enhet på bekostnad av sanningen är ett förräderi mot Herren Jesus."  

Han hade helt rätt. Jag kan inte ha ett gemenskap med en förrädisk person mer än den person som var medskyldig till deras förräderi. De är båda lika skyldiga och jag själv också om jag vägrar att avstå från deras ondska, eller att skilja sig från dem.

Nu kommer några säga; "var slutar vi? Ska jag skilja upp till 7 grader? "Vilken dum fråga! Ska du att sätta en gräns för helighet? Är det nödvändigt att avskilja sig från alla som godkänner en falsk lärare eller en ogudaktig man? Skulle du försumma att göra det? Sätter du högre pris på mänsklig gemenskap snarare än den Herren du hävdar att du tjänar? 

Om din mamma blev våldtagen och din bästa vän sa att han hade blivit vän med våldtäktsmannen och planerade att upprätthålla ett hjärtligt förhållande med honom, vad skulle du säga? Vilket gemensamt band av vänskap har du med en man som inte har något emot att din mamma blivit våldtagen av din nya vän? Skulle du behålla vänskap med en man som helhjärtat omfamnade din mors våldtäktsman? Om du svarar jakande, skulle jag vilja prata med din mamma och berätta detta för henne. Hur mycket mer borde vi vara villiga att skilja oss från dem som omfamnar Kristi fiender?

Detta är inte ett spel. Den moraliska storleken på detta är tyngre än våldtäkt. Du har att göra med förrädiskt beteende mot Kungarnas Kung och Herrarnas Herre. Har du ingen Gudsfruktan? Vad tror du att Gud kommer att säga när han skickade sin ENDA SON att dö i ditt ställe och du villigt omfamna Hans fiender? 

Vad kommer du att berätta för Honom om de som du valde att inte bestraffa? Kommer du att säga, "Nej det gjorde jag inte, jag hade helt enkelt inget emot att uppmuntra dem och ha gemenskap med dem." Detta är uppenbart absurt. Faktum är att denna artikeln ens är nödvändig är ett vittne till det tillstånd av fullkomligt armod vi befinner oss i idag. Avgudadyrkande fegisar försöker bilda allianser med de som är fiender till Kristus genom att fullständiga ignorera hela Skriftens råd. Otaliga invändningar mot "skyldig genom association" har blivit uppburna för att fördöma eller på annat sätt upphäva skulden hos dem som "Påven John MacArthur II" och hans kollegor.

Ägna inte en tanke åt att David Platt är i öppet PARTNERSKAP (inte "association") med Francis Chan, som omfamnar och är partner i ministeriet med den falska läraren Mike Bickle. Tydligt är att, Todd Friel, Phil Johnson och Johnny Mac får en frisedel genom någon enskild nyckfull och avgudadyrkande standard som är påfallande frånvarande av ens en uns av kalvinistisk litteratur och övertygelse. Spurgeon skulle ha skrattat åt de flesta av dessa dumhuvuden från Metropolitan Tabernacle; hycklande dårar. 
John Piper samarbetar aktivt med ”Djävlar” på Passionskonferensen, och är ”delaktig” med dem, och ändå är han partner med John MacArthur och Al Mohler.
( Jag är inte förvånad över Mac Arthur, då han sagt att vi kan ta vilddjurets märke och ändå bli frälsta)

Såsom var noggrant motbevisat är detta inte "förening" utan godkännande och samarbete. partnerskap. Förlängning av gemenskapens högra hand. Ja, att ansluta sig till en konferens är att godkänna alla där, om inte annat uttryckligen anges. Utan ånger har du gett ditt tysta godkännande. 2 John 1:11 säger att ens "hälsa" någon som ger falsk doktrin, det vill säga att önska honom framgång eller uppmuntra denne, är att delta i hans ondska; att dela i den. Den induktiva felaktigheten av "skuld genom förening" har absolut ingen betydelse för ett moraliskt argument som det här. Det är ett halm-argument att använda det som en invändning i dessa fall, eftersom förhållandet tydligen inte är "förening" utan ett öppet partnerskap och godkännande.

Spurgeon fördömer detta; Gill fördömer detta, Pink fördömer detta, McGee fördömer detta; Henry fördömer detta; Lloyd-Jones fördömer detta, dr Peter Jones sade;
"För att bevisa att vi kommer ihåg hur Dr Lloyd-Jones vägrade att arbeta med Billy Graham, och detta är ett viktigt exempel på sekundär separation. 1963 tillfrågades evangelisten Dr Lloyd-Jones om att vara ordförande i den första världskongressen om evangelisation(som slutligen hölls iBerlin 1966, föregångare till Lausanne) Dr Lloyd-Jones förklarade för Billy Graham att om han slutade ha liberaler och romerska katoliker på sin plattform och gav upp inbjudningssystemet så skulle han stödja och leda kongressen.  

Kristus kallar människor till sig själv. Själva tanken om ånger är att vända från allt som står emot Gud; nämligen synd och till Kristus istället. Att inte göra detta är ett bevis  att man älskar något annat än Kristus. Eftersom man inte på något sätt kunde samarbeta med eller vara vän med någon som stödde sin egen mammas våldtäktsman så kan vi inte stödja dem som stöder synd på något sätt, för vi kan inte som Spurgeon sa; begå förräderi mot Kristus själv. Vi kan inte hjälpa eller ge komfort till USA: s fiender utan att göra oss medskyldiga. Ännu mindre kan vi skydda fiender till Jesus Kristus utan att göra oss till förrädare och bli delaktiga i deras ondska. Ordet "medhjälpare" måste vara nyktert förstådd. Detta gör dig exakt lika dem. Som när AIDS överförs till någon och de blir delaktiga i sjukdomen. De är nu lika smittade som den person som gav det till dem, och innehar nu samma förmåga att överföra den och infektera andra.
Ge akt på varningarna! Du kommer även att dömas för vad du vägrade säga. vad Henry kallade "tyst skuld".

Att vägra att skilja sig från någon som vägrar att skilja sig från någon är att godkänna deras olydnad och själv vara olydig. Om de deltar i någon annans synd genom att vägra att skilja dig, deltar du i deras deltagande för att du vägrar skilja dig från dem. Kedjan måste vara trasig.
1 kommentar:

  1. Vilket stort vittnesbörd, jag är Torpey Clare och har varit gift, var nöjd med mitt äktenskap, inte förrän när min make började lyssna på skvaller om att jag inte var trogen mot våra äktenskapliga löften, jag försökte få honom att förstå att de var lögner, men han förlorade kärleken, förtroendet och förtroendet för oss. Så vi blev gnagande par och fyllde sedan för skilsmässa, senare blev vi separerade. år efter vår skilsmässa försökte jag leva ett normalt liv men jag kunde inte, så jag började en strävan efter att få tillbaka min man, då hänvisades jag till, BaBa ogbogo en stor och mycket andlig man som kastade en kärleksförtrollning på mig och fick min EX tillbaka till mig inom 48 timmar. med glädjen och lyckan i mig, släpper jag hans kontakt här för dem som har problem med äktenskap och äktenskap. greatbabaogbogotemple@gmail.com. Ta kontakt med honom, han är verkligen en stor och mäktig man. Hjälper också med att följa frågor ...
    (1) Stop Divorce (2) End Barrenness (3) Behöver andlig hjälp (4) Alla typer av stavning

    SvaraRadera

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...