onsdag 24 juli 2019

Vad är fredsskyltens ursprung ?


Logotypen som vanligtvis känns igen som ”fredsskylt” sedan slutet av 50-talet antas ha börjat som logotypen för kampanjen för nedmontering av kärnvapen (CND = Campaign for Nuclear Disarmament = kampanj för nedrustning av kärnvapen.) Enligt CND designades det 1958 av en engelsk professionell konstnär formgivare vid namn Gerald Holtom, som hade examen från Royal College of Arts. Holtom, en samvetsgrann motståndare som föredrog att arbeta på en Norfolk-gård under andra världskriget istället för att gå med i konflikten, införlivade de handhållna flaggsymbolerna (semaforer) för N och D i sin logotyp, N som står för "kärnkraft" och D för ”Nedrustning.” I semafor bildas bokstaven N av en person som håller två flaggor i et upp-och-ned-vänt V och bokstaven D bildas genom att hålla den ena flaggan rakt upp och den andra pekade rakt ner. Genom att överlagra flaggorienteringen för dessa två bokstäver härleddes staplarna på fredsskylten.

Holtom presenterade sin design för tjänstemän på ”Peace News 
= Freds Nyheter” kontoret i London och för ”Direct Action Committee Against Nuclear War = kommittén för direkt handling/ aktion mot kärnvapenkrig” Åtgärdskommittén planerade redan sin första stora antikärnkraft marsch från London till Aldermaston, där brittiska kärnvapen tillverkades. Bertrand Russell, en arrangör av denna marsch, valde symbolen som skulle placeras på knappar och baner för marschen. "Fredstecknet" gjorde sitt första offentliga uppträdande i Storbritannien under den marschen påskhelgen 1958. Holtom hade ursprungligen tänkt att använda korssymbolen i en cirkel som logotypen för marschen men olika präster som han konsulterade om idén var uppenbarligen inte entusiastiska över att använda korset på en protest baner. Holtom beskrev användningen av det nedåtgående V´et med att den representerade den förtvivlan som han kände på grund av kärnkraftens spridning. Han beklagade senare sitt val, och föredrog snarare ett uppåt V som han ansåg skulle uttryckt fridens glädje. Han begärde att deuppåtgående fredsskylten skulle placeras på hans grav, men denna begäran följdes inte.

Symbolen fördes till USA av Bayard Rustin, en amerikansk medborgerlig protest
ant, som hade deltagit i Aldermaston-marschen. Fredsskylten användes först i USA senare samma år när en pacifist protest, Albert Bigelow, seglade sin lilla båt nära en planerad amerikansk testplats för kärnvapen med CND-baners. Det användes senare vid medborgerliga rättigheter och visades vid demonstrationer mot Vietnamkriget.

Symbolens rapporterade ursprung har tydligt dokumenterats i brev, intervjuer och de ursprungliga skisserna av symbolen, som nu visas i ”Peace Museum = freds museet” i Bradford, Storbritannien. Det har dock förekommit olika påståenden om att symbolen har kommunistisk, ockult eller antikristlig betydelse och härledning. Kontroversen förstås fullt ut när man undersöker den historiska användningen av samma signal.

Det nedåtgående V´et har kopplats till den mystiska karaktären för ”Aum”, ett heligt ord till hinduerna. Att säga "Aum" om och om igen antas väcka Brahmas kraft vid ryggraden. Germanska stammar som använde det hävdade att tecknet, eller "runan", hade kusliga, mystiska egenskaper. Det sägs att det användes av trollkarlar i hedniska ceremonier. Saracenerna i A.D. 711 använde denna symbol för att omväxlande representera ett trasigt kors, en korps klo eller en häxas fot, alla förmodligen sataniska symboler.

Under den romerska kejsarens Neros regering, som var beryktad för sin brutala förföljelse av kristna och judar, användes denna symbol framträdande för att representera ett trasigt kors eller en trasig jude. Nero korsfäste aposteln Petrus upp och ner, och den fruktansvärda händelsen liknade den nedåt pekande gaffeln. Därefter kallades det det Neroniska korset.

Det tredje riket, Hitlers tredje Pansar division var omgiven av det ockulta och de använde samma symbol från 1941 till 1945. Symbolen i Tyskland kallas en ”todesrune = döds runa”. Det dök ofta upp på dödsmeddelanden. Det finns också på några av de ökända SS-soldaternas gravstenar. För Bertrand Russell, en anhängare av kommunismen, betydde symbolen inte bara kommunism utan också fred utan Gud. Anton LaVey, grundare av Satans kyrkan, använde det nedåtpekande V´et/ gaffeln som bakgrund för sitt altare. Teckenboken, skriven av Rudolph Koch, indikerar att den nedåtpekande gaffeln betyder "människans död", och cirkeln runt den betyder "total" symbolens hela betydelse är "alla människors totala död."

Holtom bekände 
sig aldrig ha haft någon kunskap om någon historisk användning av denna symbol. Det är dock säkert att Bertrand Russell var väl medveten om symbolens sataniska och antikristliga rötter. Han valde den i enlighet därmed. Det är möjligt att Holtom fick lära sig om symbolens tvivelaktiga förflutna vid någon tidpunkt, vilket fick hans önskan att konvertera symbolen till en uppåtpekande V. Den underliggande betydelsen av cirkeln med den nedåt pekande gaffeln, "människans totala död" strider verkligen mot vad fredsrörelsen ville åstadkomma med sitt ställningstagande emot kärnvapen.

Oavsett fredsskyltens ursprung, betydelse och användning är det mycket klart: det talar om en falsk fred. ”'Fred, fred', säger de när det inte finns någon fred Jer 6:14." Det kan inte finnas någon riktig fred förrän "vi har fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus" (Rom 5:1). I stället för att leta efter fred i en symbol, får vi alla vända våra ögon till den enda riktiga källan till fred. "Herren välsignar dig och håller dig; Herren får hans ansikte att lysa över dig och vara nådig mot dig; Herren vänder sitt ansikte mot dig och ger dig fred" (4 Mos 6:24-26).Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
HERREN välsigne dig och bevare dig.
 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 

https://www.gotquestions.org/peace-sign.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...