onsdag 31 juli 2019

Vad säger Bibeln om kanalisering?


Kanalisering är en praktisering som vidarebefordrar meddelanden från någon form av andlig guide; vanligtvis sker kanalisering i ett trans-liknande tillstånd. Bibeln är tydlig med att kanalisering och försök att kontakta de döda är fel. Det är strängt förbjudet att söka råd från medier, svartkonst och spåmän. 3 Mos 19:31 säger"I skolen icke vända eder till andar som tala genom besvärjare eller spåmän. Söken icke sådana, så att I bliven orena genom dem. Jag är HERREN, eder Gud." 3 Mos 20:6 säger, "Och om någon vänder sig till andar som tala genom besvärjare eller spåmän, för att i trolös avfällighet löpa efter dem, så skall jag vända mitt ansikte mot honom och utrota honom ur hans folk.” 5 Mos 18:12 säger att samråd med medier eller kanalisering av de döda är” avskyvärt. ”Det är klart att Gud ser dessa praktiseringar som syndiga och helt utan fördel.
Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Saul, en mäktig konung av Israel, nådde 
till slut slutet på sitt tragiska avfall från Gud när han involverade sig i kanalisering. Saul valde att söka svar från ett medium när Gud inte gav honom de svar han ville ha. I 1 Samuel 28:6–20 ber Saul en spåkärring att kalla på profeten Samuels ande. Hans allvarliga fel nämns senare i 1 Krönikeboken 10:13–14, som betonar att Sauls engagemang i trolldom var fel: ”Han, Saul var otrogen mot Herren, han höll inte Herrens ord och konsulterade till och med en medium för vägledning och frågade inte Herren.
Och Saul frågade HERREN, men HERREN svarade honom icke, varken genom drömmar eller genom urim eller genom profeter. Då sade Saul till sina tjänare: »Söken upp åt mig någon andebesvärjerska, så vill jag gå till henne och fråga henne.» Hans tjänare svarade honom: »I En-Dor finnes en andebesvärjerska.» Då gjorde Saul sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gick åstad med två män; och de kommo till kvinnan om natten. Och han sade: »Spå åt mig genom anden, och mana upp åt mig den jag säger dig.» Men kvinnan svarade honom: »Du vet ju själv vad Saul har gjort, huru han har utrotat andebesvärjare och spåmän ur landet. Varför lägger du då ut en snara för mitt liv och vill döda mig?» Då svor Saul henne en ed vid HERREN och sade: »Så sant HERREN lever, i denna sak skall intet tillräknas dig såsom missgärning.» Kvinnan frågade: »Vem skall jag då mana upp åt dig?» Han svarade: »Mana upp Samuel åt mig.» Men när kvinnan fick se Samuel, gav hon till ett högt rop. Och kvinnan sade till Saul: »Varför har du bedragit mig? Du är ju Saul.» Konungen sade till henne: »Frukta icke. Vad är det då du ser?» Kvinnan svarade Saul: »Jag ser ett gudaväsen komma upp ur jorden.» Han frågade henne: »Huru ser han ut?» Hon svarade: »Det är en gammal man som kommer upp, höljd i en kåpa.» Då förstod Saul att det var Samuel, och böjde sig ned med ansiktet mot jorden och bugade sig. Och Samuel sade till Saul: »Varför har du stört min ro och manat mig upp?» Saul svarade: »Jag är i stor nöd: filistéerna hava begynt krig mot mig, och Gud har vikit ifrån mig och svarar mig icke mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat dig upp, på det att du må låta mig veta vad jag skall göra.» Men Samuel svarade: »Varför frågar du mig, då nu HERREN har vikit ifrån dig och blivit din fiende? HERREN har efter sitt behag gjort vad han hade sagt genom mig: HERREN har ryckt riket ur din hand och givit det åt en annan, åt David. Eftersom du icke hörde HERRENS röst och icke lät Amalek känna hans vredes glöd, därför har HERREN nu gjort dig detta. HERREN skall giva både dig och Israel i filistéernas hand, och i morgon skall du med dina söner vara hos mig; ja, också Israels läger skall HERREN giva i filistéernas hand.» Då föll Saul strax raklång till jorden; så förfärad blev han över Samuels ord. Också voro hans krafter uttömda, ty på ett helt dygn hade han ingenting ätit.
Detta blev Sauls död, därför att han hade begått otrohet mot HERREN, i det att han icke hade hållit HERRENS ord, så ock därför att han hade frågat en ande och sökt svar hos en sådan. Han hade icke sökt svar hos HERREN; därför dödade HERREN honom. Och sedan överflyttade han konungadömet på David, Isais son.

Som kristna borde vi söka Guds svar på våra frågor. Att be till eller "kanalisera" någon annan varelse är avgudadyrkan. Att be till alla döda personer, inklusive apostlarna, Maria och så vidare, är inte så annorlunda mot att hålla en seans och be en död släkting att hjälpa oss. De flesta så kallade medier är faktiskt bedrägerier som använder minnes trick, planterade medarbetare och specialeffekter för att lura människor. De som inte är bedrägerier samarbetar med farliga andliga varelser. Satans hantlangare är skickliga på att framstå som hjälpsamma andar (2 Kor 11:14), vilket gör det enkelt för dem att förvirra och korrumpera människor som öppnar sig genom kanalisering.Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.
https://www.gotquestions.org/channeling-Bible.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...