onsdag 24 juli 2019

Vad är den kristna synen på yoga?


För många kristna i väst som inte förstår historien bakom yoga är det helt enkelt ett sätt att träna och stärka och förbättra musklernas flexibilitet. Filosofin bakom yoga är dock mycket mer än att fysiskt förbättra sig. Det är en gammal praxis härrörande från Indien, som tros vara vägen till andlig tillväxt och upplysning.

Ordet yoga betyder "förbund/ enlighet/ harmoni", och målet är att förena ens övergående (tillfälliga) jag med den oändliga Brahman, det hinduiska begreppet "Gud". Denna gud är inte en bokstavlig varelse, utan är en opersonlig andlig substans som är ett med naturen och kosmos. Denna uppfattning kallas "panteism", tron att allt är Gud och att verkligheten endast består av universum och natur. Eftersom allt är Gud, gör yogafilosofin ingen skillnad mellan människa och Gud.

Hatha yoga är den aspekt av yoga som fokuserar på den fysiska kroppen genom specialställningar, andningsövningar och koncentration eller meditation. Det
ta är ett sätt att förbereda kroppen för de andliga övningarna med färre hinder, för att uppnå upplysning. Utövandet av yoga bygger på tron att människan och Gud är ett. Det är lite mer än själv-tillbedjan förklädd som andlighet på hög nivå.

Frågan blir, är det möjligt för en kristen att isolera de fysiska aspekterna av yoga till en träningsmetod utan att andlighet eller filosofi bakom det införlivas i det? Yoga har sitt ursprung i en uppenbart anti-kristen filosofi, och den filosofin har inte förändrats. Den lär en att fokusera på sig själv istället för på en sann Gud. Det uppmuntrar deltagarna att söka svar på livets svåra frågor inom sitt eget medvetande istället för i Guds Ord. Det gör också människan tillgänglig för bedrägeri från Guds fiende, som söker efter offer som han kan vända bort från Gud (1 Pet 5:8).Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. 

Vad än vi gör ska göras för Guds ära (
1 Kor 10:31) och vi är visa om vi följer aposteln Paulus ord: "Fixa dina tankar om vad som är sant och ärbart och rätt. Tänk på saker som är rena, härliga och beundransvärda. Tänk på saker som är utmärkta och värda beröm”(Fil 4:8). En kristen bör vara försiktig och be om urskiljning när det gäller engagemang i yoga.
Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

https://www.gotquestions.org/Christian-yoga.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...