torsdag 1 augusti 2019

Kanalisering


Kanalisering är ett modernt namn för vad Bibeln kallar mediumskap eller spiritism. En kanalisator är en mystiker som blir en kanal, eller mottagande agent, för intelligent kommunikation som kommer från andevärlden. Vad säger Gud om mediumskap? Det finns i Bibeln, "3 Mos 19:31 I skolen icke vända eder till andar som tala genom besvärjare eller spåmän. Söken icke sådana, så att I bliven orena genom dem. Jag är HERREN, eder Gud."

Att vara ett medium var vanligt bland de hedniska folken i Bibeln. Gud varnade Israels barn om det precis före deras inträde i det utlovade Kanaans land. Det finns i Bibeln, "5 Mos 18:9–12 När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig."

Människor söker råd från psykiska medier. Vad är den verkliga källan till de meddelanden som dessa spiritister delar? En händelse i aposteln Pauls liv kastar ljus på deras identitet. Det återfinns i Bibeln, "Apg 16:16-18Och det hände sig en gång, då vi gingo ned till bönestället, att vi mötte en tjänsteflicka, som hade en spådomsande i sig och genom sina spådomar skaffade sina herrar mycken inkomst. Denne följde efter Paulus och oss andra och ropade och sade: »Dessa män äro Guds, den Högstes, tjänare, och de förkunna för eder frälsningens väg.» Så gjorde hon under många dagar. Men Paulus tog illa vid sig och vände sig om och sade till anden: »I Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne.» Och anden for ut i samma stund."

Onda andar, änglar som en gång bodde i himlen med Gud, gjorde uppror med Satan och kastades ner till planeten jorden. Det finns i Bibeln, "Upp 12:7-9 Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem, men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer någon plats för dem. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom."

Eftersom andarna bakom kanalisering är sataniska, är dess aktivitet avskyvärd för Gud. Under israeliternas tid dödades faktiskt alla som praktiserade att vara medium. Det finns i Bibeln, "3 Mos 20:27 När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, skall denne straffas med döden; man skall stena honom, blodskuld låder vid honom. "Jes 8:19 Och när man säger till eder: »Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla», så svaren: »Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?»”

https://www.bibleinfo.com/en/topics/channeling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...