onsdag 4 september 2019

KREATIV VISUALISERING: EN OCKULT TEKNIK

Av Marcia Montenegro 10 oktober 2017
översatt med tillstånd

Kreativ visualisering använder * inte * fantasin för att visualisera hur ditt sovrum skulle se ut om du målade väggarna blåa eller hur ditt vardagsrum skulle se ut om du flyttade soffan.

Kreative Visualisering visualiserar (föreställer sig) en händelse, person, situation eller objekt på ett sådant sätt att du:

1) Tror att det kommer att manifestera som ett resultat av visualiseringen.

2) Tror att du har fått händelsen att ske på alla nivåer - mentalt, emotionellt, andligt eller fysiskt - genom att använda tekniken att visualisera.

Kreative Visualisering, här förkortad som KV, är en ockult teknik som används som en del av ockult magi (trolldom) och den är populär inom New Age.

Shakti Gawain, vars bok jag läste och vårdade när jag var fast i New Age gjorde KV vanligt för en stor publik och hennes böcker och läror är fortfarande populära.

Ny tanke använder sig också av KV även om de vanligtvis använder andra termer som t.ex. Lagen om attraktion. Idén liknar KV och ibland är den densamma.

Detta är en Ny Tanke- och New Age-princip som stöder KV:
Citat == Vi är en del av den allmännyttiga kraften som har skapat universum, och därför deltar vi i skapelseprocessen. Med tanke på detta är det inte konstigt att tankar materialiseras. == från: goo.gl/YpggU2

*** Kommentarer ***

Tror man att människor är en inneboende del av Gud eller gudomliga så är det lätt att tro att man har makten att materialisera vad man ser framför sig.

KV har också anpassats till de kristna. Detta kom troligen från, eller åtminstone delvis från Inre Helande en subjektiv praxis baserad på idéer från New Age och Ny Tanke. Att använda denna teknik för att visualisera Jesus för helande eller terapi gör det inte bibliskt. Ändå finns det många kristna terapeuter som gör detta och en kristen försvarade nyligen denna praxis på min Facebook-sida.

Att använda KV för att visualisera Jesus i en tidigare situation för terapeutiska ändamål är att manipulera eller försöka manipulera Jesus till en situation. Att se honom stå där, krama dig, säga vissa saker, hålla dig etc. görs för att få personen att tro att detta hände.

Det är en sak att be och be om helande och tröst, fundera över vem Jesus är och att reflektera över vad han har gjort och sagt baserat på Skriften, och en helt annan att visualisera honom agera på ett sätt som vi inte är medvetna om eller som inte hände.

Sant psykologiskt eller emotionellt helande kommer från en relation med Kristus, och att vara i Kristus genom bön, läsa / studera Guds ord, tillbedjan och gemenskap. (Jag utesluter inte vetenskapliga behandlingar för allvarliga situationer utan talar främst om att söka tröst eller terapi med hjälp av KV).

Om du blev slagen av en förälder och lidit, och din terapeut nu har dig att visualisera situationen för att se Jesus komma in i rummet och krama dig; betyder det att Jesus verkligen gjorde det? Fick du Jesus att göra det? Nej till båda. Det kan få dig att må bättre, men det är inte sanning. Dessutom är det en försök att manipulera Jesus.

KV är en enkel teknik och verkar fungera som ett snabbt svar. Detta hindrar personen från att ha en sann, djup relation med Kristus genom genom att lyssna till vad Herren säger att vi ska göra: att vara i Kristus genom bön, läsa / studera Guds ord, tillbedjan och gemenskap (ja, jag upprepade dessa ord från ovan).
-----------------------------------

Mer information
Visuali
sering Part 1, by John Weldon and John Ankerberg
https://vilketevilket.blogspot.com/2019/09/potentialen-for-andligt-bedrageri-med.html

Visualisering Part 2https://bit.ly/2B6UZ2g
Varning för Mark VIrkler, en kristen som främjar kreativ visualisering och guidad visualisering

Citat == Ingen av profeterna använde visualisering eller någon annan teknik för att få uppenbarelser från Gud, men upprepade gånger tillkännagav de: "Herrens ord kom till mig." Att de inte kunde få detta att hända när de ville och inte initierade är det tydligt. Se till exempel Jer 42:7 Jeremia går till Gud för vägledning. Han "visualiserade inte Gud" eller "tidskrift" som Virkler uppriktigt lär ut men lurar kristna att göra i seminarier runt om i landet. Vi får höra: "Och det hände sig efter tio dagar att Herrens ord kom till Jeremia."

Lärjungarna visualiserade inte heller Jesus. Tomas tvivlaren fick vänta en vecka innan Jesus kom till honom och det inte till följd av att lärjungarna visade honom utan av en mirakulös praktisering som han påbörjade. I Johannes 21 överraskades lärjungarna av Jesus stående på stranden en det var inte något de skapade i sina sinnen. Det står inte heller att detta var den femtonde gången Jesus dök upp (eftersom de kunde "se" honom när helst de ville med visualisering som Virkler och olika ”inre helare” undervisar idag) men det står"Detta är nu tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar efter sin uppståndelse” 21:14. Han måste visa sig själv == Se mer på: goo.gl/nyHQwL (Virkler lär också ut tekniker för hur man "hör Gud")

Från CANA-artikeln Ut ur ditt sinne:

Citat == Den rituella magikern Donald Tyson har sagt; "Den underliggande förutsättningen för en magisk ritual är om du företräder en omständighet eller utför en händelse i ditt sinne så kommer den att ske i världen." 22 I trolldom ( detta kallas också magi), detta kallas ibland "likhetslagen." 23 Under denna princip ligger de övertygelserna om att alla begrepp och föremål lever och att eftersom vi är Gud eller gudaliknande, kan vi skapa och kontrollera med våra sinnen och / eller ord. 24

Denna tro finns i New Age-idén att skapa din egen verklighet, såväl som i trolldom och ockult magi. 25 En enhet som kallar sig Seth, som kanaliserades av författaren Jane Roberts, lärde att förändring av trosuppfattningar kommer att förändra den materiella verkligheten. 26 Ockultister lär dig också att anpassa sig själv med krafter eller andar utanför och inom för att manipulera verkligheten, men de grundläggande målen och metoderna är desamma som finns i KV Med andra ord, K.V. är en lära som slitits rakt ut ur ockultismens hjärta. == Från: goo.gl/yNHmPo

Inre helande och teofostiska bönelänkar
CANA inlägg om teofostisk bön (som använder visualisering)
Inre helande och Teofostiska bönelänkar

CANA post o
m Teofostisk bön (som använder Visualiseringgoo.gl/twPRLf
Teofostisk bön och Inre helande av Amy Spreeman goo.gl/Y69Ri6
Har du frågor
https://vilketevilket.blogspot.com/2019/09/vad-sager-bibeln-om-visualisering.html
Kritik angående Inre helande
goo.gl/cQ6y4h
goo.gl/misGnc

https://www.facebook.com/103502882236/posts/creative-visualization-an-occult-techniqueby-marcia-montenegrocreative-visualiza/10154722521962237/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...