måndag 2 september 2019

Vad är andlig riktning? Vad är en spirituell regissör?

Det har blivit populärt i det moderna samhället att vara "andlig, men inte religiös." "Andlig" betyder vanligtvis att en person är i kontakt med sin egen ande, andras andar och en del (personliga eller opersonliga) högre makter eller Anden som bebor (och kanske stärker) universum. För att göra detta behöver man inte vara en del av en organiserad religion eller tro på några specifika läror om Gud, synd, frälsning, himmel, helvete eller Jesus. I själva verket kommer doktrin förmodligen endast att begränsa ens egen andlighet eftersom Gud (vem eller vad han, hon den, eller det kan vara) utan tvekan är större än religiösa kategorier. Religion skiljer oss åt och andligheten förenar oss; så går det vanliga tänket.

Enligt Liz Budd Ellmann, tidigare verkställande direktör för ”Spiritual Director International = andlig internationell direktör” (som citeras på webbplatsen Spiritual Direction), utforskar ”Andlig riktning en djupare relation till den andliga aspekten av att vara människa. Enkelt uttryckt hjälper andlig riktning människor att berätta sina heliga historier varje dag.

Andlig riktning har framkommit i många sammanhang med språk som är specifikt för särskilda kulturella och andliga traditioner. Att beskriva andlig riktning kräver att man sätter ord på en process för att främja en transcendent upplevelse som ligger längre än alla namn, men ändå längtar erfarenheten till att artikuleras och konkretiseras i vardagen. Det är lättare att beskriva vad andlig riktning gör än vad andlig riktning är. Vår roll är inte att definiera andlig riktning, utan att beskriva upplevelsen.
"Andlig riktning hjälper oss att lära oss att leva i fred, med medkänsla, främja rättvisa, som ödmjuka tjänare av det som ligger utanför alla namn."

För de som är genomsyrade av en viss religion finns det spirituella regissörer/ direktörer som är kristna, muslimska, buddhistiska, judiska osv. Dessa spirituella direktörer/ regissörer kommer att fungera inom ramen för en viss religion men fokuserar på de mer mystiska och personliga interaktioner med det gudomliga . Andlig riktning i kristen kontext kan vara antingen protestantisk eller katolsk och kommer troligen att fokusera på bön, meditation och de mer mystiska aspekterna av kristendomen.


Andlig riktning fokuserar på att människor kommunicerar sina andliga upplevelser till andra människor i syfte att vakna till mysteriet inuti och undret utanför. Andlig vägledning som erbjuds av andliga ledare kan ske i veckovis (individ eller grupp) eller i en grupp på en tillflyktsort/ retreat.
Det är inget fel med begreppet andlig riktning, i sig. Alla kan vi behöva hjälp med att utvecklas andligt, och om vi utvecklas i rätt riktning, baserat på Guds ord, är det bra. Det huvudsakliga problemet med andlig riktning som "rörelse" är att personens personliga upplevelse, inte Guds Ord, är den slutliga myndigheten. Även om allt andligt kan låta bättre än det nuvarande fokuset på materialism och konsumering i amerikansk kultur, är andlig riktning egentligen bara konsumering på den andliga nivån. I andlig riktning väljer den andliga utforskaren helt enkelt upplevelserna och tolkningen av de upplevelser som han eller hon tycker är mest meningsfull. Andlig riktning är verklig mystik som söker en andlig upplevelse minus det lärande innehållet.

Bibeln lär ut att vårt mest grundläggande behov inte först och främst är av andlig riktning eller att komma i kontakt med vårt ”andliga jag” utan att vi är andligt döda (Ef 2:1) och behöver ett andligt liv som bara kan komma från Gud. Den Gud som ger andligt liv är den Gud som skapade världen och gick in i mänskligheten som Jesus Kristus. Andligt liv är endast tillgängligt för dem som är uppvuxna till nytt liv i Kristus genom tro på honom (Ef 2:6–7). De som är "uppvuxna med Kristus" föddes på nytt in i nytt andligt liv som är inrymt med den Helige Ande. Anden är den ultimata andliga regissören (Rom 8:14). Och han kommer alltid att förhärliga Jesus (Joh 16:14) och leda oss till att bli mer lika Kristus (Ef 4:15).
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.
Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.

Bibeln kräver ”andliga ledare” för att hjälpa kristna att hitta ”andlig riktning.” Vissa av dessa ”andliga ledare” kallas pastorer, herdar, äldste eller övervakare som måste uppfylla specifika kvalifikationer (se 1 Pet 5: 2–4, Tit 1:5–9 och 1 Tim 3:1–7).
var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
Jag lämnade dig på Kreta för att du skulle ordna det som återstod och i varje stad insätta äldste efter mina instruktioner. En äldste ska vara fläckfri, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara vilda eller upproriska. Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntramed sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.
Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?
Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.


Alla troende ska hjälpa varandra att röra sig i rätt andlig riktning. "Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig." Hebr 10: 24–25.” ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” Kol 3:16. Samhället i den lokala kyrkan är kontext för andlig vägledning och andlig tillväxt.

De som söker andlig vägledning bör engagera sig i en lokal kyrka där Bibeln tydligt undervisas och följs och där människor hjälper varandra att 
"Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden" 1 Pet 3:18. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet” 2 Pet 1:3. Bibeln ger oss riktningen att vi ska röra oss andligt (PS 119:105), och den föreslagna sanningen i Bibeln bör prioritera framför mystiska eller personliga upplevelser.
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.


https://www.gotquestions.org/spiritual-direction.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...