måndag 2 september 2019

Aktivera dina andliga sinnen – vad är rätt och fel?


Jag hittar inget färdigt material så jag får helt förlita mig på den Helige Andes ledning i detta då jag inte har lärarens gåva.


Det första som slår mig när jag ska sätta mig in i detta och tar upp lite sidor av såna som predikar det, är att inte alla sidor ens verkar vara kristna. Nu är ju inte TR och NAR kristna de heller, men den jag snubblade på hade längre ner beskrivningar om astral projicering och chakras. Fast då givetvis blandat med bön och meditation. Språket var alltså kristet på sätt och vis. Idag behöver vi verkligen både öva upp oss i urskiljning och utbe oss om urskiljningens gåva av Herren.

Undervisningen går ut på att precis som vi har 5 fysiska sinnen som vi kan använda till att; se, höra, smaka, lukta och röra, så har vi det också i det andliga. Givetvis backas detta upp med utplockade bibelord.

Ögon: Skanna miljön, se framtiden, se visioner, människor och händelser”

Ögon; Visst finns det profetisk gåva och även ett profetiskt ämbete. Men ingenstans i skriften ser vi att vi ska skanna miljön, se framtiden och visioner, eller se människor och händelser. I den mån de inom gåvorna får se glimtar av framtiden som t.ex. Johannes i Uppenbarelseboken, så kommer det från Gud. Detta är inte något som vi kan åstadkomma i egen kraft. Det är heller ingenting som vi kan öva upp. Gud ger gåvorna och tjänsterna och det som följer med dessa gåvor. Vi kan inte påverka det en enda liten bit. Gud bestämmer hur när och vem, inte vi.

Öron: Höra ord från Gud, lydnad, tjänande, känna Guds vilja”

Öron; Vi hör från Gud genom att läsa skriften. Det är också i skriften som vi lär känna Gud och Hans vilja. Skriften visar oss exakt vad Gud accepterar och förbjuder oss att hålla på med. Det är genom att lära oss att tolka och läsa skriften sm vi kommer in i lydnad. Om vi inte lyder de direktiv som finns i skriften så är vi automatiskt olydiga barn.

Smak: ”Smaka och se att Herren är god - bedömning genom erfarenhet”

Smak; Smaka och se att Gud är god. (Ps 34:9) Detta handlar inte om en bokstavlig avsmakning, som när vi smakar på något att äta eller dricka. Vi ser när vi läser skriften och förstår den att Gud är god. Vi ser på hur Han tar omsorg om oss. Det är vad det innebär.

Lukt: doft av helighet, snabb bedömning, "luktar roligt" / undvik giftig undervisning”

Lukt; Doft av helighet får vi när vi gör vår himmelska Faders vilja. Går vi utanför skriften så är vi redan olydiga barn. Denna undervisning som hela tiden bygger på känslor är rent nonsens. Luktar roligt – Vad handlar det om egentligen? Ska vi verkligen kunna använda luktsinnet till att precis som på ett mänskligt sätt lukta oss till det som är bra respektive dåligt? Om så är fallet; Varför har de som undervisar denna smörja inte känt av stanken från den avloppsbrunn det kommer ifrån? Undvik giftig undervisning – Det är just exakt vad detta är – giftig undervisning som man ska styra iväg från.

Beröring: Kommunikation av helighet, helande, smörjelse och andlig kraft, också "kom inte vid det som är orent"”

Beröring; Kommunicerar helighet gör vi genom att faktiskt öva upp oss i att bli heliga som Gud själv är helig. Skriften säger oss att vi ska vara heliga som Han är helig. 1 Pet 1:16 Och så kommer vi in på helande smörjelse och andlig kraft. Det som är bland den typiska fokuseringen i NAR. Vi är inte heliga när vi inte håller oss inom den ram som Han har givit oss, vilket är bibeln. Kom inte vid det som är orent.

Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig. 1 Pet 1:14-16

Kom inte vid det som är orent. När vi inte håller oss inom bibelns ram så är vi redan orena i Guds ögon. Och när vi lägger till praktiseringar som de håller på med i New Age och det ockulta och anser det som kristendom, då är vi inte ens kristna, även om vi bekänner oss som det. Detta är orent så det stinker om det.


Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige. 2 Kor 6: 14-18

De som undervisar detta pratar också om att se i färg i stället för svart-vitt. Detta för mina tankar till auror i färg som häxor ser runt människor, djur och växter.

Jag började tro att Gud hade mer för mig, och jag började ägna mer uppmärksamhet åt de nya ”matarna” Han sände min väg - prov på deras smak, lukt, textur och utseende och märkte hur de fick mig att må.” James W Goll

Känslobaserat och extra bibliskt. Nya matare? Vår andliga föda kommer från att läsa skriften, enkom det. Men nu är det meningen att vi inte endast ska läsa och be den Helige Ande att förklara skriften för oss, utan vi ska känna bokstavligen hur den smakar, för det finns någon vers med något sådant där Johannes av en Guds ängel blev tillsagd att smaka något och det var bittert. (Upp 10:9-10) Det är kontentan när man inte stannar inom bibeln utan lägger till saker, eller drar ut en snutt och gör en lära av det. Klipper och klistrar man ur bibeln så kan man få den att säga exakt det som man själv vill att den ska säga. Problemet är att vi är förbjudna att lägga till eller dra i från, den som gör så är förbannad.

Erbjud med dina sinnen med avsikt.Det första steget i att börja urskilja Guds kommunikation med oss innebär att vi avsiktligt erbjuder eller presenterar våra sinnen för honom. Om vi inte gör detta - fortlöpande - kommer vi inte kunna växa till Messias Jesu fullmognad. Om vi inte ger oss själva avsiktligt till honom kommer det att vara mycket svårt att veta vad han vill att vi ska veta och därför svårt att följa honom lydigt.” James W Goll

Om det inte existerar som en praktisering i bibeln är det ingenting som vi ska hålla på med alls. Om vi inte ger oss avsiktligt till Honom så vet vi inte vad Han vill att vi ska veta? Vi har skriften, det är den Han vill vi ska känna till, för där finns allting som vi behöver. Han glömde inte någonting i den som alla kristna före oss klarat sig utan och som vi nu helt plötsligt behöver.

Skriften är dessutom det enda som får oss att växa till till manlig mognad. Genom att vi om vi läser och studerar den blir varse vem Gud är, vad han tillåter och inte, och så vidare. Så bara det att fundera på att gå utanför skriftens trygghet gör oss till olydiga barn. Men här påstår han att det är detta som behövs för att följa Honom lydigt!?

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim 3:16-17

När vi överlämnar våra sinnen till vår Skapare förstärker han dem. Gudomlig inmatning "laddas ner" mindre trögt än tidigare. När vi tränar på att få kontakt med honom ökar han vår kapacitet för mer.Vissa människor kallar detta för att "aktivera sina sinnen" och det är det. Men du kan inte aktivera dina sinnen på egen hand; du måste aktivera dem genom att presentera dem för den som skapade dem och aktivera dem för hans syften, i kärlek.” James W Goll

Här går han vidare in på Gudomlig inmatning, skulle kunna liknas vid automatisk skrivning, fast man inte nödvändigtvis skriver ner det som matas in. Problemet när vi går utanför skriften är att det lika gärna kan vara Satan som förklätt sig till en ljusets ängel. Och när praktiseringarna går utanför vad bibeln lär oss så är det exakt vad det handlar om. Gud går nämligen inte emot sig själv eller det skrivna ordet. Vi ska aktivera våra sinnen genom att presentera dem för den som skapat oss, den som vet varje hårstrå på våra huvuden och som räknar dem alla? ( Luk 12:7, Matt 10:30) Gud känner oss innan och utan så vilken gud handlar det om här, som behöver få saker presenterade om oss för att kunna aktivera oss? Vi behöver börja ställa frågor och inte köpa undervisning rakt av. Detta är New Age kristendom, gudomlig inmatning och aktivering kommer helt från denna källa som inte alls är kristen.

Du kan förklara frihet för din egen kropp, själ och ande. Du kan tala till din syn, hörsel, beröring, smak och lukt och säga: "Sinnen lås upp er i Jesu namn. Jag förklarar att ni inte längre är fångade i det förflutna mönstret; istället presenterar jag er för den sanna och heliga Guden för återvinning och rening.” Din fysiska känsla av hörsel kommer att förbättras med en andlig känsla av hörsel, och du kommer att börja höra saker från en gudomlig dimension som du aldrig har hört tidigare. Din vanliga känsla av syn kommer att berikas med en andlig syn genom vilken du, som Gud styr, kommer göra det möjligt att se utanför gränserna för människans syn. Beroende på din unika blandning av Guds givna förmågor, kommer dina andra sinnen att vakna och lägga märke till meddelanden som de inte kunde förstå tidigare. En helt ny värld öppnas för dig.” James W Goll

Om igen ser vi bevis på att det är vi som gör och åstadkommer, inte Gud. Vi talar till våra sinnen och de ska lyda oss. Vi styr precis som Gud. Vad var Satans synd som han blev utkastad ur himmelen för? Han ville bli lik Gud! Här är det inte längre fråga om att bli lik Gud, vi är redan i hans ögon exakt som Gud. Snacka om hädelse.

Vi ska inte sträva efter att gå utanför det som Gud har för oss, vår strävan måste hela tiden vara att lyda Gud i allting. Vi behöver urskilja mer och bättre vad som är sant och falskt, eller sant och nästan sant. Det stora problemet är att det låter kristet, både språkligt och i det att de hänvisar till bibeln. 

James W Goll taget ur denna

https://godencounters.com/activating-your-spiritual-senses/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...