fredag 6 september 2019

Andas in Gud – Kan vi göra det och är det bibliskt?

Hittar inget färdigt material så jag får förlita mig på den Helige Ande i detta då jag inte har lärarens gåva.

Andas in Guds andedräkt Andas När du andas in är du fylld med andetag. När du andas in andligt fylls du med Guds andetag. Ande-till-ande får du hans liv.” Deborah Brunt

Genom att vi andas in Gud så får vi del av Hans andedräkt och genom att andas in Hans ande så får vi liv. Ingenstans i bibeln ser vi detta läras ut. Skulle detta stämma så behöver vi inte omvända oss och då blir Jesu offerdöd meningslös. Det andas av New Age i kristen förpackning.Vi får del av Guds liv när vi hör ordet, omvänder oss och bekänner att Jesus är Herre i våra liv. Det är det som är frälsningen.

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Rom 10:17
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Rom 10:9-10

Kärnan i andning 
När du andas in fysiskt fylls du med andetag. När du andas in andligt fylls du med Anden. När du öppnar dig för att få Guds andning öppnar du också upp för de många aspekterna av hans liv som han andas in i dig. De inkluderar (men är inte begränsat till) Hans sanning, nåd, sinne, hjärta, karaktär, rikedom, kraft, glädje, kärlek. Det motsatta är också sant: Du kan inte andas in någon aspekt av Guds liv när du är nere eller sörjer, hårt beväpnad eller utnyttjar Guds Ande.” Deborah Brunt

Och så kommer då fördelen med att andas in Gud. Vi får genom denna teknik del av Hans sanning, nåd, sinne, hjärta, karaktär, rikedom, kraft, glädje och kärlek och ännu mera. Men bibelns sätt att förändra oss är att vi läser skriften och mer och mer börjar likna den vi följer. Sakta men säkert så förvandlas vår gamla natur och vi börjar visa upp tecknen på det. En del går det fortare för andra långsammare. Det är hela tiden skriften som vi ska följa och Ordet som till syvende och sist får oss förändrade. Vi går från klarhet till klarhet säger skriften.

Och viktigare ändå Gud är med och förvandlar oss genom sitt ord oavsett vilken sinnesstämning vi befinner oss i, om vi låter Honom.

Detta låter så fint och så bra, men det är med hjälp av en teknik som heter ”andas in Gud” som vi får del av det. Detta är New Ages sätt att göra saker. De har tekniker för att åstadkomma det de vill ska ske. Men Gud arbetar inte på detta sättet.

Inandningens Välsignelse 
Gud skriker ”andas in!” ofta. Han säger det på många sätt. Om och om igen utmanar han oss att ta in, ta emot, genom Hans Ande det vi kanske inte förstår eller tror vi vill, men som alltid kommer att ge liv.

Precis som med fysiska andetag kan inandning inte ske utan att vi också andas ut.
Ge [andas ut], så kommer du att få [andas in]. Din gåva kommer tillbaka till dig i sin helhet - ner pressad, ihop skakad för att ge plats för mer, rinna över och hällas ner i knät på dig. Det belopp du ger kommer att bestämma det belopp du får tillbaka Luk 6:38 .

Fram till nu har du inte bett om något i mitt namn. Be [andas ut] så kommer du att få [inhalera], och din glädje kommer att bli fullständig Joh 16:24.
Du måste fortsätta så att när du har gjort Guds vilja [utandning]kommer du att få det han har lovat [inandning] Heb. 10:36.

Och alla som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller fru eller barn eller åkrar för min skull [igen, utandning] kommer att få hundra gånger så mycket [inandning] och kommer att ärva evigt liv Matt 19:29.” Deborah Brunt

Här väljer hon att plocka ut många bibelord med olika löften för att understryka det hon vill ha sagt. Inte ett av dem säger att Gud skriker. Men det är klart bibelorden finns där som talar om Hans sanning, nåd, sinne, hjärta, karaktär, rikedom, kraft, glädje, kärlek och det är väl dessa som skriker antar jag.

Man kan få bibeln att betyda vad som helst om man lägger manken till och även hitta verser som stödjer det om man är villig till lite klipp och klistra.

I dessa verser som jag väljer ha kvar ser vi exakt hur teknik är tillagd till Ordet för att åstadkomma det vi vill ska ske. Det handlar inte om att vi ska andas in för att få och ut för att ge. Det är bara en logisk effekt av givandet. När vi är villiga att ge eller dela med oss, så ger Gud tillbaka. Det kanske inte sker just i samma ögonblick.

Fler än jag har säkerligen varit med om att man gett bort någonting till någon som varit i behov av det och långt senare ser man hur man själv är i mottagaränden av att få något som man själv behöver. Det är helt enkelt Guds lag om att ge och ta. Det finns inga gömda hemligheter i detta.

Helt tydligt är också att man kan ta vilken vers som helst som man anser sig behöva och göra dessa ut och inandningar och få del av någon sorts välsignelse från det. New Age har smugit sig in och det är förvillande och låter bra. Det är så viktigt att vi verkligen prövar allting för att se om det stämmer in med vad skriften säger.

Förundran och utmaningen 
 När du andas in Guds andetag omfamnar du livet. Ett ögonblick i taget, lär Kristus i dig hur du ska "andas igenom" kamp och fred, lidande och glädje, vildmark och hem. När du öppnar upp för Anden öppnar du dig själv för mysterium och paradox, tillväxt och förändring. Förändringen kan ske subtilt, nästan omöjligt, så att du bara ser i efterhand hur långt du har kommit. 
Mer och mer intimt lär du känna honom som andas sitt liv in i dig. Ju mer du inser, "jag ser djupt i en spegel", och "jag vet delvis", desto mer skymtar du hans natur och hans sätt. Ju större din medvetenhet blir om att hans kärlek är bortom vad vi kan förstå, desto större blir din förmåga att bli fylld med hans kärlek.” Deborah Brunt

Kristus i mig ska lära mig hur jag andas igenom saker som jag kämpar med. Vi hittar inte detta i bibeln, snarare säger den till oss att vi ska fylla oss med Guds Ord och det ska rikligen bo ibland oss och uppfylla oss. Det är Gud genom Ordet som förändrar oss och hjälper oss, det är i Ordet vi kan finna trygghet, styrka, tröst i rätt tid, m.m..

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Kol 3:16

Vi lär oss vem Gud är vad han accepterar och förbjuder i Ordet. Det är i Ordet vi skymtar Hans natur och lär oss vem Han verkligen är. Det är genom att läsa Ordet som vi blir medvetna om Guds gränslösa kärlek. Inget av detta kommer via andningstekniker där vi ska andas in Guds ande och förändras.

Mer och mer tydligt ser du din egen sanna, givna identitet. Lite i taget växer du upp till det "jag" han designade dig att vara. Ju mer du blir unikt du, desto mer återspeglar du hans karaktär och hans sätt. Och när du vägrar andningen inser du det snabbare. Om och om igen lämnar du till Gud det som får dig att tappa andan: din upptagenhet, din trötthet, din viljan; det som skrämmer dig, hotar att kväva dig, väcker förtvivlan. När du pausar, när du väljer igen att bli fylld med honom som bor i dig ... vänta på det, vänta på det ... Andens andetag återställer din vila.” Deborah Brunt

Vi växer upp till det jag vi är menade att vara när vi mer och mer förvandlas av det skrivna Ordet, inte på grund av hur vi andas in Gud eller Guds Ord. Ordet hjälper till att forma oss till det vi är ämnade att vara.

Om vi vägrar andningen inser vi det snabbare? Rent New Age nonsens.

Visst vi ska genom bön lämna allt till Gud, men inte genom att andas på ett visst sätt. Vi är redan fyllda med den Helige Ande, vi får hjälparen det ögonblick vi blir frälsta. Vi behöver inte andas in för att få honom. Andens andetag har ingenting att göra med att vi blir styrkta. Det är Gud genom ordet som finns där med råd, tröst, uppmuntran förmaning m.m. som åstadkommer detta. Sedan får vi hjälp av de andra lemmarna i kroppen när vi behöver det också.

Deborah Brunts artikel

https://www.keytruths.com/inhaling-the-breath-of-god/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...