måndag 9 september 2019

Vad är ett härlighetsmoln och är härlighetsmoln bibliskt?


Under föregående århundradet började vissa kyrkor rapportera om uppkomsten av "härlighetsmoln" - de trodde att detta var en fysisk manifestation av Guds närvaro i form av ett glitter moln som hängde över gudstjänster. Sådana moln har rapporterats i gudstjänster över hela världen, från kyrkor med ett rum i Brasilien till megakyrkor i Kalifornien.

De som har bevittnat detta fenomen beskriver det som en glittrande svärm av guldliknande partiklar som sätter sig på hud och hår och sedan försvinner uppåt. En del beskriver händer och ansikten täckta med olja eller en glittrig rest som kommer tillbaka även efter att den torkats bort. Det finns också rapporter om fjädrar eller "juveler" som faller från dessa moln. Vissa pastorer, vanligtvis i karismatiska rörelser och pingströrelse hävdar att molnet så har omslutit dem innan de predikade att de knappast kunde se församlingen. De tillskriver det till den påtagliga närvaron av att Gud smort dem för att predika. De använder sig av Gamla testamentets avsnitt ur 2 Krön 5:141 Kung 8:11Hes 10:4; och Mos 40:35 som bibliskt grund.
så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.
så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus.
Men Herrens härlighet höjde sig från keruben och flyttade sig till husets tröskel. Huset uppfylldes av molnet och förgården av glansen från Herrens härlighet.
Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.

Begreppet härlighetsmoln finns inte någonstans i Skriften, och många undrar med rätta om något sådant är bibliskt. Det är betydelsefullt att ”bevistexterna” för ett härlighetsmoln helt kommer från Gamla testamentet. Det nya testamentet innehåller inga exempel på att Gud manifesterar sig i ett sådant moln. Eftersom kyrkan lever under Nya testamentets förbund har vi ingen grund för att tro att ett sådant fenomen är ett verkligt Guds verk.

Den första bibelhänvisningen till Guds närvaro i ett moln finns i 2 Mos 13:21. När israeliterna rörde sig mot det utlovade landet, “gick HERREN framför dem om dagen i en molnpelare för att leda dem vägen; och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus; på så sätt kunde de vandra både dag och natt. 2 Mos 40:35 förknippar molnet med Guds härlighet: ”Och Mose kunde inte gå in i församlingens tält, för molnet bodde där och Herrens härlighet fyllde tabernaklet.” För att det ska fylla tabernaklet måste” Herrens härlighet ”ha haft en fysisk manifestation som var kännbar för folket. Det finns dock inget i Skriften som tyder på att molnen var glittriga eller fyllda med guldstoft. Faktum är att varje gång guld eller juveler nämns i samband med Gud är de alltid av den renaste sorten. Ingen oberoende gemologist har någonsin verifierat att något element som produceras i dessa gudstjänster är giltigt.

Herren sade till Mose: "Ingen får se mig och leva" 2 Mos 33:20. Han tillät bara Moses en flyktig glimt av sin ära när han gick förbi (2 Mos 33:22-23

). De som mötte Guds härlighetens moln i Gamla testamentet kunde ofta inte närma sig det (2 Mos 40:34–352 Krön 7:21 Kung 8:11). Däremot hälsar de som upplever den moderna versionen av ett "härlighetsmoln" det med att sjunga, dansa, skrika och sola sig i glittret som uppslukar dem. Detta svar är oförenligt med bibliska berättelser. När Guds ära var närvarande i ett moln var kraften i hans närvaro så överväldigande att dödliga människor inte kunde komma in i den.

När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.” 
Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.
Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus.
så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus.

Hesekiel upplevde verkligen Herrens härlighet. Han skriver: ”Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Sådan var synen som tycktes vara Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte och jag hörde rösten av någon som talade." Hes 1:28 (Jes 44:4). När Herren gav Jesaja en syn av sin ära svarade Jesajas med att gråta: "Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen,Herren Sebaot." Jes 6:5.
Sedan förde han mig genom norra porten till platsen framför huset. Jag fick då se hur Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då föll jag ner på mitt ansikte.

Ödmjukhet som liknar fruktan följde alltid i Gamla testamentets uppvisningar av Guds ära (2 Krön 5:1473Jes 6:5). Svaren från Hesekiel och Jesaja på Herrens ära liknar inte svaren i de moderna karismatiska kyrkorna.
så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.
Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor, i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar.
Alla Israels män samlades då hos kungen under högtiden i sjunde månaden.
Då sade jag: "Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, Herren Sebaot." 

Gud har visat sin ära på tusentals sätt (Ps 19:1), den främsta är hans son. Jesus sade att se och känna honom är att se Guds ära. Han sa till sina anhängare i Joh 11:40, "Har jag inte sagt till dig att om du tror, kommer du att se Guds härlighet?" Han sa också: "Den som har sett mig har sett Fadern" Joh 14:9. Han har gett sina barn den Helige Ande, vilket innebär att vi bär Guds ära med oss överallt vi går (1 Kor 6:192 Kor 5:5).
Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.
Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?"
Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern?
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva,
Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.

Även om Herren Gud kan visa sig på vilket sätt Han vill så behöver han inte ett glittrande moln för att kommunicera sin närvaro till dem som har fått sitt erbjudande om frälsning. Vi söker inte ett tecken (Matt 16:4). Vi kan njuta av hans närvaro varje ögonblick varje dag när vi överger oss till Honom och väljer att vandra i Anden (Gal 5:1625).
Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken.
Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär.
Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden. 


https://www.gotquestions.org/glory-cloud.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...