tisdag 10 september 2019

Vad är Ny Tanke enligt de som håller på med det?


Nya tankar = New Thought

Ny tanke bygger på universella andliga principer

Ny tanke är en spirituell undervisning baserad på iakttagandet av universella andliga principer som ligger bakom alla andliga vägar och religioner. Ny tanke inser att drivkraften fungerar som en degel för personlig omvandling "när vi förändrar vårt tänkande förändrar vi våra liv."

Boken Ny tankes budskap från 1914 definierar andlighet i Ny Tanke som "ett begrepp som används för att förmedla tanken att växa eller utveckla tanken. När man betraktar detta ämne, bör ordet" Ny "vederbörligen och fritt betonas, eftersom uttrycket" Nya Tankar " avser bara det som är nytt och progressivt."

Även om det finns en del underbara berättelser beträffande originalet för ny tanke, är ny tanke en spirituell väg eller rörelse som främst bildas av suffragetter (= kvinnlig förkämpe) och avskaffande ledare som styrs av kärnbegrepp som inkluderar: samskapande, mänskliga rättigheter och vetenskapligt tänkande.

Vägledande principer för nya tankar

Nya tankeprinciper för det nya millenniet

1. Vi bekräftar det gudomliga som det är, gott, sinne, oändligt varelse, ande, ultimat verklighet.

2. Vi bekräftar att namnet vi ger det gudomliga inte definierar eller förändrar sanningen utan snarare bara definierar givaren och hans eller hennes relation till verkligheten.

3. Vi bekräftar att det gudomliga är bra, kärlek, högsta, universella och eviga.

4. Vi bekräftar mänsklighetens enhet med det gudomliga, genom att den gudomliga naturen bor inom och uttrycker sig genom var och en av oss, genom att vi accepterar det, som gott inklusive hälsa, försörjning, visdom, kärlek, liv, sanning, kraft, skönhet och fred.

5. Vi bekräftar meditationens och andliga praxis kraft och styrka.

6. Vi bekräftar varje persons förmåga att ha gudomliga och mystiska upplevelser och njuta av gudomlig nåd.

7. Vi bekräftar övergången till den universella förklaringen om mänskliga rättigheter (UDHR) som det högsta kollektiva andliga uttrycket för mänsklighet hittills.

8. Vi firar mångfalden i det globala genomet och inom vår art genom att vara den gudomliga kärleksfulla och medkännande närvaron i allt vi gör och genom att se det gudomliga i alla som vi möter.

9. Vi bekräftar det gudomliga som en skapande kraft som definieras genom samskapande, därför är alla själar skyldiga att försäkra att deras varelse är en som bidrar till högsta goda.

10. Vi bekräftar att vi lever i ett energiskt andligt universum som består av energi som vibrerar i olika hastigheter. Vårt universum är omgjordat av lagar som vi försöker förstå genom vetenskap och konst, inklusive fysik, matematik och muntliga och skriftliga uttryck som poesi, drama och berättelse.

11. Vi bekräftar att vi är andliga varelser som har en fysisk upplevelse och när vi kommer i linje med universums lagar, harmoniserar vi med det som är och därmed kan läka, blomstra och leva i balans och fred.

12. Vi bekräftar att våra mentala tillstånd förts till manifestation och blir vår upplevelse i det dagliga livet.

13. Vi bekräftar sanningen om andlig evolution som skildrad genom fysisk evolution och att denna utveckling är både universell och individuell, vilket framgår av vårt utvecklande medvetande som både definieras och återspeglas av våra trosuppfattningar.

14. Vi bekräftar att uttrycket av den högsta andliga principen finns i ovillkorlig kärlek, ömsesidig respekt för de universella mänskliga rättigheterna enligt definitionen i UDHR.

15. Vi bekräftar att den djupaste sanningen och högsta visdomen uttrycks genom medkännande handling som främjar det högsta goda; att genom att dela principer om nya tankar, med fokus på hälsa och harmoni, skapar vi himlen på jorden just nu.

16. Vi bekräftar att de olika kulturerna i hela världen har visat oss lärare som har lärt sig principer som kan konstateras vara giltiga genom medvetandet som den antika visdomen främjar och de åtgärder som följer av ett sådant medvetande.

17. Vi bekräftar sanningen i undervisningen "Som ovan, så nedan", vilket betyder att det är upp till oss att samskapa och samarbeta för att bekräfta manifestationen av "himmelriket" här och nu genom vårt medvetande och medkänsla verkan.

Denna grundläggande förutsättning för den nya tanken, att det gudomliga är gott och allmänt, är baserat på universella andliga principer som demonstreras och lärs ut av historiska figurer som Buddha, Danika, Lao Tzu och Jesus Kristus. Det är underförstått att det finns många "Wayshowers = Väg duschar." Styrkan i undervisningen av en viss Wayshower visas genom medvetandet och handlingarna från följarna på den vägen. Anhängare av varje andlig väg är kollektivt ansvariga för resten av mänskligheten och hela livet för att försäkra att uttrycket av deras väg inte är missbrukande eller våldsamt eller kränker andra människors rättigheter.

Som nämnts ovan är den nya tanken inkluderande och bygger på visdom i alla traditioner som lär ut sanningen om vår enhet med Gud / det goda och Guds allmännyttighet.

https://newthought.net/new-thought-beliefs/new-thought-beliefs.htm

Detta har inget med biblisk kristendom att göra. Och vi ser att även Nya Tankar har med som ovan så nedan, ett typiskt New Age begrepp. New Age och Ny tanke överlappar varandra till vis del.

Sann visdom kan vi endast få från Gud. Vi kan inte harmonisera med Gud. Det gudomliga är gott d.v.s. Gud är god men det gör inte oss automatiskt goda. Vi är i den ondes våld och behöver omvända oss från det syndiga liv som vi lever.

För det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och klokhet. Han har visa råd i förvar åt de ärliga, han är en sköld för dem som lever hederligt, han beskyddar det rättas stigar och bevarar sina frommas väg. Ordspr 2:6-8

Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan "vishet" kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Jak 3:13-18


Vi ska inte vända oss till meditation för att få andlig kraft och styrka. Gud är vår styrka.


Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min fars Gud, jag vill upphöja honom. 2 Mos 15:2

Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskuld, Gud, du min frälsnings Gud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det, brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Ps 51:11-19

Vi kan inte förändra vår tanke för att förändra våra liv i oss själva. Men med hjälp av den Helige Ande kan vi göra det. Det skrivna ordet och den Helige Ande i oss kan förvandla oss radikalt.
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Rom 12:2
Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Ef 4:22-24

Vi är inte samskapande med Gud. Gud skapade och vi är bland det som han skapade. Denna lära gör oss till små gudar, samma synd som Satan blev utkastad från himmelen för. 
Du sade i ditt hjärta:Jag ska stiga upp till himlen,jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska bli som den Högste.’ Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger:Är detta den man som fick jorden att darra och riken att skaka, som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, och som aldrig släppte hem sina fångar?’ Jes 14:13-17 


Mycket mer kan sägas om hur fel detta är men jag ger mig med detta. Hela vitsen var för mig att få med vad New Thought faktiskt undervisar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...