torsdag 5 september 2019

Potentialen för andligt bedrägeri med hjälp av visualisering

Frågor och problem
Av: Dr. John Ankerberg, Dr. John Weldon; © 1999

Det bör erkännas att det alltid finns en potential för andligt bedrägeri och fara när sinnet manipuleras till nya medvetenhetstillstånd (se vår e-bok ”Knowing the Facts about Altered States of Consciousness = Att veta fakta om förändrade medvetenhetsstater”). Detta gäller oavsett personens motiv eller miljö - internt eller externt. Antalet välmenande människor som inlett ett visualiseringsprogram endast för fysisk hälsa, psykologisk förståelse eller andlig utveckling och som blivit involverade i det ockulta är inte litet. Böcker om visualisering innehåller många anekdoter av hur till och med den oskyldiga och välvilliga användanden av visualisering katapultat människor in i New Age rörelsen, psykisk utveckling eller andekontakt. Detta inkluderar akademiker och forskare. Eftersom fler och fler yrkesverksamma också blir intresserade av den psykiska världen, i utforskningen av mänskligt medvetande, i New Age tekniker och terapier, och i påstådda neutrala och vetenskapliga användningar av visualisering, ökar nu den ockulta användningen av visualisering i akademiska former.

Visualisering kan ha en kapacitet att placera sinnet i ett visst hjärnvågsmönster som bidrar till utvecklingen av påstådda psykiska förmågor. [1] Hur ser vi då på att praktisera visualisering i kristen psykoterapi? Vad sägs om visualiseringstekniker som praktiseras i utbildning i allmänhet eller bland barn? [2] Lärare Jack Canfield säger: "När elever deltar i en guidad inbillad upplevelse befinner de sig i ett förändrat medvetande." [3]  vilket sätt förändrar och påverkar en tro som är betingad eller manipulerad av visualisering vårt beteende och vår världsbild? Vilka är de långsiktiga effekterna av själva visualiseringen, oavsett vilken miljö den förekommer i? Hur neutralt är ett systematiskt program med upprepade praktiseringar av visualisering?

Experter inom både teori och praktik för visualisering varnar för dess potentiella faror. H. V. Guenther och den ledande tibetanska buddhistiska gurun Chogyam Trungpa hävdar i ”The Dawn of Tantra = Tantras gryning”, ”Att praktisera visualisering utan korrekt förståelse är extremt förstörande ... Tantriska skrifter är överflödiga med varningar om att använda visualisering.” [4] Den ockult praktiserande JH Brennan, vars ”Astral Doorways = astrala dörröppningar” citerar visualisering som en" utmärkt dörröppning ", varnar för att blanda vissa saker (till exempel yogaställningar och visualiseringstekniker) utan att veta exakt vad man gör "frågar efter psykos." [5] Som nämnts har många startat ett visualiseringsprogram och konverterat till ockultism som resultat. Detta är en annan av vår oro över faran för visualisering, eftersom ockultism är farligt för människor fysiskt, känslomässigt och andligt. [6]

Andra frågor och betänkligheter omger variabler som påverkar det specifika resultatet av visualiseringstekniker. Tyvärr är varken goda motiv eller en neutral miljö ett tillräckligt skydd mot andligt bedrägeri eller andra faror. Visualiseringens sammanhang - oavsett om terapeutens kontor, personliga meditation eller magiska ritualer - och innehållet i visualisering (den världsbild som praktiken är strukturerad i) är viktiga för att bestämma den potentiella graden av anpassning till det ockulta. Vidare utesluts alla påståenden om välvilja när visualisering används för att utveckla psykiska förmågor, gå in i förändrade medvetenhetstillstånd, magiskt kontrollera miljön eller kanalisera eller andra former av andkontakt.

Medan vissa av de till synes oskyldiga visualiseringsteknikerna i vissa former av psykoterapi verkligen inte är desamma som visualiseringsprogram i den ockulta världen finns det fortfarande obesvarade frågor om den möjliga effekten av långsiktiga visualiseringsmetoder. T.ex. i utbildning och kristen eller sekulär psykoterapi, vet vi konsekvenserna av en fortsatt visualiseringspraxis bland barn eller patienter? Kan vi vara säkra på att långsiktig visualiseringspraxis aldrig kommer att öppna dörren för upplevelsen av det så kallade ”högre medvetande”?

Finns det verkligen något som neutral visualisering på lång sikt? När en person inviger sig till ett intensivt visualiseringsprogram, förstår han verkligen vart detta kan leda? Många saker som verkar oskyldiga är inte nödvändigtvis så som t.ex. Ouija bräden. [7] Praxis som ursprungligen verkar oskadliga, såsom transcendental meditation, kan på lång sikt ha betydande inverkan på en person fysiologiskt, känslomässigt och andligt. [8] Vi kan till exempel fråga hur ett enkelt ljud - det vill säga ett mantra - upprepas 15 minuter två gånger om dagen skulle kunna ge sådana dramatiska förändringar som de som ibland förorsakats av TM. [9] Men vi kan fråga samma sak med en enkel visualiseringsteknik. Kanske är det mer som händer här än vi kan se. Kanske är spiritistiskt inflytande en större möjlighet än vanligtvis antas.

Överväg om någon som använder visualisering för att inducera astral projektion. Vilka faktorer aktiverar händelsen? Avsikt? Ockult miljö? Psykofysiska förändringar? Andarna? Det är faktiskt andarna själva som ofta hävdar att de inducerar och till viss del kontrollerar upplevelser utanför kroppen. [10] Så vad är parametrarna för visualiseringens psykofysiologi, och var börjar dessa och var tar andlig krigföring över? I vilken utsträckning påverkar förväntningar eller inträffar förändringar från visualisering?

Kristen visualisering?

Många kristna har använt former av visualisering. De hävdar att när man avvisar visualisering ignorerar kyrkan aspekter av den kreativa fantasin som verkligen är legitima. Kommentarerna från Stanley Dokupil, författaren till ett ”Spiritual Counterfeits Project = andligt förfalskade projekt” kritik av visualisering, är kanske relevanta:

En av anledningarna till att New Age´are gör sådana instick är att den evangeliska kyrkan har visat sig vara fantasilös och alltför linjär i sitt tänkande. Det medvetslösa är verkligt och det finns krafter där tror jag som inte nödvändigtvis är onda. Vissa individer till sin natur är mer benägna att utnyttja sina fantasier fullt ut än andra, konstnärer, terapeuter, vissa andra kreativa typer osv. Om kyrkan inte ger en urskiljande vägledning för dessa människor annat än direkt avskedande av alla gränsfenomen som sataniska, då är kyrkan inte bara fattigare för att ha förlorat dessa människor utan kommer att behöva betala för det genom att använda Guds gåvor mot sin egen kyrka. Jonathan Edwards verk som t.ex. ”Faithful Narrative of the Surprising Work of God = Trofast berättelse om det överraskande Gudsarbetet”, [11] The ”Distinguishing Marks of a Word of the Spirit of God = distinkta märken av ett ord av Guds ande”, [12] ”A Treatise Concerning Religious Affections En avhandling om religiösa affärer”, [13] samt Elizabeth Winslows biografi av Edwards är mycket informativa i det här. [14]

Uppenbarligen kan vi inte rekommendera de typer av visualisering som vi har diskuterat i detta kapitel. De andliga riskerna är för tydliga. Så om kyrkan kommer att acceptera vissa aspekter av praktiseringen av visualisering kommer den att behöva sortera den gudomliga användningen av fantasin från de förfalskade varianterna. Hur ska annars en kristen terapeut som använder en ”inre Jesus” som guide, vän och rådgivare till en klient kunna säkerställmot spiritism? Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för att säkerställa att fantasin inte leder till uppkomsten av en spiritistisk Jesus? Spiristiska Jesusar visas överallt i det ockulta, från att diktera ockulta texter som ”A Course in Miracle = En kurs i mirakler” till att dirigera uppträdanden i mormonkyrkans tempel till olika ockultister. [15]

Är en "Jesus" som verkligen manifesterar sig inåt för att vägleda och trösta eller radera dåliga minnen, en "Jesus" som måste uppträda vid känslan av de känslomässigt behövande i allmänhet? Liknar detta inte den kända andan hos ockultismen?

Bortsett från det ockulta, hur mycket makt har visualisering i sig? Om människan var ett gud embryo, med gudomlig energi till sitt förfogande, och om hans tankar faktiskt skapade verkligheten skulle visualisering ge bokstavliga mirakel. Men detta är inte fallet. Med tanke på biblisk undervisning är visualisering mest impotent och även i dess påstådda "neutrala" eller "kristna" terapeutiska aspekter verkar det bara vara marginellt användbart i bästa fall. Med andra ord, är det inte sant att A) Guds ordning av världen och hur uppmärksamt vi lever i harmoni med den och B) att lyda hans moraliska normer, är mycket viktigare för alla former av fysisk och andlig hälsa än våra mentala bilder eller manipulation av dem genom visualisering även i kristna sammanhang?

En annan fråga är; var ska den kristna härleda en personlig identitet från? Är det vår självbild som ska bestämmas utifrån vår kreativa fantasi eller från Guds ord? Anpassar de populära visualiseringsteknikerna som används i kristna sammanhang verkligen verkligheten? Tron kan säkert påverka vårt beteende men för att vara bibliskt måste det baseras på antingen verklighet eller åtminstone något möjligt. New Age och till och med mycket kristet positivt bekännande räknas inte in vad som är sant; det föreställer sig och visualiseras bara som sant det som man vill ska vara sant. [16]

Om visualisering verkligen sätter oss i kontakt med vår inre varelse, vårt undermedvetna, vad kan vi förvänta oss att fåutom möjligen uppväxten av den verklighet som Jesus talade om: det syndiga jaget? Kanske är detta orsaken till att vissa myndigheter har varnat för de psykologiska farorna med att använda visualisering för att utforska det omedvetna. När allt kommer omkring sade Jesus:

Och han fortsatte: "Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." Mark 7:20-23.

New Age-teoretiker och många visualiserande kyrkomedlemmar betraktar den bibliska doktrinen om sedefördärv som förbannelse. För att hitta det "gudomliga" inuti med dess förslag om universalism måste Kristi ord ignoreras eller tolkas på nytt.

Är visualiseringsprogrammet som syftar till att måla om människans fördärv till gudomlighet verkligen baserat på verkligheten? Vems verklighet? Om en kristen har förlåtits, förnyats, rättfärdigats, anslutit sig till Kristus, antagits och positivt helgats, hur viktigt är ett andligt program för kristen visualisering? Dessa bibliska doktriner som nämns är andliga verkligheter. Det är fakta som man bara behöver förstå och acceptera för att integrera för stora andliga fördelar. [17] Även om fantasin kan hjälpa en kristen att se sådana doktrinära verkligheter som personligen sanna är det bara genom personlig studie av biblisk lära och teologi som de enorma sanningarna i Skriften verkligen realiseras och tillämpas. Detta är något som visualisering inte kan göra.

Gud har lovat kristna många saker: Han kommer att avsluta det arbete som han började i oss (Fil 1:6); vår inre människa förnyas dag för dag (2 Kor 4:163:18); och vi kommer att stå inför honom, oskyldiga, perfekta i kropp, själ och ande, för "trogen är han som kallar dig, och han kommer också att förverkliga det" (1 Tess. 5:23-24).
Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag
Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Kristna ska förnyas dagligen av den Helige Ande, bön och Guds ord. De ska inte förnyas av en personlig trans psykologi med österländsk metafysik eller inre arbete genom visualisering. Kraften i Guds ord att bygga en verkligt integrerad person gör modern visualisering blek i jämförelse. Jesus sade: ”Bortsett från mig kan du inte göra någonting” (Joh 15:5). Var är då den andliga kraften i visualisering? Kommer en timme om dagen i våra livliga liv användas bättre på visualisering eller i bön? Ädet bättre att spendera en timme om dagen på terapeutens soffa och prata med en imaginär ”inre Jesus” eller med Bibeln och den riktiga Jesus? Och hur är det med våra barn? Är sekulära eller New Age-visualiseringsmetoder i klassrummet egentligen det bästa för dem?
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.

I vår kultur är visualiseringsmetoder här för att stanna. Detta understryker nödvändigheten för de kristna att föra en grundlig och biblisk kritik till detta ämne.

Och han fortsatte: "Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren." Mark 7:20-23

Slutnoteringar och källförteckning
 1.  Kenneth Pelletier, Mind as Healer Mind as Slayer: A Holistic Approach to Preventing Stress Disorders (NY: Dell, 1979), pp. 244-45; Robert L. Keck, The Spirit of Synergy (Nashville, TN: Abington, 1978), pp. 95-98; Jess Stearn, The Power of Alpha Thinking (New York: Signet, 1977), pp. 138-39.
 2.  Pelletier, Mind as Healer Mind as Slayer, p. 262; James Vargiu, ed., Psychosynthesis InstituteSynthesis Two: The Realization of the Self (San Francisco, CA: Psychosynthesis Institute of the Synthesis Graduate School for the Study of Man, 1978), p. 151.
 3.  Anastas Harris, ed., Holistic Education: Education for Living (Del Mar, CA: Holistic Education Network, 1981), p. 29.
 4.  H. V. Guenther and Chogyam Trungpa, The Dawn of Tantra (Boston, MA: Shambhala, 1975), p. 49.
 5.  J. H. Brennan, Astral Doorways (NY: Samuel Weiser, 1972), p. 98.
 6.  John Ankerberg, John Weldon, The Coming Darkness, eBook.
 7.  Edmond Gruss, The Ouija Board: Doorway to the Occult, Chicago (IL: Moody Press, 1973, reprinted and expanded in 1995); cf., Stoker Hunt, Ouija: A Most Dangerous Game (NY: Harper & Row/Perennial, 1985).
 8.  A critique is found in John Weldon, Zola Levitt, The Transcendental Explosion (Irvine, CA: Harvest House, 1975; Republished in 1991 by Zola Levitt Ministries, Dallas, TX).
 9.  Ibid.
 10.  e.g., Jane Roberts, Seth: Dreams and Projection of Consciousness(Walpole, NH: Stillpoint, 1986), pp. 193, 350.
 11.  http://www.jonathan-edwards.org/Narrative.html.
 12.  http://www.biblebb.com/files/edwards/JE-marksofhs.htm.
 13.  http://www.jonathan-edwards.org/ReligiousAffections.pdf.
 14.  Letter to the author, May, 1983, pp. 1-2.
 15.  The Christ, New Teachings for an Awakened Humanity (Santa Clara, CA: S.E.E (Spiritual Education Endeavors) Publishing, 1986); John Ankerberg and John Weldon, The Facts on Mormonism (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1991, and Behind the Mask of Mormonism (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1996).
 16.  cf. John Ankerberg, John Weldon, The Facts on the Mind Sciences(Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1994).
 17.  J. I. Packer, God’s Words (1981) and Knowing God (1978) (Downers Grove, IL: InterVarsity).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...