måndag 2 september 2019

Behöver en person eller den tjänst personen har en andlig täckning/ ett andligt täckelse?

Begreppet andlig täckning används vanligtvis i samband med ”Shepherding Movement = Fåraherde rörelsen” även om det kan ha andra betydelser. I sitt primära sammanhang innebär en andlig täckning att man underkastar sig en annan kristen troendes myndighet. Begreppet anses innebära att för att en persons andliga liv och/ eller tjänst ska vara giltig i Guds ögon måste personen eller tjänsten vara direkt lagda under en viss person. Detta kan vara en äldste eller pastor i en kyrka en äldre eller mer mogen kristen eller någon annan myndighetsfigur. Idén att "andlig täckning" krävs utvecklades ursprungligen inom den karismatiska rörelsen. Idag är det ibland förknippat med den Nya Apostoliska Reformationen och delar av den messianska judendomen och den hebreiska rötter rörelsen.

Enligt undervisningen om andlig täckning är kristna inte bara ansvariga inför Gud utan också deras ledare och äldste. Anhängarna av andligt täckande citerar verser som Ef 5:21 Tess 5:12–131 Kor 11:2–16 och 1 Pet 5:5 för biblisk stöd. I praktiken gör begreppet andlig täckning en jordisk auktoritetsfigur till en förmedlare eller en ersättning för Gud i livet för den person eller tjänst som har "täckningen". Detta har fått vissa kristna att konsultera sin utsedda ”herde” innan de gör karriär- eller familjebeslut. I vissa fall har bekännande kristna hävdat att de med tanke på ett uppenbart val mellan att lyda Gud eller deras herde ska välja att lyda sin jordiska herde.
Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud.
Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra.
För liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Och allt kommer från Gud. Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja? Men om någon har lust att strida om detta har vi ingen sådan sed, inte heller Guds församlingar.

Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.

Naturligtvis är denna idé inte utan kontroverser inom kristendomen. Läran om andlig täckning har varit orsaken till olika nivåer av auktoritära missbruk. Flera tidiga förespråkare för det andliga täckningskonceptet som Bob Mumford och Charles Simpson har sedan dess distanserat sig från det och bett om ursäkt för att vara inblandade. Naturligtvis är det inte fel att underkasta sig en pastors myndighet och följa hans ledning; emellertid med begreppet ”andligt täckande” har vissa grupper tagit den grundläggande strukturen för kyrkans myndighet och flyttat den långt bortom bibliska föreskrifter.

Bibliskt sett är varje person i slutändan endast ansvarig 
inför Gud (Rom 3:19Matt 12:36), inte någon annan person. Att rådgöra med andra för vägledning (Ordspr 11:14) och att vara ödmjuka nog för att lära av andras visdom (Ordspr 5:11–14) är lovvärt.
Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.
Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag.
Utan ledning faller ett folk, när många ger råd går det väl.

Till slut ska du sucka, när din kropp och ditt hull tynar bort, och säga: ”Hur kunde jag hata förmaning, hur kunde mitt hjärta förakta tillrättavisning! Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var det inte att jag drabbades av allt ont mitt i den samlade församlingen!”

Vårt godkännande kommer från Gud, inte människor (2 Tim 2:15). Ingen person har strikt talat den absoluta rätten att förklara vår tjänst till Gud som giltig eller ogiltig (Rom 14:4).
Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delasanningens ord.
Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.
Att insätta en mänsklig herde i vårt andliga liv döljer inte bara vår relation till Kristus (1 Tim 2:5) utan det kan leda till uppdelning inom kyrkan (1 Kor 3:4–9). Jesus talar faktiskt mot överdriven jordisk myndighet i Matt 20:25–28.
Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,
Om en säger: "Jag håller mig till Paulus" och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.

Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många." 

Undergivenhet till Guds vilja är nödvändig för alla människor och för alla aktiviteter som påstår sig vara "ministerium/ tjänst". Respekt för myndighet (Rom 13:1), ömsesidig underkastelse (Ef 5:21) och samarbete mellan troende (Joh 13:34) befalls i Bibeln. Och att lita på andras erfarenhet och visdom är en fråga om sunt förnuft. Det finns dock inget bibliskt giltigt mandat för en ”andlig täckning” under en viss person för att våra ansträngningar ska vara legitima.
Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.
Underordna er varandra i vördnad för Kristus.
Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 


https://www.gotquestions.org/spiritual-covering.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...