torsdag 12 september 2019

Vad är Kristusmedvetandet?

Begreppet Kristusmedvetande har vunnit popularitet under de senaste åren eftersom kändisar och offentliga personer hävdar att de ”har hittat sanning” i denna form av spiritualitet. De som föredrar denna idé kallar sig ibland kristna; deras definition av ordet Kristen skiljer sig emellertid mycket från den bibliska betydelsen. Namnet på Herren Jesus Kristus används som ett sätt att normalisera en religion som inte är något annat än österländsk mystik under nytt namn.

Centrum för Kristusmedvetandets webbplats definierar Kristusmedvetande som ”det högsta tillståndet av intellektuell utveckling och emotionell mognad.” De hävdar att ”Jesus uppnådde detta [högre tillstånd] i sitt mänskliga liv och fick denna term [Kristus] före sitt namn som erkännande av att han uppnått denna andliga status. Denna väg är öppen för alla oavsett deras religiösa tradition om och när han eller hon är öppen för att bli ett levande kärl av kärlek och sanning på planeten och som aktivt strävar efter att uppnå den. ”En annan webbplats definierar det på detta sätt:” Kristusmedvetande är tillståndet för medvetenhet om vår sanna natur, vårt högre jag och vår födelserätt som Guds barn. ”Det krävs inte mycket forskning för att upptäcka de gamla rötterna till denna idé. Det är samma människocentrerade filosofi som ligger bakom de flesta religioner.

Det så kallade "Kristusmedvetandet" har varit känt under olika namn i historien, såsom jainism, buddhism, hinduism och de flesta österländska mystiska religionerna. På senare tid har Deepak Chopra populariserat den "kristna" versionen av samma falska andlighet. Faran i den senaste versionen av mystik är användningen av bibelverser och kristna termer som lätt kan leda de vilse som inte själva kontrollerar vad skrifterna säger.

Den grundläggande förutsättningen för mystik är att människan i sig själv kan överskrida fysisk existens och uppleva sin egen godhet som att vara ”ett” med universum, vara en gud eller befinna sig på vilket högre plan han väljer att tro på. Jesus namn används bara som rekvisita i den senaste versionen av samma idé. Jesus ses som ”ledaren” när han visar oss hur vi ska upphöja vår egen inre godhet och genom att göra det sätta oss själva rätt med vilken gudom vi än väljer att erkänna. 

Kristusmedvetande grupper hävdar att Jesus fick titeln ”Kristus” genom att perfekt kanalisera det gudomliga medvetandet som vi alla kan uppnå, och de försöker tillskriva denna filosofi till Herren Jesus. De som förespråkar denna ideologi använder bara Jesus-namnet som ett sätt att dyrka sig själva. De önskar hitta förlåtelse från synder utan omvändelse, syndabekännelse eller erkännande av Jesu ställföreträdande död och uppståndelse (1 Kor 15:3–4).
Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna

Predikaren 1:9 säger: “Det som har hänt kommer att hända igen, det som är gjort kommer att göras igen. Det finns inget nytt under solen."

Detta gäller Kristusmedvetenhet rörelsen. Självutformad frälsning är bara ompaketerad under ett annat namn, denna gång lyckas de lura de som önskar, delar av kristendomen men inte helheten. Att åberopa Jesu namn lindrar samvetet på de som sticks av sanningen i Guds Ord. Det gör det möjligt för anhängare att föreställa sig att de har uppnått frälsning genom att erkänna Jesus på något sätt, samtidigt som de ignorerar de delar av evangeliet som de inte finner tilltalande. Människor har alltid försökt välja vad de vill från Jesu ord även när Jesus var på jorden se Joh 6:66.”Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom.”

Så är Kristusmedvetandet en riktig form av kristendom? En webbplats förklarar Kristusmedvetandet som ”en medvetenhetsnivå där man inte längre ser fel i någon handling som man gör eller i någon annan människa utan bara ser skönheten och perfektionen i alla saker. För Kristusmedvetandet bedömer inte, kritiserar inte, tvingar, frestar, överser med, reagerar inte negativt. ”

Är det vad Jesus gjorde och lärde ut? Skrifterna är tydliga att Jesus korsfästes just för att Han kritisera och ”reagera negativt” på det etablerade religiösa systemet på sin tid (Mark 12:12Luk 20:19–20).
Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.
De skriftlärda och översteprästerna ville då gripa honom på en gång, men de vågade inte för folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen. De höll Jesus under uppsikt och skickade ut några spioner som skulle låtsas vara ärliga för att få fast honom för något som han sade, så att de kunde utlämna honom åt ståthållarens makt och myndighet.

Han såg inte ”skönheten och perfektionen i alla saker.” I stället bestraffade han den arroganta (Matt 12:34) beordrade syndarna att sluta synda (Joh 5:148:11) och klargjorde att inte ens de som trodde att de hade uppnått Kristusmedvetande skulle ärva evigt liv (Matt 7:21–23).
Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.
Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig.
Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!"
Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.

Han sa att han hade kommit för att erbjuda sig själv som ett offer genom vilken den syndiga människan kunde förlåtas (Matt 20:28Joh 12:27). Han svävade inte omkring i ett moln av transcendent eufori.
Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit.

Skrifterna tillåter oss att se honom sörjande (Joh 12:27), ledsen (Joh 11:35), arg (Joh 2:15–17) och konfronterande (Matt 23:33).
Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit.
Jesus grät.
Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och till duvförsäljarna sade han: "Ta bort det härifrån! Gör inte min Fars hus till en marknadsplats!" Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet: Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig.
Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Kristusmedvetandet hävdar en tro på Jesus Kristus men främjar i själva verket tron på ens egen förmåga att göra sig själv behaglig för Gud genom attitydförändringar och mystiska upplevelser. Galaterbrevet 2:16 säger; ”Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.”

Tro på Kristus betyder inte att vi strävar efter att vara som honom i vår egen styrka. Han presenterade sig inte som en stor moralisk lärare. Han korsfästes på grund av att han hävdade att han var ”den enfödde sonen” (Joh 1:14183:15–181 Joh 4:9).
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.
Judas tog med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och frågade dem: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade till dem: "Jag Är." Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sade till dem: Jag Är, ryggade de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem: "Vem söker ni?" De sade: "Jesus från Nasaret." Jesus svarade: "Jag har sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå!" Ordet som han hade sagt skulle nämligen gå i uppfyllelse: "Av dem du har gett mig har jag inte förlorat en enda." Simon Petrus hade ett svärd. Han drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sade till Petrus: "Sätt svärdet i skidan! Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har gett mig?" Soldaterna och befälhavaren och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas som var överstepräst det året. Det var Kaifas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en man dog i folkets ställe. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus.

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

Att bli "anpassad till Kristi bild" (Rom 8:29) kommer genom den Helige Andes kraft, som ges till dem som omvänder sig och tar emot Jesus som Frälsare och Herre (Joh 1:12Mark 6:122 Kor 5:5).
Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.
Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.
De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig,
Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.

Det enda ”Kristusmedvetande” som Bibeln lär ut finns i Fil 2:5-8, ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var: Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.”

1 Kor 2:16 säger att vi, som troende,” har Kristus sinne. ”Men detta sägs i samband med den andliga människan kontra den naturliga människan som inte kan förstå andens saker (vers 14–15). När vi är födda på nytt (Joh 3:3) får vi den Helige Ande som gåva (Luk 24:49Apg 2:38). Han gör det möjligt för oss att förstå andliga saker (1 Kor 2:14), tjäna Jesus från ett hjärta av kärlek (Mark 7:61 Pet 4:11) och leva rättvist trots frestelser (1 Kor 10:131 Joh 3:8-10).
En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. 1 Kor 2:14-16
Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."
Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."
Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.
En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.
Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.

Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

1 Joh 4:1 ger oss vägledning om filosofier som Kristusmedvetande: "Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.

Medvetandet som behagar Kristus är att människor ska erkänna att vi är syndare (Rom 3:23) bekänna Jesus som Frälsare och Herre (Rom 10:8–9) och älska honom av hela vårt hjärta, själ, sinne och styrka och vår granne som oss själva (Luk 10:27).
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.
Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."

https://www.gotquestions.org/Christ-consciousness.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...