onsdag 28 augusti 2019

En bokrecension av The Physics of Heaven = Himmelens fysik

inlagd av James 23 dec 2014 på Knowing for sure blog = Veta med säkerhet blogg

Läs tid ca 10 min.

Kapitel (jag som översätter har lagt till kapitlen då jag anser att bara ämnena i sig är suspekta för att uttrycka det milt)

1. The Power of Zero point field = Kraften i noll punkts fältet
Dolphin Therapy = delfin terapi
2. Extracting the Precious = Extrahera det dyrbara
squeamish yet? = Överkänslig nu?
3. Vibrating in harmoni with God = Vibrera i harmoni med Gud
Healing Enegry = Helande energi
4. Recovering spiritual inheritance = Återhämta andliga arv – Bill Johsnon
Healing Hands = Helande händer
5. Authentic verses conterfeit Äkta kontra förfalskat
God´new sound is coming = Guds nya ljud kommer
6. Good Vibrations = Bra Vibrationer
Brainwaves = Hjärnvågor
7. Human sound of heaven = Himlens mänskliga ljud
Power of sound = kraften i ljud
8. The God vibration Guds Vibrationen
Cymatics = Cymatik
9. Angelic Encounters = Ängla möten
The Schumann resonance = Schumanns resonans (7.83Hz)
10. Spriritual Synesthesia = Andlig synestesi (liten förklaring Vad är Synestesi? Synestesi är ett genetiskt tillstånd där människor föds med tvärbundna vägar mellan icke relaterade sensoriska områden i hjärnan. ... På ett enkelt sätt kopplar synestetier två olika sinnen samman. Så de kan se ljud, höra färger, smaknamn och mer)
Syneesthesia = Syntestesi
Music and the near death experience = Musik och nära döden upplevelse
11. Strange things are afoot Konstiga saker är lösa
Solfeggio Frequencies = Solfeggio Frekvens (taget från en blogg om myter De utropade "Solfeggio-frekvenserna" är: UT - 396 Hz - Befriande skulder och rädsla. RE - 417 Hz - Ångra situationer och underlätta förändringar. MI - 528 Hz - Transformation och mirakel (DNA-reparation)
12. Qantum Mysticism = Kvant Mystik
The Power of colour = Färg kraften
13. Your Quantum leap = Ditt Kvant hopp
Popping quiffs = smälla pannlock
Mind over matter = Sinne över Materia
14. Whole lotta chaking going on = En hel massa skakningar pågår
Your body is an elecromagnetic field = Din kropp är et elektrisk magnetiskt fält
Sensing magnetic field = Känna av magnetiska fält
15. The clarion call = Det klara och högljudda kallet – Beni Johnson
Human body frequencies = Frekvenser i den mänskliga kroppen
16. Pulling into today = Dra oss in i idag – Bill Johnsons

En person i min församling bad mig att läsa 'The Physics of Heaven = Himmelens Fysik' av Judy Franklin och Ellyn Davis. Judy Franklin är anställd vid Bethel Church i Redding och Ellyn Davis är en publicerad författare och forskare i kvantmystik. Enligt Senior förknippad Ledaren i Bethel Church så är "Denna bok är en försmak på saker som kommer att komma."

Jag fann det störande på flera nivåer. Det omfattar New Age mystik och uppmuntrar kristna att utforska sanningarna i andra religioner såväl som New Age trosuppfattningar. För att citera Johathan Welton, "Jag har i hela Skriften hittat minst 75 exempel på saker som New Age har förfalskat till exempel att ha en andeguide, transer, meditation, auror, maktobjekt, klärvoajanser, kläraudians och mer." Johathan Welton en av bidragsgivarna till denna bok är en lärare, författare och siare (citerar hans egen webbplats) med sin egen övernaturliga bibelskola.

När jag läste "Himlens Fysik" stötte jag på logiska felaktigheter som skulle frustrera Spock, språng av förnuft som såg mer ut som en häpnadsväckande gasell och streck av sanning som skulle göra en giraff avundsjuk. Jag kunde inte läsa mer än en sida eller två utan att notera något jag tyckte tvivelaktigt och ville undersöka. Jag är en kopiös antecknare när jag läser en bok och när jag stöter på något tvivelaktigt undersöker jag det för giltighet. Jag hade så många anteckningar under de första kapitlen att det skulle tagit mig veckor att undersöka det. Jag noterade att Franklin och Davis inte har en enda citering i sin bok Himlens Fysik; vilket i sig bör vara en röd flagga för alla som läser denna bok.
Jag noterade över 50 detaljer eller tveksamma referenser i den här boken så jag ville leta upp och undersöka vad som var sant. Alla var exempel som var avsedda att stödja deras New Age åsikter, insikter och profetiska visioner. Men på grund av min personliga tidsbegränsning och önskan att spendera min energi någon annanstans kommer jag bara att dela tre exempel ur den här boken och vad jag hittade.

Ett exempel är författarna som delar uppfinningen av Dr. Royal Rife, som kom efter ett kapitel av Beni Johnson där hon utforskar och diskuterar ljud (pingstvind) och vibrationer som kan föra oss till nya områden/riken.
Dr. Royal Rife uppfann en maskin på 1930-talet, som använde strömmar och frekvenser för att bota ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive cancer. Franklin och Davis skrev: "Den totala återhämtningsgraden med Rifes teknik var 100%." 1 När jag hör eller läser om påståenden som detta kan jag inte låta bli att fråga mig själv, varför använder vi inte detta botemedel idag om det var så framgångsrikt ? Sanningen är, Dr. Rifes påståenden kunde inte dupliceras och han diskrediterades av läkare på 1950-talet. 2 Så hans användning av vibrationer, ljud och frekvenser för att bota cancer diskrediterades och ogrundade/ obekräftade. Varför författarna skulle använda ett exempel som så lätt motbevisats väcker en mängd andra frågor.

Jag stötte också på en artikel i Seattle Times, ”Rife-maskiner är uppkallad efter uppfinnaren Royal Rife, som på 1930-talet skapade en enhet som påstods förstöra sjukdomen med radiofrekvenser. Det finns inga trovärdiga vetenskapliga bevis som styrker att Rife apparater fungerar enligt ”National Institute of Health = Nationella institutet för hälsa”. 3 The Times fortsatte att rapportera att dessa antagna mirakelmaskiner är populära på den underjordiska marknaden där individer utan någon form av medicinsk licens säljer till intet ont anande individer som desperat söker helande.

Nu kanske du är en Betel fan eller supporter. Jag har känt flera genom åren som har gått i deras kyrka eller tagit de klasser som de erbjuder i övernaturlig tjänst och dyrkan som inte har något annat än gott att säga om Bethel Redding. Det här är människor jag litar på respekterar och beundrar. Själv har jag aldrig deltagit i någon av deras gudstjänster och jag har inte ens lyssnat på en enda predikan från Bill Johnson. Jag har tittat på några gudstjänster och några gästtalare från Bethel på You Tube och läst några bloggar eller onlinekolumner om kyrkan men det är omfattningen av min exponering av Bethel. Kanske blev jag ombedd att läsa den här boken eftersom jag inte hade någon åsikt om Bethel annat än att jag var något skeptisk.

Jag måste säga efter att ha läst den här boken och meddelandet som den representerar så har jag vissa bekymmer med att Bill Johnson, Beni Johnson och annan personal i Bethel bidrar till eller stöder denna bok.
Ett annat exempel är deras omnämnande av spontana helanden i närvaro av delfiner. De nämner sedan Upledger Foundation (Upledger Institute International (UII) är ett vårdcentrum för hälso-och sjukvård som är erkänt över hela världen för sina omfattande utbildningsprogram, avancerade behandlingsalternativ och för sina unika uppsökande initiativ.) och deras studie för att "... undersöka effekterna av att tillhandahålla ”CranioSacral Therapy ca= Kraniesakral terapi” till patienter när de var i närvaro av delfiner." Så jag tittade först upp Upledger Foundation och sedan CranioSacral Therapy.

Upledger Foundations uppdrag är att ”... försvara den terapeutiska behandlingen och utbildningen av CranioSacral Therapy.” 4 De erbjuder onlinekurser med över 100 certifierade instruktörer i CranioSacral Therapy och har kliniker över hela USA. Dr. John E. Upledger nylige avliden men hans son John M. har tagit upp baneret och är nu på väg till institutionen.
Så Upledger Foundation främjar CranioSacral Therapy vilket inte är någon överraskning eftersom det är så de tjänar sina inkomster. Nästa fråga, vad är CranioSacral Therapy? Upledger Foundation säger, "CranioSacral Therapy (CST) är en mild, praktisk arbetsmetod som frigör spänningar djupt i kroppen för att lindra smärta och dysfunktion och förbättra hela kroppens hälsa och prestanda." 5 När de säger milda pratar de om vikten av ett nickel, bara några grams tryck. (Nickel = en silvervit metall det kemiska elementet i atomnummer 28. eller ett fem centmynt; fem cent eller en knapp i storleken av ett nickel)


CranioSacral terapi är helt enkelt en holistisk behandling eller alternativ medicin som vissa av de stödjande artiklarna kallar det. Det handlar om manipulering av skallbenen och korsbenet = sacrum (jag var tvungen att titta upp det också) som är ett triangulärt ben vid ryggraden som består av flera ryggkotor som smälts samman efter 18 års ålder.

Craniosacral terapeuter = CST säger att de kan upptäcka en viss rytm i kranium och ryggradens ryggradsvätska som krävs för god hälsa. Om denna rytm inte är i balans kan en utbildad CST terapeut förändra flödet till den önskade rytmen och förbättra hela hälsan och välbefinnandet hos de patienter som behandlas. ”Rytmen mäts av terapeutens händer. Eventuella nödvändiga eller påverkade rytmförändringar upptäcks också endast av terapeutens händer. Inget instrument används för att mäta rytmen eller dess förändringar följaktligen finns det ingen systematisk objektiv mätning av friska kontra ohälsosamma rytmer.” 6 Utan någon hållbar vetenskaplig mätning skulle jag vara mycket försiktig med denna alternativa medicin.

En annan oroande upptäckt var vad Upledger skrev i sin egen bok ”CranioSacral Therapy =Kraniesakral Terapi”: ”Touchstone of natural Healing = Prövosten för naturligt helande” 'Genom att koppla samman djupt med en patient medan han gjorde CranioSacral Therapy var det i de flesta fall möjligt att få kontakt med patientens inre läkare. Det blev också tydligt att den inre läkaren kunde ta vilken form som patienten kunde föreställa sig - en bild, en röst eller en känsla. När bilden av den inre läkaren dök upp var den vanligtvis redo att föra dialog med mig och svara på frågor om de underliggande orsakerna till patientens hälsoproblem och vad som kan göras för att lösa dem. Det blev också tydligt att när konversationen med den inre läkaren var äkta gick det kraniesakrala systemet in i ett hållmönster.” 7

Varje steg är subjektivt baserat. Behovet av behandlingen bestäms av CST, förändringarna i rytmerna bestäms av CST, och den efterföljande förbättringen av rytmen bestäms av CST. Svårt att tro att Judy Franklin och Ellyn Davis hänvisar till detta för att stödja deras åsikter om helande energi och vibrationsfrekvenser.

Genom hela Himlens Fysik finns exempel på legitima medicinska och vetenskapliga beprövade exempel på korrigerande behandlingar, kirurgi och vård av individernas hälsa och välbefinnande. Bland dem finns andra mer tvivelaktiga exempel som har lika mycket att göra med beprövad vetenskap som cirklar i grödorna har som bevis för utomjordningar. Och ja, de nämner cirklar i grödorna i Himmelens Fysik.

Mitt sista exempel är deras referens till magneter och stämgafflar för att främja helanden. ”Det finns många väletablerade användningar av energifält vid diagnos och behandling av sjukdomar. Några av dessa inkluderar: magnetisk resonansavbildning, kirurgi med ögonlaserkorrigering, pacemaker för hjärtat, strålbehandling och UV-ljusterapier för psoriasis och säsongseffektiv störning. Det finns också några mindre undersökta terapier som använder energifält som musikterapi, användandet av magneter för att öka blodflödet och användningen av stämgafflar för att producera helande ljudfrekvenser.” 8

Mindre utforskat? Det är ett intressant sätt att uttrycka det på. Vad sägs om att bara undersöka nog för de inom det medicinska området för att framstå med någon trovärdighet så de inte inser att det är ormolja.
När det gäller användningen av magneter i medicinskt yrke uttrycker Steven Novella från ”Science Based Medicine = Vetenskapligt baserad medicin” det så här: ”Historien om hälsopåståenden angående magneter går tillbaka så mycket som kunskapen om magnetism själv. Under det senaste decenniet verkar det ha varit en uppgång i detta gamla bedrägeri - en mängd produkter som lovar att behandla artrit, förbättra helanden eller bara ge extra energi genom att placera en magnet över målområdet. De magneter som används är vanligtvis mycket svaga och har ett fält som knappt tränger igenom huden, än mindre att nå ner till lederna eller området med smärta.” 9

Under årens lopp har magneter och magnetanordningar såsom band, armband, halsband, etc. främjats och sålts som smärtlindrande och cancer helande knep. ”FDA har åtalat ett antal ärenden som rör magnetiska enheter främjade för smärtlindring. Enheter som är involverade i dessa fall inkluderar en liten permanent magnet på en självhäftande bandage som kallas Acu-Dot, induktoskopet; magnetiska armband som påstås ge ett längre och mer aktivt liv, lindra artrit och hämma bakterietillväxt; och det magnetiska strålbältet. Det finns inga vetenskapliga bevis på att permanenta magneter har en gynnsam effekt på någon form av cancer eller att de kommer ge befrielse från smärta utöver placeboeffekten.” 10

Användningen av avstämningsgafflar var en annan ”mindre undersökt” terapi. Enligt Michele Averard och Nestor Kornblum kan "den aktiverade gaffelns stam" placeras på benen och lederna för att återställa rörelse och flexibilitet och hjälpa till att utveckla bindväv. De stimulerar flödet av lymfa och blod till appliceringsområdet och påskyndar därmed helande processen och främjar djup avslappning och eliminerar uppbyggandet av stress och gifter från lederna.” 11


Det finns inga vetenskapliga studier som visar att ”ohälsosamma vibrationer i kroppen på en levande sak kan föras till ett hälsosamt vibrerande tillstånd genom att påverkas av föremål som härrör från friska vibrationer. (Återigen det finns inga vetenskapliga bevis för denna tro; det är ren metafysisk fantasi).” 12 I själva verket använder stämgafflarna denna icke-befintliga universella livskraft i oss alla, som kan komma ur balans eller bort från rätt frekvens. Så alternativa läkare eller holistiska terapeuter använder stämgafflar för att korrigera organ eller chakra (energipunkter eller kanaler för livskraft) som är i balans eller harmoni med jordens frekvens.

Tristin Hopper från ”How Stuff Works = Hur saker fungerar” uttrycker det på detta sätt ”en patient ligger orörlig på ett bord medan en helare för vibrerande stämgafflar över kroppen - idén är att vibrationerna förbättrar mental klarhet och fysisk energi. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta men att umgås i ett rum fyllt med försiktigt-surrande stämgafflar kan få vem som helst i gott humör.” 13 Att simma med delfiner medan min fru mycket försiktigt masserar min craniosacral skulle också få mig på gott humör.

Jag har bara repat ytan här. Det finns så mycket mer tveksamt material i den här boken som jag inte ens har nämnt. Om någon läser detta, ta på dig din tänkarmössa din skeptiska mantel och tveka inte att ställa frågan "Hur kom du till den slutsatsen?"

Jag avslutar detta med ett annat citat från Helen Davis som svarade på en av sina många lurade fans på sin blogg. Den här kvinnan kommenterade UFOs, ExtraTerrestrials (en hypotetisk eller fiktiv varelse från det yttre rymden särskilt intelligentoch de fallna i 1 Mosebok 6 och hur både Gud och Satan är upptagna med DNA. Helen svarade: "Ja, jag har också studerat nephilims och de olika övertygelserna om att många av de mänskliga blodslinjerna nu är" infekterade "med icke-mänskligt DNA som har orsakat en genetisk modifiering och att dessa icke mänskliga påverkningar har en agenda för att kontrollera mänskligheten och alla jordens resurser. Skriften talar inte tydligt om sådant, men extra bibliska texter som Enoks bok gör det.” 14

Om denna bok är en försmak på saker som kommer att komma och kristen tro kan jag förstå varför skriften säger i Matt 24:24 ”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Källförteckning:
1. Franklin, Judy. Davis Ellyn. “The Physics of Heaven” Crossville: Double Portion Publishing, 2012 Print.
2. (1994), Questionable methods of cancer management: Electronic devices. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 44: 115–127. doi: 10.3322/canjclin.44.2.115
3. Willmsen, Christine. Berens, Michael J. “Pair indicted on fraud charges in medical-device probe.” The Seattle Times [Seattle] Dec. 2007, nwsource.com Web. 22 Dec. 2014.
4. Upledger, John “Who We Are.” Upledger Foundation. Upledger.com, 2011. Web. 22 Dec. 2014.
5. Ibid
6. Carroll, Robert T. “Craniosacral Therapy” Skeptic’s Dictionary. Skepdic.com, 21 Jan. 2014. Web. 23 Dec. 2014
7. Upledger, John E. “CranoSacral Therapy: Touchstone of Natural Healing” Berkely: North Atlantic Books, 1999. Print.
8. Franklin, Judy. Davis Ellyn. “The Physics of Heaven” Crossville: Double Portion Publishing, 2012 Print.
9. Novella, Steven. “Magnetic Healing Through the Ages” Neurologica Blog. Theness.com, 14 June 2010. Web. 23 Dec. 2014
10. “Questionable Methods of Cancer Management: Electronic Devices” Cancer Journal for Clinicians Volume 44. Issue 2 1994:44:115-127 Wiley Online Library Web. 21 Dec. 2014
11. Averard, Michele. Kornblum,Nestor. “Tuning Forks and Harmonics for Health” Harmonic Sounds. Globalsoundhealing.net, 2012. Web. 22 Dec. 2014
12. Carroll, Robert T. “Vibrational medicine” Skeptic’s Dictionary. Skepdic.com, 21 Jan. 2014. Web. 23 Dec. 2014
13. Hopper, Tristin, “Non-musical Uses for Tuning Forks” How Stuff Works, howstuffworks.com, 1 March 2011. Web. 23 Dec. 2014
14. Davis, Ellyn. “Chapter 2: Extracting the Precious From the Worthless” Heaven’s Physics, heavenssphysics.com 2012. Web. 19 Dec. 2014
http://www.knowingforsure.com/2014/12/23/a-book-review-the-physics-of-heaven/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...