måndag 19 augusti 2019

Kan vi överföra våra andliga gåvor till en annan person?

Måste börja om igen med att säga att jag inte har lärarens gåva så jag får helt förlita mig på den Helige Andes hjälp med detta.

Min gamla bibelskolelärare när jag frågade om han hade något om detta uttryckte sig att det borde inte behöva bemötas. På sätt och vis instämmer jag för bibeln är klar över detta. Likväl så lever vi en tid nu när exakt detta undervisas.

Och i mitt letande efter något bra att översätta så finns det egentligen ingenting för det mesta i stort sett allt faktiskt som kommer upp inom just detta är att det är exakt vad vi kan göra. Det lilla jag hittar är rent ut sagt en enda sida som säger nej och listar 1 Kor 4.11 och en sida som besvarar en fråga sedan är det stopp. Vilket ju innebär att ämnet faktiskt måste tas upp då så många faktiskt faller för detta och tror att vi, du och jag, kan överföra inte bara gåvorna som Gud ger utan även den Helige Ande, och i det ingår även det nya ”Andens Eld”. Internet översvämmas av denna undervisning.
1Kor 12:4-11 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

Vi ser klart och tydligt att det är den Helige Ande som fördelar gåvorna.
Mycket av undervisningen som kommer från USA bygger på verser som kan verka motsägelsefulla som t.ex.: Rom 1:11-12 Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta, alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min.

I vår svenska översättning står det dela med mig av någon andlig gåva, i engelskan är ”dela med mig” översatt med ”överföra”. Det är så viktigt att veta hur man ska tolka bibeln. Detta får tjatas in för det är viktigt. Vi läser i sammanhang, skriften förklarar skriften och summan av Guds Ord, Bibeln, är sanning. Vi kan alltså inte bygga vår undervisning på enskilda verser. Jag tar lite från Jonathan Welldon en av de som kallar sig pastor och ”siare”:

För att förstå överföring så måste du förstå smörjelse som i Bibeln betyder "smeta". I Skriften är olja symboliskt för den Helige Ande. När en profet eller präst hällde, gnuggade eller smorde olja över huvudet på någon, hänvisas det till att smörja den personen. Detta gav faktiskt den smorda personen ett mått av oljan som tillhörde profeten eller prästen. Detta kallas vanligtvis att överföra smörjelsen.
I Gamla testamentet användes oljan för att beteckna smörjelsen. I Nya testamentet upptäcker vi att den Helige Andens smörjelse nu kan överföras genom handpåläggning eftersom smörjelsen ligger i oss: "Men den smörjelse som du har fått från honom är i dig ..." (1 Joh 2: 27).
Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Jonathan

Smörjelsen här d.v.s. den Helige Ande är den som ska undervisa oss eller kanske enklare uttryckt hjälpa till att bringa ljus över skriften så vi kan bättre förstå den. Som de lär ut det är det viktigt med handpåläggning. Detta trots att Paulus faktiskt varnar för att vara för snabba med att ta emot handpåläggning.
Var inte för snabb med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. 1 Tim 5:22

Vad menar Paulus med att vi kan göra oss delaktiga i andras synder? På andra ställen så lägger ju han själv och de andra apostlarna händerna på folk. Vi behöver förstå att Satan går runt som ett rytande lejon för den tid han har kvar är kort. (1 Pet 5:8) Han kan även förklä sig till ljusets ängel. (2 Kor 11:14) Skriften varnar oss på många ställen att den sista tiden ska präglas av falska lärare och förkunnare som ska föra många bakom ljuset, Matt 24:241 Tim 4:1-22 Tim 4:3-4 för att nämna några.
Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.
Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel.
Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.
Men Anden säger tydligt att i de sista tidernakommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten.
Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Att alltså då ta emot handpåläggning kan innebära en andlig risk då det inte nödvändigtvis är den Helige Ande som förmedlas utan en falsk ande en annan ande. Så ta emot handpåläggning bör göras i försiktighet annars finns det en chans att vi gör oss delaktiga i deras synder. Precis som med allt annat så behöver vi pröva allting. (1 Tess 5:211 Joh 4:1)
men pröva allt, behåll det goda
Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.

Jonathan tar faktiskt upp en sak i det han skriver som jag finner intressant:

Att säga att överföring sker varje gång man berör någon skulle kunna liknas vid - att om en gammal testamentets profet hade en läckande oljekolv så smordes allt som han droppade olja på till kung. Om det bara var beröring det berodde på så skulle det smeta av sig till alla varje gång du skakade någons hand. Jonathan”

Om vi kan överföra någonting som kommer från Gud över huvud taget så skulle det ha omtalats i skriften. Pratar man på detta sättet så är vi ledningen som Gud använder. Gud är alltså beroende av oss för att ge oss sin Helige Ande som Jesus lovade att vi skulle få. Och om vi kan överföra det från oss själva då bör vi ställa oss frågan, varför överförs det inte jämt, hela tiden? Det är en välbefogad fråga anser jag.
Så jag instämmer helt klart med den som skrev ner 1 Kor 12:4-11 i NEJ vi kan inte överföra någon av den Helige Andes gåvor från oss själva till andra.

https://www.destinyimage.com/2014/11/30/jonathan-welton-what-is-impartation/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...