lördag 24 augusti 2019

Vad är alfa kursen?


Den här artikeln tar en mycket försiktig syn på Alfa kursen. Vi inser dock att alfa kursen har varit en enorm hjälp för många kristna. Många människor har kommit till tro på Jesus Kristus genom alfa kursen. Många fler har stärkts i sin tro och i sin kunskap om Guds ord på grund av alfa kursen. Så varför varnar vi om alfa kursen? Problemet är att alfa kursen kan vara mycket olika beroende på församling/ organisation som använder den. I händerna på en solid evangelisk lärare kan alfa kursen vara utmärkt. I händerna på någon som försöker driva igenom övertygelser och praxis som bibeln ifrågasätter kan alfa kursen användas för att indoktrinera och vilseleda. Som med alla kurser eller undervisningar, måste vi vara flitiga och urskilja. Vi måste noggrant studera Guds ord på egen hand och förkasta allt som strider mot Bibeln. Vi måste vara kritiska när vi utvärderar kvalifikationerna för den person eller de personer som undervisar på kursen.

Alfa kursen startades i Storbritannien, vid Holy Trinity Brompton Church, av Nicky Gumbel och Sandy Millar 1977. Denna anglikanska kyrka i London var centrum för den heliga skrattrörelsen i England och Europa, och har varit känd för tjänster som inkluderar "falla i Anden" och beteenden som okontrollerbart skratt, spasmer, höga djurliknande ljud och fysiska manifestationer under känslomässigt drivna gudstjänster. Även om det finns mycket bra undervisning i Alfa kursen, hittar denna extrema bakgrund ibland sin väg in i kursens läror.

Alfa kursen inleds med en solid presentation av evangeliets budskap och fortskrider med några fasta bibliska läror. Intressant är att Alfa kursen inte försöker lära ut något om Guds person, karaktär eller attribut och inte fokuserar på doktrin vilket kan orsaka uppdelning bland dem som de försöker inkludera, New Age-anhängare och romerska katoliker t.ex.
Alfa kursen är ekumenisk, och alla kurser som kan locka ett brett spektrum av traditioner och samfund som alfa kursen gör, måste offra många väsentliga bibliska sanningar. Ett brett tält som inkluderar de som håller läror som strider mot grunden för den tro som vi ska sträva efter (Jud 1:3) kräver att Guds ord skivas och tärnas i smakliga delar, vilket leder till fel och följer humanistiska synpunkter snarare än Herrens uppenbara ord. Detta resulterar ibland i att Alfa kursen så småningom arbetar sin väg till fel och ritualism, arbetsbaserad frälsning och till och med ockulta manifestationer. Den pressar på för erfarenhetsdriven evangelisering medans bibliska doktriner sätts åt sidan eller ignoreras (1 Tim 4:13, 16).
Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.
Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer
Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Vissa lärare har använt Alfa kursen för att undervisa "kungariket nu" -teologi, som också kallas "dominionism = herravälde" eller "triumphalism = triumferande" Dessa lär bland annat ut att vi kan leva i fysisk hälsa här och nu och njut de flesta löftena i bibeln som vi är lovade under det kommande tusenårsriket på Kristus. Detta är inget annat än evangeliet om "hälsa, rikedom och välstånd" ompaketerat med ett nytt namn. Rikedom, hälsa och goda tider lovas i namnet ”tro”. Detta behandlar Gud som en spirituell ATM som måste ge oss vad vi ber om snarare än en helig Gud som förtjänar att vi underkastas hans perfekta vilja och hans suveräna syfte. Med en lärare från denna övertalning kan Alfa kursen användas för att främja idén att den Helige Ande kan uppmanas att utföra sina verk som svar på människans frågor.

Detta är naturligtvis inte bibliskt. Det använder felaktigt avsnitt som Joh 14:12 där Jesus säger: ”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.” Jesus var i sin inkarnation begränsad till ett stället åt gången när Han lade undan privilegierna för sin gudomliga natur (Fil 2: 6-8). Att sända den Helige Ande för att bo i apostlarnas och de troendes hjärtan har fört otaliga miljoner till tro på honom, och det är de "större" verk som hänvisas till här, inte de mirakeltecken som åtföljde Jesu tjänst på jorden för att verifiera honom som den judiska Messias.
Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Herren Jesus Kristus berättade för lärjungarna och alla som trodde på honom genom hans vittnesbörd (Joh 17:20) att han måste gå bort för att förbereda en plats för oss men inte skulle lämna oss tröstlösa eller föräldralösa utan att fadern skulle skicka en annan Tröstare. Denna Hjälpare är en annan av samma typ och kvalitet som Kristus själv, och han skulle vara med dem och i dem (Joh 14:17). Det sades aldrig att han skulle komma över dem och få dem att förlora kontrollen över sig själva. Vi kallas att göra "allt anständigt och i ordning" (1 Kor 14:40).
Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord
sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er
Men låt allt ske värdigt och med ordning.


Ingenstans i Skriften ser vi att Herren Jesus någonsin lägger händerna på lärjungarna och producerar manifestationer av okontrollerbart skratt, skakningar, djurljud, eller ett behov av att skydda sig från skada eller förlust av kroppslig kontroll. Snarare bestraffade Jesus demonerna eller djävulen som orsakade dessa manifestationer och botade dem som var besatta av dem (Matt 4:24; 8:16, 28; 9:32; 12:22; 15:22).
Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka och lama – och han botade dem.
När det blev kväll kom man till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka,
När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen.
Medan de var på väg ut, kom folk till honom med en man som var besatt och stum.
Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg.
Då kom en kanaaneisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt."

Petrus varnar oss i 2 Pet 2:1 om falska profeter och falska lärare, som skulle "införa destruktiva kätterier och till och med förneka den suveräna Herren." På grund av dess ekumenik är det lätt för falska och farliga idéer att introduceras även om det finns många positiva saker med alfa kursen Aposteln Paulus sa, "lite surdeg gör hel degen sur" (1 Kor 5:6; Gal 5:9). Som troende ska vi testa andarna och bli informerade och inte lurade av de falska lärarna som finns i överflöd i dag, som aposteln Paulus varnade för på sin tid (2 Kor 11:13; 2 Tim 3: 1-7). Och dessa värdefulla lektioner finns kvar för oss att använda och tillämpa i alla åldrar.
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig.
Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?
Lite surdeg syrar hela degen.
Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar.
Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.

Återigen, som med alla kurser eller läror, måste vi vara flitiga och urskilja. Vi måste noggrant studera Guds ord på egen hand och förkasta allt som strider mot Bibeln. Vi måste vara kritiska när vi utvärderar kvalifikationerna för den person eller de personer som undervisar på kursen.https://www.gotquestions.org/Alpha-Course.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...