fredag 9 augusti 2019

Strategisk bön vad det inte är och vad det är

Jag har inte fått lärargåvan som de som läst av det jag skrivit förr säkert vet vid det här laget. Men när jag försöker leta upp vad ”Strategisk bön” är så kammar jag noll utom det som Lennart Jareteg på bibelfokus tagit upp. Problemet är att han inte tar upp vad det är i ögonen av de som praktiserar det, vilket gör det för min del svårt att förstå exakt vad som är fel. Och jag hittar inget bra någon annanstans heller så jag får försöka så gott jag kan.

Jag har hittat 34 punkter för strategisk bön av Duncan William som tydligen numera kallar sig ärkebiskop. De förklarar ingående för mig hur och vad strategisk bön är. Här kommer va som ingår i dessa punkter:

Använda Jesu blod för att förbjuda ditten och datten och utlösa saker och ting. - Deklarera ut saker - Kommendera saker att ske – Arrestera sataniska attacker – Omstörta/ fälla tankebyggnader och saker – Befalla/ Befria/ Förneka/ Återkalla/ Upphäva olika saker.”

Rätt ska vara rätt så jag lägger in länken som jag inte har någon enda tanke på att översätta vid den här tiden.

http://www.ggcogic.org/pages/page.asp?page_id=151351

Vi kan inte använda oss av Jesu blod som ett slags mantra för att lösa ut saker eller få saker att ske. Deklarera ut vad man vill ska ske som om det kommer att ske när man säger det är inte bibliskt alls. Mer om den sortens teknik finns under ”beordra och påbjuda”. Arrestera sataniska attacker skulle jag nog lägga in under ”binda och lösa”. Båda dessa är icke bibliska praktiseringar.

Det här är trosröelsens innersta väsen att lägga till betydelser och praktiseringar som inte finns i bibeln. Min gissning, även om han inte tog med några bibelverser blir, att man stödjer det på skriften som binda och lösa, vilket inte alls handlar om det som de vill ha det till. Vridning av skriften eller ta lös vissa delar från den år populärt inom TR = trossrörelsen.

Litet utdrag från http://www.bibelfokus.se/qa/q5 :

Läran om andlig krigföring och strategisk bön är sprungen ur den s.k. Latter rain rörelsens teologi, och villfarelsen om att vi kan vara såsom gudar som kan härja och domdera. Det står inte heller det minsta i Bibeln om att vi skall syssla med andlig krigföring och strategisk bön. Inte heller tilltalade lärjungarna Satan och andemakter i andra fall än när det handlade om demonutdrivning.

För det första vet vi ju det att Jesus vann den största segern i andevärlden när han här på jorden ödmjukade sig ända till döden på ett kors. Det är mot allt världsligt förnuft att det skulle vara en seger, men så är det. Detta är korsets princip, och den gäller även för våra andliga segrar. Om vi försakar och ödmjukar oss, och låter Gud strida, så vinner vi de största segrarna. ”Herren skall strida för er, och ni skall vara stilla därvid 2 Mos 14:14”

Vill du alltså strida i andevärlden måste du gå korsets väg. Ju mer du avstår och ödmjukar dig, ju mäktigare segrar vinner du i andevärlden. Är du dessutom villig att dö för Jesu skull, ja, då har du vunnit den största seger du kan vinna. Nöjer du dig med att gå upp på ett berg och proklamera seger över staden du bor i, så tror jag att andemakterna bara tar det med en gäspning. Hade det varit så lätt så hade vi ju kunnat vända på utvecklingen i Sverige omgående.”

Jareteg har rätt att domdera mot satan och de andra andemakterna fungerar inte. Den enda effekt det har i andevärlden är att Satan själv skrattar åt oss och vår dåliga förståelse av skriften.

Så väljer jag ett utdrag från en annan sida. Kanhända översätter jag hela, men den är lång, så det dröjer kanske. 

http://fathershandministries.com/strategic-prayer/

Strategisk bön -bön är konversation med Gud.
Neil Gamble 30 december 2017
Konversationen avslöjar förhållandet.
Att vara kristen är att vara bedjande!
Bön förändrar saker och vår Fader vill förändra bönen!

Strategisk bön kostar! Det krävs handling tillsammans med tid i hans närvaro. Det finns mer till strategisk bön än att bara sitta i våra hus och be hårt och flitigt. Bön är mer än så; det finns kunskap om att det kostar att se uppfyllandet - lydnad som visar förtroende för det han talar. Varje dag! Det handlar inte bara om att ägna tid åt att be utan att använda tiden till att lyssna och göra. Det handlar om vem jag är i Gud och vem han är i mig.

När jag började titta på israeliterna och de i Kristus i NT som tog emot besvarade böner konstaterade jag att i Guds svar på bön var det alltid ett förtroende och lydnad som krävdes av dem som bad. De var tvungna att svara på Guds svar genom att visa tro - handling behövde omvandlas till vandring. Lydig tro uppvisades! Enbart bön räcker inte!

Moravianerna demonstrerade detta. De blev svaret på sin egen bön om att arbetare skulle skickas ut - deras bön dygnet runt gjorde att det var de som gick först! Alla som bad gick självaFler arbetare restes upp när de själva gick ut till skörden. Precis som Kristi lärjungar när de bad i det övre rummet och de själva blev svaret på de böner de bad.

Jesus berättade för lärjungarna att han hade mer att berätta för dem som de inte var redo för men när den Helige Ande kom skulle han vägleda och visa dem all sanning och framtida saker. (Joh 16:12-15).
Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det. Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder. Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.

Vi behöver fortfarande mer så vi kan avsluta det hus som Jesus började och apostlarna lade grunden för. Paul säger att vi ska bygga vidare på denna grund tills huset är färdig. —Det betyder att vi i början inte visste allt och det gör vi fortfarande inte . Huset kommer att färdigställas när vi ser ut som Jesus, vandrar som honom och ber som honom. Vi måste få ett nytt perspektiv på bön och växla till en ny position. Det betyder att bön måste förändras! Tiggeri och krävande är inte svaret.

Vi behöver hitta platsen för förtroende och överlämna oss till Fadern som Jesus gjorde. Lämna våra egna önskningar och vår egen specifika vilja att få saker gjorda. Vi måste hitta den intimitet som Jesus visade och den underkastelse han uppvisade som pekar på Faderns närvaro, kraft och kärlek. Hans specifika ord på våra läppar är bönerna som förändrar saker! ”Lazarus, kom ut!” Kan bara talas som bön när vi har hört och litar på! Vi behöver färre ord, mer förtroende och en mycket verklig intimitet som ger Guds närvaro till vår värld idag!”

I det här ser jag nyckeln till hur strategisk bön är tänkt att fungera Ord och handling blir ett. Vi ber Gud att saker ska ske och ber vi innerligt nog om det så kommer Gud själv förändra våra hjärtan till att bli den som går istället för den som hoppas någon annan ska gå.

Vi har i vårt samhälle idag en tendens att både skjuta upp saker till morgondagen och en vilja att någon annan ska göra åt oss. En sorts lathets tänk som kommit på på grund att vi efter en dag på jobbet inte orkar och det är lättare komma hem sätta sig framför dumburken = TV och inte göra någonting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...