torsdag 15 augusti 2019

Siar gåvan vad är det och är det i enlighet med bibeln?

Om igen kommer jag befinna mig på djupt vatten då jag inte hittar någon som tagit upp detta från fel sida. Och om igen vill jag påpeka att jag inte har lärargåvan. Men den Helige Ande ska ju vägleda alla kristna, så det är honom jag helt får förlita mig på i detta.

Innan jag gå in på det som jag kan hitta från de som hängivet hävdar att detta är en gåva och förklarar vad de anser att detta är så ska jag börja i en annan ände. Först av allt om vi läser bibeln och håller oss efter vad den undervisar oss så sägs det väldigt lite om siare över huvud taget. Endast en vers tar upp siare i bibeln och det är 1 Sam 9:9 (Fordom sade man så i Israel, när man gick för att fråga Gud: »Kom, låt oss gå till siaren.» Ty den som man nu kallar profet kallade man fordom siare.)

Den profetiska gåvan och alla profeterna och vad de gjorde i GT och då även Jesus är ju väldokumenterat. Vi vet från det som står i 1 Sam 9:9 då egentligen vad en siare är, fast den termen är helt lagd åt sidan redan relativt tidigt.

Vad är då en siare enligt wikipedia och hur använder vi ordet i dag om vi inte är frälsta? Låt oss börja med ordets synonymer: profet, förkunnare, spåman, teckentydare, visioinär, orakel, fjärrskådare, augur.
Och så går vi över på wikipedia: Siare eller sierska även spågubbe, spågumma kommer av fornsvenskans sia en sidoform av se eller en somser. Det är en person som sägs kunna skåda in i och avslöja framtiden, profet, spåman. Även om tänkare med framtidsblick i allmänhet.
De personer som utger sig för att vara siare använder sig ibland av någon form av divination för att försöka förutsäga framtiden. Det kan vara en ägodel från den som ska spås, en kristallkula, pendel, tarotkort, benknotor, mönstret efter kaffe- eller tesump i botten av en kopp eller mönstren i handflatan.
Det finns inga bevis för att spådomar skulle innehålla mer kunskap om framtiden än gissningar som vem som helst kunde gjort och många som menat sig vara siare har blivit avslöjade med att använda cold reading-tekniker.”

Eftersom bibeln inte tar upp siare så väldigt mycket så kan vi endast gissa oss till varför han bytte från siare till profet. Inte heller finner jag någonstans något speciellt som utskiljer siare från profeter. I de verser som siare ens omnämns så gås det inte djupare in på att skilja siare från profet.

Men då vi läser redan i Moseböckerna att Gud förbjöd Israels barn att använda sig av samma saker som de omkringliggande länderna och att de inte fick ta till sig deras gudar och praktiseringar så ligger det nära till hands att anta att namnbytet kom av vad deras motsvarighet till Guds kallades. Det finns många verser i bibeln både i GT och NT om spådom som visar på att vi inte ska hålla på med sådant.

När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. 5 Mos 18:9-12

Låt mig citera lite av Diane Lake en så kallad ”profet” i den Nya Apostoliska Reformtionen = NAR förkortat. Hon delar in gåvan i olika grupper; Visuella bilder, Drömmar, Visioner och det här är hur hon beskriver dessa:

Visuella bilder eller intryck: Ibland kommer den Helige Ande avslöja en bild när du ber eller profeterar över någon. Till exempel kanske du ser något skrivet som en baner över någons huvud, eller få en mental bild som ger riktning.
Drömmar: Drömmar berikar ditt liv genom att ge uppmuntran, vägledning, insikt för förbön och uppenbarelse.
Visioner: Denna kategori innehåller saker som öppna visioner, hörbara meddelanden, ängelmöten, öppen himmel, transer, fångas upp i Anden och himmelska besök.

Bibeln talar också om att drömmar och visioner men aldrig någonsin säger den att de hör ihop med siar gåvan. Och läser vi under hennes idéer om vad visioner är så borde våra ögon öppnas upp på vid gavel på grund av en del moment. Änglamöten, transer och himmelska besök även de andra egentligen.

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner; också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Joel 2:28-29
'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar; ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skola profetera. Apg 2:17-18
Låt oss börja med änglamöten. Hebr 13:2 Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

Ingenstans i Bibeln ser vi att vi ska söka upp änglar eller eftersträva möten med dem. Hebreerbrevet visar oss snarare hur det fungerar. Och läser vi i GT är det samma sak. Änglarna som besökte Abraham och Sara t.ex.

I NAR är det en överfokusering på änglar. Förkunnelsen de har är:
att vi all har vår egen ängel,
vi kan befalla änglar att göra det vi säger till dem,
dessa kan ta med oss upp till tredje himlen så vi får möta Gud ansikte mot ansikte.

Här fick jag även med de himmelska besöken. Men de kan vi även göras på egen hand. Det finns en teknik för detta med en tillhörande själv-hypnos-video ( i brist på bättre ord) att tillgå (av Bob Jones). Detta är alls inte bibliskt.

Och så har vi då trans Trans = ett halvmedvetet tillstånd kännetecknat av avsaknad av svar på yttre stimuli, vanligtvis inducerat av hypnos eller inmatat av ett medium.
"hon satte honom i en lätt trans"
synonymer: dumhet, stupor, dis, hypnotiskt tillstånd, halvmedvetet tillstånd, dröm, dagdröm, brun studie, avstängd animation;

Detta är inte sätt som Gud använder sig av. Vi är ju redan tillsagda att inte använda oss av spåmän, medium, trolldom et.c. eller några praktiseringar som har med detta att göra.

Över till en sak som Charity Kayembe skrev:

I Charima Magagazine en tidning kom det ut en fråga eller tiggeri att en person verkligen ville ha siar gåvan ”imparted = överförd” till sig.”

Här har vi ytterligare ett fel med de i NAR som är de som infört denna gåva som en separat gåva från profeternas. De anser nämligen att vi kan överföra saker från Gud från oss själva till andra. Detta är ju inte i huvudsak om NAR men vi behöver ha klart för oss vart detta kommer ifrån och vilken grunden är.

Så vänder jag mig till en som heter Doug och inte har denna gåvan men som har sett det på nära håll och vad han säger.

En siare är en som ser in i det övernaturliga riket med sina egna ögon eller med sitt sinnes ögon. Det en siare ser är inte nödvändigtvis från Gud eller att de uppfattat det de sett helt rätt. Det är bara uppenbarelse om och eller från det övernaturliga riket.”

OK låt oss ta det uppenbara först. Om Gud talar till oss eller visar oss saker genom drömmar och visioner så måste det vara sant. Är det inte sant är det inte från Gud. En siare om det nu då skulle finnas en sådan gåva idag trots att den redan är övergiven för oss kristna måste kunna ge vidare det den ser som att Gud faktiskt har talat. Och Gud säger ingenting fel.

Går lite vidare i det som Doug skriver.

Siare se andlig konflikt
På den här webbplatsen diskuterar jag den siar gåvan specifikt för de som visuellt ser andar, auror, flerfärgade ljus (som regnbågsfärgade prickar), änglar, demoner och andra andliga fenomen som faktiskt är svåra att kvantifiera i ett samhälle som endast omfattar en vetenskaplig materialistisk världsbild.
Enligt Jesus Kristus är Guds avsikt alltid att leva ett rikt liv på jorden, medan Guds andliga fiender har för avsikt att stjäla, döda och förstöra. Att främja Guds avsikt är att främja Guds rike. Där Guds fiender härskar är mörkrets domän. Där dessa två interagerar, hittar du andlig krigföring. Siare kan ofta se denna interaktion.”

Kan Gud öppna våra ögon om vi ber om det för att få se en liten del av vd som pågår? Självklart! Är det något han ofta gör? Tveksamt! Om inte det är av absolut vikt för oss att se vad som pågår så ser vi inte in i det andliga riket och vad som pågår bakom kulisserna.

Mina tankar går till Daniel under sin tre veckor långa bön (Dan 10:7-14). Det enda vi ser här är att när Ängeln väl uppenbarade sig så upplyser han Daniel om att Persiens furste stod honom emot och att han fick hjälp av Mikael. Daniel själv ser inte in i andevärlden och förstår vad som pågår eller varför det tar sådan tid med bönesvaret. Gud hörde bönen på en gång, men Daniel kunde inte se svaret förrän efter 21 dagar.

Då hörde jag ljudet av hans tal; och på samma gång jag hörde ljudet av hans tal, där jag låg i vanmakt på mitt ansikte, med ansiktet mot jorden, rörde en hand vid mig och hjälpte mig, så att jag skälvande kunde resa mig på mina knän och händer. Sedan sade han till mig: »Daniel, du högt benådade man, giv akt på de ord som jag vill tala till dig, och res dig upp på dina fötter; ty jag har nu blivit sänd till dig.» När han så talade till mig, reste jag mig bävande upp. Och han sade till mig: »Frukta icke, Daniel, ty redan ifrån första dagen, då när du vände ditt hjärta till att söka förstånd och till att ödmjuka dig inför din Gud, hava dina ord varit hörda; och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten för Persiens rike stod mig emot under tjuguen dagar; men då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, mig till hjälp, under det att jag förut hade stått där allena mot Persiens konungar. Och nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar; ty också detta är en syn som syftar på framtiden.»

Om det här är vad som gällde då varför skulle då Gud nu ha ändrat på det? Och ingenstans i bibeln ser vi att Gud över huvud taget tar upp detta som något vi kan förvänta oss att se ock uppleva. Bibeln är vår ram, låda eller lodlina vilket uttryck vi nu väljer. Vi kan inte gå utanför den. Vi får inte glömma bort att även Satan kan använda sig av dessa tekniker eller drömmar. Finns det inte med i bibeln bör vi undvika det helt.
Jag var nyfiken på en grupp med siare på FB så jag gick in i den och ställde där en fråga om vad en siare egentligen var; Nico Blanchard svarade så här:

VAD ÄR EN SIARE?
Vad är en siare? En siare är allt. Profeterna är ögonen men siare är hela huvudet: ögon, lukt, smak och känslor. Så säger Jes 29:10:
Han har stängt ögonen profeter; Och han har täckt dina huvuden, siareTy HERREN har utgjutit över eder en tung sömns ande och har tillslutit edra ögon; han har höljt mörker över profeterna och över siarna, edra ledare.
En siare är allt. Jag gillar att använda ett hett bröd för att förklara den här gåvan. Med ögonen öppna kan du se det. Men om dina ögon är stängda kan jag säga att det är där och du kommer att kunna "se" det med dina öron. Jag kan lägga den under din näsa och du kan lukta dig till att det är där. Jag kan lägga det i munnen och du kan smaka på det. Du kan känna det i dina händer. Som en siare kan du röra dig i alla fem områden, och på grund av detta är du mer urskiljande. Fienden kan aldrig stänga ner dig helt. Profeten kan bli tillfälligt förblindad men om fienden förblindar dig kommer du fortfarande att kunna höra, lukta, smaka och känna. Om fienden kommer emot dina känslor kommer du fortfarande att kunna se, höra, lukta och smaka. En siare profeterar genom alla fem sinnen så siare rör sig i starkare urskiljning.”

Bilden han ger är klar en siare är högre upp på stegen än en profet. Hans svar till mig var bra mycket längre men detta beskriver också en annan sida genom en bra liknelse.

Problemet med denna siar gåva är dels att den inte finns beskriven i bibeln som enskild gåva och att den alltså kan hittas på och göras till vad som helst som den som läser ordet siare lägger in i det.

Detta är varför det är så viktigt att hålla sig inom bibelns ram och inte gå utanför den. Och bibelstället han citerar är dels taget helt ut ur sitt sammanhang och betyder då inte det han vill få det att betyda.
Detta är en gåva som NAR själva tagit fram och som jag visat så kan den betyda vad som helst som den som läser ordet lägger in i det. Låt oss hålla oss till vad bibeln lär oss.


Om vi ska se på vad bibeln säger om en sierska är i NT så får vi gå till (Apg 16:16-18) för att läsa det som Paulus beskriver som en som spår är detsamma som en siare, precis som vi kan läsa ut ur både synonymerna och wikipedias beskrivning. Det är inte en separat gåva.

Och det hände sig en gång, då vi gingo ned till bönestället, att vi mötte en tjänsteflicka, som hade en spådomsande i sig och genom sina spådomar skaffade sina herrar mycken inkomst. Denne följde efter Paulus och oss andra och ropade och sade: »Dessa män äro Guds, den Högstes, tjänare, och de förkunna för eder frälsningens väg.» Så gjorde hon under många dagar. Men Paulus tog illa vid sig och vände sig om och sade till anden: »I Jesu Kristi namn bjuder jag dig att fara ut ur henne.» Och anden for ut i samma stund

Hur agera då Paulus i detta fallet? Jo han befallde spådomsanden att komma ut ur henne. När vi hittar på gåvor som inte existerar i bibeln och ger dem den betydelse som vi tror att de har, då går vi utanför den säkra ramen som skriften är. Satan är skicklig på att lura oss till sker som låter nästan rätt. Men nästan rätt är inte samma sak som helt rätt. Vi måste vara visa och hela tiden pröva allting om vi inte ska bli lurade in på fel vägar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...