fredag 23 augusti 2019

Vad är Shekinah Härlighet och finns detta i Bibeln?

AV JACK WELLMAN 17 maj 2014

Jesu härlighet när Gud dolde den i mänskligt kött men ibland avslöjades Hans härlighet, den så kallade Shekinah härligheten. Vad är Shekinahs härlighet från Gud?

Shekinah
Vad betyder ordet “Shekinah”? Det finns inte i Bibeln och varför behöver vi veta vad detta ord om Guds härlighet betyder? Verket Shekinah kommer från det hebreiska ordet "shekinot" och finns faktiskt i Bibeln där Gud sägs "bosätta sig i" eller "bo med." Detta ord betyder där Gud bor, bosätter sig eller där hans gudomliga närvaro är. Denna härlighet ses när Guds ära fyllde templet och till och med i vildmarken, där Han var ett ljus under natten och Shekinah-molnet av hans härlighet skuggade Israel i öknens brinnande sol. Hans närvaro manifesterades av det intensiva ljuset som fyllde Tabernaklet, templet i Jerusalem och till och med i omvandlingen på berget där Jesus sken ljusare än solen när han talade med Mose och Elia som vi kommer att läsa om senare.

Mose önskan att se Gud
Har du inte velat se Gud i hans härlighet? Många människor har en stark lust att se Jesus Kristus i sin person men faktum är att ingen kan se Guds fulla ära och leva även om de under Jesus jordiska tjänst såg Jesus men hans ära var täckt av hans mänsklighet. Moses var inget undantag och frågade slutligen Gud om han kunde få se honom. Det finns nedtecknat i 2 Mos 33:18-23
Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.” Han svarade: ”Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet ’Herren’ inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Gud säger att ingen kan se på Gud och leva (2 Mos 33:20) så Gud tillät Mose att se sin härlighet men bara en liten glimt av den när Gud gick förbi honom i "klippan" och skylde Moses ögon med sin hand medans Han "gick förbi." Då sade Gud att "jag ska ta bort min hand, och du ska se min rygg, men mitt ansikte kan du inte se" för då skulle säkerligen Mose ha dött. Intensiteten av Shekinahs härlighet från Gud skulle ha bränt ihjäl Mose och alla som såg honom.
Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.” v 21-23

Moses strålar med Guds härlighet
Moses kom ner från berget med de tio budorden och efter att ha sett en liten del av Gud bakifrån strålade hans ansikte med ära, Shekinahs härlighet av Gud. Detta berättas in i 2 Mos 34:29-35.
När Mose sedan kom ner från Sinai berg och hade med sig vittnesbördets båda tavlor på vägen ner, visste han inte att hans ansiktes hy strålade efter att han hade talat med Herren. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de var rädda för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och församlingens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Sedan kom alla Israels barn fram till honom, och han gav dem alla de bud som Herren hade sagt honom på Sinai berg.
När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren.”

Moses återspeglade intensiteten i Guds Shekinah härlighet och var tvungen att lägga en slöja över sitt ansikte för folket var rädda att se på honom och när "Moses gick framför Herren för att tala med honom tog han bort slöjan tills han kom ut .” När” Israels folk såg att Mose ansikte sken...fick Mose lägga tillbaka slöjan över sitt ansikte igen ”eftersom folket fruktade detta. Som att månen bara reflekterar solens ljus och inte har någon ljuskälla i sig, så reflekterade också Moses Guds härlighet. Mose var inte källan till detta ljus Gud var ... det var Guds Shekinah härlighet som fortfarande reflekterade sig över Mose ansikte.
Jesu härlighetens förändring Jesus avslöjade delvis sin Shekinah härlighet på ett berg och tillät Peter, Jakob och Johannes se denna härlighet. Detta är anledningen till att aposteln Johannes sa att Jesus ”bodde bland oss, och vi har sett hans härlighet, härlighet som av den enda sonen från Fadern” Joh 1:14 och att Jesus är "I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom.” Joh 1:4-7.

Jesus var av väsen och natur precis som Gud ljus och det är en del av hans Shekinah härlighet, varför Johannes sa vi har sett hans härlighet” Joh 1:14 Förvandlingen är där Jesus tillät Jakob, Johannes och Petrus att se sin härlighet i Matt 17: 1-8Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma.Då förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sade: "Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" När lärjungarna hörde det, föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Res er upp och var inte rädda!" Och när de lyfte blicken, såg de ingen annan än Jesus.

Här ser vi en kort stund när Jesus tog bort sin mänsklighet och lätlärjungarna se Guds Shekinah härlighet. Det var överväldigande för dem precis som för alla där Gud avslöjar sin härlighet. Människor är som döda män när de ser Guds ära (Upp 1:17) och faller ner på marken med böjda ansikten. Detta var samma reaktion som lärjungarna när de såg Jesu härlighet och denna Shekinah härlighet finns ibland i molnet som kom ner på templet, tabernaklet och i "ljusa molnet som överskuggade" lärjungarna vid förvandlingen. När Jesus steg upp till himlen efter sin uppståndelse, steg han upp med denna Shekinah härlighet i molnen.
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste

Slutsats
Alla kommer att se Herren en dag i all Hans prakt, majestät och Shekinah härlighet och alla kommer att falla nedför honom och böja knä. Vissa kommer att göra det frivilligt eftersom han är deras Herre och Frälsare och kung, men för andra kommer han att vara deras domare och sända dem till en evig plåga (Upp 20:11-15). Gud kan inte bo där det är obekänd synd eller där någon aldrig har omvänt sig och litar på Kristus. Du bestämmer i dag vilken av två platser du ska hamna på. Dagen att bestämma sig kan inte uppskjutas eftersom det idag är antingen frälsningens dag (2 Kor 6:2) eller domens dag (Joh 3:18). Ingen av oss är ju lovade en morgondag.
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.
Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.
Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 

https://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2014/05/17/what-is-shekinah-glory-is-this-in-the-bible/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...