lördag 10 augusti 2019

Ta ditt arv i besittning här och nu – är detta bibliskt?

Vill om igen börja med att poängtera att jag inte har lärarens gåva så jag får göra så gott jag kan med detta ämne. Jag har nämligen sökt efter något som tog upp vad som är fel med det. Detta var inte en lära som predikades medans jag själv var med i rörelsen. Så jag har fått gått bakvägen och försöka sätta mig in i vad den enligt TR är för någonting.
Det är rätt så rakt fram - som det låter med andra ord. Vi kan ta ut allting som himlen har att ge här och nu. Jag kommer ta lite från Dr Linda Travelute och förklara vad som är fel i det.

Många kristna troende har köpt in idén att Guds välsignelser - vårt arv - inte kommer att ges till oss förrän vi kommer till himlen. Måste vi verkligen vänta så länge? Om du står inför utmaningar, brist på något område, missbruk, rädsla, sjukdom, låg ekonomi, trasiga relationer, så häng kvar. Kristus har lämnat dig med skydd, befrielse, välstånd, återställande och försörjning. Linda”

Ingenstans är vi lovade allting nu som perfekt hälsa och rikedom. Detta är trosrörelsens nav, det är därför det kallas ”hälsa och välstånds evangeliet” eller ”blabba – grabba”. Enligt troslära så har vi rättigheter till allting i Guds namn.

Ef 1:11 säger; I honom hava vi ock undfått vår arvslott, vi som förut voro bestämda därtill genom dens beslut, som verkar allting efter sin egen viljas råd.

Detta bibelställe talar om ett arv (om igen detta talar om välsignelsen från Gud.) När får en person ett arv? Efter att personen som gav det dött. Kort extrameddelande: Jesus dog. Och gav dig ett arv Linda”

Är detta verkligen vad Ef 1:11 handlar om? Har vi rätt att ta ut vårt arv här och nu och vad är egentligen vårt arv? Består arvet av pengar och hälsa? Om så, varför levde och lever å många i fattigdom och med sjukdomar? Trosrörelsens evangelium är ett evangelium som inte passar in på hela jordens befolkning i alla tider sedan Jesus levde på jorden. Och evangeliet som Jesus och apostlarna predikade var för alla folk i alla tider.
Låt oss ta en tillbakablick på verserna innan vers 11. Bibeln ska ju alltid läsas i sammanhang.

Ef 1:3 Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Vi är välsignade med den himmelska världens andliga välsignelser. Är det detsamma som pengar och hälsa? Hälsa ingår i himmelen men pengar? Tveksamt! Vers fyra fortsätter med att Jesus utvalt oss att leva heligt och ostraffligt inför Honom. Det fortsätter med i vers 7 att vi har förlåtelse för våra synder genom Hans blod och nåd. I Honom har vi fått vår arvslott den delen av arvet som tillhör oss. Vad är vår arvslott? Vilken rikedom talar Han om? Vi är frälsta! Vi är förlåtna! Vi slipper undan det straff som rätteligen tillhör oss. Det som Han själv bar i vårt ställe på korset. Det är vårt arv!

Läser vi vidare i Ef 1:12-15 så står det, och jag väljer Levande bibeln här: Och hans syfte med allt detta var att vi judar, som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud. Men nu har också ni icke-judar fått höra budskapet om Jesus, det sanna budskap som kan rädda er. Och eftersom ni tror på Kristus och lever i gemenskap med honom, har Gud också gett er sin heliga Ande som ett tecken på att ni tillhör honom, precis som han lovade för länge sedan. Guds Ande är garantin för att Gud verkligen ska låta oss ärva allt det goda som finns hos honom, den dag han befriar oss som är hans eget folk. Och detta är ännu ett skäl till att hylla och ära Gud.

Hela syftet med kapitlet om man läser sammanhanget blir annorlunda. Det är faran i att plocka ut verser och göra en lära av dem. Vad är det som vårt arv ska leda till? Till att vi som är Guds barn ska hylla och är Gud. När vi hyllar och ärar Gud både i vad vi säger och gör så blir vi också en sort ljusbärare som bär ett vittnesbörd om den levande Guden och hur stor Han är.

Evangeliets budskap handlar inte om vad du och jag kan få i form av rikedom och hälsa eller allt annat materiellt vi vill ha. Gud kommer alltid besvara böner även om det inte alltid är på ett sätt som vi gillar eller ens förstår, men svarar gör Han. Men vi kan inte beordra honom till någonting ´ vi kan inte kräva någonting. Vi kan be och hoppas.

Sanningen är att desto mer du tror att välsignelserna är dina genom Kristus, desto mer kommer du att uppleva dem. Det är som att tro är sättet att få dina välsignelser ur boendeuppteckningen/ testamentet. Tron är nyckeln. Läckert!
Gal 3:9 säger: Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.
Och vilken typ av välsignelse fick Abraham? Till att börja med var han fruktbar. Inte bara med barn utan med boskap, nötkreatur, pengar och mark. Överallt han gick lyckades han. Läs 1 Mosebok själv så ser du. Om du har samma tro som Abraham kommer Abrahams välsignelser att börja arbeta i ditt liv. Jag uppmuntrar dig att sluta tänka att du inte får det förrän du kommer till himlen. Linda”

Låt oss läsa i sammanhang och jag väljer levande bibeln för språkets skull.


Gal 3:6.14 Tänk på hur det var med Abraham: "Han trodde på Gud, och därför räknades han som skuldfri inför honom."Ni måste alltså förstå, att det är de som tror som är Abrahams verkliga barn. Gud har ju hela tiden förutsagt i Skriften att han en dag skulle göra människor från alla folk skuldfria inför honom, genom deras tro. Därför lät han Abraham få reda på dessa glada nyheter redan i förväg. Han sa: "Genom dig ska världens alla folk få del av mitt goda." Därför får alla som tror på Kristus del av allt Guds goda, precis som Abraham fick del av hans goda när han trodde.
Men de som litar på att de blir skuldfria inför Gud genom att försöka lyda hela Moses lag, de ska drabbas av Guds dom. Det står ju i Skriften: "Den som inte håller alla de bud som är skrivna i Guds lag, han ska drabbas av Guds dom." Och att ingen människa kan bli skuldfri inför Gud genom att försöka hålla lagen, det är helt klart, eftersom det också står i Skriften: "Den som tror blir skuldfri inför Gud och får leva." Lagen bygger inte på tro, utan på att man håller alla buden. Det står ju i Skriften: "Den människa som håller alla bud ska få liv genom lagen." Men Kristus har köpt oss fria från den dom som drabbar alla som inte håller hela lagen. Det gjorde han genom att själv ta på sig vårt straff. När han dog på korset, drabbades han av Guds dom. Det står ju i Skriften: "Den som är upphängd på trä är drabbad av Guds dom." Och genom det som Jesus Kristus gjorde för oss, skulle alla folk få del av det goda som Gud lovade Abraham. När vi tror på Kristus får vi därför del av Guds Ande, precis som Gud lovade för länge sedan.

Vad får vi ut om vi läser hela sammanhanget? Talas det om världslig rikedom? Nej vi får del av välsignelsen som Abraham hade genom att Jesus blod har köpt oss fria från syndens skuld. Om igen är vi tillbaka vid det som hände på korset. Kärnan i evangeliet är alltid korset och att Jesus dog och betalade priset i vårt ställe. Allt det som hände honom slagen blodig, korsfäst och bokstavligen dödad det är det straff som du och jag förtjänar och det är det som vi har köpts fria från.

Arvet handlar inte om det vi kan få i materiella saker det har aldrig handlat om det. Och inga rikedomar i världen kan jämföras med det som vi verkligen har fått genom Jesu död och uppståndelse. Fria från en evig dom och ett evigt liv med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...