tisdag 20 augusti 2019

Tillbedjan inför Tron Rummet i himlen är det bibliskt?

Om igen så har jag snubblat på en sak när jag ställer i ordning listan från a-ö med felaktiga praktiseringar och undervisning. Jag har om igen inte lärarens gåva så jag får helt förlita mig på den Helige Andes ledning i detta. Detta är ett helt nytt begrepp för mig så jag får gå till den artikel som jag hittade om hur det går till och förklara det som är del utifrån den. Den som skrivit artikeln heter Mark Virkler.

https://www.cwgministries.org/blogs/leading-worshipers-throne-room


Tron Rum Tillbedjan” definieras som ”gå med i den himmelska kören i tronrummet i beröm, lovpris och tillbedjan inför vår kung.” Eftersom vi sitter med Kristus i den himmelska världen (Ef 2:6) är vi redan närvarande i tronrummet. När vi tittar kan vi se att tillbedjan äger rum inför Herren. Som tillbedjare på jorden går vi med denna mängd i himlen och tillsammans tillber vi inför vår kung. Mark

Vi ska alla tillbe i ande och sanning. Nummer ett i detta med ande och sanning är ju att hålla oss inom ramen, Bibeln. När vi går utanför det är då sånt här kommer upp och fram. Det finns nämligen ingenting som fungerar som ett stopp.

Han citerar Ef 2:6 som en förklaring till att vi just nu på jorden kan vara just i Tronrummet och tillber framför kungenVi ska föreställa oss att vi står framför tronen i himlen genom en vision av något slag. Men menar verkligen bibeln att vi nu i fysisk närvaro är i tronrummet? Nej. Och om vi måste låtsas vara där så undrar jag vad vitsen är.
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Vissa människor, (cirka 5-25%, från undersökningar som jag har gjort) gör detta naturligt. De återstående måste läras eller ledas in i denna erfarenhet. Det är lätt att leda en församling till tronrumstillbedjan. Till att börja med måste lovsångsngsteamet själva öppna sina andliga ögon och be att deras hjärtas ögon ska upplysas (Ef 1:17-18). Då letar de efter att se vad den Helige Ande vill visa dem. De som är naturliga visionärer kommer att se mycket mer än de som är naturligt analytiska, men vi alla kan se visioner i viss utsträckning eftersom Gud har gett ut sin ande till oss alla. Mark

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom.
För att kunna komma in i denna slags tillbedjan så behöver vi ett lovsångsteam som övat upp denna färdighet så de kan leda oss in i detta. Resten av oss behöver antingen lära oss detta eller ledas in i detta. Med andra ord detta är egentligen en sak för vissa utvalda.

Vad handlar (Ef 1:17-18 ) egentligen om? Är det verkligen om att vi ska föreställa oss att vi befinner oss i Tronrummet med Gud och änglarna?
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom.
Det är flera saker fel med detta. Dels har vi problemet med att ingen kan se Gud och leva, (2 Mos 33:20) vilket inte är ett litet problem. Sedan har vi problemet med att den Helige Andes uppgift är att ge oss en rätt kunskap om Gud, inte få oss att föreställa oss att vi befinner oss på ett annat, andligt plan.
Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.”

Vad är en visionär? Låt mig gå till synonymer:
adj. framsynt, klarsynt, profetisk, klärvoajant, synsk, fjärrskådare
subs. Fjärrskådare, siare, profet, guru, orakel, framtidstänkare, drömmare, utopisk.

Jag väljer ta upp synonymerna för att få en mer överblick i vad som läggs in i ordet. Det som de inom NAR = Nya Apostoliska Reformationen håller på med är väldigt rotat i profeter och siare. Det profetiska överlag läggs det en överbetoning på inom NAR. Så en visionär är helt klart förknippat till just den sidan.

Problemet är att i ordet så ingår motsvarigheter som för kristna är helt förbjudna områden, som orakel, synsk, fjärrskådare.

Vi ser i 1 Sam 9:9 att de gick och frågade efter siaren, det som idag kallas för profeten. Varför Gud bytte ordet är en gissning, min är att de omkringliggande länderna använde de andra namnen. Och det som dessa inom NAR lägger in på siare är så långt utöver vad en profet var och ska vara. Ramen, Bibeln, har de inom NAR lämnat för länge sedan.
Vi har i detta att föreställa oss att vi ser en vision när vi tillber eller lovsjunger samtidigt gått utöver vad skriften säger till oss.

Eftersom vi inte har för att vi ber inte väljer vi att be Gud visa oss en vision om tillbedjan som äger rum inför Hans tron. Då ser vi precis som Johannes gjorde i Upp 4:1 ("Jag såg och ..."). Då tillåter vi den Helige Ande att ta över precis som Johannes gjorde. I följande vers säger Johannes: "Jag var i Anden ..." (Upp. 4: 2). Så vi ställer in oss på flytande bilder. ”Flöde” är det sätt som den Helige Ande leder våra hjärtan på (Joh 7:38-39). Vi tillåter Gud att visa oss visioner om tillbedjan som äger rum i hans närvaro. Mark

Var ska man börja i detta? Till att börja med så var det inte Johannes själv som inbillade sig eller föreställde sig att han såg en vision. Gud gav honom denna vision för att visa oss som lever med slutet inpå oss ska kunna veta vad som ska ske.
Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Upp 4:1-2

Om och när Gud ger en vision på det sätt som han lät Johannes få sin så är det helt och hållet Guds eget verk. Om vi försöker härma det då gör vi oss själva till små gudar som kan åstadkomma det vi själva vill få gjort. Detta är undervisning och praktiseringar som ingår i både TR = trosrörelsen och NAR.

Vi ska ställa in oss på flytande bilder som den Helige Ande leder till våra hjärtan. Till att börja med; varför skulle vi ens vilja göra det? Bibeln lär oss att hjärtat är ett ont ting som vi inte kan lita på. (Jer 17:9) Men här ska vi då slänga all försiktighet överbord och låta bilder som den Helige Ande ger till våra hjärtan få leda vägen.
Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

Tanken att låta visioner styra våra liv är absurd för att uttrycka det milt. Först av allt så vet vi att även Satan kan förklä sig till ljusets ängel. (2 Kor 11:14) Nummer två han kan mycket väl vara den som ger oss dessa visioner. Om man läser skriften så vet man att vi inte ska söka efter visioner. Ingenstans finner vi att detta är något som vi ska hålla på med eller lära oss att hantera. Om igen när man lämnar ramen så kan man hitta på vad som helst. Ramen, Bibeln är där för vår säkerhet.
Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. 

Ingen inom NAR bryr sig å andra sidan om att hålla sig inom ramen.

Vi ser tronerna och fadern och sonen sitta på dem och den Helige Ande virvlande runt hela scenen. Inför tronerna är stora mängder som tillbeder kungen. De står, böjer knä, dansar, klappar och vinkar banderoller när de hedrar Herren i sin mitt. Vi går med den himmelske värden som gör liknande saker när vi tillber vår Herre.
Vi borde inte försvåra det. Det måste vara tillräckligt enkelt för barn att göra för vi beordras att komma inför Herren som små barn (Matt 18:3). Så vi frågar, vi ser, vi stämmer in oss på att flöda, och vi följer med i tro att de strömmande bilderna vi ser verkligen är visioner som presenteras för oss av den inneboende Anden (Joh 7:37-39). Varför skulle de inte vara det? Han har lovat att när vi ber om Anden får vi Anden (Luk 11:13) och att om vi ber något efter Hans vilja han hör oss och ger oss det vi frågat Honom om (1 Joh 5:14-15). Vi vet att det är hans vilja att ge oss visioner (Apg 2:17). Så vi får i bara tro! Anklagaren kan ta sitt tvivel och otro och lämna! Mark

Vi följer med i tro och ställer in oss på att flöda så att vi kan se visionerna. Det är med andra ord vi som gör det, ifall det inte gått in ännu. Men du och jag är redskap till den levande Guden, det är inte upp till oss att göra det. Sedan blandas det in bibelord som ska styrka det som sagts. Men det är så många problem med detta. Dels så tar man inom både TR och NAR bibelverser eller delar av dem för att säga vad man vill ha sagt. Använder man bibeln som en klipp och klistra bok då finns nog de flesta orden med så man kan säga precis vad som helst.

Den Helige Ande får vi när vi blir frälsta och han är med oss hela tiden efter det, vi behöver inte söka efter honom. När vi ber Gud om något efter Hans vilja ska det vara inte den Helige Ande. (1 Joh 5:14-15Här får vi backa upp till versen innan för att förstå vad som gäller. Det är inte den Helige Ande vi ber till, han är sänd för att hjälpa oss förstå skriften och uppenbara Frälsaren för oss. Guds son Jesus säger också att; Jag och Fadern är ett Jon 10:30Ska vi be om något efter Guds vilja då behöver vi veta vad skriften säger oss. Vi har inte råd att låta skriften fungera som vår egen personliga klipp och klistra bok. I Ordet finns sanningen. 
Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14- 15 Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.

Låt mig avsluta med (Apg 2:17) Vad handlar dessa verser om?
Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Det handlar om att Gud utgjuter sin Ande, den Helige Ande. Gud lovar med detta att han ska tala till folket genom drömmar, syner, visioner och profetior. Det handlar inte om att vi ska föreställa oss att vi ser visioner. Det är inte mycket skillnad på det som är falskt och sant alla gånger. Därför är det av vikt för oss att vi prövar allting på det sätt som Bereanerna gjorde. När Paulus kom till Berea och predikade så tog de emot ordet med glädje men de gick raka vägen till skriften och checkade upp om det som Paulus berättade kunde styrkas av vad skriften sa. 
Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Apg 17:10-12

Vi behöver veta hur man läser skriften för att göra det på rätt sätt. Skriften måste läsas i sammanhang. Skriften förklara skriften. Och det är alltid summan av Guds ord som är sanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...