onsdag 14 augusti 2019

När och hur får vi den Helige Ande?


Aposteln Paulus undervisar oss tydligt om att vi får den Helige Ande i det ögonblick som vi tar emot Jesus Kristus som vår Frälsare. 1 Kor 12:13 förklarar; Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. ” Rom 8: 9 berättar för oss att om en person har inte den Helige Ande så tillhör han/ hon inte Kristus: I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Ef 1:13-14 lär oss att den Helige Ande är frälsningens segel för alla som tror: I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

Dessa tre avsnitt gör det klart att den Helige Ande tas emot i det ögonblick som man blir frälst. Paulus kunde inte säga att vi alla döptes av en ande och att alla fick en och samma ande att dricka från om inte alla de troende i Korint hade den heliga anden. Rom 8: 9 är ännu starkare och säger att om en person inte har Anden tillhör han inte Kristus. Därför är Anden inneboende i oss en identifierande faktor för att för att veta att vi har blivit frälsta. Vidare kan den Helige Ande inte vara ”frälsningens sigill” (Ef 1:13-14) om han inte tas emot i det ögonblick som man blir frälst. Många skrifter gör det mycket tydligt att vår frälsning är säkrad i det ögonblick vi tar emot Kristus som Frälsare.

I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.

Denna diskussion är kontroversiell eftersom tjänsterna av den Helige Ande ofta är förvirrade. Andens mottagande/ inneboende sker i samma ögonblick som man blir frälst. Att bli fylld med Anden är en pågående process i det kristna livet. Medan vi anser att Andens dop också sker i frälsningsögonblicket gör vissa kristna det inte. Detta resulterar ibland i att Andens dop blir förvirrad med att ”ta emot Anden” som en handling som följer efter frälsningen.

Sammanfattningsvis, hur får vi den Helige Ande? Vi får den Helige Ande genom att helt enkelt ta emot Herren Jesus Kristus som vår Frälsare (
Joh 3:5-16). När får vi den Helige Ande? Den Helige Ande blir vår permanenta hjälpare i det ögonblick vi tror.

Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden.» Nikodemus svarade och sade till honom: »Huru kan detta ske?» Jesus svarade och sade till honom: »Är du Israels lärare och förstår icke detta? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Vad vi veta, det tala vi, och vad vi hava sett, det vittna vi om, men vårt vittnesbörd tagen I icke emot. Tron i icke, när jag talar till eder om jordiska ting, huru skolen I då kunna tro, när jag talar till eder om himmelska ting? Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utom den som steg ned från himmelen, Människosonen, som var i himmelen. Och såsom Moses upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bliva upphöjd, så att var och en som tror skall i honom hava evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

Och i tillägg till detta från mig som översätter; det är lätt att ta emot Jesus. Men man blir frälst genom att höra Ordet, d.v.s. det skrivna ordet, Bibeln och det leder till tro.” Rom 10:17
Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

https://www.gotquestions.org/receive-Holy-Spirit.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...