måndag 26 augusti 2019

En kurs i mirakler - Boken som förändrar kristendomen och lurar världen.

Warren B. Smith

Översatt och postad med tillåtelse från lighthousetrails.

Resan till korset borde vara den sista "värdelösa resa." - "Jesus" i en kurs i mirakler

” A course in miracles = En kurs i mirakler”: New Age-boken som omdefinierar kristendomen och lurar världen

Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Matt 24:4-5

1965 hörde Helen Schucman Professor i medicinsk psykologi vid Columbia University en ”inre röst” som sade: ”Detta är en kurs i mirakel. Vänligen notera.” 1 Schucmans ursprungliga motstånd övervanns när den” inre rösten ”, som identifierade sig som ”Jesus” berättade om syftet med kursen för henne:

Situationen i världen förvärras i oroväckande grad. Människor över hela världen uppmanas att hjälpa till och ger sina individuella bidrag som en del av en övergripande förordnad plan. En del av planen är att ta ner en kurs i mirakler och jag uppfyller min del i avtalet eftersom du kommer att uppfylla din. Du kommer att använda förmågor du utvecklat för länge sedan och som du inte riktigt är redo att använda igen. På grund av den akuta krisen passerar emellertid den vanliga långsamma, evolutionära processen i vad som bäst kan beskrivas som en "himmelsk hastighets ökning." 2

Förvirrad av sitt uppdrag men ändå under känslan av tvång tog den skeptiska Schucman flitigt ner diktamen från denna "inre röst." Under de sju och ett halvt åren av kumulativt diktamen som ändade upp i en kurs i mirakler presenterar Schucmans "Jesus" ett helt nytt sätt att se på världen. Med hjälp av kristen terminologi, sofistikerad psykologi och övertygande auktoritet, lär Schucmans ”Jesus” ett helt annat evangelium än det som finns i Bibeln. Hans New Age / Nya Evangelium strider helt mot Bibelns evangelium om Jesus Kristus. Schucmans ”inre röst” som påstår sig vara Jesus motsätter sig faktiskt allt som Bibelns Jesus står för.

Kursens Undervisning

I korthet lär en kurs i mirakler ut att allt är kärlek. Och medan kursen lär ut att motsatsen till kärlek är rädsla förklarar den att rädsla bara är en illusion baserad på fel tänkande. Den säger att den värld vi ser är bara den projicerade manifestationen av våra egna bedrägliga, rädda tankar. När var och en av oss lär oss att korrigera vårt rädsla och felaktiga tänkande kommer det att förändra inte bara hur vi ser världen utan också förändra den värld vi ser. Syftet med kursen är att underlätta uppfattningen i denna förändring.

Enligt kursen är kärlek allt som finns. Och eftersom Gud är kärlek, är Gud därför i alla och allt. Den säger att Gud är syndfri, perfekt och "ett" med hela skapelsen och att vi som en del av Gud, också är syndfria och perfekta i vår "enhet" med Honom. Den lär oss att människans enda "synd" är att inte komma ihåg sin egen perfekta, syndfria, gudomliga natur. Den enda “djävulen” är vår illusion att vi är separerade från och inte en del av Gud. Kursen berättar för sina läsare att en "känslan av separationen från Gud är den enda bristen du verkligen behöver korrigera." 3

Kursens popularitet

En kurs i mirakler publicerades 1975. 1979 blev psykiater Gerald Jampolskys bok ”Love Is Letting Go of Fear = Kärlek är att släppa taget om rädslan” ett kraftfullt uttalande och katalysator för försäljningen av kursen eftersom den hjälpte till att introducera Kursprinciper till den populära självhjälpsmarknaden. Under 1980-talet fick kursen ett följetåg gräsrötter av hängivna troende som ofta på mystiskt sätt leddes till kursen genom ovanliga till synes ”menade att ske” tillfälligheter och omständigheter. Det antogs alltid att dessa "menade att ske" upplevelser var gudomligt inspirerade. Med tiden växte nyfikenhet och intresse för kursen och det blev en kultklassiker för de i andlig "kännedom." Denna kurs förmodas vara ny uppenbarelse från den riktiga Jesus denna uppenbara "gåva" från Gud presenterade nya och till synes trovärdiga tolkningar av Bibelns läror. På grund av kursen verkade andlighet plötsligt ge mycket mer mening för många människor. Även när orden spreds förblev kursen ändå relativt okänd för allmänheten.

Integrering av kursen

Allt ändrades i februari 1992 när en lrelativt okänd författare som hette Marianne Williamson och hennes nya bok ”A Return to Love = En återkomst till kärlek”: Reflektioner överprinciperna i ”En kurs av mirakler” presenterades på The Oprah Winfrey Show. När hon berömde Williamsons bok om kursen berättade Oprah för sina tittare att lärorna i ”EN kurs i mirakler” kunde "förändra världen" och att hon redan hade köpt tusen exemplar av Williamsons bok.4

Efter Oprahs entusiastiska godkännande sköt ”En återkomst till kärleken” i höjden på The New York Times och hamnade på bäst sålda listan och stannade där i månader. Den falska ”Kristus” från en kurs i mirakler var plötsligt ute ur garderoben. Han och hans New Age / Nya evangelium läror hade just integrerats i miljoner amerikanska hem. Tack vare Oprah hade den falska ”Kristus” från En kurs i mirakler” nu kändisstatus. Men under intervjun den dagen misslyckades Williamson och Oprah med att nämna att ”Jesus” på kursen inte är samma som Bibelns Jesus Kristus och att lärorna till ”En kurs i mirakler” faktiskt motsäger och motsätter sig många av de grundläggande lärorna av Bibeln.

Under åren har Marianne Williamson fortsatt vara en förkämpe för ”En kurs i mirakler” i media, genom sina böcker och i sina offentliga uppträdanden runt om i landet. Hennes bok från 1997 ”Healing the Soul of America = Hela/ läka den Amerikanska själen” gjorde det möjligt för Williamson and Kursen att göra en subtil övergång till den politiska arenan. I hopp om att inspirera till en New Age / Nytt evangelium strategi för nationella problem och världsproblem, grundade Williamson tillsammans medförfattaren till bäst sålda ”Conversations with God= Samtal med Gud” Neale Donald Walsch ”The Global Renaissance Alliance = den globala alliansens renässans” (nu kallad ”The Peace Alliance = Freds alliansen”). Många välkända förespråkare för New Age evangeliet och kursen rekryterades för att tjäna i alliansen - Deepak Chopra, Barbara Marx Hubbard, Wayne Dyer och James Redfield.

Direktcitat från den falska ”Jesus” i en kurs i mirakler

Gud
Det finns ingen separering av Gud och hans skapelse. (Text, s. 147)
Gud är allt i en mycket bokstavlig mening. Alla varelse är i honom som är allt väsen. Du är därför i honom eftersom din varelse är i Hans. (Text, s. 119)

Människan
Guds erkännande är erkännandet av dig själv. (Text, s. 147)

Jesus
Är han [Jesus] Kristus? O ja, tillsammans med dig. (Manual, s. 87)

Jesu namn
Jesu Kristi namn som sådant är bara en symbol. . . . Det är en symbol som säkert används som en ersättning för de många namnen på alla gudar som du ber till. (Manual, s. 58)

Kristus
För Kristus tar många former med olika namn tills deras enhet kan erkännas. (Manual, s. 88)

Korsfästelsen
En död Kristus saknar mening. (Text, s. 425)
Gör inte det patetiska felet att ”klamra dig fast vid det slitna gamla korset.” (Text, s. 52)
Resan till korset bör vara din sista ”värdelös resa.” (Text, s. 52)

Enhet
Skaparens enhet och skapelsen är din helhet, ditt förnuft och din obegränsade kraft. (Text, s. 125)

Separation
Sinnet kan göra tron på separation mycket verklig och mycket rädd och denna tro är "djävulen." (Text, s. 50)

Försoning (menat-på-en ”atonement at-one-ment”)
Detta är inte en kurs i filosofiska spekulationer och handlar inte heller om exakt terminologi. Det handlar bara om försoning eller korrigering av uppfattningen. (Manual, s. 77)
Genom att acceptera försoningen för dig själv beslutar du mot tron att du kan vara ensam och på så sätt fördrivs idén om separation och bekräftar din verkliga identifiering med hela kungariket som bokstavligen en del av dig. (Text, s. 131)
Den fulla medvetenheten om försoningen är alltså erkännandet av att separationen aldrig inträffade. (Text, s. 98)
Försoningen är den sista lektionen som han [människan] behöver lära sig för den lär honom att han aldrig har syndat och inte har något behov av frälsning. (Text, s. 237)

Uppenbarelse
När uppenbarelsen av din enhet kommer kommer den bli känd och fullt förstått. (Arbetsbok, s. 324)

Förföljelse
Du förföljs inte och jag blev inte heller förföljd. (Text, s. 94)

Synd
Det finns ingen synd; den har inga konsekvenser. (Arbetsbok, s. 183)

Ondska
Oskyldighet är visdom eftersom den inte är medveten om ondska och ondska inte finns. (Text, s. 38)

Antikrist
Alla former av antikrist motsätter sig Kristus. (Text, s. 620)

Djävul
Djävulen” är ett skrämmande koncept eftersom han verkar vara extremt kraftfull och extremt aktiv. Han uppfattas som en kraft i strid med Gud och kämpar mot Honom för Hans skapelser. Djävulen luras med hjälp av lögner och bygger kungariken där allt står i direkt motstånd mot Gud. Ändå lockar han människor snarare än avvisar dem och de är villiga att "sälja" sina själar till honom för gåvor utan verkligt värde. Detta är absolut meningslöst. (Text, sid. 49–50)
* Citaten i detta avsnitt kommer från kursens tre huvudavsnitt: texten, arbetsboken för studenter och handboken för lärare från 1975-upplagan av en kurs i mirakler (se slutnot 3 för mer information om utgåvan).
Direktcitat från Marianne Williamsons ”A Return to Love = En återkomst till kärleken: Reflektioner över principerna i En kurs i mirakler.
Angående hennes boks popularitet
För det, mitt djupaste tack till Oprah Winfrey. Hennes entusiasm och generositet har gett boken, och mig en publik som vi annars aldrig skulle ha haft. (s. ix)
Människan
Att komma ihåg att du är en del av Gud att du är älskad och älskvärd är inte arrogant. Det är ödmjukt. (s. 30)
Vi är heliga varelser enskilda celler i Kristi kropp. (s. 32)
Vi är som Gud skapade oss att vara. Vi är alla en, vi är kärleken själva. ”Acceptera Kristus” är bara en förändring i självuppfattningen. (s. 32)

Jesus
Även om han tar ett annat namn, även om han tar ett annat ansikte, är han i grunden sanningen om vem vi är. Våra förenade liv bildar Kristi mystiska kropp. (s. 296)
Jesus och andra upplysta mästare är våra evolutionära äldre bröder. (s. 42)
Begreppet ett gudomligt, eller ”Kristus” sinne, är idén att vi i kärnan inte bara är identiska, utan faktiskt samma varelse. "Det finns bara en enfödd ”son" betyder inte att någon annan var det eller att vi inte är det. Det betyder att vi är allt det. Det finns bara en av oss här. (s. 30–31)
Du och jag har Kristus-sinnet i oss lika mycket som Jesus gör. (s. 42)

Harmageddon
Men vi kan kringgå scenariot med ett kärnvapen Harmageddon om vi så önskar. De flesta av oss har redan lidit våra egna personliga Harmageddons. Det finns inget behov av att gå igenom hela saken igen kollektivt. (s. 82)

Meditation
Meditation är tid tillbringad med Gud i tystnad och tyst lyssnande. Det är den tid då den Helige Ande har en chans att gå in i våra sinnen och utföra sin gudomliga alkemi. (s. 281)

Djävulen
Även om det är sant att det inte finns en verklig djävul där ute som griper efter våra själar, finns det en tendens i våra sinnen, som kan vara otroligt stark, att uppfattas utan kärlek. (s. 34)

Jesus
Precis när det verkar som om allt hopp är förlorat, när det verkar som om ondskan slutligen har segrat, visasig vår Frälsare och tar oss i sina armar. Han har många ansikten, och ett av dem är Jesus. Han är inte en idol eller en krycka. Han är vår äldre bror. Han är en gåva. (s. 47)

Revolution
Det är dags för en enorm revolution i vår förståelse av kristen filosofi, och särskilt i vår förståelse av Jesus. Den kristna religionen har inget monopol på Kristus eller Jesus själv. I varje generation måste vi återupptäcka sanningen för oss själva. (s. 46)

Kristus
Jag accepterar Kristus inom mig ”betyder” Jag accepterar skönheten i mig som den jag verkligen är. Jag är inte min svaghet. Jag är inte min ilska. Jag är inte mitt eget minskade sinne. Jag är mycket, mycket mer. Och jag är villig att påminnas om vem jag egentligen är. ”(S. 33)

Korset
Resan till korset borde vara den sista ”värdelös resan.” (Williamson citerar ACIM, s. 298)
* Citaten i detta avsnitt kommer från Marianne Williamson's ”Return to Love = återvänd till kärleken” (New York, NY: Harper Perennial, 1996).

Robert Schuller och kursen

Den utbredda introduktionen av en kurs i mirakler (ACIM) i världen är ett fullbordat faktum. På hans en gång populära PBS tv specialerbjudande berömde den sena New Age författaren och läraren Wayne Dyer ofta kursens läror. ACIM finns också inläst på CD av rösten till den vänliga Richard Thomas - “John Boy” Walton från den berömda TV-serien familjen Walton. Samtidigt fortsätter Oprah Winfrey att vara en stark vän och supporter av både En kurs i mirakler och dess huvudsakliga förespråkare Marianne Williamson. I själva verket fick Oprah 2008 Williamson att undervisa en kurs i mirakler dagligen under ett helt år på Sirius XM på Oprahs satellitradioprogram.

Lärorna till En kurs i mirakler introducerades också på ”kristen” tv. Den framträdande New Age ledaren och förespråkaren för en kurs i mirakler Gerald Jampolsky var numera avlidna Robert Schullers framträdande gäst på hans TV-program den 17 oktober 2004 ”Hour of Power = Timme av kraft”. På det programmet godkände Schuller alla Jampolskys ”fantastiska” böcker, även om de alla var helt grundade på New Ages läror från En kurs i mirakler5

Robert Schuller, mannen som hade ”handlett” tusentals kristna ledare vid sitt Robert H. Schuller institut för framgångsrikt kyrkoledning, använde sin världsomspännande tv tjänst för att öppet marknadsföra New Ageläror. Efter att ha gett intrycket av att Jampolsky var en vardaglig kristen troende berättade 6 Schuller för sina miljoner tittare att Jampolskys senaste bok Förlåtelse var "fantastisk" och kunde köpas i bokhandeln hos ”Crystal Cathedral = Kristall Katedralen” (Schullers kyrka). Schuller försummade bekvämt att berätta för sina tittare att Jampolskys bok helt baserades på En kurs i mirakler. Förlåtelsen (boken) har över 35 referenser till kursen och inkluderar Jampolskys vittnesbörd om att En kurs i mirakler förändrade hur han såg sig själv och världen.Förordet till Jampolskys bok skrevs av New Age ledaren Neale Donald Walsch.
Jampolskys ACIM / New Age "förlåtelse" förnekar att synden är verklig eller att människan är i behov av förlossning. I själva verket förkastar den helt klart vad Bibeln gör så tydligt - att den ultimata förlåtelsen är förlåtelsen för synd som erbjuds hela mänskligheten genom Jesu Kristi offerdöd på Golgata kors (Kol 1:13-14). Jampolskys ”förlåtelse” baseras på kursundervisningen, som säger att ”erkännandet av Gud är erkännandet av dig själv. Det finns ingen separering av Gud och hans skapelse.” 8 Du räddar dig själv genom att erkänna dig själv som "Gud".
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.

Vissa kan hävda att Jampolskys uppträdande på Schullers Hour of Power = Timme av kraft” var en isolerad händelse eller bara ett grovt överseende från Schullers sida. Detta var helt klart inte fallet. Schuller hade en långvarig relation med En kurs i mirakler och hans ”kära vän” Gerald Jampolsky. 9 Jampolsky hade faktiskt varit gäst på ”Timme av kraft” för ca tjugofem år sedan, 10 och en gång hade de två faktiskt lett en ”workshop = arbetsgrupp” tillsammans på Hawaii. 11

Redan hösten 1985 hänvisade ”Kristallkatedralens” receptionist de intresserade som ringde till det närliggande ”Miracle Distribution Center = distributionscentret för mirakler” för att köpa Ekurs i mirakler - samma ”Miracle Distribution Center = distributions-center för mirakler” som Jampolsky hade listat som en resurs i sin av Schuller godkända bok ”Förlåtelsen”. Hösten 1985 hölls En kurs i mirakler studiegrupper med ”Crystal Cathedral = Kristallkatedralens” personal i ”Kristallkatedralens” klassrum. 12 I ”Decieved on purpose = lurade med vilje”: New Ages innebörd i den syftesdrivna kyrkan, kommenterade jag dessa händelser:
Hur ironiskt är det inte att det för flera år sedan när ivriga studenter samlades i ”Kristallkatedralens” klassrum för att studera principerna för En kurs i mirakler träffades pastorer som flugit in från hela världen med Schuller på samma katedral för att studera principerna om "framgångsrikt" kyrkligt ledarskap ”- pastorer som trodde att Schuller visste vad han gjorde eftersom han hade en ”stor framgångsrik” kyrka och det ville också ha. 13

Tre månader efter att Jampolsky setts i oktober 2004 på ”Timme av kraft” publicerades Robert Schuller sin nya bok ”Don’t Throw Away Tomorrow = Kasta inte bort din morgondag”: ”Living God's Dream for Your Life = Leva Guds dröm för ditt liv” av Harpers bokförlag San Francisco. New Age ledarens Gerald Jampolskys godkännande stöd gavs på bokens baksida. Det stod:

Don’t Throw Away Tomorrow = Kasta inte bort din morgondag” är skriven med så passion, medkänsla och ärlighet att du faktiskt kan känna de inre beläggningarna i Robert H. Schullers hjärta. Det finns en spirituell energi baserad på tro och optimism i den här boken, med många hjärtrörande berättelser som kommer höja läsaren till en ny andlig dimension. 14

Tecken på Tiden

1994 hade jag varnat för Schullers engagemang med Jampolsky och En kurs i mirakler på ett kristet radioprogram. En lyssnare var så orolig att hon skrev till ”Crystal Cathedra = Kristallkatedralen”. I deras svar, som överlämnades till mig av lyssnaren, gjorde en representant för ”Crystal Cathedral = Kristallkatedralen” det klart att Schuller och hans kyrka aldrig hade varit inblandade i Jampolsky eller En kurs i mirakler”. I själva verket gick katedralens "Minister of Caring = omtänksamhetsministerlång väg för att sätta Schullers bekräftade "ortodoxa" övertygelser på papper15 När jag konfronterade omtänksamhetsministern med en del oåterkalleliga fakta ändrades hennes förnekande snabbt till att Kristallkatedralen var inte längre involverad i kursen.16

Ett decennium senare befann sig Schuller om igen framför miljontals tittare med Jampolsky och godkände alla hans New Age böcker. Men bara de kritiska tittarna förstod de andliga konsekvenserna av vad som ägde rum. Robert Schuller - en öppet bekännande kristen minister och en framträdande talare vid ”National Association of Evangelicals = Den evangeliska nationella associationen” hade tidigare samma år 17 uppenbart förenat sig med New Age ledaren Gerald Jampolsky och New Age läran En kurs i mirakler. Ändå höll de kristna ledarna inte Schuller ansvarig eller varnade kyrkan om New Agekonsekvenser av vad Kristall -katedralens pastor gjorde. Ironiskt nog hade många av de ledare som borde ha exponerat Schuller tränats av Schuller vid hans Robert H. Schuller institut för framgångsrikt kyrkledarskap.

Jampolsky uppträdandet med Schuller var ett säkert tecken på tiderna. Men ett ännu mer betydelsefullt tecken var det faktum att de flesta evangeliska ledarna inte var oroliga för Schullers uppenbara New Age lidelser. I själva verket gick vissa kristna ledare till och med ut och berömde Schuller offentligt. Bara sex månader efter Jampolskys uppträdande på ”Timme av kraft” stod den kristna ledaren Bruce Wilkinson i samma predikstol i Kristallkatedralen och gav entusiastiskt Schuller och hans tjänst sitt stöd. Wilkinson beskrev Schuller som en "visionär" och en "verklig ledare" och "farfar" för dagens kyrkliga tillväxt rörelse mannen som utbildade pastorer som Rick Warren och Bill Hybels. Wilkinsons smickrande kommentarer fick församlingen att ge Schuller en stående ovation. 18 I stället för att varna kyrkan för Schuller berömde Wilkinson honom. I praktiken så varnade han faktiskt kyrkan att se upp för de som skulle kritisera Schuller. Således hade Schullers nästan "rakt i ansiktet" gemensamt med Jampolsky klarat ett viktigt New Age lackmus test. Ingen i kyrkan - särskilt kyrkans ledare - tycktes bry sig.

Kursens syn på rädsla

I denna snabbt föränderliga värld är det viktigt att förstå hur det bibliska begreppet ”rädsla” omdefinieras av både världen och kyrkan. I synnerhet vill en rad röster på båda sidor nu få oss att tro att ”motsatsen till kärlek är inte hat utan rädsla.” Som tidigare nämnts infördes detta bedrägliga koncept om rädsla populärt i världen genom En kurs i mirakler. I introduktionen på den allra första sidan i denna över 1000 sidor långa lunta föreslår kursens "Jesus" denna grundläggande New Age läran att "motsatsen till kärlek är rädsla" men smart lägger den till - "men det som är alltomfattande [kärlek] kan inte ha någon motsats.” 19 Han säger -” Lär bara ut kärlek, för det är vad du är.” 20 Kursens New Age verklighet är alltså att kärleken är” alltomfattande ”och eftersom Gud är kärlek är därför allting Gud. Följaktligen lär kursens falska Kristus ut att all rädsla är bedräglig och en del av en olycklig "dröm" från vilken drömmaren måste "väckas försiktigt" av Guds "lyckliga dröm." 21 För att befria oss ur vår "rädslofyllda dröm" får vi höra att "Guds dröm" skickas till oss för att förverkliga oss och få oss att förstå att vi är kärlek och att vi är Gud. Det finns ingen rädsla! Det som blir uppenbart är att dessa falska läror lägger grunden för ett New Age/ Nytt Evangelium/ Ny andlighet för att helt ersätta den bibliska kristendomen. Ingen rädsla och ingen rädsla för Gud eftersom vi alla är kärlek och alla är vi Gud - allt i namnet ”Guds dröm.” Så fruktansvärt obibliskt och verkligen djävulskt!

En kurs i mirakel lektion nr 48 säger - ”Det finns ingenting att frukta” 22 och det inkluderar speciellt att inte ”frukta Gud.” Att frukta Gud enligt denna New Age ”Jesus” är falskt och likställs direkt med ens rädsla för att vara Gud. Kursens falska Kristus tar vår vägran till Gudsfruktn ett betydande steg längre. I kursens omdefiniering av rädsla beskriver kursens New Age "Jesus" Bibelns lära om "Gudsfruktan" som "skarp galenskap och yrande galenskap." 23 Han går så långt så han säger att Bibelns "Gudsfruktan" är det sista återstående "hindret" för "fred." 24 Han säger att när mänskligheten övervinner sin "Gudsfruktan" och kollektivt "väcks" av "Guds dröm" till verkligheten att de är Gud - då och först då - kan inre fred och världsfred slutligen realiseras. Men Bibelns läror om ”Gudsfruktan” har ingenting att göra med att rädsla är motsatsen till kärlek och att vi är Gud. Ännu viktigare är att Skriften är entydig i dess ofta upprepade läror om Gudsfruktan och hur vi bokstavligen ska frukta och vörda och glädja den sanna Gud som vi definitivt inte är.

Talande nog citerade Robert Schuller Gerald Jampolsky i Schullers mest sålda bok från 1982 ”Self-Esteem = Självkänsla”: ”The New Reformation = Den Nya Reformationen”. Citat av Jampolskys kurs som lär ut att "motsatsen till kärlek är inte hat utan rädsla", Schuller beskrev denna falska läran som "djupgående teologi." 25 I samma bok om självkänsla gjorde Schuller också flera referenser till ACIM / New Age-konceptet av ”Guds dröm.” Genom sina skrifter, läror och tv tjänster passerade Schuller vidare kursens New age ”rädsla är motsatsen till kärlek” och termen ”Guds dröm” för miljontals människor - men kanske speciellt då till pastorer. I sitt mångåriga Robert H. Schuller institut för framgångsrikt kyrkledarskap kommunicerade Schuller sin tro och lärdom till otaliga pastorer under årens loppDe som utexaminerades från Schullers institut införlivade rutinmässigt Schulers lärdomar i sina egna tjänster. Kanske den mest berömda "examen" från Schullers Institute är Saddleback kyrkans Pastor Rick Warren. 26

Som ett eko av Schuller, Jampolsky och den falska Kristus i En kurs i mirakler tog Rick Warren New Age undervisningen om ”rädsla motsatsen till kärlek” ett steg längre. Han försökte göra det bibliskt! I en artikel den 9 april 2009 skriven för ”The Christian Post = den kristna posten” skrev Rick Warren utan att citera någon bibelreferens, - ”Bibeln säger att motsatsen till kärlek är rädsla och motsatsen till rädsla är kärlek.” 27 Men det finns inget korrekt översatt Bibel som säger detta. Den enda "Bibeln" som säger detta är En kurs i mirakler = New Age "Bibeln". Det Schuller beskrev som "djupgående teologi" beskrev Rick Warren nu som biblisk. Och precis som Schuller överförde denna falska New Age undervisning om rädsla som motsatsen till kärlek till otaliga pastorer som Rick Warren  överför Warren nu denna falska undervisning till en ny generation pastorer - liksom New Age begreppet "Guds dröm .”

Återigen beskrivs alla dessa falska läror av kursen som en del av "Guds dröm" för att rädda planeten när han "väcker" alla från sina "rädslofyllda drömmar" med sin "lyckliga dröm" 28 att vi alla är "ett" eftersom vi alla är "Gud."

Eftersom Oprah Winfrey och Marianne Williamson har varit huvudansvariga för att popularisera En kurs i mirakler under de senaste 25 åren, och eftersom båda kvinnorna diskuteras som möjliga presidentkandidater 2020 är det särskilt viktigt att människor förstår hur En kurs i mirakler perverterar och snedvrider de grundläggande lärorna i Bibeln. En kurs i mirakler - med användning av kristen språk har inget med biblisk kristendom att göra. Men det har allt att göra med det andliga bedrägeri som den verkliga Jesus Kristus varnade oss att se upp för (Matt 24: 4-51124-25).
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.
Många falska profeter ska träda fram och bedra många,
Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg.

Jämförelse mellan En kurs i mirakler och Bibeln.

Direkta citat från ”Jesus” i En kurs av miraklerDirekta citat från Bibeln
God
Det finns ingen separation från Gud och Hans skapelse. (Text, p. 147)
Gud
Rom 1:25
De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.
Människan
Guds erkännande är erkännandet av dig själv. (Text, s. 147)
Människan
Hos 11:9
Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede.

Jesus
Är han [Jesus] Kristus? O ja, tillsammans med dig. (Manual, s. 87)
Jesus
Matt 24: 4-5
Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.
Jesu namn
Jesu Kristi namn som sådant är bara en symbol. . . . Det är en symbol som säkert används som en ersättning för de många namnen på alla gudar som du ber till. (Manual, s. 58)
Jesu Namn
Fil 2:9
Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet er alla namn,

Korset/ Korsfästelsen
En död Kristus saknar mening. (Text, s. 425)
Gör inte det patetiska felet att ”klamra dig fast vid det slitna gamla korset.” (Text, s. 52)
Resan till korset bör vara din sista ”värdelös resa.” (Text, s. 52)
Korset/ Korsfästelsen
Ef 2:16
Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.
1 Kor 1:18
Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.
Synd
Det finns ingen synd; den har ingakonsekvenser. (Arbetsbok, s. 183)
Synd
1 Joh 1:8
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
Ondska
Oskyldighet är visdom eftersom den inte är medveten om ondska och ondska inte finns. (Text, s. 38)
Ondska
Rom 12:9
Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Djävulen
Djävulen” är ett skrämmande koncept eftersom han verkar vara extremt kraftfull och extremt aktiv. Detta är absolut meningslöst. (Text, sid. 49–50)
Djävulen
1 Pet 5:8
Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.
Bibeln
Orden betyder lite nu. Vi använder dem endast som en guide för något som vi inte förlitar oss på. Vi söker nu direkta erfarenheter av sanningen ensamt. (arbetsboken sid. 298
Bibeln
2 Tim 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,


Slutnoteringar
1. Robert Skutch, Journey without Distance: The Story behind “A Course in Miracles” (Berkeley, CA: Celestial Arts, 1984), p. 54.
2. Ibid., p. 60.
3.
 A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1975) (Text), p. 14.
4. Marianne Williamson, 
A Woman’s Worth (New York, NY: Ballentine, 1993), p. 124.
5.
 Hour of Power, October 17, 2004, Robert H. Schuller’s interview of Jerry Jampolsky. Online transcript, https://web.archive.org/web/20061203024150/http://www.hourofpower.org/interviews/interviews_detail.cfm?ArticleID=3079. (Note: Some of the actual comments made in the telecast were changed or omitted from the edited Hour of Power online transcript.)
6. Robert Schuller has done this before with Jampolsky. See: Robert H. Schuller, 
The Be (Happy) Attitudes: Eight Positive Attitudes That Can Transform Your Life! (New York, NY: Bantam Books, 1985, 1987), p. 150; Robert H. Schuller, Robert Schuller Presents His Legacy of Hope: The Be Happy Attitudes: Eight Positive Attitudes That Can Transform Your Life (Dallas, TX: Word Publishing, 1996), Videocassette #2 (Session 6); Warren B. Smith, Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church (Magalia, CA: Mountain Stream Press, 2004), p. 96.
7. Gerald G. Jampolsky, M.D., 
Forgiveness: The Greatest Healer of All(Hillsboro, OR: Beyond Words Publishing, Inc., 1999), p. 47.
8. 
A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Text), p. 147.
9. Robert Schuller, 
The Be (Happy) Attitudes: Eight Positive Attitudes that Can Transform Your Life!, op. cit., p. 150.
10. Robert H. Schuller,
 Self-Esteem: The New Reformation (Waco, TX: Word Books, 1982), p. 123.
11. Telephone conversation with former Crystal Cathedral staff member Conrad Hanson at the Miracle Distribution Center on November 5, 2003; Warren B. Smith, 
Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church, op. cit., pp. 93-94.
12. Warren B. Smith,
 Deceived on Purpose, op. cit., pp. 92-93. Personal notes from Johanna Michaelsen’s telephone call to the Crystal Cathedral on October 3, 1985. Used with permission.
13. Ibid., p. 71.
14. Robert H. Schuller, 
Don’t Throw Away Tomorrow: Living God’s Dream for Your Life (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2005), back cover of book.
15. Warren B. Smith,
 Deceived on Purpose, op. cit., p. 68; March 10, 1994, personal letter from Crystal Cathedral “Minister of Caring,” Elizabeth Southard to inquiring listener.
16. Telephone conversation between author and Crystal Cathedral “Minister of Caring” Elizabeth Southard.
17. National Association of Evangelicals: Annual conference. March 11, 2004, NAE Compact Disc.
18. 
Hour of Power, April 24, 2005, Bruce Wilkinson speaking at the Crystal Cathedral, transcribed by author. Program 1838: Online transcript: http://www.hourofpower.org/booklets/booklets.cfm (link no longer showing transcript; transcription on file). (Note: Some of the actual comments made by Wilkinson in the telecast were changed or omitted from the edited Hour of Power online transcript.)
19. 
A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Introduction), p. 1.
20. Ibid. (Text), p. 94.
21. Ibid. (Text), pp. 584, 377.
22. Ibid. (Workbook), p. 77.
23. Ibid. (Text), p. 422.
24. Ibid. (Text), pp. 420, 606.
25. Robert Schuller,
 Self-Esteem: The New Reformation, op. cit., p. 51.
26. Warren B. Smith,
 Deceived on Purpose, op. cit., p. 80.
27. Rick Warren, “Easter: God’s Antidote to Fear” (
The Christian Post, April 9, 2009, https://www.christianpost.com/news/easter-god-s-antidote-to-fear-37969).
28. 
A Course in Miracles: Combined Volume, op. cit. (Text), p. 377.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...