torsdag 22 augusti 2019

Är Sozo bön biblisk?

Sozo-bön och Sozo-ministeriet är inte bibliskt baserade. Sozobön är faktiskt starkt mystiskt.

Sozo-bön använder en medlare eller guide för att hjälpa deltagarna att dyka djupt inom sig själva för att upptäcka sådant som avskräcker mot att närma sig Gud. Medans det är varje kristens mål att närma sig Gud så behöver den kristna inte en medlare eller en guidad resa genom sitt undermedvetna för att göra det. Sozo hämtar också mycket av sin praxis från moderna tidens mysticism inklusive att ingå i ett milt trans tillstånd och utforska interna rum eller sinnesstadier. Detta är inte bibliskt.
Bön, Guds ord, den Helige Ande och gemenskap med andra troende förbinder oss till Gud och kristna bör kultivera dessa andliga praxis eller discipliner för att närma sig Gud.

Jesus säger till oss att förlita oss på den Helige Ande: "Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er." Joh 16:13–15.

Även om vi inte behöver en medlare som hjälper oss att koppla oss till Gud, är det sant att andra människor kan vara till hjälp i vår relation med Gud. Hebr 10:24–25 säger: "Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig."

Detta är anledningen till att det är viktigt att gå till församlingen regelbundet. Dessutom har Gud specifikt utrustat sitt folk med olika tjänster som är till hjälp för andra. 1 Kor 12:7 säger: "Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta."
Ef 4:11–14 skriver Paulus, "Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse.”

Vårt behov av andlig upplysning eller möjlighet till förhållande uppfylls fullt ut av den Helige Ande och vår studie av Guds ord under Hans vägledning. Följande avsnitt från det första kapitlet i 2 Peter är långt, men visar oss hur Gud har försett oss och vad vi ska göra för att bygga på vår tro."Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.
Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.” 2 Pet 1:3-8

Slutligen instrueras vi att utöva urskiljning och visdom.
"Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.” Fil 1:9-11.

Sammanfattningsvis är Sozo-bön inte en bibliskt baserad praxis och är inte något som är nödvändigt eller ens troligt gynnsamt för kristna när de försöker närma sig Gud. Intimitet med Gud är en produkt av gemenskap med honom genom Jesu arbete, belysning av hans ord genom den Helige Ande och kontinuerligt försöka leda ett liv som ger honom ära och att vi underkastar hans förvandlingsarbete i oss.

https://www.compellingtruth.org/Sozo-prayer.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...