torsdag 8 augusti 2019

Falla i Anden eller inte, vad är bibliskt?Jag har valt och vrakat och lägger in tre saker som jag översatt om att ”falla i anden”. De första två är kritiska till det, vilket även jag är, den sista har tittat lite på båda sidor.


Det som jag personligen tycker saknas här är en tydligare fokusering på den vördnad som var inkluderad de gånger som människor i Bibeln fick besök av änglar och Människosonen.

Att falla i anden för mig är ett billigt salongstrick. I början så var det en predikant, evangelist eller liknande som lade händerna på pannan och bad och folk föll. Idag är salongstricket av det hela ännu mer tydligt när dessa viftar sina jackor och folk faller. Nu har jag inte checkat upp exakt när dessa jag översatt skrevs, men min gissning blir innan det gick så överstyr som det gjort nu. Om man inte såg att det var salongstrick innan så borde man se det nu.

Men givetvis kan det vara bra att se på hur andra sidan ser på saken, varför jag la till nummer tre. Nu ska man innan vet att en av dem som hon hänvisar till som anser ”falla i anden” som sunt är David Diga Hernandez hon är verksam inom TR och NAR och jag har följt med lite genom email så jag vet att han är inte någonstans sund av det jag sett.
Alla dessa ger bibelverser som de hävdar stödjer eller inte stödjer denna som jag ser det mycket obibliska praktisering.


1. Don Stewart: Vad betyder det att falla i anden?
Det finns en handling som kallas falla i Anden. Detta inträffar när en person förmodligen blir så hänförd av den Helige Andes kraft och svimmar eller faller till marken i fysisk maktlöshet. Är detta en upplevelse som troende borde förvänta sig att få? Finner vi exempel på detta i Bibeln? Följande avsnitt citeras vanligtvis som exempel på att falla i Anden:

* Såsom bågen som synes i skyn, när det regnar, så såg skenet ut där runt omkring. Så såg det ut, som tycktes mig vara HERRENS härlighet; och när jag såg det, föll jag ned på mitt ansikte, och jag hörde rösten av en som talade Hes 1:28
* När Jesus nu sade till dem: »Det är jag», veko de tillbaka och föllo till marken. Joh 18: 6
* Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?» Apg 9: 4
* När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade: »Frukta icke. Jag är den förste och den siste Upp 1:17

Dessa fall lär oss emellertid att den Helige Ande hänförde dem så mycket att det fick dem att falla till marken i tillbedjan. Bortsett från avsnittet i Getsemane, där folket föll bakåt, kan de andra fallen förstås som människor som frivilligt faller ner för att dyrka Gud utan att överväldigas av Anden. Dessutom var de som föll tillbaka i Getsemane inte troende utan icke troende som skickats dit för att arrestera Jesus.

INGEN BIBLISK BASIS

Även om människor har försökt hitta en biblisk grund för detta fenomen, kan inget sådant hittas. Skriften förespråkar ingenstans att vi ska ”tuppa av” när vi är överväldigade av den Helige Ande. Tvärtom, Bibeln säger att frukten av Andens makt är självkontroll inte någon slags okontrollerad drogpåverkan/ hänryckning.
* Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Gal 5:22-23

När Gods Ande verkligen kontrollerar människors liv finns det ingen uppvisning eller utåtriktad teatervisning. Varje handling, såsom att "falla i Anden", är inte ett verk av Guds Ande utan ett verk av vår köttslighet. Närhelst någon uppmärksammar sig själv, förhärliga han inte Gud. Det är inte så som den Helige Ande fungerar, för hans tjänst är att uppmärksamma Jesus Kristus.

https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_498.cfm

2. Vad betyder det att falla i Anden?

av Matt Slick

Uttrycket "falla i Anden" används i de karismatiska kretsarna av kristna församlingar för att beteckna en förmodad rörelse av den Helige Ande på en person. Påståendet är att den Helige Ande rör sig med en sådan kraft på personen att personen "faller". Detta betyder inte att personen dör utan att han/ hon är så hänförd av Andens närvaro att han/ hon faller ner till marken helt gripen.

Många evangelister har tv-möten där kristna samlas. Vissa av dessa möten har speciella tider för att helas eller "ta emot Anden." Det är här som "evangelisten/ predikanten", som förmodligen smorts för att kunna göra detta går runt och lägger handen på människors pannor och får dem att falla ner - att bli som medvetslösa i Anden - när de blir så hänförda av närvaron av den Helige Ande. Detta uppvisande är olyckligt eftersom det är overifierbart, uppseendeväckande och mycket väl kan vara något annat än den hänförda kraften i känslorna hos en person.

Å andra sidan är det möjligt att den Helige Ande kan röra sig så kraftfullt på/ i en person att han/ hon överväldigas. Gud är ju otroligt kraftfull. Problemet är dock inte om denna möjlighet utan med om det är bibliskt korrekt eller inte. Vi måste alltid sträva efter att vara så nära Guds ord som möjligt och låta det vägleda våra ord och praxis. Så låt oss titta på Ordet.

Den kanske närmaste händelse som vi kan hitta i Bibeln för att falla i Anden är när aposteln Paulus föll på marken när Jesus uppenbarade sig för honom:
"Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig?Apg 9:3-4.

Är detta att falla i Anden? Nej det är det inte. Men det är ett exempel på där människor föll till marken när Herrens närvaro var stark. I själva verket inkluderar min egen subjektiva upplevelse en tid där Herrens kraft var så stark att jag tvingades böja mina knän och läggas till marken. Men resultatet var tillbedjan och beundran, inte en brist på kroppslig kontroll.
Låt oss ändå titta på några ytterligare skrifter som används för att stödja praktiseringen av att falla i Anden:

* Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den.Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö. Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda. Matt. 28:2-4  

* Och Judas tog nu med sig den romerska vakten, så ock några av översteprästernas och fariséernas tjänare, och kom dit med bloss och lyktor och vapen. Och Jesus, som visste allt vad som skulle övergå honom, gick fram och sade till dem: »Vem söken I?» De svarade honom: »Jesus från Nasaret.» Jesus sade till dem: »Det är jag.» Och Judas, förrädaren, stod också där ibland dem. När Jesus nu sade till dem: »Det är jag», veko de tillbaka och föllo till marken. Joh 18:3-6

* fick jag under min färd, o konung, mitt på dagen se ett sken från himmelen, klarare än solens glans, kringstråla mig och mina följeslagare.Och vi föllo alla ned till jorden, och jag hörde då en röst säga till mig på hebreiska: 'Saul, Saul, varför förföljer du mig'? Det är dig svårt att spjärna mot udden. Apg 26:13-14

Vi kan se att människor i Guds närvaro faller till marken. Detta är naturligt och korrekt med tanke på Guds majestätiska helighet jämfört med vår syndighet. Att falla till marken i Herrens närvaro kan förväntas. Men betyder det att det desamma som att falla i Anden är bibliskt?
När någon faller i Anden, berörs han eller hon vanligtvis på pannan av en pastor, lärare eller evangelist etc. Den här beröringen verkar vara det mest övertygande sättet som en person får denna rörelse av Anden. Personen blir då oförmögen att röra sig under en tid. Återigen, är detta bibliskt? Tydligen inte eftersom det inte finns någon enda stans i Nya Testamentet där någon berörs på pannan och faller till marken på grund av Andens närvaro.

Faran i detta fenomen är vidare att den kan skapas av läraren som framträder som någon speciell en "smord" individ med kraften att få Anden att röra sig på människor. De samlas sedan runt denna person och ser på honom/ henne som en speciellt smord person. Detta är i sig farligt, särskilt med tanke på de många teologiska fel som lärs ut av många av TV-evangelisterna.

Nu säger jag inte att Guds Ande inte kan slå ner någon eller att Guds Ande inte rör sig idag. Jag tror helhjärtat att Anden fortfarande är mycket aktiv i kyrkan. Men med tanke på sensationalismen inte minst i TV-kyrkan och de många obibliska praktiseringar och läror som förekommer där och människornas iver att falla i Anden drar jag slutsatsen att det här fenomenet ska det rynkas på pannan åt.

https://carm.org/questions/about-church/what-does-it-mean-be-slain-spirit


3. Vad innebär det att "falla i anden" och är det bibliskt?
Hope Bolinger

I vissa karismatiska samfund under predikantens handpåläggning ”ofta pannan” händer det att personen faller bakåt eller kollapsar. Eftersom Skriften inte uttryckligen talar om detta ämne bör kristna vara försiktiga och lyssna på båda sidors argument.

Betydelse av att falla i Anden
I vissa karismatiska samfund under predikantens handpåläggning händer det att personen faller bakåt eller kollapsar Vissa kristna tror att detta är bevis på att personen "grips av den Helige Andes kraft" som GotQuestions.org säger.

Uttrycket "falla" hänvisas vanligtvis till skrifterna som säger att människor föll på sina ansikten (eller falla i allmänhet) som om de är döda när de är i Guds närvaro.

Vissa samfund är delade när det gäller frågan om detta har bibliska rötter och huruvida det är den manifesterade kraften hos den Helige Ande faktiskt har fått en person att reagera på detta sätt. Artikeln kommer att presentera argument från båda sidor av frågan.

Argument för att falla i anden
Samfund och kristna som tror att falla i Anden är en handling av den Helige Ande kommer ofta att peka på följande verser som visar att människor faller till marken, till synes av övernaturliga orsaker:

* När soldaterna och Judas kom för att gripa Jesus och Jesus svarade: "Jag är han" (hävdar hans gudomlighet) kollapsade de på marken (Joh 18:6)När Jesus nu sade till dem: »Det är jag», veko de tillbaka och föllo till marken.

* När Johannes såg en vision av Gud i himlen föll han som död (Upp 1:17).
När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade: »Frukta icke. Jag är den förste och den siste

Paulus på väg till Damaskus för att förfölja kristna föll till marken när han hörde Guds röst (Apg 9:3-4).
Men när han på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom. Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: »Saul, Saul, varför förföljer du mig?

Du kan hitta andra exempel i den här artikeln ej översatthttps://www.bible-knowledge.com/slain-in-the-spirit/
Du kan också hitta ett annat argument för den bibliska noggrannheten att falla i Anden här ej översattDavid Diga Hernndez TR och NAR https://www.destinyimage.com/2019/04/01/is-being-slain-in-the-spirit-biblical/

Några andra huvudargument på denna sida skulle säga:
* Guds kraft kan överföras via beröring (Apg 19:12Mark 5:30).
Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.
Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade: »Vem rörde vid mina kläder?

Inte alla exempel i Skriften involverade någon som föll på sina ansikten. Vissa kommer att argumentera mot att "falla i anden" eftersom det innebär att människor faller bakåt istället för framåt. Vissa människor "föll" helt enkelt i Skriften utan att versen nämner riktningen.
Vissa människor som föll i Skriften var troende, till exempel aposteln Johannes.

Argument mot att falla i anden
Förutom exemplen som anges ovan, skulle de som argumenterar mot att falla i Anden säga att termen inte finns någonstans i Skriften. Å andra sidan har andra termer som ”Treenighet” heller aldrig funnits i Bibeln.
Som nämnts ovan kan människor som inte tror falla i Anden är bibliskt argumentera följande:

* De som föll i Skriften föll aldrig bakåt vilket är det vanliga med att falla i anden. I Skriften var det alltid framåt eller bara ett fall i största allmänhet (Dan 8:17-18).
Då kom han intill platsen där jag stod, men jag blev förskräckt, när han kom, och föll ned på mitt ansikte. Och han sade till mig: »Giv akt härpå, du människobarn; ty synen syftar på ändens tid.» Medan han så talade med mig, låg jag i vanmakt, med mitt ansikte mot jorden; men han rörde vid mig och reste upp mig igen

Hela akten att falla i anden är lätt att låtsas och mång fejkar denna upplevelse. Som kan ses i denna artikel: 
https://www.gotquestions.org/Spirit-slain.html


https://www.christianity.com/wiki/holy-spirit/what-is-being-slain-in-the-spirit-is-it-biblical.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...