torsdag 23 maj 2019

Vad är Jesuskulturen och är den biblisk?


Jesus Culture Movement = Jesus Kulturen Rörelsen = Jesuskulturen

Jesuskulturen är en rörelse som började 1999 som en ungdomsgrupp och efter detta vuxit till och fått i internationellt inflytande. Musiken och konferenserna hos Jesuskulturen vänder sig mot unga människor, som försöker leda dem till att ”känna Guds radikala kärlek” och skicka dem tillbaka till sina gemenskaper "fullständigt passionerade och förvandlade" (från deras officiella webbsida). Detta ministerium har sitt fokus på väckelse tillbedjan, Guds makt och den Manifesterade närvaron av Kristus i världen. Grundaren av denna rörelse är Banning Liebscher från Bethel församlingen, en karismatisk församling som har Bill Johnson som förste pastor i Redding Kalifornien.Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas ett stort utbud inom Kristi kropp. En orsak till det överflöd av kyrkliga gemenskaper som finns,  är att människor är unika och en storlek passar inte alla. Med varje generation har det uppstått en passion för väckelse som får sitt utlopp genom olika uttryck.
På 1940-talet var det ungdom för Kristus;
På 1970-talet var det Jesus-folket;
Sedan 1997 har vi bevittnat 268-generationen, även känd som Passionsrörelsen.
Jesuskulturens unga människor är passionerade när det gäller att sprida tillbedjan över hela världen, och de föresätter sig att göra det på det sätt som verkar bäst för dem.Bethel församlingen ur vilken Jesuskulturen uppkom, lär ut frälsning genom nåd av tro. Men kyrkan lär också ut att positioner av apostlar och profeter finns ännu idag. Apostlarnas undervisning som nämns i Apg 2:42 är inte nödvändigtvis den lära som Petrus, Jakob och Johannes undervisade, enligt Bethel församlingen. Det är vad de moderna apostlarna säger att det är. Självklart kan denna doktrin leda till att man förminskar vd skrifterna säger och öppnar dörren till falsk undervisning.

I själva verket kritiseras Jesuskulturen ibland för brist på djup och biblisk undervisning vid sina konferenser och konserter. Tonvikten läggs på att ha ett odefinierat "personligt möte med Guds kärlek" snarare än på ånger och tro. En sådan betoning vädjar till känslorna, och som med allt som i första hand fokuserar på känslor missar de som deltar ofta märket. Varje gång vi ger företräde till känslomässiga upplevelser, över den tydliga undervisningen i ordet, öppnar vi dörren till potentiellt skadliga läror.
En annan oro är Jesuskulturens tonvikt på tecken och underverk, inklusive visioner, helanden och att tala i andra tungor. Johnson lär ut att de troende som är sjuka har "tillåtit" sjukdomen in i sina liv och att de som inte blir helade ska "inse att det inte är Guds fel" och be för en "större smörjelse" (från den officiella Jesu kulturwebbplatsen).

Inom Jesuskulturen finns många engagerade troende, och deras tonvikt på tillbedjan och världsomspännande missionerande är lovvärt. Vi lovar Herren för alla som är förtroende för Kristus genom deras ansträngningar. Samtidigt håller ”Got Questions Ministries = Har du frågor ministeriet” instämmer inte i inställningen till tecken gåvor och ser en fara i deras främjande av dagens apostlar. 1 Tess 5:21 beordrar oss att "pröva allting och; Hålla fast det som är bra. "Som troende borde vi noggrant undersöka varje undervisning och öva och jämföra den med Guds skrivna ord.
https://www.gotquestions.org/Jesus-Culture.htmlInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...