torsdag 23 maj 2019

VAD ÄR ”UPPVAKNANDET” the Awakening?Och vad är det vi ska vakna upp till, eller vem?Vi börjar med ”uppvaknandet eller awakening” som det heter på engelska. Detta är ett ord som flitigt används inom hinduismen, och det handlar om ett andligt uppvaknande, till deras gudar.Så varför använder sig kristna idag av detta ord, för att dra folk till Jesus?
För att förstå det, så behöver vi inse att mycket new age, har smugit sig in i våra församlingar. Mycket mer så, än många av oss ens är medvetna om. I new age ingår vissa saker från hinduismen, det österländska tänkandet, postmodernism, med mycket mera. New Age är ett samlingsnamn, där delar från i stort sett alla olika sorters religioner, finns representerat, klumpat ihop till en enhet.Två rörelser föddes 1968, bägge hävdade att de skulle förvandla det kristna samhället. Den ena var new age, en guru från Indien kom över till England för att ge en serie med undervisning, senare höll han samma undervisning på en annan ort, vilken bland andra Beatles medlemmarna var på, och så var rörelsen född. New Age är alltså relativt nytt, eftersom den fick sin början 1968.Därför när de använder sig av ord som awakening, så är det inte så konstigt. Det som är konstigt och sorgligt, är att vi inte är mer på vår vakt. Många idag köper grisen i säcken! Vi hör ord som låter lika, men för oss betyder en sak, och för en med annan religiös bakgrund betyder något helt annat.
Så det är inte så konstigt att vi blir bedragna.Ett annat ord som används flitigt är imparting=överföring. Vi kan inte överföra någonting. När Gud ger den Helige Ande som en gåva, så är det en gåva, som Han ger, inte något som vi kan överföra från oss till någon annan. Ibland tror jag dessa engelska ord, ställer till det. Det finns för många som inte kan engelska, eller i alla fall inte tillräckligt bra, och förstår man inte vad ordet betyder, så kan det ju vara svårt att förstå vad det handlar om. Detta är också en term som används flitigt inom hinduisk kundalini.Ett av de stora problemen är okunnighet om vad en term betyder. För en och samma term kan betyda helt olika beroende på vem det är som hör den, och vad de lägger in i det.
När du har med gnosticism att göra, eller mystisk subjektiv uppenbarelse, så kommer de använda samma termer som i skriften, men det kommer betyda något annat.
Åker du till Maui, och du tar dig till stranden och du säger;
Jag såg ljuset, så har de också sett ljuset, den kosmiska upplysningen av sitt inre själv.
Säger du jag är pånyttfödd, säger de jag är också pånyttfödd, vilket i deras fall betyder reinkarnerad.
Säger du jag tror på synd, så gör de det med, det är att ge plats för negativa vibbar, eller energi.Vad vi skulle behöva i denna nya rörelse som översvämmar vårt land, är ett lexikon, där vi kunde slå upp ordens betydelse, för dem och hos oss, helst ett där det stod bredvid varandra, så vi verkligen kunde se skillnaden.Denna nya rörelse, detta uppvaknande är som jag redan gått in på en blandning av olika religioner och olika tänkande. Det är en blandning av new age, Hinduism, Österländsk filosofi, spiritualism, ockultism, postmodernism, (jag har förmodligen glömt någonting) allt tillsammans iklätt en kristen förpackning, användandet av liknande ord, för att försvåra, när det gäller att se att detta är ett nytt främmande evangelium.YOGA betyder förena, binda samman, och det har rakt igenom ett andligt syfte, att bli förenad med den osynliga kraften i universum, som kallas Brahma. Ett vanligt mantra är AUM (uttalas oom) A står för Brahma, U för Vishnu, M för Shiva. Mantra är en sammansättning av man = sinnte och tra = befrielse, alltså sinnets befrielse. Genom att tömma sitt sinne öppnar man upp för en andliga verkligheten. Det finns en mängd olika varianter och namn på olika yogautövningar.PILATES är en form av yoga, Joseph Pilates studerade yoga, zenmeditation, grekiska och romersk och filosofi och ifrån detta skapade han Pilates. Han kallade sin metod för en gudslik treenighet som kan ge evig lycka.REIKIHELARNA upplever hur en andlig kraft och värme strömmar genom deras händer, ut till den sjuke som då upplever helande.ONENESS BLESSING startade i Indien genom Sri Bhagavan hans fru Amma och sonen Sri Krishsnaji, Bhagavan betyder att vara Gud. Namnet Kalki hör också till det betyder att han är en avatar, en till jorden nedstigen Gud. Det är en av de metoder som finns för att skapa en världsreligion.MINDFULNESS en av grundprinciperna förkortas SOAL S står för stanna upp, A för acceptera, O för observera, och L för låt gå, släpp taget.KRISTEN djupmeditation, kontemplation, mysticism och andningsbön, är alla exempel på metoder och tekniker som vill föra människor i kontakt med Gud. Gemensamt är att de har sitt ursprung i österlandets syn på människan, som de menar bär en gudagnista inom sig, som kommer blomma ut och aktiveras genom att praktisera någon av dessa metoder.GUDAGNISTA en term som används i new age, för att nå upp till det gudomliga inom dig.Så vem står då bakom detta nya evangelium, som uppvaknandet är?
Alla dessa olika religioner mycket från Östern, är inte det lika med avgudar?
Varnar inte GT om dessa gudar, om och om igen?
Kan vi alltså med gott samvete tillskriva Gud detta evangelium?
Säger inte skriften att vi inte ska ta bort, eller lägga till, den som gör det ska vara förbannad?Detta uppvaknande, hör ihop med något som kallas the emergent church movement =den nyblivna/framväxande rörelsen. Den består av en mängd olika samfund, om man så vill, som umgås över gränserna, även om de var och en har sin specifika favoritnisch.Här finns bland annat;
WoF, Word of Faith = Ord av Tro, trosrörelsen
NAR, New Apostolic Reformation = Nya Apostoliska Reformationen
Latter rain = Senare regn, vårregn
Kingdom now = Riket nu, kungariket nu
Vineyard = vingård
Prosperity = Välstånd, rikedom
Contempltive Prayer = Kontemplativ Bön
Positive Confession = Positiv Bekännelse
Dominion Thelogy Teologin
Gnosticism
Hedonism
Asketism
Postmodernism
och delar av;
New Age = nya tidsåldern
Spiritualism
hinduism
ockultismVad ingår då i detta stora träd, med alla dess grenar? Givetvis har vi till att börja med New Age, fast i ny förpackning, många ord har omändrats så de passar ihop med/eller låter som, om det är något kristet, vilket vi redan gått igenom. Sedan har vi en mängd saker som är galna. En del saker är så små skillnader mot det sanna evangeliet, så det krävs den Helige Andes urskiljning för att se dessa små nyanser. Men en del borde de allra flesta kunna se igenom, om de verkligen vill.
Bland det som syns, och som ingen borde kunna bortförklara, som den riktig helige ande har vi;GRAVE SOAKING = GRAV SUGNING (blötläggning) Detta gör man genom att besöka döda gudsmäns gravar, ligga, sitta eller stå på dem, eller luta sig mot gravstenen, och be Gud att man ska få den smörjelse denna gudsman hade.ÄNGLADYRKAN Dessa anser att de har egna änglar, som de samtalar med rätt så ofta. Många av dem säger också att dessa änglar följer med dem när de går till himlen på besök, och är med dem där hela tiden, tills de går tillbaka till jorden.SJÄLVHYPNOS Tills man kan bemästra detta utan hjälp, finns en video av Bob Jones att tillgå. Med denna lär man sig hur man går in och ut ur himlen för att besöka Far.HINDUISK KUNDALINI Detta syns oftast på att de rullar runt på golvet, det rycker och knycker okontrollerat i kroppen, ibland så låter de också som djur. När de frambär profetior, så börjar huvudet röra sig snabbt från sida till sida, under tiden som de talar.TOKING THE SPIRIT = RÖKA PÅ I ANDEN Detta innebär att på låtsas, röka en marijuana cigarett, eller skjuta upp en sil av heroin i armen. Men skillnaden är att det är bebin Jesus man röker, eller den Helige Ande man skjuter upp i armen. Och de som gör detta, får ett mycket högre rus, än de gjorde när de var drogmissbrukare. Den som började med detta, säger att den helige ande lovade honom att de skulle få högre rus än de någonsin haft förut, och det skulle aldrig ta slut.PENGAR, RIKEDOM OCH ÖVERFLÖD Dessa anses vara bevis på att man är en sann kristen, för Gud välsignar en.FALSKA TECKEN OCH UNDER I detta ingår juveler, änglafjädrar och guldstoff, som regnar ner inomhus. En profet blir täckt i guldstoft. En person hittar manna varje gång han öppnar Bibeln i Mosebok, när det talas om manna.BE FÖR SJUKA Sedan kan man idag se en mängd, som går ut för att be för folk. De håller ut sina händer över den andre, och frågar om de känner något. Detta är ett spådomssätt att be för sjuka, där det ska kännas som något varmt som överförs.IMPARTING THE HOLY SPIRIT ÖVERFÖRING AV DEN HELIGE ANDE Här talas om att man överför den Helige Ande från sig själv till en annan. Vi kan inte överföra den Helige Ande, den är en gåva från Gud själv.KINGDOM NOWhttp://www.truereformation.net/2011/10/04/grunden-till-kingdom-now/LATTER RAIN
Under detta namn finner vi Kansas profeterna, som verkade i MCF, Metro Christian Fellowship. Församlingens pastor har hävdat att det inte fanns någon grupp som kallades Kansasprofeterna, ändå var begreppet vedertaget bland predikanter och åhörare. Till denna grupp räknas Paul Cain, Rick Joyner, Bill Hmon, James Goll, Mike Bivckle, John Paul Jackson, Bob Jones (som gjort självhypnosvideon) och Lou Engle.Förkunnelsen var neopentakostal av tredje vågen och betonade bl.a. de femfaldiga tjänsterna i församlingen, ofta med inslag av tecken och under. De ansåg sig vara i ett viktigt eskatologikt skeende, där profetior om en nära förestående gigantisk väckelse skulle komma. I denna väckelse skulle inte de kristna vara i centrum, utan den skulle vara ansiktslös. Annan undervisning hndlade om den profetiska tjänsten, personlig helgelse, förbön.  Idag kan vi se hur det gått med både helgelsen, och profeterna och vart de ändat upp.http://bibelfokus.se/qa/q64VINEYARDVar och en kan läsa själva, men det jag vill ta ut är; En viktig ekumenisk markering skedde 2002, då företrädare för rörelsen firade gudstjänst i Peterskyrkan i Rom tilsmmans med romersk-katolska karismatiker.https://sv.wikipedia.org/wiki/VineyardDOMINION TEOLOGIN
Det är en gruppering av teokratiska ideologier, som syftar till att införa en nation styrd av kristna, baserad på tolkningar av de bibliska lagarna. Graden av regeln och sättet att uppnå styrande varierar. Dominion teologin kan inkludera theonomy, men betyder inte nödvändigtvis att de förespråkar mosaiska lagen, som grund för regeringen. Etiketten appliceras i första hand mot grupper, av protestanter i USA.http://www.threebackyards.com/35Y4R4ON/GNOSTICISM
Gnosticism från forngrekiskan ”gnostikos som har kunskap”
Gnosis = kunskap, är en modern term för att kategorisera en samling av antika religioner, vars anhängare skydde den materiella världen, som de sågs som skapad av Demiurgen, och omfamnandet av den andliga världen. Gnostiska idéer påverkade många forntida religioner, som lärde ut attt gnosis omväxlande kan tolkas som kunskap, upplysning, frigörelse, frälsning, eller enhet med Gud. Detta kan uppnås genom att öva filantropi tills man blir fattig, eller visdom genom att hjälpa andra. Gnosticism som ett unikt och igenkännbart trossystem ansas vara en andra århundradets, eller senare utveckling. Inga tidigare gnostiska skrifter har hittats.Gnosticism är ingen självständig religion, utan är en religionshistorisk fackterm från 1800-talet, myntad i syfte att användas som samlingsterm för ett antal, inbördes olika, mystiska, andliga idéströmningar med mångtusenåriga anor.[1][2] Dess utövare kallade inte själva sin religion för gnosticism (Valentinus kallade den kristendom), men några av dem (framför allt Satornilos och Marcellina) kallade den för gnosis (insikt eller kunskap)HEDONISM
Hävdar att glädje och lycka är det primära, eller viktigaste inneboende egenskaperna, och det korrekta syftet med mänskligt liv. En hedonist strävar efter att maximera netto, nöje (nöje minus smärta) Etisk hedonism är tanken att alla människor har rätt, att göra allt som står i deras makt för att uppnå den största mängden glädje, som det är möjligt för dem. Det är också tanken att varje människas nöje ska långt överträffa deras mängd av smärta.
Hedonism är en underfilosofi (utilitarism) som säger att man ska agera på ett sätt som maximerar nyttan. Hedonister likställer nöje med nytta, och tror att njutningen är Herre över hela mänskligheten, och fungerar som dess ultimata livsmål. De säger att det finns bara två motivationer bakom mänskligt handlande, glädje och smärta. Besluten ska endast göras, för att främja vår njutbara upplevelser, och minimera eller helt eliminera våra smärtsamma.ASKETISM, ASKES
Askes innebär övning i andlig eller fysisk mening, i syfte att uppnå fullkomlighet, eller en större helighet. Asketism förekommer i olika former i skilda kulturer. Ursprungligen syftade ordet på försakelser, som idrottsmän la på sig, som förberedelser inför en tävling. En person som ägnar sig åt askes, kallas asket.
Man kan utöva askes, genom fasta, avstå från könsumgänge, utöva meditation och bön, t.ex. En asket strävar efter att lösgöra sig från det jordiska, för att genom andlighet närma sig det transcendenta. Dualistiska motsatser, mellan Gud och världen, ande och kropp, denna värld och en högre värld.
Olika former av askes förekommer i skilda kulturer, i Indien, inom hinduismen, hellenistiska antiken, sufismen och kristendomen. I kristendomen fick askesen sitt särskilda uttryck i den monaistiska rörelsen, som har två målsättningar; försaka äktenskapliga och jordiska bindningar, ägna sig helt åt Kristi efterföljelse att genom bön nå en förening med Gud (mystik)
Ordet askes kommer från grekiskans askesis som betyder övning.POSTMODERNISM
Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur, och kultur, som kan beskrivas som antingen sprungen ur eller en reaktion på modernism och modernitet, den har även definierats som trevandet efter något nytt, sedan luften gått ur modernismen.
Vad det egentligen innebär är inte klart definierat, utan föremål för ständig debatt. Postmodernism vänder sig från tanken att det finns fasta värden, absolut sanning, och jagets existens, den kritiserar därmed varje tanke på objektivitet. I stället är allt relationellt och kontextuellt, den postmoderna världsbilden är skeptisk.Vart är då denna rörelse på väg i USA, vilket är varifrån det mesta av detta kommer? Jo de är på väg mot en enhet in under Romerska Katolska Kyrkan. De har redan välsignat Påven, och bett honom välsigna dem, under en ganska stor ceremoni. En del av detta har inte nått Sverige än, så många är helt omedvetna om detta.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...