fredag 24 maj 2019

Vad är Hebrew root Hebreiska rötter ?


Vad är the hebrew root movement = de hebreiska rötternas rörelsen

Förutsättningen för ”de hebreiska rötterna” är tron att kyrkan har gått långt ifrån Bibelns sanna lärdomar och hebreiska begrepp. Rörelsen hävdar att kristendomen har blivit indoktrinerad med kulturen och tron om den grekiska och romerska filosofin och att den ytterst bibliska kristendomen, som undervisas i kyrkor idag, har blivit korrumperad med en hednisk imitation av evangelierna i Nya Testamentet. (Vilket till viss del är sant)


De som tror på de hebreiska rötterna tror på att läran om att Kristi död på korset inte upphörde med Mosaiska förbundet, utan istället förnyade det, utvidgade sitt budskap och skrev det på hjärtat hos sina sanna anhängare. De lär ut att förståelsen för det nya testamentet endast kan komma från ett hebreiskt perspektiv och att apostel Paulus läror inte förstås klart eller undervisas korrekt av kristna pastorer idag. Många bekräftar existensen av ett ursprungligt hebreiskt Nya testamentets språk och i vissa fall förnekar de den befintliga Nytestamentliga texten som är skriven på grekiska. Detta blir en subtil attack på pålitligheten i texten i vår bibel. Om den grekiska texten är opålitlig och har blivit korrumperad, som den anklagas för att vara av somliga, har kyrkan inte längre en sanningsstandard.


Även om det finns många olika och skilda grenar inom hebreiska rötter, som har olika variationer i sina läror, har de alla en gemensam betoning på att återhämta kristendomens "ursprungliga" judendom. Deras antagande är att kyrkan har förlorat sina judiska rötter och är omedveten om att Jesus och hans lärjungar var judar som lydde och följde Torah. För det mesta förespråkar de som är involverade behovet av att varje troende ska leva ett Torah bekräftat liv. Det betyder att de Mosaiska föreningens stadgar måste vara ett centralt inslag i de troendes livsstil idag som det var med de gammaltestamentliga judarna i Israel. Att hålla Torah inkluderar att hålla sabbaten på den sjunde dagen i veckan (lördag), fira judiska fester och festivaler, hålla dietlagarna, undvika kristendomen "paganism" (jul, påsk, etc.) och lära sig att förstå Skrifterna från en hebreisk tankegång. De lär ut att hedniska kristna har blivit inympade med Israel, och detta är en orsak till att alla som är födda igen troende på Jesus, Messias ska leva efter dessa. Det uttrycks att detta inte krävs av lagiskhet eller bojor, utan från hjärtat av kärlek och lydnad. Men de lär ut, att för att leva ett liv som behagar Gud, är att hålla Torah viktigt och måste vara en del av det livet.


Apostlagärningarna, 15:1-21 tar upp detta.
7-11 Men sedan man länge hade förhandlat om detta stod Petrus upp och sa; Mina bröder ni vet själv att Gud för länge sedan utvalde mig till att predika ordet för hedningarna, så de kunde komma till tro. Han gjorde ingen skillnad på dem och oss, utan Han gav dem sitt vittnesbörd, genom att Han lät dem få de Helige Ande precis som oss. Varför frestar ni då Gud genom att vilja lägga på dem ett ok som inte vi eller våra förfäder kunnat bära. Vi tror ju fastmer på att det är genom Herren Jesu nåd, som både vi och de blir frälsta.
19-20 Därför anser jag att man inte bör tynga ner hedningarna som omvänt sig till Gud, utan bara skriva till dem att de ska avhålla sig ifrån avgudastyggelser, otukt, och köttet att förkvävda djur och blod.


Det finns ca 37 ställen i skriften som förklarar att vi inte är under lagen.

De hebreiska rötterna består ofta av en majoritet av hedningar, däribland hedniska rabbiner. Vanligtvis föredrar de att identifieras som "messianska kristna". Många har kommit till slutsatsen att Gud har "kallat" dem att vara judiska och de har accepterat den teologiska positionen att Torah (gammal testamentlig lag) är lika bindande för både hedningar och judar. De bär ofta några saker av traditionell judisk klädsel, övar Davidisk dans och införlivar hebreiska namn och fraser i sitt skrivande och samtal. De flesta avvisar användningen av namnet "Jesus" till förmån för Yeshua eller YHWH och hävdar att dessa är de "sanna" namnen som Gud själv vill vi ska använda. I de flesta fall lyfter de fram Torah som grunden för församlingen, som bryter ner Nya Testamentet, vilket gör att den blir sekundär i betydelse och bara kan förstås i ljuset av Gamla testamentet. Tanken att det nya testamentet är felaktigt och relevant endast i ljuset av Gamla testamentet har också medfört att treenighetsläran varit under attack av många förespråkare inom de hebreiska rötterna.


I motsats till vad den hebreiska rötterna hävdar, så är apostel Paulus undervisningar i Nya Testamentet helt tydliga och självförklarande. Kolosserbrevet 2:16.17 säger: "Därför ska ingen agera som din domare när det gäller mat eller dryck eller med hänsyn till en fester, nymåne eller sabbaten - det som är en skugga om vad som ska komma; men verkligheten själv finns i Kristus. " Rom 14:5 säger, "En person sätter en dag över en annan, en annan anser varje dag lika. Varje person måste vara helt övertygad i sitt eget sinne." Skriften indikerar tydligt att dessa frågor är en fråga om personligt val. Dessa verser och många andra ger tydliga bevis på att lagar och förordningar om att de Mosaiska förbundet har upphört. Att fortsätta lära ut att den gamla förbundet fortfarande är i kraft trots det som Nya testamentet lär ut, eller vrida det Nya Testamentet för att komma överens med de hebreiska rötterna, är falsk undervisning.


Det finns aspekter av de hebreiska rötterna som säkert kan vara fördelaktiga. Utforska den judiska kulturen och perspektivet, inom vilken det mesta av Bibeln skrevs, öppnar och berikar vår förståelse av Skrifterna, lägger till insikt och djup i många av passagerna, liknelserna och idiom = språkegenhet. Det finns inget fel med hedningar och judar som kommer samman för att fira högtider och njuta av den messianska stilen av tillbedjan. Att delta i dessa händelser och lära sig hur judarna förstod vår Herres lärdomar kan vara ett verktyg som ger oss större effektivitet när det gäller att nå den icke troende juden med evangeliet. Det är bra för hedningar, i Messias kropp, att identifiera sig i vår gemenskap med Israel. Att identifiera sig med Israel skiljer sig emellertid från att identifiera sig "som" Israel.


Hedniskt troende är inte inympade i judendomen av det Mosaiska förbundet; De är inympade till Abrahams frö och tro, som föregick lagen och den judiska sedvänjan. De är medborgare med de heliga (Ef 2:19), men de är inte judar. Paulus förklarar detta tydligt när han berättar för dem som omskars (judarna) "att inte försöka vara oomskurna" och de som var oomskurna (hedningarna) "inte försöka bli omskurna" (1 Kor 7:18). Det finns ingen anledning för någon grupp att känna att de måste bli vad de inte är. I stället har Gud gjort judar och hedningar till "en ny man" i Kristus Jesus (Ef 2:15). Denna "nya man" hänvisar till kyrkan/ församlingen, Kristi kropp, som består av varken jude eller hedning (Gal 3: 27-29). Det är viktigt att judar och hedningar förbli autentiska i sin egen identitet. På detta sätt kan en tydlig bild av Kristi kropps enhet bli synlig, när judar och hedningar förenas av en Herre, en tro, ett dop. Om hedningar inympas i Israel och blir judar, försvinner syftet och bilden av både jude och hedning, som kommer samman som en ny man. Gud menade aldrig att hedningarna skulle bli ett i Israel, utan ett i Kristus.

Påverkan från denna rörelse är på väg in i våra kyrkor och seminarier. Det farliga är slutsatsen att om vi hålla det gamla förbundets lagar så vandrar vi en "högre väg" och att det är det enda sättet att behaga Gud på och ta emot hans välsignelser. Ingenstans i Bibeln finner vi att icke-troende är instruerade att följa levitiska lagar eller judiska sedvänjor. I själva verket undervisas motsatsen. Rom 7: 6 säger, "Men nu är vi lösta ifrån lagen för vi har dött ifrån det som förut höll oss fångna, och vi tjänar nu i Andens nya väsen och inte i bokstavlig bemärkelse.” Genom att fullständigt uppfylla alla förordningar i den Mosaiska lagen, fullgjorde Kristus den fullständigt. Precis som att göra den slutliga betalningen på ett hem uppfyller det avtalet, så har också Kristus gjort den slutliga betalningen och har uppfyllt lagen, och gjort en ände på det för oss alla.

Det är Gud själv som har skapat en värld av människor med olika kulturer, språk och traditioner. Gud förhärligas när vi accepterar varandra i kärlek och förenas i enhet som "en" i Kristus Jesus. Det är viktigt att förstå att det inte finns någon överlägsenhet att vara född judisk eller hedning. Vi som är Kristi efterföljare, består av många olika kulturer och livsstilar, alla är lika värdefulla och mycket älskade för att vi har gått in i Guds familj.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...