torsdag 23 maj 2019

Vilken undervisning har Kungariket nu ?


Vad är ”Kingdom now = Vad är ”Kingdom now = Kungariket nu” undervisning?

Kungariket nu teologi är en teologi inom den karismatiska, protestantiska kristendomens rörelse, mestadels i USA (gällde då). Kungariket nu förespråkare tror att Gud har förlorat kontrollen över värden till Satan när Adam och Eva syndade. Eftersom teologin säger, Gud har försökt återetablera kontrollen över världen genom att söka upp en speciell grupp av troende, känd på olika sätt under t.ex. ”förbundsfolk” ”övervinnare” eller ”Joel´s armé”, och att genom dessa människor, sociala institutioner (regering och lag inkluderade) ska komma in under Guds auktoritet. Tron är att eftersom troende har den Helige Ande inneboende i sig, precis som Jesus hade, så har vi all auktoritet i himlen och på jorden; Vi har makten att tro för och tala in i existens saker som inte finns till, och på så sätt kan vi föra in kungarikes eran.
Inom de allra mest kontroversiella trossatserna i teologin är tron att det sekulariserade eller icke kristna samhället inte kommer lyckas. Varför kungariket nu är emot separationen av kyrka och stat. Andra idéer inkluderar idén att, vi som Kristi kropp, vi är Kristus. Med andra ord, vi har hans gudomliga natur. Förespråkarna för kungariket nu undervisning, tror inte heller på uppryckandet som bortförklaras om en känsla av bortryckande eller hänförelse när Herren kommer för att ta emot kungariket ur våra händer. Med andra ord så kommer alla ”ryckas upp” emotionellt, när han återkommer. Också bland de obibliska övertygelserna finns tanken att alla profetior om framtida Israel – både i GT och i NT gäller församlingen/kyrkan.

Kungariket nu teologin ser Jesus återkomst i två steg; först genom de troendes kött, och i synnerhet då dagens apostlar och profeter, och sedan personligt, för att ta över kungariket som ges åt honom av de som har segrat, ”övervinnarna”. Innan återkomsten, måste övervinnare rena jorden från alla onda influenser. Kungariket nu hävdar att Jesus inte kan återvända förrän alla Hans fiender lagts under kyrkans fötter, (förmodligen också döden inkluderad).
Även om det finns människor som bara delvis håller sig till kungarikets nu läror, delar de fortfarande de övertygelser som beskrivs ovan, vilka alla är utanför den vanliga kristendomen och som alla förnekar Skriften. För det första, tanken att Gud har "förlorat kontrollen" på någonting är löjlig, speciellt sammankopplat med idén att han behöver människor för att hjälpa honom att återfå den kontrollen. Han är universums suveräna Herre, fullständig och helig, perfekt i alla sina attribut. Han har fullständig kontroll över alla saker - förflutna, nutid och framtid - och ingenting händer utanför hans befäl. Allt går enligt hans gudomliga plan och syfte, och inte en molekyl rör sig självt." Ty Herren, den allsmäktige, har utlovat, och vem kan motstrida honom? Hans hand är utsträckt och vem kan vända den tillbaka Jes 14:27”När det gäller män som har "makten att tro på och prata in i existens det som inte är", den kraften tillhör Gud ensam, som inte tar lätt på dessa försök att ta det från Honom."Tänk härpå och kom till förnuft; besinna er ni överträdare. Tänk på vad förr var, redan i forntiden; ty jag är gud och utöver mig finns ingen; en Gud vilkens like inte finns; Jag som i förväg förkunnar, vad som komma skall och långt förut säger; Mitt rådslut ska gå i fullbordan, och allt vad jag vill det gör jag; Jag som kallar på örnen från öster och ifrån fjärran land på mitt rådsluts man. Vad jag har talat det låter jag också inträffa, vd jag har bestämt, det sätter jag också i verket. Jes 46:8-11Kungariket nu´s förnekande av kyrkans uppryckande är obibliskt. Förklaringen att uppryckandet inte är något annat än att Guds folk blir uppryckta i sina känslor, ignorerar faktumet att en sån tillämpning av termen ”uppryckta” är strikt talat ett idiomatiskt uttryck, som är speciellt för engelskan, inte grekiskan. Jag var helt fängslad, ”uppryckt” av filmen, eller annan spänning motsvarar inte harpazo som ancänds för att beskriva att bli upptagen till himlen i kroppen. 1 Tess 4:17, 2 Kor 12:2-4 och Upp 12:5. Ordet används också i Apg 8:39, där Filippos kroppsligt förs av Anden till en annan plats.När det gäller att vi är Kristus och har en gudomlig natur, så NEJ, vi är inte Kristus, även om vi får ta del av Hans gudomliga natur, i frälsningen, genom att bli den Helige Andes boplats. 2 Pet 1:4Men Kristus är den andra personen i gudomen, och ingen blir Gud. Detta är en lögn, från lögnens fader, Satan, som först berättade denna i Edens lustgård, när han frestade Eva med ”Du ska bli som Gud” 1 Mos 3:5Tanken att kyrkan har ersatt Israel och att profetiornas fullbordande till Israel hänför sig till kyrkan är känd som ersättningsteologi, och det är obibliskt. Löftena till Israel kommer att uppfyllas i Israel, inte i kyrkan. Guds välsignelser till Israel är eviga, och de är oåterkalleliga.Slutligen Kristi återkomst blir när han, inte människorna, besegrar sina fiender och sätter allt under hans fötter. Beskrivningen av återkomsten i Uppenbarelseboken 19 beskriver en mäktig krigare som kommer att ställa alla saker till rätta, inte den som kommer till en jord som redan är renad och redo för att han ska styra. Vers 15 är tydligt: "Och från hans mun går ett skarpt svärd, så att han med det kan slå nationerna. Och han kommer att styra dem med en järnspira. Och han trampar Guds den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. "Om jorden har blivit" rensad av alla onda inflytanden ", som kungariket nu tror, varför behöver Kristus ett vasst svärd att slå till Nationerna, och varför finns Guds ilska och vrede fortfarande mot dem?Konungariket Nu teologin är ett annat i en lång rad falska, obibliska och vilseledande mänskliga filosofier vars fåfänga inbillning förgävesförsöker att mänskliggöra Gud och gudomlig förklara människan. Det ska undvikas.https://www.gotquestions.org/kingdom-now.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...