torsdag 23 maj 2019

Vad är det sju bergsmandatet 7-M , de 7 sfärerna, de 7 pelarna och är det bibliskt?

Vad är det 7 bergsmandatet = 7M, de 7 Sfärerna, de 7 pelarna och är det bibliskt?

Sju bergsmandatet eller de sju bergsprofetiorna är en antibiblisk och skadlig rörelse som har fått många karismatiska och pingstkyrkor att ta detta till sig och följa det. De som följer sju bergsmandatet tror att för att Kristus ska återvända till jorden, måste kyrkan ta kontroll över de sju stora ”sfärerna” eller ”bergen” av inflytande i samhället för Kristi ära. När världen har blivit föremål för Guds rike kommer Jesus att återvända och styra världen.

Här är de sju bergen, enligt sju bergsmandatet: de sju sfärerna är liknande, endast små detaljer skiljer sig åt. I Hillsong kallas det de sju sfärerna.1) Utbildning…………………………. Utbildning
2) Religion……………………………. Religion
3) Familj……………………………….. Familj 
4) Affärer…………………………….…. Affärer, Vetenskap
5) Regering / Militär………………. Regering
6) Konst / Underhållning………. Konst
7) Media…………………………………. Media
Dessa sju samhällssektorer är tänkt att forma hur alla tänker och uppför sig. Så, för att ta itu med samhällsförändringar måste dessa sju "berg" förvandlas. Bergen kallas också "pelare", "utformare", "gjutformar" och "sfärer". De som följer 7 bergsmandaten talar om att "ockupera" bergen, "invadera" kulturen och "omvandla" samhället .De sju bergsmandat har sina rötter i en dominerande / herravälde teologi, som började i början av 1970-talet med ett mål att "ta herravälde" på jorden, man vrider 1 Mos 1:28 Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.  till att inkludera ett mandat för kristna att kontrollera civila angelägenheter och alla andra aspekter av samhället . Den nya apostoliska reformationen, med sina självutnämnda profeter och apostlar, har också påverkat sju bergsrörelsen, och lånar ut drömmar och visioner och andra extrabibliska uppenbarelser till mandatet.

7 bergsmandatet säger att det är alla kristnas plikt att skapa ett världsomspännande rike för Kristi ära. Lärare i rörelsen använderJesaja 2:2 som nämner berg, som de försöker stödja sin åsikt på: engelsk översättning; I de sista dagarna kommer berget av Herrens tempel att vara upprättat som det högsta berget; Det kommer att upphöjas över bergen, och alla nationer kommer att strömma till det. Sv 1917; Och det ska ske i kommande dagar, att det berg, där Herrens hus är, ska stå där fast grundat och vara det yppersta bland bergen och upphöjt över alla andra höjder, och alla hednafolk ska strömma dit. ”Huvudmålet med herraväldes-teologin och de sju bergsmandaten är politisk och religiös dominans över världen, genom genomförandet av de moraliska lagarna och efterföljande bestraffningar från Gamla testamentet.
Lance P. Wallnau myntade termen sju bergsmandatet och är den mest framstående läraren. Wallnau anpassar Jesu missionärs-mandat till sina lärjungar att "gå och göra lärjungar" av alla nationer till ett mandat för att åstadkomma social omvandling. Han förklarar att eftersom kyrkor redan är närvarande i varje nation i världen, måste vi nu koncentrera oss på att påverka systemen ("bergen") inom dessa nationer. Problemet, enligt Wallnau, är att kristna för närvarande inte påverkar samhället utanför kyrkan. Kristna har lämnat bergen och blivit mottagliga för ”helvetets grindar”, vilka är andliga portaler över "kungarna" (inflytande skaparna) av dessa berg.


Wallnaus undervisning bygger löst på Abrahams förbund, som lovade Abraham ett frö och ett bestående arv. Dessutom lovades Israel i 5 Mos 28: 12-14 att de skulle vara "huvudet och inte svansen" bland nationerna. Fördraget av de sju bergsmandat antyder att kyrkan, inte Israel, är enheten för att kräva det löftet. Det är nu upp till de troende att flytta i närheten av "helvetets grindar" och positionera sig för att utöva störst inflytande. Kyrkan måste sedan dissekeras i "mikrokomponenter" och infiltrera bergen. Eftersom varje kristen inte kan positionera sig högst upp på varje berg, ska varje individ hitta sin speciella mindre topp och vara ledare i det här riket.


HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men själv skall du icke behöva låna av någon. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem, och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem. 5 Mos 28:12-14

Framkanten av 7 bergmandatet är den nya apostoliska reformationen, som lär ut att kyrkan i det 21: a århundradet kommer att styras av apostlar och profeter. Rörelsen styrs inte av en viss beteckning utan av de påstådda apostlarna och profeterna som naturligtvis hävdar att de får direkt uppenbarelse från Gud. Genom att låna ut trovärdighet till dagens profeter och apostlar förnekar NAR Bibeln och sola scriptura, och erfarenhetsinriktad teologi och främjar mystik.


NAR och förespråkarna för 7 bergsmandaten har övergivit biblisk undervisning om ändens tid och valt att tro att kristna måste sätta scenen för Jesu återkommande genom att  herravälde över världens system. Enligt 7-M teologin kommer Jesus bara att återvända till en värld som speglar Guds rike. Denna idé är parallell med New Age-undervisningen som förutser ett kosmiskt andligt skifte när människan blir ett med- förlösare av Planeten Jorden.

Kristna är kallade för att vara ljus i världen Matt 5:14. Det finns inget bibliskt krav för att ta all världssystemets styrka för att kunna inleda Kristi rike. Bibeln säger att världen kommer att bli värre, inte bättre, i de sista dagarna 2Tim 3:1,13 ; 2 Pet 3:3

I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg? Matt 5:14

Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. 2 Tim 3:1

13 Men »nya himlar och en ny jord», där rättfärdighet bor, förbida vi efter hans löfte.


Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser 2 Pet 3:3


Teologin i samband med 7 bergsmandatet är farlig, och det sprider ett fruktansvärt negativt ljus på kristna överallt. 7-M-läran lägger en stor belastning på de troende att utföra, och göra framsteg i sina relativa inflytande sfärer, och sätta scenen för Jesu återkomst till jorden - allt utan en bestämd slutpunkt. Liten tonvikt läggs på evangeliets budskap om frälsning genom nåd genom tro på Jesus Kristus; Rörelsen handlar mer om att stävja krav och ta kontroll. 7 bergsmandatet är en rörelse som leds av falska profeter, och det bör undvikas och exponeras närhelst bibliskt troende kristna stöter på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...