lördag 25 maj 2019

Kristen Hinduism finns det ?


Kristen hinduism finns det?6. "Kristen" (?) Hinduism, ”Shaktipat" och "QiGong"


"Kristen" (?) Hinduism
Hur kan hinduismen vara "kristen"? Det kan den inte! Men många moderna religiösa sekter har i varierande grad påverkats av hinduismen. Miljoner amerikaner, (och även många svenskar) har idag tagit upp hinduiska metoder, såsom yoga, meditation, utveckla förändrade tillstånd av medvetande och söka hinduisk "upplysning". New Age trossystem enligt encyklopedian säger att; i många avseenden är filosofin för New Age rörelsen parallell med hinduismen.


Yoga (”yoking”)
Föra in utövaren i kosmiskt medvetande och enhet med guden Shiva.

Vad är Yoga?
Yoga är en sanskritbeteckning som bokstavligen betyder "disciplin", ett derivat av Yuj, som betyder "att sammankoppla" eller "att koncentrera sinnet". Syftet med yoga är att omvandla mänskligt medvetande till rent medvetande - det vill säga befrielse från diskriminering medans man försöker uppnå odefinierad enhet med medvetenhetens primära väsen. Det första beviset på yoga framträder i Upanishaderna. (Se Maitri Upanisad 6,18)

Yoga är mycket synlig i det amerikanska samhället (även det svenska). Kurser på yoga erbjuds i skolor, högskolor, affärsverkstäder, samhällscentra, hälsoklubbar, YMCAs och New Age-kyrkor i nästan alla städer. (Numera även i kristna kyrkor och församlingar, det har även kommit in yoga som getts nya namn som låter kristna, som praise Worship och Tikva) Yoga finns på dagliga tv-program. Böcker och tidskrifter om yoga linjer, finns på hyllorna hos stora bokhandlar och offentliga bibliotek. Kändisar, utbildare och politiker krediterar yoga för att berika deras liv och förbättra deras hälsa.


Vad är fel med Yoga?
Den offentliga uppfattningen om yoga är att det är en regim för fysisk konditionering, vars religiösa rötter kan ignoreras. Många utövare antar bara, att övningarna är ofarliga om de inte görs med en andlig avsikt.
Men yoga är en inbyggd del av hinduismen. Swami Vishnudevananda, välkänd myndighet av yoga, förklarar syftet med yoga i sin bok ”The Complete Illustrated Book of Yoga = den kompletta illustrerade boken om yoga”. "Det är varje utvecklad människas uppgift att träna sin kropp till högsta grad av perfektion så att den kan användas för att jaga efter andliga syften ... Syftet med all yoga-övningar är att uppnå sanning där den enskilda själen identifierar sig med Guds högsta själ. "


"Hatha Yoga"
Det vanligaste systemet för yoga som används för motion är hatha yoga. Men även hatha yoga är djupt rotad i hinduisk filosofi. David Fetcho säger, "Faktum är att även fysisk yoga är oupplösligt bunden till hela den österländska religiösa metafysiken. Faktum är att det är korrekt att säga att fysisk yoga och indisk metafysik är ömsesidigt beroende av varandra. du kan verkligen inte ha den ena utan den andra. "

"Yoga-ställningar är i sig själva speciellt utformade för att manipulera medvetandet ... och flytta sinnen till raja yogas fullständiga erfarenhet av samadhi." Även om västerländska utövare av hatha yoga hävdar att det bara är ett hjälpmedel för fysisk kondition, "haras tekniker ges för att förbereda en persons medvetenhet för raja yogans subtila metafysik. "
Den franska forskaren Alain Danielou säger att "det enda syftet med de fysiska övningarna av hahta yoga, är att undertrycka fysiska hinder på den andliga och kungliga vägen för raja yoga: and hatha yoga kallas därför stegen till raja yoga."


"Kundalini Yoga"
En av yogans mer kontroversiella stilar är kundalini ("ormens makt”. Sanskrit kund, ”att bränna"; kunda, "att ringla ihop sig eller löpa i spiral.") Den hinduiska tron är att inom varje person finns en sovande "orm" hårt ihop-ringlad på ryggen. När den väcks rullar ormen upp sig från ryggradens bas och skjuter sig uppåt, och för med sig ett koncentrerat fält av intelligens, kosmisk osynlig energi som reser upp ryggradens mitt-kanal till hjärnan, där den påstås väcka andlig upplysning och inre uppfattning.

Kundalini yoga är Hinduismens "Power Yoga = makt yoga". Man kan väcka sitt "kundalini uppvaknade" genom att öva kundalini yoga, med recitation, meditation, ”pranayama = andnings övningar, eller genom överföring från en guru. Kundalini är utformat för att lösa upp knutar eller blockeringar i kroppen som förhindrar flödet av kundalini-energi och anses vara den kreativa kraften som uttrycks i fortplantning.

Kundalini anses vara vägen till gudomlighet och psykiska krafter som kallas siddhis. Den är ansvarig för mystisk upplysning när den sublimeras genom att resa upp ryggraden genom charkas, eller psykiska centra, till det högsta centrumet i huvudet. Kundalini yoga kan också leda till mental kollaps, psykos och demon besittning eller förtryck. Bland moderna hinduer som hävdar att de väckte upp kundalini befinner sig Swami Muktanada, som hade kraft att kommunicera denna upphetsning vid beröring, en teknik som kallas shaktipat.


Shaktipat”
"Shakti" betyder kraft eller energi i sanskrit, och "pat" betyder överföring. Andligt uppvaknande eller "shaktipat" är infusionen av energi från den andliga mästaren till sökaren, vilket väcker upp sökarens egen inneboende andliga kraft, kallad "kundalini". "Shaktipat" aktiverar den vilande "kundalini" som att tända ett ljus med en som redan är tänd. Således är "shaktipat" överföringen av energi, en inre utveckling av medvetenhet som leder till gradvis högre tillstånd av medvetande
En professors liv blev förvandlat när en assistent till Swami Muktanada förde en påfågelfjäder över "tredje ögat" i mitten av pannan.
"Jag såg en blixtstrimma, som en pyramid av ljus. Jag började bokstavligen studsa upp från golvet och darra. Jag grät. Jag kände en enorm energi, kärlek och glädje. Vad jag hade upplevt, lärde jag mig senare, var "shaktipat" eller andligt uppvaknande av en kundulini-energi inom mig ... " [Professor Michael Ray, Stanford Graduate School of Business]


Kundalini Yogans Manifestationer
Samma som hos de karismatiska


Kundalini Yoga och den karismatiska Toronto-välsignelsen är identiska i följande aspekter.

KundaliniToronto välsignelsen


IDENTISKA
KROPPSLIG
MANIFESTATIONER
Kriyas”
Psykiska erfarenheter: utomsinnliga förnimmelser; utomkroppsliga erfarenheter; förflutna minnen; astral resa; direkt medvetenhet om auror och chakra; kontakt med anda guider genom inre röster, drömmar eller visioner; helande krafter. Ändrade medvetenhets tillstånd: ökad medvetenhet; spontana trance tillstånd. Mental förvirring. Emotionella utbrott; snabba humörskiftningar; överdrivna episoder av sorg, rädsla, raseri, depression. Extas och intervaller av enorm glädje, kärlek, fred och medkänsla. Okontrollerbart skrattande. Gråtande; gråt; ångest.
Manifestationer”
Höra ljud som beskrivs som en flöjt, trumma, vattenfall, fågelsång, bi-surr, brusande, rytande, åska-ljud eller ringningar i öronen. Spontant uttryckt hörbara ljud av djur. Energin som rusar som el som cirkulerar i kroppen. Intensiv värme- eller kalla strömningar. Klåda, vibrerande, kliande, stickningar, ilande eller krypande känslor. Ryckningar, darrningar, skälvningar, skakningar, kramper eller spasmer. Onaturliga kropps- ställningar eller rörelser. Episoder med extrem hyperaktivitet eller omvänt överväldigande trötthet. Intensifierade eller minskade sexuella behov. Förändringar i ät och sovmönster.


IDENTISKA
DISTRIBUTIONS
TEKNIKER
Shaktipat”
Kraft överförd genom beröring, mantra meditation. Mycket smittsamt.
Impartation/ Överföring
Andligt” överförd genom beröring, upprepande bön, tömma sinnet. Mycket smittsamt.

IDENTISKA
INSTRUMENT
Guru”
Överförs av ”brinnande” guru, någon överför kraften till honom.Den smorde
Överförs via en förkunnare, som också blivit berörd och mottagit ”anden” från någon annan.IDENTISKA
RESULTAT
Transformation”
Överlämna makten / kraften; inre fred, kärleks känslor, närhet till gudomligheten, rening från att göra ont, förändrat liv.

Ett Förändrat Liv
Överlämna sig åt ”anden”, fred, kärleks känslor, renhet, förnyelse,, överlåtelse och intimitet med Gud, förändrat liv.


Transcendental Meditation ™
TM har förmodligen ingen religiös grund. TM är dock faktiskt en hinduisk meditationsteknik som försöker förena medlaren med Brahman, det hinduiska konceptet av Gud.


Grundaren av TM, Mahesh Prasad Warma, senare känd som Maharishi Mahesh Yogi, föddes i Indien runt 1910. Efter examen från Allahabad University 1942 med en examen i fysik blev Mahesh lärjunge till den indiska religiösa ledaren Guru Dev. Det var Guru Dev som instruerade Maharishi att utforma en meditationsteknik från Vedas (en del av den hinduiska skriften). Dev adresseras som gud i TM´s inledningsceremoni.


Citat:
"Maharishi hade från dag ett avsikten att gradvis leda oss genom små, ihållande bedrägerier mot den religion han alltid visste var bäst för oss alla - en extremt fundamentalistisk hinduism."


Övertygelser, troslära:
Gud är ett opersonligt väsen, medvetenhet, salighet, det vill säga den hinduiska brahmanen. Jesus är en upplyst lärare i TM. Frälsning sker genom att uppnå högre medvetande genom praktisering av TM. Människans inre väsen blir ett med Brahman. Döden är reinkarnation mot slutlig upplösning i Brahman.


Qigong
Qigong (uttalas "chee-gong") är en kinesisk medicinsk meditation, och Dr. Yan Xin är ledare för dess mest populära form. Av de beräknade 160.000.000 människor världen över som nu utövar Qigong, följer kanske en tredjedel Dr. Yan. Qigong består av två kinesiska tecken: Qi: den vitala energin som finns i alla saker. Gong: övningen och metoden att odla Qi. Kort sagt är Qigong en process för att erhålla vital energi från universum genom odling av sinne och kropp.

Dr Yan Xin, en kinesisk Qigong-mästare som är känd för de flesta av över en miljard människor i Kina, pratade i San Francisco 1991. Sjuhundra anhängare visade sig lyssna på Xin. San Francisco Chronicle rapporterade den 16 maj 1991 att "minuter in i hans samtal började flera uppleva vad, Yan Xin kallar, spontana rörelser". Chronicle reportern sa att "inom en kort tid, liknade scenen ett pingstbönemöte med många som viftade sina armar och gjorde oförståeliga ljud. "

För att kunna dela fördelarna med hans Qigong-övningar med andra skapade doktor Yan Xin "Qi- emitterande föreläsningar." Vid sådana föreläsningar har han emitterat Qi- principer och praktiska tekniker, till publiken så många som över två hundra tusen personer på en föreläsning. Effekterna av dessa föreläsningar var fenomenala. Tusentals människor har botats av sjukdomar, inklusive sådana "obotliga" som cancer, hjärtsjukdomar och traumatisk dubbelsidig förlamning. Som ett resultat blev Dr. Yan Xin en nationell kändis. Han har föreläst i hela Kina, liksom i Hong Kong, Japan, Thailand, USA, Kanada, Mexiko och Frankrike. Enligt journalisters uppskattning kunde den publiken av hans direktsända kraftförstärkta Qi- föreläsningar ha varit så många som sextio miljoner människor.


http://christiantrumpetsounding.com/Occ%20Inv/Occult%20Invasion%206.htm
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...