torsdag 23 maj 2019

Vad är den Helige Andes dop?Den Helige Andes dop kan definieras som det arbete där Guds Ande placerar den troende i föreningen med Kristus och in i förening med andra troende i Kristi kropp vid frälsnings tillfället. Den Heliga Andes dop förutspåddes av Johannes Döparen ”Mark 1: 8 Jag döper er med vatten, men han ska döpa er i Helig Ande”,och av Jesus innan han stigit upp till himlen: "För Johannes döpte med vatten, men om några dagar kommer du att döpas med Helige Ande" Apg 1: 5. Detta löfte uppfylldes på pingstdagen Apg 2: 1-4; För första gången hade människor den Helige Ande permanent boende i sig, och kyrkan hade börjat.1 Kor 12:12-13 är den centrala delen i Bibeln angående den Helige Andes dop: ”Ty i en och samma Ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande utgjuten över oss.”


1 Kor 12:13. Observera att vi "alla" har blivit döpta av Anden - alla troende har fått dopet, synonymt med frälsning, och det är inte en speciell upplevelse för bara några få. Medan Rom 6:1-4 inte specifikt nämner Guds Ande, beskriver det den troendes ställning inför Gud i ett språk som liknar 1 Korintierbrevets passage: "Vad ska vi då säga? Ska vi fortsätta synda så att nåden kan öka? Ingalunda! Vi dog för synden; Hur kan vi leva i det längre? Eller vet du inte att vi alla som döptes till Kristus Jesus döptes till hans död? Vi blev därför begravda med honom genom dopet i döden för att, precis som Kristus uppstått från de döda genom Faderns ära, kan vi också leva ett nytt liv. "Följande fakta är nödvändiga för att hjälpa till att stärka vår förståelse av Andens dop: Först säger 1 Kor 12:13 klart att alla har döpts, precis som alla fått Anden att dricka/ utgjuten; Anden inneboende i oss. För det andra, ingenstans i skriften, berättade de troende att de skulle döpas med, i eller genom Anden, eller på något sätt söka den Helige Andes dop. Detta indikerar att alla troende har haft denna erfarenhet. För det tredje verkar Ef 4: 5 hänvisa till Andedopet. Om så är fallet är andedopet verkligheten för varje troende, precis som det också gäller "en tro" och "en fader".Sammanfattningsvis  åstadkommer dopet i den Helige Ande två saker:
1) det förenar oss med Kristi kropp.
2) det aktualiserar vår med- korsfästelse med Kristus.
Att vara med honom i hans kropp betyder att vi är uppståndna med honom till det nya livet Rom 6: 4. Vi bör sedan utöva våra andliga gåvor för att hålla kroppen i funktion ordentligt enligt vad som anges i 1 Kor 12:13. Att uppleva Andens dop tjänar som grund för att hålla kyrkans enhet, som i Ef 4: 5. Att vara förknippad med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse genom Andedopet etablerargrunden för vår separation från syndens inneboende kraft och vår nya vandring det nya livet. Rom 6: 1-10, Kol 2:12.https://www.gotquestions.org/Spirit-baptism.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...