torsdag 23 maj 2019

Varför är det fel att lära sig höra Guds röst?


14 aug 2016 Holly Pivec
Vad kan det vara för fel med att lära sig att "höra Guds röst"?Nyligen hörde jag om en kristen ungdomskonferens i Anchorage, Alaska, kallad ”Fusion = sammansmältning”, som drog över 800 tonåringar och kyrkans ungdomsarbetare från hela staten. Förutom uppträdanden av nationellt kända musikartister, presenterade konferensen "utbildningskurser" på olika ämnen för att hjälpa eleverna att växa i sin tro. Två av dessa klasser lovade att lära dem "hur man hör Guds röst". Detta berörde mig för att jag vet att det här tillhör den nya apostolisk reformations (NAR) undervisning som används för att initiera människor i sin världsutsikt.Problemet med att lära sig att höra Guds röst, på NAR sättet, är att människor lär sig att vända sig till ett subjektiva intryck istället för Guds ords objektiva sanning. Som ett exempel på denna typ av undervisning delar jag denna länk* till en ljudinspelning av ett samtal med titeln "Höra Guds Röst." Det gavs nyligen på ”Tree of Life Church = livets träd kyrkan” i Palmer, Alaska, och är representativt för liknande samtal som ges vid Kyrkor i hela nationen.
Hearing Gods Voice Shannon Johnson
http://www.treeoflifepalmer.com/2016/07/13/hearing-gods-voice_2/Under detta speciella samtal talade Shannon Johnson, hon leder deltagare i en serie aktivitetsövningar, dvs aktiviteter som är avsedda att hjälpa individer att lära sig att höra Gud tala direkt med dem. Ljudfilen är lång, så jag har noterat tidsstämplar där specifika läror börjar tillsammans med mina kommentarer om dessa läror. Jag listade inte allt jag är bekymrad över, utan bara korta höjdpunkter. Det finns mycket mer som är störande i denna ljudfil än jag kommer nämna här.Gud "pratkvarnen" 
00:00 Johnson börjar med att rikta sig mot sin publik och säga till dem att kluddra på bänken de sitter vid, eller skriva på ett papper vad de hör Gud säga till dem. tuschpennor, kritor och markörer tillhandahålls för detta ändamål.
06:56 Johnson förklarar att nyckeln till ett förhållande med Gud är att tala med honom och speciellt lyssna på honom. Detta beror på att han älskar dem och önskar att prata med dem. Faktum är att Gud talar så mycket, enligt Johnson, att hennes favoritnamn för honom är ”herr pratkvarn " Sättet han talar på, förutom Skriften, är hörbart och genom drömmar, färger, musik, smaksinnet och luktensinnet, "kunskapens ord” och "profetiska ord".Gud Beatles fan
17:35 Johnson berättar om en tid när Gud talade till henne genom att sjunga en Beatles sång till henne - sången "Revolution." Genom denna sång talade han till henne om en "kärleksrevolution" och hur han "väcker" Kristi brud, Kyrkan. "Uppvaknandet av bruden" hänvisar till en populär NAR undervisning. Hon hävdar att hon just som hon sjöng den här Beatles-sången, så fick hon ett textmeddelande från en vän som sa: Jag bad om dig och Gud sjöng Beatlarna över dig. Han sjöng ord från en Beatles sång, "kärlek, kärlek, kärlek” till harmonin från "Love is all you need = kärlek är allt du behöver." Johnsons skämt att Gud är en Beatles fan.20:00 Johnson varnar sin publik att de behöver lära sig att urskilja vad som verkligen är Guds röst och vad som bara är deras egen röst eftersom deras egen röst "kan ibland vara lite självisk". Men hennes varningsord undergrävs av ett tungt självintresse genom resten av hennes prat.
20:15 Hon säger till folk att öva sig i att höra från Gud genom att föra journal och genom att profetera till sina vänner. Hon betonar om och om igen att de kommer göra fel, men inga bekymmer, "Gud bryr sig inte alls" för att han är bara så glad att de söker honom.24:05 Johnson förbereder sin publik för att påbörja aktiveringsövningarna genom att berätta för dem att repetera orden "Jag är öppen" (uttryckandes en vilja att höra vad Gud vill säga till dem). Hon berättar sedan att de ska fråga Gud en rad frågor och registrera sina svar på dessa frågor. Hon säger att de borde spela in den första tanken som dyker upp i huvudet, eller den första känslan som de känner, eller den första lukten som de upplever - även om de känner sig löjliga för att de gör det. Hon säger att att de inte ska avfärda dessa saker eftersom Gud talar genom dem. Frågorna som hon säger de ska fråga Gud inkluderar "Vad är din favorit sak med mig?" och "Berätta för mig om den gång du var mest stolt över mig".Gud TV- entusiasten
41:00 Johnson delar gånger då Gud talat med henne och hennes man via tv-program. Till exempel avslöjade Gud en gång för en bekant att hon är som en av huvudpersonerna i ”Parks och Recreation”.
46:50 Johnson säger till publiken att praktisera vad de lärt sig genom att profetera till personen som sitter till höger om dem. För att hjälpa dem berättar hon att de ska be Gud att markera ett av föremålen som sitter på bordet framför dem, såsom tuggummi, och genom föremålet föra fram något som kommer att uppmuntra personen.Redigera Gud
Innan träningspasset börjar, lägger Johnson ut några grundläggande regler: Säg inte något konstigt och säg inte något negativt. Jag finner att hennes "inget konstigt" regel lite udda med take på sina egen egna tidigare erkännande att de tankar som dyker upp i huvudet medan de profeterar kan tyckas löjliga för dem. Och jag finner hennes "inget negativt" regel vara lika udda. När det gäller denna regel säger hon att om Gud av någon anledning säger något negativt om den person som de profeterar för borde de hålla det för sig själva eller be Gud att få en positiv snurr på det. Så, hon lär folk att redigera Gud?Häng bara på
Ett par slutgiltiga observationer.
1) Genom hela samtalet erkänner Johnson att människor i rummet kan känna sig obekväma med saker som hon säger att de ska göra, men uppmanar dem att bara följa med det. Hennes pressande att göra saker som känns obehagliga är oroväckande, men vanliga i NAR. Människor måste vara medvetna om det.

2) Är att Johnsons långa undervisning är i anmärkningsvärd avsaknad av Skriften. Trots att hon hänvisar till en vers här eller där för att försäkra sin publik om att Gud bryr sig om dem, grundar hon aldrig sina lärdomar och praxis om hur man hör Guds röst på Bibeln. Detta är ett skarpt utelämnande.Frågan om huruvida Gud fortfarande talar idag är relevant och en som är bra för mig att adressera i ett annat inlägg. Men vad jag vill påpeka här är att det sätt på vilket människor i NAR lärs att höra Guds röst, inte någonstans är i linje med Bibeln.http://www.spiritoferror.org/2016/08/whats-so-bad-about-learning-to-hear-gods-voice/6196

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...