torsdag 23 maj 2019

Vad är "Nämn det och Kräv det" ?


Jag väljer två olika saker om samma ämne. Det första är om teologin bakom "nämn det och kräv det" och den som skrivit det är för denna sorts Bibelundervisning. Den andra ger svaren på varför detta synsätt inte är i enlighet med skriften.

Nämn det och kräv det teologi: En mystisk kraft eller en Biblisk princip?
Bibelns sammanfattning.
"Nämn det och kräv det" teologin är ett svårt ämne som vanligen misstas i en extremitet och å andra sidan missbrukas i sin applicering. Kärnan i "Nämn det och kräv det" teologin är att tro på Guds löften. Bibelns beskrivning av kvinnan med blodproblemet är ett starkt vittnesbörd för "nämn det och kräv det" teologin. Jesus bekräftar principen om "nämn det och kräv det" i den här historien. Hon helade inte sig själv av någon mystisk kraft, utan hon aktiverade sin tro för att öppna dörren för sin helande. Se nedan för bibliska kommentarer och råd om teologin och den bibliska principen om att "namnge och kräva det".

Nämn det och kräv det teologi: Kräva det baseras på Guds vilja och löften.
Nämn det och kräv det teologin är ett svårt ämne som på ena extremen som vanligtvis är felaktigt och å andra sidan missbrukas i sin applicering. Oavsett vad vår uppfattning eller användning av "Nämn det och kräv det" så är inte denna teologin en mystisk kraft och den har en skriftlig grund. 1 John 5:14 säger oss att vår tro på Jesus tillåter oss fråga i enlighet med hans vilja och att han kommer att höra oss.
1 Joh 5:14 ”Och detta är den fasta tillförsikt vi ha till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss”

Nämn det och kräv det teologin: Kräv det för Gud fullföljer/uppfyller sina löften.
Kärnan i ”nämn det och kräv det” teologin är att ha tro på Guds löften. Det är att vetskapen om att fråga Gud om vad Han har lovat, så kommer vi få de löften vi har begär till av Honom. 1 Joh 5:15 råder oss att av tro kan vi be Gud och veta att Han kommer hålla sina löften.
1 Joh 5:15 ”Och om vi vet att Han hör oss vad än vi ber om, så vet vi också att vi redan har det vi har bett Honom om i vår bön”.

Nämn det och kräv det teologi: Kvinnan med problemet med blodgång.
Historien om kvinnan med blodgång är ett starkt vittnesbörd för ”nämn det och kräv det” teologi. Mark 5:24-35 beskriver kvinnan med blodgång som blev helad på grund av sin tro på Jesus. Mark 5:28 säger oss att kvinnan förvissade sig själv att hon genom att röra vid Jesu klädnad, så skulle hon bli helad av Jesus.
Mark 5:28 ”För hon tänkte; om jag åtminstone får röra vid Hans kläder så blir jag helad”.

Nämn det och kräv det teologi: Jesus bekräftar kvinnans tro med blodgången.
I berättelsen om kvinnan med blodgången bekräftar Jesus principen att "nämn det och kräv det". Som ett resultat av hennes initiativ så helar Jesu helande kraft henne. Hon helade inte sig själv av någon mystisk kraft, utan hon använde sin tro att öppna dörren för sitt helande. Markus 5:34 säger oss att Jesus bekräftade att det var genom hennes tro som hon blev helad.
Mark 5:34 ”Då sa Jesus till henne; Min dotter din tro har hjälpt dig. Gå i frid och var botad från din plåga”.

Mera om ”nämn det och kräv det” finns på. (obs inte översatt) StrongInFaith.org,Accounts of Individual Healing: Woman with the Issue of Blood; Biblical Discernment Ministries, Positive Confession/PMA

Relaterade artiklar om nämn det och kräv det teologi: En mystisk kraft eller en biblisk princip. (inte översatta går inte att öppna från min sida, måste gå till originalet)
The Miracles of Jeus, * The Definition of Redemption, * The Wolf so Consumed by Lust He Kills Himself, * Redemptioin Illustration, * Marred Hands Settled the Issue, * Faith and Christianity, * Awakening Conscience To God.Är nämn det och kräv det bibliskt?


Nämn det och kräv det” eller framgångs/välstånds evangeliet är inte bibliskt och motsätter sig på många sätt mot det sanna evangeliska budskapet och den tydliga undervisningen i skriften. Medans det finns många olika versioner av ”nämn det och kräv det” som filosofiskt predikas idag, så har de alla liknande egenskaper. I bästa fall kommer läran från misstolkning och missförstånd av en del skrifter, och som värst är den helt kättersk och har karaktären av en kultisk doktrin.

Rötterna till trosrörelsen och ”nämn det och kräv det” budskapen har mer gemensamt med new age metafysik än med biblisk kristendom. Men i stället för att vi skapar vår verkligheten med våra tankar, som new age förespråkare råder oss till, så har ”nämn det och kräv det” lärare berättat för oss att vi kan använda ”trons kraft”för att skapa vår egen verklighet eller få vad vi vill ha. Tron omdefinieras i grunden från ett förtroende för en helig och suverän Gud trots våra omständigheter, till ett sätt att styra Gud till att ge oss det vi vill ha. Tron blir den kraft där vi kan få det vi vill ha, snarare än att vänta på Gud och lita på Honom även under tider av lidande och prövningar.

På många områden avviker ”nämn det och kräv det” ifrån den bibliska kristendomen. Läran upphöjer verkligen människan och dennes tro ovanför Gud. Faktum är att många av de mer extreme lärarna i trosrörelsen, lär ut att man skapades på villkor jämlika med Gud, och att människan är i samma klass som gud själv. Denna farliga och kätterska undervisning förnekar den bibliska kristendomens grundläggande principer vilket är varför de extrema förespråkarna av ”nämn det och kräv det” undervisningen måste anses vara kultiskt och inte verkliga kristna.

Både de metafysiska kulterna och ”nämn det och kräv det” undervisningarna förvränger sanningen och omfamnar den falska undervisningen att våra tankar kan styra verkligheten. Oavsett om det är kraften av positivt tänkande eller välståndsevangeliet, så är förutsättningarna desamma, vad du tänker eller tror kommer att hända, är till syvende och sist det som kommer kontrollera att det händer. Om du tänker negativa tankar eller saknar tro så kommer du lida eller inte få det du vill ha. Å andra sidan om du bekänner positiva tankar eller bara har tillräckligt med tro, då kan du ha hälsa rikedom och lycka nu. Denna falska undervisning tilltalar en av människans mest grundläggande instinkter, vilket är anledningen till att den är så populär.

Medans välståndsevangeliet och tanken på att styra sin framtid med sina tankar eller tror, är tilltalande för en syndig man, så är det förolämpande mot den suverän Gud som har uppenbarat sig i skriften. I stället för att erkänna Guds absoluta suveräna kraft som uppenbaras i Bibeln, så omfamnar ”nämn det och kräv det” anhängarna en falsk gud, som inte kan verka bortsett från deras tro. De presenterar en falsk syn på Gud, genom att undervisa att Han vill välsigna dig med hälsa, rikedom och lycka, men Han kan inte göra det om inte du har tillräckligt med tro. På så sätt är inte Gud längre i kontroll, utan människan är. Naturligtvis är detta helt i motsättning till vad skriften undervisar. Gud är inte beroende av människors tro för att agera. Genom hela skriften ser vi att Gud välsignar den Han väljer att välsigna, och helar den Han väljer att hela.

Ett annat problem med ”nämn det och kräv det” undervisning är att det misslyckas med att känna igen att Jesus själv är den ultimata skatten värd att offra allt för. (Matt 13:44) och ser Jesus istället mer som en ”få vad jag vill ha just nu” farbror. Jesu budskap är att en kristen är kallad att förneka sig själv, ta upp sitt kors och följa Honom. ”För den som räddar sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull kommer finna det. För vad gynnar det en människa om han vinner hela världen och förlorar sin själ” Matt 16:24-26

Motsatt mot budskapet om välstånd. Istället för att vara ett budskap om självförnekelse, så är välståndsevangeliet ett evangelium om självtillfredsställelse. Målet är inte att bli mer lika Kristus genom offer utan att få det vi vill ha här och nu, vilket tydligt motsätter sig vår frälsares ord.

Bibeln lär ut att alla som vill leva ett gudalikt liv i Jesus Kristus kommer att förföljas 2 Tim 3:12 men budskapet från ”nämn det och kräv det” säger att allt lidande som vi går igenom, är helt enkelt resultatet av brist på tro. Välståndsevangeliet är helt fokuserat på att vi får de saker som världen har att erbjuda, men ”1 Joh 2:15” säger att vi inte ska älska världen eller sakerna i världen” och i själv verket blir de som ”har kärlek till världens saker fiender till Gud Jak 4:4 ” Välståndsevangeliet kan verkligen inte bi mer motsatt till vad Bibeln verkligen undervisar.

Välfärdsläraren Joel Osteen säger i sin bok ”ditt bästa liv nu” att nyckeln till ett mer givande liv, ett bättre hem, ett starkare äktenskap och ett bättre jobb finns i en enkel men djupgående process för att förändra hur du tänker på ditt liv och hjälpa dig uppnå det som verkligen är viktigt Hur annorlunda är inte det från den bibliska sanningen att det här livet inte är någonting jämfört med det kommande livet. Välståndsevangeliets budskap är fokuserat på skatter och bra saker som vi vill ha nu, medans Jesus sa. Samla er inte skatter på jorden där mott och mal förstöra och där tjuvar bryta sig in och stjäl, utan samla era skatter i himlen där mott och mal inte förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är där kommer också ditt hjärta vara Matt 6:19-21”

Jesus kom inte för att ge oss hälsa, rikedom och lycka nu. Han kom för att rädda oss från våra synder så att vi kan lev i evig salighet med Honom. Att följa Kristus är inte en biljett till att få alla e materiella saker man önskar i detta livet, utan en biljett till det eviga livet. Vår önskan borde inte vara att ha våra bästa liv nu, utan att ha samma attityd som Paulus hade, som hade lärt sig vara nöjd i det tillstånd jag är i. Fil 4:11


https://www.gotquestions.org/name-it-claim-it.html
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...