torsdag 23 maj 2019

Bereanskt beteende!

Bereanskt Beteende: Elak  eller ädel ?
Av Sherry Neese

Från skriften: Apg 17:11

"Dessa var ädlare till sinnes än de i Tessalonikien, de mottog ordet med all villighet och sökte i skrifterna varje dag, för att se om det förhöll sig så som nu sades." Apg 17:11

Ädel = Moraliskt bra; Överlägsen i natur eller karaktär

De ursprungliga Bereanerna lyssnade hövligt till aposteln Paulus konstiga nya budskap. De var öppna men inte lättlurade. Det fanns inga biblar för dem att bekvämt gå till, för att"söka skrifterna varje dag." Faktum är att ingen hade det skrivna ordet vid den tiden - de var tvungna att gå till synagogan och söka igenom de olika manuskripten för att testa Paulus budskap. Kan du föreställa dig att någon skulle göra det i vår tid? Dessa dedikerade män och kvinnor satte en oerhört hög standard på bibliskt stipendium / vetenskaplig noggrannhet.

Vår tids Bereaner, som bär på sanningsämbetets fackla i olika kapacitet för att varna kyrkan om vargar i deras mitt. Många har en världsomspännande inflytande till Kristi större kropp främst via internet. Sedan finns det "rang och fil" Bereaner som tjänar på lokal nivå i sina egna kyrkor och samhällen. Dessutom kallas varje pastor och ledare i ämbetet till att vara en Berean. Faktum är att varje troende borde vara en Berean, men det finns de med en särskild kallelse på sina liv att förklara sanningen och avslöja fel som en speciell tjänst. Jag är inte alls en expert utan erbjuder bara några tankar som Herren lagt på mitt hjärta. De tjänar som en påminnelse för mitt eget beteende som en Berean.

OTYGLAD IVER – råkar i vild flykt mot katastrof!

De som utövar urskiljning och stå för sanningen blir ofta missförstådda. Det hör till territoriet. Det är ett ädelt kall men svårt. Det kan dock finnas tider när normerna vi har slinter eller vårt kött visar sig och vi faller in i Satans fälla och skjuter oss själva i foten. Jag blev uppmanad att skriva om detta ämne, delvis för att jag blev medveten om en sådan händelse som hände nyligen på gräsrotsnivå.

I dessa sista dagar med avfall som kommer ut ur träverket i alla former och modeller kan en Berean bli överväldigad. Niten för sanningen kan komma i obalans och leda till hastiga handlingar som inte är kryddade med nåd. Rättfärdig ilska kan sakta förändras till det motsatta oheliga, på ett hjärtslag. Vi ska hata det Gud hatar, men vi måste vara försiktiga så vi inte korsar förbjudna gränser och hamnar i orättfärdig dom. Gud kommer inte att välsigna dessa ansträngningar, och sådana oförsiktigheter kan slå igen dörren, för vidare ljus att nå mörka platser och få folk att slå dövörat till för sanningen och vägra omvända sig till den livsgivande sanningen. Det är svårt att få någon att höra som det är och varje möjlighet måste användas klokt. Anseende och trovärdighet är avgörande - vi måste stå över alla förebråelser.

GRÄSROTS BEREANER - Klipp inte ner dem!

"Om jag talar både människors och änglars tungomål men inte har kärlek, är jag bara en ljudande malm eller en klingande cymbal." 1 Kor 13: 1

Fot soldater för sanningen, den genomsnittliga Joe och Josie Berean är urskiljnings poliser som går på patrull i sina lokala stadsdelar. Hur de för sig är av största vikt. I processen att försvara sitt utsedda område från en invasion av osanningar, kan deras första instinkt vara att avfyra ett otäckt tal där de läser lusen av förövaren. Tystnad skulle kunna vara mer användbart än denna taktik.

Även om det inte finns någon garanti för att en respektfull kommunikation kommer att tas emot i den anda den ges i, går ett argt angrepp garanterat rakt ner i papperskorgen eller dokumentförstöraren. Börja med dem i ödmjukhet, slå dem inte i huvudet med Bibeln eller förolämpa dem. Försäkra dem att du ber för dem och du tar inte slängskott från någon högt rättfärdig utgångspunkt.

Bereaner älskar sanningen, vi älskar Guds Ord mer än något annat eller någon annan. Men vi ska älska andra med Kristi kärlek och behandla dem med respekt. Vi måste alltid vara medveten om vem den verkliga fienden är - kött och blod är inte våra fiender. Frågor kan adresseras på ett ädelt sätt som är värd namnet Berean. Varje gång en fråga tas upp, representerar vi som Bereaner vår Herre och Hans sanning och vi måste ha det i åtanke. Vi måste be, att Herren kommer att använda det för Hans ära, innan vi ta kontakt.

Vi måste be Gud att genomsöka våra egna hjärtan för att vara säkra på att våra motiv är rena. Vi borde alltid se till HERREN för resultaten och inte våra egna ansträngningar. Vi har inte råd att ta avslag på vårt meddelande personligt och ge oss själva ett vad- synd- det- är- om- mig- party. Att ha tjock hud samtidigt som ett ömt hjärta hjälper! Vi måste be om visdom när vår uppgift är klar och när det är dags att släppa och gå vidare. Hela striden beror inte på en individ. Vi vill alltid fortsätta med att ha lämnat personen utan skäl att anklaga oss för att inte ha talat sanning i kärlek och med öppet sinne för senare dialog.

BEREANER PÅ FRONTLINJEN - akta er för vänlig brand!

Skjut inte din sårade!

Ju större fältet av inflytande är desto större är ansvaret för att få det rätt. De som sticker ut sina huvuden i de tuffaste områdena kommer känna av ett mer intensivt tryck . Som Bereaner måste vi vara uppmärksamma på att fienden försöker driva kilar av delningar in i våra led. Satan vill inget hellre än att få ett ämbete emot ett annat. Vi är alla i det här tillsammans - vi tjänar samma storslagna Gud och representerar samma härliga sanning och vi har en gemensam fiende. Vi går alla runt med stora måltavlor ritade på ryggen. Vi har inte råd att skjuta pilar på varandra.

På grund av våra varierade gudagivna personligheter är Bereaner bundna att vara oense av och till, men när vi ber för varandra och lyfter upp varandra, tillåter vi inte att våra skillnader delar oss. Urskiljningsämbetet har sina unika utmaningar och vi behöver varandras stöd. Om en av oss spårar ur, borde vi vara villiga att ge ut eller acceptera en bestraffning, förhoppningsvis försiktigt levererad. Ords 27: 6 säger: "Trofasta är en väns sår, men en fiendes kyss är bedrägliga. Engelska Bibeln, Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd. Svenska"

Förvisso finns det vargar i urskiljnings- gemenskapen som ger resten av oss ett dåligt namn, medans vi arbetar hårt för att upprätthålla trovärdighet och ett gott rykte. Det är tillräckligt att säga, att mina kollegor är en dedikerad grupp av människor som Herren använder kraftigt i dessa sista dagar. Vi är inte perfekta, men vi delar en gemensam börda och förbindelse för att exponera mörkrets gärningar och vi är inte rädda för att lägga den på linjen för de som Kristus dog för.

HERDAR - Cirkla vagnarna!

Det verkar som om vi varje ser en annan pastor, lärare eller tjänst falla för bedrägerier. Så hjärtskärande som det är, vet vi att detta är ett av de stora tecknen på ändens tid. Jordbävningar och krig brukar nämnas som profetiska tecken, men sällan hörs det från predikstolen att avfall är en av de viktigaste eskatologiska skyltarna. Mycket av kristendomen lever i förnekelse, bedragna till att tänka att de är på rätt spår när de i verkligheten är på väg ner längs en farlig väg. Detta beror till stor del på att pastorer misslyckas med att undervisa de som är ansvariga att vara Bereaner och utöva urskiljning. Faktum är att urskiljning som vi känner det för det mesta är försmått i vår tid. Herren har stränga ord till ledare som inte vakar över sina flockar och skyddar dem från vargar. "Men om vakten ser svärdet komma och inte blåser trumpeten, och inte varnar folket och svärdet kommer och tar någon från dem .... Hans blod ska jag kräva ifrån vakten." Hes 33: 6 Vilket tungt ansvar!

Mike Oppenheimer av Låt oss Resonera Ministry säger det bra:

"Vi är tillsagda att" predika ordet; Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. 2 Tim 4: 2

"Och ha ingen gemenskap med mörkrets gärningar, som inte ger någon frukt, utan avslöja dem fastmer. (visa dem för det de verkligen är)." Ef.5: 11

"Alla dessa verser anges för att skydda får som inte vet bättre och kan påverkas av något icke-bibliskt som kan påverka deras kristna vandring negativt. Det är också för att stoppa den avvikande läraren, så att den kan rättas. Håla kyrkan öppen för en persons tjänst som undervisar lögn är inte en kärleksfull handling. En sann herdes första oro är att skydda fåren och sedan ska han rikta uppmärksamheten mot den person som behöver rättelsen.

"Idag har kyrkan förflyttat sig från utmaningarna utifrån, utan att ta itu med dem inifrån. Orons kärna är nu inom kyrkans väggar ... .. När vi hittar falsk undervisning utanför kyrkan, till exempel från Jehovas vittnen eller mormonerna, kan alla hålla med om att det finns ett problem. Men när falsk undervisning hittas inuti kyrkan / församlingen blir problemet känsligt, och handlingen att ta itu med och avslöja den anses vara felaktig! Det här är en tragisk ironi, för urskillning innebär att ifrågasätta något som kan, eller redan har, delat kyrkan från den doktrin som vi ska upprätthålla och öva. För aposteln John säger "Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så tag inte emot honom i era hus och hälsa honom inte. Ty den som hälsar honom, gör sig själv delaktig i hans gärningar. "2 Joh 10-11 Då var hemmet kyrkan, de skulle inte ge dessa människor en plattform för att påverka församlingen. I dag ser många människor på Tv gudstjänster, Tv´n som för in en annan doktrin, och släpper in dem i sina hus, trots att vi är befallda att inte göra det.

"Det har sagts av vissa att sanningen kan försvara sig självt, det är inte nödvändigt att ta itu med falskhet. Detta uttalande är inte bara icke-bibliskt, det kan vara katastrofalt. Jesus, Peter, Paulus, John, och Judas alla tog upp fel och lögn.

"Den berömda predikanten J. Gresham Machen sa det så här:" Om igen, män säger till oss att våra predikningar ska vara positiva och inte negativa, att vi kan predika sanningen utan att angripa felen. Men om vi följer det rådet måste vi stänga igen vår Bibel och undvika dess läror ...... "(Vad är kristendomen, som nämns i biblisk separation, av Ernest Pickering, s. 97).

"Om vi agerade som de Bereaner som Paulus lovordade, skulle mycket av de lärdomar vi hör idag vara ifrån Guds ord och inte enligt någons popularitet, vi skulle inte behöva avvisa så många populära förkunnare. Faktum är att vissa stora förkunnare och ämbeten eller församlingar borde ifrågasättas av Kyrkan. Att inte främja dem är inte tillräckligt - folket måste varnas för och om dem .......... " [Läs hela artikeln på http://letusreason.org/Pent48.htm på engelska, ej översatt]

Visa herdar lär ut urskiljning åt sina flockar och de blir inte förolämpade om de blir uppriktigt och respektfullt ifrågasatta. Om en Berean kommer till dem om surdeg som har krupit in i kyrkan, kommer de förhoppningsvis inte att avvisa det, eftersom det kan vara Herrens sätt att tala för att skydda fåren. Visa pastorer värderar Bereanerna i sina flockar. Detta gäller givetvis inte de som är hårda, som pratar utan nåd och har kritiska andar. Sanna Bereaner kommer att vara ädla, inte otäcka.

Som en av mina favoriter av "döda killar" H.A. Ironside sa, "" Varje fel eller alla sanningar – och felaktig blandningar, kräver en viss exponering och förkastande. Att överse med sådant är att vara otrogen mot Gud och Hans ord och förrädiskt för oförstörda själar, vilka Kristus dog för "

BEREANER - Häng i tufft och hårt!

Och låt oss inte bli trötta på att göra det som är gott, ty om vi inte förtröttas, ska vi när tiden är inne få inbärga vår skörd.” Gal 6:9

Oavsett "rang och fil" Berean eller en som kallats för att tjäna i större skala, är vi alla lika viktiga för Herrens arbete. Vi har alla ett stort ansvar i dessa sista dagar,

Bereaner i dikena, Bereaner i bredare tjänster och herdar - vi är alla på samma slagfält. Modlöshet, är Satans favoritvapen, och det lurar runt varje hörn. Vi måste jobba som ett lag, be för varandra och värdera varandra och vid behov korrigera varandra, och följa den bibliska proceduren för korrigering och avstå från att engagera oss i skvaller. Då och först då får vi se flockarna skyddade från vargar och Guds ord hållet i högaktning precis som vår Bereanska förfäder.

Snart kommer striden att vara över och vi kommer att skörda frukten av vårt arbete och bo i närvaro av den fullkomliga sanningen Personifierad. Fram till dess, låt oss uppmana, uppmuntra och upplyfta varandra när vi springer loppet. Vårt arbete är bara gjort när vi blivit bortförda från denna jord till evigheten antingen genom döden eller uppryckandet. Vi kan inte förneka vår kallelse mer än profeten Jeremia när han sade: "Men hans ord var i mitt hjärta som en brinnande eld stängd i mina ben, och jag var trött på att fördra mig, och jag kunde inte stanna." Vi kan inte vila förrän vi svarat på vårt kall. Det är ett heligt förtroende, en ädel sak.

Ge mina tankar och mina känslor VISDOM, RÅD och RENHET
- Hjälp mig alltid söka efter nåd, men som det behagar dig, låt din kunskap sprida sig och växa,
- Omstörta arbetets felaktigheter.
- Heliga Anden, stark och mäktig, Du som gör allt nytt, Gör ditt arbete fullkomligt i mig, Hjälp mig med ditt Ord så sant; Beväpna mig med ditt svärd,
- Och segern ska bli min. I tron, gör mig fast, Låt inte Satan, död eller skam, beröva mig ditt förtroende; Herre, min tillflykt är ditt namn. När köttet gör mig benägen till sjukdom,
- Låt ditt ord visa sig fortsatt starkare.
Av Heinrich Held - Dagens Offer av H.A. Ironside

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Vad är den verkliga betydelsen av att vara profetiskt?

av Drew B. McIntyre 30 april 2014 Det finns få roller i Skriften som missförståtts lika mycket som profetens. I konservativa kretsar minsk...